Preskoči na glavno vsebino
Forum evropske državljanske pobude

Brezplačna souporaba zaščitenih del ob nadomestilu ustvarjalcem

Spremenjeno dne: 07/08/2020

Cilj evropske državljanske pobude „Svoboda izmenjave“ je legalizacija izmenjave datotek za osebne namene s spremembo avtorskih in sorodnih pravic ter vzpostavitvijo mehanizma za pravično plačilo avtorjem in drugim imetnikom pravic.

Free

Smo državljani osmih različnih držav EU in zaprosili smo za prijavo evropske državljanske pobude „Svoboda izmenjave“, ki zahteva pravico do izmenjave datotek, vključno z ustvarjalnimi deli. Menimo, da je delitev temeljna pravica in si zasluži enako dostojanstvo kot pravica avtorjev. Delamo in kmalu bomo začeli zbirati podpise: če bomo zbrali milijon podpisov, bo morala Evropska komisija zavzeti stališče o naši pobudi. Pripravite se na podporo pobudi „Svoboda do izmenjave“ in postavite pravico ljudi do delitve v središče evropske politike!

Izmenjava je čudna, zaradi nje se počutimo dobro in izboljšuje naše življenje; gre za globoko človeško in naravno dejanje. Enako velja tudi za izmenjavo datotek. Od devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje, ko so nove tehnologije za izmenjavo datotek (Napster, Gnutella, Freenet, BitTorrent itd.) ljudem zelo olajšale izmenjavo datotek, so mnogi navdušeno pozdravili to novost. Na koncu lahko poiščete najljubšo pesmi na spletu, jo prenesete in poslušate. Ali poiščite film in ga spremljajte; poiščite knjigo in jo preberete. Vse, ne da bi bilo treba kdor koli zaprositi za dovoljenje! Še bolj zanimivo pa je, da če vam ljubite pesmi, film ali knjigo, ga lahko date na voljo drugim, ki si delijo strast.

Vendar pa vsi niso bili zadovoljni s to inovacijo.

Župani, ki so zaskrbljeni zaradi tveganja izgube dobička in izgube nadzorne vloge posrednikov, so odločno nasprotovali izmenjavi datotek, ki vsebujejo dela, zaščitena z avtorskimi in sorodnimi pravicami (glasbe, filmi, knjige itd.). Na svoji strani imajo v zakonih „krog“: zakoni o avtorskih in sorodnih pravicah, ki so bili v preteklih stoletjih zasnovani za analogni svet in se postopoma prilagajajo, ne omogočajo izmenjave datotek. Zato je danes prepovedano deliti datoteke, ki vsebujejo dela, zaščitena z avtorskimi in sorodnimi pravicami, s tehnologijami za izmenjavo datotek. To velja tudi, četudi bi bilo treba avtorske in sorodne pravice izvajati ob upoštevanju temeljnih pravic uporabnikov del, zlasti pravice do znanosti in kulture, ter jih uravnotežiti s temeljnimi pravicami avtorjev del.

To trdimo s pobudo „Svoboda do izmenjave“.

shar

Želimo si avtorske pravice, ki urejajo izmenjavo datotek z uravnoteženim izvajanjem dveh odstavkov člena 27 Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je 10. decembra 1948 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, in sicer prvega, ki zagotavlja pravico do znanosti in kulture za vse, in drugega, ki zagotavlja pravico avtorjev:
„(1) Vsakdo ima pravico svobodno sodelovati v kulturnem življenju skupnosti, uživati v umetnosti ter sodelovati pri znanstvenem napredku in njegovih koristih.
2.Vsakdo ima pravico do varstva moralnih in materialnih interesov, ki izhajajo iz katere koli znanstvene, književne ali umetniške produkcije, katere avtor je.“

