Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Bezplatné spoločné využívanie chránených diel pri súčasnom odškodňovaní tvorcov

Dátum aktualizácie: 07/08/2020

Cieľom európskej iniciatívy občanov „Sloboda zdieľania“ je legalizovať spoločné využívanie súborov na osobné účely zmenou autorských práv a s nimi súvisiacich práv a vytvorením mechanizmu na spravodlivé odmeňovanie autorov a iných držiteľov práv.

Free

Sme občania z ôsmich rôznych krajín EÚ a požiadali sme o registráciu európskej iniciatívy občanov „Sloboda zdieľať“, ktorá si nárokuje právo zdieľať súbory vrátane kreatívnych diel. Veríme, že zdieľanie je základným právom a zaslúži si rovnakú dôstojnosť ako právo autorov. Pracujeme a čoskoro začneme zbierať podpisy: ak zozbierame milión podpisov, Európska komisia bude musieť zaujať stanovisko k našej iniciatíve. Pripravte sa na podporu iniciatívy „Sloboda zdieľania“ a právo ľudí podeliť sa o seba späť do centra európskej politiky!

Spoločné využívanie je pekné, vďaka čomu sa cítime dobre a zlepšuje náš život; je to hlboko ľudský, prírodný čin. To isté platí aj pre zdieľanie súborov. To je dôvod, prečo od 90. rokov 20. storočia, keď nové technológie na zdieľanie súborov (Napster, Gnutella, Freenet, BitTorrent atď.) veľmi uľahčili výmenu súborov, mnohé z nich túto inováciu pociťovali. Napokon ste si mohli na internete nájsť preferovanú pieseň, stiahnuť ju a vypočuť si ju. Alebo nájdite film a pozrite si ho; alebo nájdite knihu a prečítajte si ju. Všetko bez toho, aby bolo potrebné požiadať kohokoľvek o povolenie! A ešte vzrušujúcejšie, ak ste radili pieseň, film alebo knihu, mohli by ste ich dať k dispozícii ostatným, ktorí sa podelia o váš nadšenie.

Nie všetci však boli s touto inováciou spokojní.

Major, ktorí sú znepokojení rizikom straty zisku a straty úlohy kontrolných sprostredkovateľov, sa dôrazne postavili proti zdieľaniu súborov obsahujúcich diela chránené autorským právom a s ním súvisiacimi právami (hudba, filmy, knihy atď.). Na svojej strane majú v zákonoch „presnosť“: právne predpisy o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, ktoré boli vytvorené v minulých storočí pre analógový svet a postupne sa postupne prispôsobujú, neumožňujú zdieľanie súborov. V súčasnosti je teda zakázané zdieľať súbory obsahujúce diela chránené autorským právom a s ním súvisiacimi právami prostredníctvom technológií zdieľania súborov. To platí aj v prípade, že by sa autorské práva a s nimi súvisiace práva mali uplatňovať pri zohľadnení základných práv používateľov diel, najmä práva na vedu a kultúru, pričom by sa mali vyvážiť so základnými právami autorov diel.

To je to, čo tvrdíme v rámci iniciatívy „Sloboda zdieľania“.

shar

Chceme autorské právo, ktoré reguluje spoločné využívanie súborov tým, že vyváženým spôsobom implementuje dva odseky článku 27 Všeobecnej deklarácie ľudských práv vyhlásenej 10. decembra 1948 Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov, prvý odsek, ktorým sa stanovuje právo na vedu a kultúru pre všetkých, a druhý odsek, ktorým sa stanovujú práva autorov:
„(1) Každý má právo slobodne sa zúčastňovať na kultúrnom živote komunity, užívať umenie a podieľať sa na vedeckom pokroku a jeho prínosoch.
(2) Každý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov vyplývajúcich z akejkoľvek vedeckej, literárnej alebo umeleckej tvorby, ktorej je autorom.“.

