Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Δωρεάν κατανομή προστατευόμενων έργων με παράλληλη αποζημίωση των δημιουργών

Επικαιροποιήθηκε στις: 07/08/2020

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Ελευθερία στην ανταλλαγή» αποσκοπεί στη νομιμοποίηση της ανταλλαγής αρχείων για προσωπικούς σκοπούς, μεταβάλλοντας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα και δημιουργώντας έναν μηχανισμό για τη δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και άλλων κατόχων δικαιωμάτων.

Free

Είμαστε πολίτες από οκτώ διαφορετικές χώρες της ΕΕ και ζητήσαμε την καταχώριση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) «Ελευθερία ανταλλαγής», διεκδικώντας το δικαίωμα ανταλλαγής αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των δημιουργικών έργων. Πιστεύουμε ότι η κοινή χρήση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και αξίζει την ίδια αξιοπρέπεια με το δικαίωμα των δημιουργών. Εργαζόμαστε και σύντομα θα αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε υπογραφές: εάν συγκεντρώσουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει θέση σχετικά με την πρωτοβουλία μας. Είστε έτοιμοι να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία «Ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων» και να τοποθετήσετε το δικαίωμα των πολιτών να μοιραστούν ξανά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής!

Η ανταλλαγή είναι ευτυχής, μας κάνει να νιώθουμε καλά και να βελτιώσουμε τη ζωή μας· πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη, φυσική πράξη. Το ίδιο ισχύει και για την ανταλλαγή αρχείων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του’90, όταν οι νέες τεχνολογίες ανταλλαγής αρχείων (Napster, Gnutella, Freenet, BitTorrent κ.λπ.) κατέστησαν πολύ εύκολη την ανταλλαγή αρχείων για τους πολίτες, πολλοί δέχθηκαν με ενθουσιασμό αυτή την καινοτομία. Τέλος, σας επετράπη να βρείτε ηλεκτρονικά το τραγούδι που προτιμάτε, να το τηλεφορτώσετε και να το ακούσετε. Ή να βρείτε μια ταινία και να την παρακολουθήσετε· ή να βρείτε ένα βιβλίο και να το διαβάσετε. Όλα χωρίς να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια από οποιονδήποτε! Και, ακόμη πιο συναρπαστικό, αν αγαπάτε ένα τραγούδι, μια ταινία ή ένα βιβλίο, θα μπορούσατε να το διαθέσετε σε άλλους που μοιράζονται το πάθος σας.

Ωστόσο, δεν ήταν όλοι ευτυχισμένοι για αυτή την καινοτομία.

Οι μεγάλοι, ανησυχούμενοι για τον κίνδυνο απώλειας κερδών και απώλειας του ρόλου τους ως μεσαζόντων ελέγχου, αντιτάχθηκαν σθεναρά στην ανταλλαγή αρχείων που περιέχουν έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα (μουσική, ταινίες, βιβλία κ.λπ.). Από την πλευρά τους, οι νόμοι έχουν ένα «βούλευμα»: οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, που σχεδιάστηκαν κατά τους προηγούμενους αιώνες για τον αναλογικό κόσμο και προσαρμόζονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, δεν επιτρέπουν την ανταλλαγή αρχείων. Επομένως, σήμερα απαγορεύεται η ανταλλαγή αρχείων που περιέχουν έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα μέσω τεχνολογιών ανταλλαγής αρχείων. Αυτό ισχύει ακόμη και αν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα θα πρέπει να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών των έργων, ιδίως το δικαίωμα στην επιστήμη και τον πολιτισμό, σταθμίζοντάς τα με τα θεμελιώδη δικαιώματα των δημιουργών των έργων.

Αυτό ισχυριζόμαστε με την πρωτοβουλία «Ελεύθερη ανταλλαγή».

shar

Επιθυμούμε ένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα ρυθμίζει την ανταλλαγή αρχείων μέσω της ισορροπημένης εφαρμογής των δύο παραγράφων του άρθρου 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που διακηρύχθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η πρώτη, η οποία προβλέπει το δικαίωμα όλων στην επιστήμη και τον πολιτισμό, και η δεύτερη, η οποία προβλέπει το δικαίωμα των δημιουργών:
«(1) Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, να απολαμβάνει τις τέχνες και να μοιράζεται την επιστημονική πρόοδο και τα οφέλη της.
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων που προκύπτουν από κάθε επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή της οποίας είναι δημιουργός.».

