Направо към основното съдържание
Форум на Европейската гражданска инициатива

Свободно споделяне на защитени произведения, като същевременно се компенсират творците

Актуализирано на: 07/08/2020

Европейската гражданска инициатива „Свобода на споделяне“ има за цел да узакони споделянето на файлове за лични цели чрез промяна на авторското право и сродните му права и създаване на механизъм за справедливо възнаграждение на авторите и другите носители на права.

Free

Ние сме граждани от осем различни държави от ЕС и поискахме регистрацията на европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Свобода на споделяне“, като претендирахме за правото на споделяне на файлове, включително творчески произведения. Считаме, че споделянето е основно право и заслужава същото достойнство като правото на авторите. Работим и скоро ще започнем да събираме подписи: ако събраме един милион подписа, Европейската комисия ще трябва да заеме позиция по нашата инициатива. Подгответе се да подкрепите инициативата „Свобода на споделяне“ и да поставите правото на хората да споделят отново в сърцето на европейската политика!

Споделянето е приятно, то ни кара да се чувстваме добре и подобрява живота ни; това е дълбоко човешко, естествено действие. Същото важи и за обмена на файлове. Ето защо, като се започне от 90-те години на миналия век, когато новите технологии за споделяне на файлове (Napster, Gnutella, Freenet, BitTorrent и др.) направиха много лесно споделянето на файлове, много от тях с ентусиазъм приветстваха това нововъведение. И накрая, можех да намерите онлайн предпочитаната от вас песен, да я изтеглите и да я слушате. Или да намери филм и да го гледа; или да намерите книга и да я прочетете. Всички, без да е необходимо да се иска разрешение от когото и да било! И дори още по-вълнуващо, ако обичате песен, филм или книга, можете да я предоставите на други, които споделят страстта си.

Не всички обаче са доволни от тази иновация.

Големите, обезпокоени от риска да загубят печалби и да загубят ролята си на контролиращи посредници, категорично се противопоставиха на споделянето на файлове, съдържащи произведения, защитени с авторско право и сродните му права (музика, филми, книги и др.). Те имат от своя страна „грешка“ в законите: законите за авторското право и сродните му права, създадени през последните векове за аналоговия свят и постепенно адаптирани с течение на времето, не позволяват обмен на файлове. Поради това днес е забранено споделянето на файлове, съдържащи произведения, защитени с авторско право и сродните му права, чрез технологии за споделяне на файлове. Това е така, дори ако авторското право и сродните му права следва да се прилагат, като се вземат предвид основните права на ползвателите на произведенията, по-специално правото на наука и култура, като те се балансират с основните права на авторите на произведенията.

Това се твърди с инициативата „Свобода на споделяне“.

shar

Искаме авторско право, което да регулира обмена на файлове, като прилага по балансиран начин двата параграфа на член 27 от Всеобщата декларация за правата на човека, провъзгласена на 10 декември 1948 г. от Общото събрание на Организацията на обединените нации, първият, който предвижда правото на всеки на наука и култура, а вторият — правото на авторите:
„(1) всеки има право свободно да участва в културния живот на общността, да се наслаждава на изкуствата и да участва в научния напредък и ползите от него.
(2) всеки има право на закрила на моралните и материалните интереси, произтичащи от всяка научна, литературна или художествена продукция, на която той е автор.“.

Много учени са съгласни: обменът на файлове може да бъде узаконен чрез промяна на авторското право и сродните му права. Това е просто: ако авторите и другите носители на права (включително основните) получават справедливо възнаграждение, споделянето на файлове за лични цели може да бъде разрешено. С други думи, възможно е да се предвиди отказ от авторски права на лицата, които споделят файлове за лични цели, ако носителите на права получат пари. Възнаграждението на носителите на права може да бъде постигнато по различни начини. Например чрез предвиждане на малка надценка, когато хората плащат интернет връзка; или като се изисква от хората, които желаят да използват технологии за споделяне на файлове, да плащат на организациите за колективно управление на авторски права, които представляват носителите на права. Към днешна дата обаче тази проста промяна в авторското право и сродните му права, която би била от полза за всички, не се е реализирала никъде по света.

freedom

Технологиите за споделяне на файлове позволяват произведенията да се разпространяват по изключително ефикасен начин; въпреки това носителите на права никога не са били в състояние да се възползват от потенциала на тези технологии. За съжаление сме изправени пред типичен пример за пазарна неефективност: носителите на права се намират в „дилема на затворниците“ и не се съгласяват да позволят на потребителите да споделят своите произведения. Поради това е необходимо законодателно действие за разрешаване на тази ситуация, която вреди на обществото като цяло, като принуждава носителите на права и ползвателите да прибягват до ненужни посредници. Въпросът е още по-актуален днес. 20-годишната забрана за обмен на файлове подтикна участниците на пазара да създадат доставчици на услуги за онлайн съдържание (Spotify, Netflix и др.), които имат привилегирован достъп до данните на потребителите и следователно имат правомощия да контролират и профилират гражданите на ЕС. За съжаление положението не се промени след одобряването на Директива (ЕС) 2019/790 относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар — директива, която беше приета през 2019 г. с цел разрешаване на проблемите с авторското право в областта на цифровите технологии, но която разочароваше много хора. Тази директива урежда предоставянето на услуги за споделяне на онлайн съдържание, но не позволява споделяне на файлове между гражданите на ЕС. Цената, която плащаме днес, е неприемлива наклонена равнина в полза на платформите за дистрибуция, които имат правомощия да контролират и профилират потребителите.

Споделянето на файлове е наше право. Ние го твърдим!

Скоро ще започнем да събираме подписи, за да може Европейската комисия да заеме позиция по нашата инициатива.

Посетете нашия уебсайт и ни оставете координатите си за връзка. Ще Ви уведомим кога ще започне събирането на подписи. Кажете ни и ако искате да допринесете за кампанията: ще бъде удоволствие да споделите тази борба, за да претендирате за правото на споделяне!

История на Marco Ciurcina, от името на организаторите на европейската гражданска инициатива „Свобода на споделяне“

marco

Автори

Marco Ciurcina

Италиански адвокат, работещ в областта на търговското и договорното право, правото в областта на информационните технологии, авторското право, патента, търговските марки и правото на неприкосновеност на личния живот, по-специално със специален акцент върху безплатните лицензи за софтуер, отвореното съдържание и свободно достъпните данни. Той преподава „Право и етика на комуникацията“ в Politecnico di Torino. Той е безплатен софтуер и цифров активист в областта на основните права.

Можете да се свържете с него на форума на Европейската гражданска инициатива или да щракнете тук!

Оставете коментар

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.
Отказ от отговорност: мненията, споделени във Форума на ЕГИ, изразяват единствено гледната точка на техните автори и по никакъв начин не може да се смята, че изразяват позицията на Европейската комисия или Европейския съюз.
Готови сте да регистрирате вашата инициатива? Искате да подкрепите инициатива? Искате да научите повече за текущи и минали инициативи?