Mnohí vedci súhlasia s tým, že: zdieľanie súborov možno legalizovať zmenou autorských práv a s nimi súvisiacich práv. Je to jednoduché: ak sú autori a ostatní držitelia práv (vrátane hlavných) spravodlivo odmeňovaní, môže sa povoliť zdieľanie súborov na osobné účely. Inými slovami, vzdanie sa autorského práva osobám, ktoré zdieľajú súbory na osobné účely, je možné, ak držitelia práv dostanú peniaze. Odmeňovanie nositeľov práv by sa mohlo dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Napríklad tým, že sa zabezpečí malé zvýšenie ceny, keď ľudia platia internetové pripojenie; alebo požadovaním, aby ľudia, ktorí sú ochotní používať technológie na zdieľanie súborov, platili organizáciám kolektívnej správy, ktoré zastupujú držiteľov práv. Táto jednoduchá zmena autorského práva a s ním súvisiacich práv, ktorá by bola prínosom pre všetkých, sa však doteraz neuskutočnila nikde na svete.

freedom

Technológie na zdieľanie súborov umožňujú, aby sa diela distribuovali mimoriadne efektívnym spôsobom; nositelia práv však nikdy nemohli využiť potenciál týchto technológií. Žiaľ, čelíme typickému príkladu zlyhania trhu: nositelia práv sa nachádzajú v situácii „väzobnej dilemy“ a nesúhlasia s tým, aby používatelia mohli zdieľať svoje diela. Na vyriešenie tejto situácie, ktorá poškodzuje spoločnosť ako celok, sú preto potrebné legislatívne opatrenia, ktoré nútia držiteľov práv a používateľov, aby sa uchyľovali k nepotrebným sprostredkovateľom. Táto otázka je dnes ešte dôležitejšia. 20 rokov zákazu spoločného využívania súborov podporilo účastníkov trhu, aby zriadili poskytovateľov online obsahových služieb (Spotify, Netflix atď.), ktorí majú privilegovaný prístup k údajom používateľov, a preto majú právomoc kontrolovať a profilovať občanov EÚ. Situácia sa, žiaľ, nezmenila po schválení smernice (EÚ) 2019/790 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu, smernice, ktorá bola prijatá v roku 2019 s cieľom vyriešiť problémy s autorskými právami v digitálnej oblasti, ale ktorá mnohých ľudí sklamala. Touto smernicou sa upravuje poskytovanie služieb zdieľania online obsahu, ale neumožňuje sa spoločné využívanie súborov medzi občanmi EÚ. Cena, ktorú dnes platíme, je neprijateľným nakloneným lietadlom v prospech distribučných platforiem, ktoré majú právomoc kontrolovať a profilovať používateľov.

Výmena súborov je našou správnou záležitosťou. Nárokujeme si to!

Čoskoro začneme zbierať podpisy, aby Európska komisia musela zaujať stanovisko k našej iniciatíve.

Navštívte našu webovú stránku a nechajte nám svoje kontaktné údaje. Budeme Vás informovať, kedy začne zber podpisov. Ak chcete prispieť do kampane, povedzte nám aj: je mi cťou podeliť sa o tento boj a uplatniť si právo na spoločné využívanie!

Príbeh, ktorý predložil Marco Ciurcina v mene organizátorov európskej iniciatívy občanov „Sloboda zdieľania“

marco

Prispievatelia

Marco Ciurcina

Taliansky právnik pôsobiaci v oblasti obchodného a zmluvného práva, práva v oblasti informačných technológií, autorského práva, patentov, ochranných známok a práva na ochranu súkromia, najmä s osobitným zameraním na bezplatné softvérové licencie, otvorený obsah a otvorené údaje. Učí „zákon a etiku komunikácie“ na Politecnico di Torino. Je bezplatným softvérom a aktivistom v oblasti digitálnych základných práv.

Môžete sa s ním skontaktovať na fóre európskej iniciatívy občanov alebo kliknutím sem!

Odoslať komentár

Aby ste mohli pridávať poznámky, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: Názory vyjadrené na Fóre európskej iniciatívy občanov odrážajú výlučne stanovisko ich autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.
Ste pripravení zaregistrovať svoju iniciatívu? Chcete niektorú z iniciatív podporiť? Potrebujete viac informácií o súčasných alebo minulých iniciatívach?