Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatuse foorum

Kaitstud teoste tasuta jagamine, kompenseerides loovisikuid

Uuendatud: 07/08/2020

Euroopa kodanikualgatuse „Vabadus jagada“ eesmärk on legaliseerida failide jagamine isiklikel eesmärkidel, muutes autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi ning luues mehhanismi autoritele ja teistele õiguste omajatele õiglase tasu maksmiseks.

Free

Me oleme kaheksa erineva ELi liikmesriigi kodanikud ja taotlesime Euroopa kodanikualgatuse „Vabadus jagada“ registreerimist, taotledes õigust jagada faile, sealhulgas loomingulisi teoseid. Me usume, et jagamine on põhiõigus ja väärib sama väärikust kui autorite õigus. Töötame ja varsti alustame allkirjade kogumist: kui me kogume miljon allkirja, peab Euroopa Komisjon võtma oma algatuse suhtes seisukoha. Ole valmis toetama algatust „Vabadus jagada“ ja pane inimeste õigus Euroopa poliitika keskmesse tagasi jagada!

Jagamine on hea, see teeb meile hea tunde ja parandab meie elu; see on sügavalt inimlik ja looduslik tegu. Sama kehtib ka failide jagamise kohta. Seepärast, kui uued failijagamistehnoloogiad (Napster, Gnutella, Freenet, BitTorrent jne) muutis failide jagamise inimestele väga lihtsaks alates 90ndatest aastatest, on paljud seda uuendust entusiastlikult tervitanud. Lõpuks võite leida oma eelistatud laulu internetis, selle alla laadida ja seda kuulata. Või leidke film ja vaatage seda; või leidke raamat ja lugege seda läbi. Kõik, ilma et oleks vaja kelleltki luba küsida! Ja veelgi põnevamana, kui olete laulu, filmi või raamatu lähedased, võite teha selle kättesaadavaks teistele, jagades oma kirglikkust.

Kõik ei olnud selle uuenduse suhtes siiski rahul.

Suurettevõtjad, kes tundsid muret kasumi kaotamise ja kontrolliva vahendaja rolli kaotamise ohu pärast, olid kindlalt vastu autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoseid (muusika, filmid, raamatud jne) sisaldavate failide jagamisele. Neil on omalt poolt seadustes „viga“: autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevad õigusaktid, mis on koostatud viimastel sajanditel analoogmaailma jaoks ja mida on aja jooksul järk-järgult kohandatud, ei võimalda failide jagamist. Seega on praegu keelatud jagada faile, mis sisaldavad autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoseid failijagamistehnoloogiate kaudu. See on nii, isegi kui autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi tuleks rakendada, võttes arvesse teoste kasutajate põhiõigusi, eelkõige õigust teadusele ja kultuurile, tasakaalustades neid teoste autorite põhiõigustega.

Seda me väidame algatusega „Jagamisvabadus“.

shar

Soovime autoriõigust, mis reguleerib failide jagamist, rakendades tasakaalustatult ÜRO Peaassamblee poolt 10. detsembril 1948 välja kuulutatud inimõiguste ülddeklaratsiooni artikli 27 kahte lõiget, millest esimene näeb ette igaühe õiguse teadusele ja kultuurile ning teine autorite õiguse:
„(1) Igaühel on õigus vabalt osaleda kogukonna kultuurielus, nautida kunsti ning osaleda teaduse arengus ja selle eelistes.
2)Igaühel on õigus moraalsete ja materiaalsete huvide kaitsele, mis tulenevad tema poolt koostatud teadus-, kirjandus- või kunstiteostest.“

