Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Poraďte se svou evropskou občanskou iniciativou Idea: Využít bezplatného poradenství v oblasti právních otázek, kampaní a získávání finančních prostředků od předních odborníků v terénu

Datum aktualizace: 31/03/2020

Poraďte se svou evropskou občanskou iniciativou Idea: Využít bezplatného poradenství v oblasti právních otázek, kampaní a získávání finančních prostředků od předních odborníků v terénu

 

seek advice

 

Když v roce 2012 vstoupilo v platnost nařízení o evropské občanské iniciativě, bylo možné, že skeptici i příznivci zmrazili, zda bylo datum 1. dubna náhodně vybráno.

Mnoho milionů prohlášení o podpoře a osm let později je zřejmé, že tato příležitost pro občany, aby měli přímý dopad na politiky EU, není dubnovou hrou Fool. Bylo podáno devadesát šest žádostí o registraci iniciativ, bylo zaregistrováno sedmdesát dva žádostí a pět iniciativ úspěšně shromáždilo více než jeden milion podpisů.

Na podporu současných a potenciálních organizátorů poskytuje fórum evropské občanské iniciativy individuálně uzpůsobené a nezávislé poradenství v oblastech, jako jsou právní otázky, vedení kampaní, získávání finančních prostředků nebo jakékoli jiné relevantní téma.

V tomto článku dva z odborníků, kteří stojí za částí tohoto fóra týkající se poradenství, popisují typ organizátorů podpory, na něž se mohou spolehnout.

Právní poradenství:

Komise může iniciativu zaregistrovat pouze tehdy, pokud se nachází v oblasti, v níž má pravomoc navrhovat právní předpisy. Možná máte nějaký nápad nebo se možná uvažujete o iniciativě pro změnu evropských právních předpisů, kterou chcete uspořádat, ale nemusíte vědět, jaký by byl právní základ této iniciativy. Možná také víte, že v této oblasti již existují některé právní předpisy, které vás znepokojují a které byste chtěli změnit.

Právě v této oblasti jsme – tým právních poradců Evropské služby pro občanskou akci – nápomocni organizátorům evropské občanské iniciativy. Můžeme přezkoumat, zda je to, co navrhujete, něco, co má Komise skutečně pravomoc učinit. Sdělíme vám, zda pro Vaši iniciativu existuje právní základ, nebo Vám také můžeme poradit, jak upravit znění Vaší iniciativy tak, aby měla větší šance na úspěch, pokud jde o registraci u Komise. Po předložení otázky přezkoumáme také, zda již existovala iniciativa na stejné téma a zda existují právní předpisy EU týkající se tohoto tématu. To vám ušetří hodně času. 

Naše poradenství je nezávislé na Evropské komisi. Je individualizován a přizpůsoben vašim potřebám. Konkrétnější informace o záměrech, které Váš dotaz obsahuje, budou konkrétnější. 

Vaše žádosti jsou vyřizovány zcela důvěrně. Nebudou nikde odeslány ani zobrazeny nikomu. Jedná se pouze o vztahy mezi vámi a právními poradci.

Naše rady jsou poskytovány ve všech evropských jazycích. Můžete klást své otázky a obdržíte odpověď ve vašem jazyce.  Tuto radu můžeme poskytnout do pěti pracovních dnů, pokud je váš dotaz v angličtině, ale na dotaz v jiném jazyce možná budeme potřebovat až osm pracovních dnů.

Vedení kampaní

Jakmile zodpovědíte své právní otázky, budete muset vypracovat komplexní strategii kampaně a my jsme zde nápomocni. Nejdůležitějším a nejběžnějším typem poradenství, které nabízíme, je to, jak hledat partnery aliance a jak vytvořit účinnou komunikační strategii, ale naše poradenství je přizpůsobeno vašim potřebám a může se týkat jakéhokoli jiného aspektu vaší kampaně.

Na základě informací, které uvádíte ve své žádosti o pomoc, posoudíme, kde je Vaše iniciativa v současné době v procesu, kde je prostor pro zlepšení, a budeme Vás informovat o několika klíčových bodech, abychom vytvořili pevný základ pro Vaši kampaň, vybudovali své sítě, základnu dobrovolníků a Vaše lidské a finanční zdroje. Budeme rovněž poskytovat poradenství ohledně rozvoje vaší komunikační strategie, abychom vám pomohli určit cílové skupiny, potenciální fanoušky, pravděpodobné výzvy, oponenty a rizika. V závislosti na tématu iniciativy můžeme rovněž navrhnout potenciální možnosti osvěty na místní, regionální, celostátní a mezinárodní úrovni. V případě potřeby by rovněž mohla být poskytnuta konkrétní doporučení ohledně vašeho digitálního dosahu. Můžeme vám například poskytnout tipy, jak zlepšit svou přítomnost na internetu, internetové stránky kampaně nebo úsilí na sociálních médiích.

Získávání finančních prostředků

Žádný plán kampaně není dokončen bez plánu získávání finančních prostředků. Zahájení celoevropské kampaně, jejímž cílem je shromáždit nejméně 1 milion podpisů, není snadné ani levné. Evropská občanská iniciativa může být zahájena s ohledem na rozpočet, který se soustřeďuje, ale zdroje je třeba co nejlépe využít, aby bylo možné plánovat rozpočet, identifikovat potenciální zdroje financování a spolusdílet finanční zátěž s partnery aliance. 

Nabízíme poradenství ohledně toho, jak co nejlépe využít fanoušků a partnerů, včetně lidských zdrojů, které přispívají k cílům iniciativy, a jak nalézt malé a velké dárce, jako jsou nadace, jednotlivci, partnerské organizace nebo skupinové financování. Samotné získávání finančních prostředků zahrnuje silnou kampani a komunikační strategii a při vytváření poradenství přizpůsobeného konkrétním potřebám se bere v úvahu jedinečnost každé iniciativy.

Vaši kampaň pro vás nenavrhujeme, ale nabízíme vám odborné poradenství, nápady a pokyny s využitím našich let zkušeností s evropskou občanskou iniciativou. Srdečně doporučujeme, abyste se před zahájením iniciativy obrátili na radu, abyste se mohli co nejdříve připravit na cestu evropské občanské iniciativy. Proto neváhejte, přijďte se do kontaktu teď!

anna
Daniela

Přispěvatelé

Anna Nicolaouová

Anna Nicolaouová je právník specializující se na práva občanů EU. Má více než 10 let zkušeností s poskytováním individualizovaného poradenství přímo občanům a malým a středním podnikům ohledně jejich práv v EU. 

Daniela vAnic je evropská programová manažerka v organizaci Democracy International, nevládní organizace, která podporuje větší účast občanů na politickém rozhodování a má zkušenosti s evropskou občanskou iniciativou od jejího vzniku. Daniela se čtyři roky věnovala budování kampaní a sítí a v posledních třech letech realizuje evropské kampaně pro Democracy International. Daniela intenzivně pracovala na evropské občanské iniciativě, od nabízení kampaní a poradenství pro získávání finančních prostředků organizátorům až po prosazování důslednějšího provádění nařízení o nástroji až po zvýšení povědomí občanů o tomto nástroji.

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.

Komentáře

Felipe Borges | 29/03/2023

Skvělý článek!

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?