Πολλοί επιστήμονες συμφωνούν: η ανταλλαγή αρχείων μπορεί να νομιμοποιηθεί με την αλλαγή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Είναι απλό: εάν οι δημιουργοί και άλλοι κάτοχοι δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων) αμείβονται δίκαια, μπορεί να επιτραπεί η κοινοχρησία αρχείων για προσωπικούς σκοπούς. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να προβλέπεται παραίτηση από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα πρόσωπα που μοιράζονται αρχεία για προσωπικούς σκοπούς, εφόσον οι δικαιούχοι λαμβάνουν χρήματα. Η αμοιβή των δικαιούχων θα μπορούσε να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, προβλέποντας μικρή επιπλέον επιβάρυνση όταν οι πολίτες πληρώνουν σύνδεση με το διαδίκτυο· είτε απαιτώντας από τα άτομα που είναι πρόθυμα να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες ανταλλαγής αρχείων να πληρώνουν τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους δικαιούχους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, αυτή η απλή αλλαγή στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, η οποία θα ωφελούσε όλους, δεν έχει υλοποιηθεί πουθενά στον κόσμο.

freedom

Οι τεχνολογίες ανταλλαγής
αρχείων επιτρέπουν τη διανομή των έργων με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο· ωστόσο, οι κάτοχοι δικαιωμάτων δεν μπόρεσαν ποτέ να αξιοποιήσουν το δυναμικό αυτών των τεχνολογιών. Δυστυχώς, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τυπικό παράδειγμα ανεπάρκειας της αγοράς: οι κάτοχοι δικαιωμάτων βρίσκονται σε κατάσταση «διλήμματος φυλακισμένου» και δεν συμφωνούν να επιτρέψουν στους χρήστες να μοιράζονται τα έργα τους. Ως εκ τούτου, απαιτείται νομοθετική δράση για την επίλυση αυτής της κατάστασης, η οποία βλάπτει την κοινωνία γενικότερα, αναγκάζοντας τους κατόχους δικαιωμάτων και τους χρήστες να καταφεύγουν σε περιττούς ενδιάμεσους φορείς. Το ζήτημα είναι ακόμη πιο σημαντικό σήμερα. 20 έτη απαγόρευσης της κοινοχρησίας αρχείων ενθάρρυναν τους παράγοντες της αγοράς να ιδρύσουν παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου (Spotify, Netflix κ.λπ.) που έχουν προνομιακή πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και, ως εκ τούτου, έχουν την εξουσία να ελέγχουν και να περιγράφουν τους πολίτες της ΕΕ. Δυστυχώς, η κατάσταση δεν άλλαξε μετά την έγκριση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά, μιας οδηγίας που εγκρίθηκε το 2019 με στόχο την επίλυση προβλημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ψηφιακό τομέα, αλλά έχει απογοητεύσει πολλούς ανθρώπους. Η παρούσα οδηγία ρυθμίζει την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών ανταλλαγής περιεχομένου, αλλά δεν επιτρέπει την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των πολιτών της ΕΕ. Η τιμή που καταβάλλουμε σήμερα είναι ένα ανεπίτρεπτο κεκλιμένο αεροσκάφος υπέρ των πλατφορμών διανομής, οι οποίες έχουν την εξουσία να ελέγχουν και να κατοχυρώνουν τους χρήστες.

Η ανταλλαγή αρχείων είναι το δοκίμιο μας. Το διεκδικούμε!

Σύντομα θα αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε υπογραφές, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πρέπει να λάβει θέση σχετικά με την πρωτοβουλία μας.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και αφήστε μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Θα σας ενημερώσουμε για την έναρξη της συγκέντρωσης υπογραφών. Πείτε μας και αν θέλετε να συμβάλετε στην εκστρατεία: θα είναι ευχαρίστηση να μοιραστούμε αυτόν τον αγώνα για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να μοιραζόμαστε!

Ιστορία του Marco Ciurcina, εξ ονόματος των διοργανωτών της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Ελευθερία στην ανταλλαγή»

marco

Συντελεστές

Marco Ciurcina

Ιταλός δικηγόρος, που εργάζεται στον τομέα του εμπορικού δικαίου και του δικαίου των συμβάσεων, του δικαίου της τεχνολογίας των πληροφοριών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και του δικαίου για την ιδιωτική ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στις δωρεάν άδειες λογισμικού, το ανοικτό περιεχόμενο και τα ανοικτά δεδομένα. Διδάσκει «Δίκαιο και δεοντολογία της επικοινωνίας» στο Politecnico di Torino. Είναι ελεύθερος ακτιβιστής λογισμικού και ψηφιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ή κάνοντας κλικ εδώ!

Αφήστε ένα σχόλιο

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα σχόλια που διατυπώνονται στο φόρουμ της ΕΠΠ αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας; Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;