Paljud teadlased on ühel meelel: failide ühiskasutust saab legaliseerida autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste muutmise teel. See on lihtne: kui autoritele ja teistele õiguste omajatele (sealhulgas suurettevõtjatele) makstakse õiglast tasu, võib lubada failide jagamist isiklikel eesmärkidel. Teisisõnu on võimalik ette näha autoriõigusest loobumine isikutele, kes jagavad faile isiklikel eesmärkidel, kui õiguste omajad saavad raha. Õiguste omajatele makstavat tasu oleks võimalik saavutada eri viisidel. Näiteks nähes ette väikese ülemäärase hinna, kui inimesed maksavad internetiühendust; või nõudes, et inimesed, kes soovivad kasutada failijagamistehnoloogiaid, maksaksid õiguste omajaid esindavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele. Kuid see lihtne muutus autoriõiguses ja sellega kaasnevates õigustes, mis tooks kasu kõigile, ei ole siiani toimunud kusagil maailmas.

freedom

Failijagamistehnoloogiad võimaldavad teoseid erakordselt tõhusalt levitada; sellest hoolimata ei ole õiguste omajad kunagi saanud nende tehnoloogiate potentsiaali ära kasutada. Kahjuks seisame silmitsi tüüpilise turutõrgete näitega: õiguste omajad on nn vangi dilemma olukorras ja nad ei ole nõus lubama kasutajatel oma teoseid jagada. Seepärast on vaja seadusandlikke meetmeid, et lahendada selline olukord, mis kahjustab ühiskonda üldiselt, sundides õiguste omanikke ja kasutajaid kasutama tarbetuid vahendajaid. See küsimus on tänapäeval veelgi olulisem. 20 aastat failijagamise keeldu aitas turuosalistel luua internetisisuteenuse pakkujaid (Spotify, Netflix jne), kellel on eelisjuurdepääs kasutajate andmetele ning kellel on seega volitused ELi kodanikke kontrollida ja profiilida. Kahjuks ei muutunud olukord pärast seda, kui kiideti heaks direktiiv (EL) 2019/790 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kohta digitaalsel ühtsel turul, mis võeti vastu 2019. aastal eesmärgiga lahendada autoriõigustega seotud probleemid digitaalvaldkonnas, kuid mis on paljude inimeste pettunud. Selle direktiiviga reguleeritakse veebisisu jagamise teenuste osutamist internetis, kuid see ei võimalda failide jagamist ELi kodanike vahel. Hind, mida me täna maksame, on vastuvõetamatu kaldpind turustusplatvormide kasuks, millel on võime kasutajaid kontrollida ja profiilida.

Failide jagamine on meie õigus. Me nõuame seda!

Alustame varsti allkirjade kogumist, et Euroopa Komisjon saaks oma algatuse suhtes seisukoha võtta.

Külastage meie veebisaiti ja jätke meile oma kontaktandmed. Teatame Teile, millal allkirjade kogumine algab. Öelge meile ka, kui soovite kampaanias osaleda: on rõõm jagada seda võitlust, et nõuda õigust jagada!

Marco Ciurcina lugu Euroopa kodanikualgatuse „Vabadus jagada“ korraldajate nimel

marco

Autorid

Marco Ciurcina

Itaalia advokaat, kes töötab äri- ja lepinguõiguse, infotehnoloogiaõiguse, autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja eraelu puutumatuse õiguse valdkonnas, pöörates erilist tähelepanu tasuta tarkvaralitsentsidele, avatud sisule ja avatud andmetele. Ta õpetab Politecnico di Torinos kommunikatsiooniõigust ja -eetikat. Ta on tasuta tarkvara ja digitaalsete põhiõiguste aktivist.

Võite temaga ühendust võtta Euroopa kodanikualgatuse foorumil või klõpsates siin!

Kommenteerige

Kommentaaride esitamiseks peate end autentima või registreerima.
Vastutuse välistamine: Euroopa kodanikualgatuse foorumil avaldatud arvamused kajastavad üksnes nende autorite seisukohta. Neid ei saa mingil juhul pidada Euroopa Komisjoni ega Euroopa Liidu seisukoha väljenduseks.
Kas olete valmis oma algatuse registreerima? Kas soovite algatust toetada? Kas soovite lisateavet praeguste või varasemate algatuste kohta?