Številni akademiki se strinjajo: izmenjavo datotek je mogoče legalizirati s spremembo avtorskih in sorodnih pravic. To je preprosto: če avtorji in drugi imetniki pravic (vključno z župani) prejmejo pošteno plačilo, se lahko dovoli izmenjava datotek za osebne namene. Z drugimi besedami, če imetniki pravic prejmejo denar, se lahko osebam, ki delijo datoteke za osebne namene, odpovejo avtorski pravici. Plačilo imetnikom pravic bi se lahko doseglo na različne načine. Na primer z zagotavljanjem majhnih povečanih stroškov, kadar ljudje plačujejo internetno povezavo; ali z zahtevo, da ljudje, ki so pripravljeni uporabljati tehnologije za izmenjavo datotek, plačajo kolektivne organizacije, ki zastopajo imetnike pravic. Vendar se ta preprosta sprememba avtorskih in sorodnih pravic, ki bi koristila vsem, doslej še ni uresničila nikjer na svetu.

freedom

Tehnologije za izmenjavo
datotek omogočajo izjemno učinkovito distribucijo del; kljub temu imetniki pravic nikoli niso mogli izkoristiti potenciala teh tehnologij. Žal se soočamo z značilnim primerom nedelovanja trga: imetniki pravic so v položaju „zaporniške dileme“ in se ne strinjajo, da bodo uporabniki lahko delili svoja dela. Zato so potrebni zakonodajni ukrepi za rešitev tega položaja, ki škodi širši družbi, in sicer tako, da se imetnike pravic in uporabnike prisili, da se zatečejo k nepotrebnim posrednikom. To vprašanje je danes še pomembnejše. Dvajsetletna prepoved izmenjave datotek je spodbudila udeležence na trgu k ustanavljanju ponudnikov storitev spletnih vsebin (Spotify, Netflix itd.), ki imajo privilegiran dostop do podatkov uporabnikov in so zato pooblaščeni za nadzor in profiliranje državljanov EU. Žal se razmere niso spremenile po sprejetju Direktive (EU) 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, direktive, ki je bila sprejeta leta 2019 in katere namen je bil rešiti težave z avtorskimi pravicami na digitalnem področju, vendar je razočarano veliko ljudi. Ta direktiva ureja zagotavljanje storitev souporabe spletnih vsebin, vendar ne omogoča izmenjave datotek med državljani EU. Cena, ki jo danes plačujemo, je nesprejemljivo nagnjeno letalo v korist distribucijskih platform, ki lahko nadzorujejo in prepoznavajo uporabnike.

Izmenjava datotek je naša pravica. To zahtevamo!

Kmalu bomo začeli zbirati podpise, da bo morala Evropska komisija zavzeti stališče o naši pobudi.

Obiščite naše spletišče in nam pustite svoje kontaktne podatke. Obvestili vas bomo o začetku zbiranja podpisov. Povejte nam tudi, če želite prispevati k kampanji: z veseljem vam bomo delili ta boj in uveljavljali pravico do souporabe!

Zgodba Marco Ciurcine v imenu organizatorjev evropske državljanske pobude „Svoboda izmenjave“

marco

Avtorji člankov

Marco Ciurcina

Italijanski odvetnik, ki deluje na področju gospodarskega in pogodbenega prava, prava informacijske tehnologije, avtorskih pravic, patentov, blagovnih znamk in zasebnosti, zlasti s posebnim poudarkom na brezplačnih licencah programske opreme, odprti vsebini in odprtih podatkih. V Politecnico di Torino poučuje „Pravo in etiko komuniciranja“. Je brezplačna programska oprema in aktivist za digitalne temeljne pravice.

Z njim lahko stopite v stik na forumu evropske državljanske pobude ali kliknete tukaj.

Komentiraj

Za dodajanje komentarjev se morate avtenticirati ali registrirati.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, izražena na forumu o evropski državljanski pobudi, odražajo izključno mnenja avtorjev in nikakor ne odražajo stališč Evropske komisije ali Evropske unije.
Želite prijaviti pobudo? Želite podpreti pobudo? Želite vedeti več o trenutnih in preteklih pobudah?