Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgatinitiativet – Forum

Den första digitala dagen någonsin firar resultat och beskriver behovet av förbättringar

Uppdaterades den: 20/07/2021

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén står varje år värd för Europeiska medborgarinitiativets dag och samlar nya kampanjdeltagare och långsiktiga förespråkare för det europeiska medborgarinitiativet. Under normala omständigheter kommer tåg, flyg och konferenslokaler i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) att bokas den 3 juni 2021. I år hölls dock Europeiska medborgarinitiativets dag helt online. Inför den 10:e upplagan av evenemanget tittade deltagarna och talarna kritiskt på medborgarinitiativets framgångar och övervägde bakslag och utrymme för förbättringar, såsom dess politiska genomslag och dess värde för den europeiska demokratin.

Democracy International, European Citizen Action Service, The ECI Campaign, Bertelsmann Stiftung och Europeiska regionkommittén är evenemangets permanenta partner, och jag hade äran att leda inledningssessionen på hög nivå på uppdrag av Democracy International och de ständiga partnerna. I årets inledningssession deltog Christa Schweng, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande, och Pedro Silva Pereira, Europaparlamentets vice ordförande med ansvar för europeisk demokrati och det europeiska medborgarinitiativet. Věra Jourová, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, skickade ett videomeddelande.

ECI day2

Kredit: EESK 2021

Talarna reflekterade över utvecklingen av medborgarinitiativet sedan det lanserades 2012, med fokus på den inverkan som initiativen har haft, vilket inspirerade årets tema för Europeiska medborgarinitiativets dag ”Stärka medborgarna för att påverka Europas framtid”. Under 2021 trädde de första två rättsakter som motiverades av medborgarinitiativ i kraft: dricksvattendirektivet, som påverkas av initiativet Right2Water, och transparensen i EU:s riskbedömning i förordningen om livsmedelskedjan, som är en uppföljning av initiativet Ban glyfosat. Även om ett annat framgångsrikt initiativ Minority Safepack inte fick något positivt svar från kommissionen i år upprepade Christa Schweng att dialogen behöver stärkas och att kommissionen noggrant måste förklara varför den inte vidtar åtgärder.

Initiativ kan dock fortfarande inspirera till EU-lagstiftning i framtiden, oavsett om de är framgångsrika eller inte. Lagen om en gemensam tulltaxa om avskaffande av roamingavgifter, som lanserades 2012 och som inte lyckades i fråga om underskrifter, aktiverade EU-lagstiftning som trädde i kraft 2017 och är ett bra exempel på hur medborgarnas idéer kan få politisk inverkan på Europas framtid. Jourová erkände också detta i sitt videomeddelande genom att erkänna att det tar tid innan konkreta resultat av initiativ förverkligas på grund av karaktären på EU:s beslutsfattande, men att olika delar av sådana initiativ också följdes upp utan lagstiftningskaraktär.

Silva Pereira välkomnade den positiva utvecklingen av reglerna för medborgarinitiativet, inbegripet förenkling och flexibilitet när det gäller att underteckna och lansera ett medborgarinitiativ. Både Christa Schweng och Silva Pereira höll med om att den nya förordningen erbjuder fler möjligheter, och Christa Schweng beskrev särskilt hur den längre granskningsperioden från 3 till 6 månader ger möjlighet till bredare diskussioner om initiativ. Silva Pereira uttryckte dock sin missnöje med antalet framgångsrika initiativ och upprepade att framgångsrika medborgarinitiativ måste tas på allvar och få en lämplig uppföljning.

Under tiden fick initiativet End the Cage Age sitt svar från kommissionen, som gav ett positivt meddelande om att EU kommer att godta initiativets förslag och åta sig att upphöra med djurhållningen i burar. Ett lagstiftningsförslag kommer att läggas fram i slutet av 2023 för att fasa ut och så småningom förbjuda användningen av burar för alla produktionsdjur som nämns i initiativet. Detta är ett positivt steg framåt för medborgarinitiativet och en tydlig indikation på var initiativen direkt kan påverka politiken!

Ytterligare dialog i medborgarinitiativet är fortfarande nödvändig för att stärka kopplingen mellan organisatörerna och EU-institutionerna. I paneldiskussionen frågade jag talarna om vilka ytterligare möjligheter till dialog som finns. De svarade att deltagande av de nationella parlamenten är ett sätt att öppna dialogen, vilket kan leda till att initiativet får större genomslagskraft. Ett annat förslag för att förbättra dialogen är att involvera organisatörerna mer i kommissionens verksamhet på området för deras medborgarinitiativ, efter det att kommissionen har avgett sitt första yttrande. Medborgarinitiativets debatter i Europaparlamentet ökar dessutom initiativens synlighet och politiska betydelse.

När det gäller frågor om medborgarinitiativets roll i konferensen om Europas framtid enades Christa Schweng om att konferensen bör bedöma de tillgängliga alternativen för EU-medborgarnas deltagande, inklusive medborgarinitiativet, och huruvida det finns ett behov av att förbättra det eller lägga till ytterligare verktyg.

På det hela taget har inledningssessionen för den 10:e upplagan av medborgarinitiativets dag gjort att vänner till medborgarinitiativet tillsammans med viktiga ledamöter från EU-institutionerna träffas för att se över och undersöka medborgarinitiativets framgångar, inbegripet den nya förordningen om medborgarinitiativet och den nya EU-lagstiftning som inspirerats av medborgarinitiativ, det europeiska medborgarinitiativets bakslag, bland annat bristen på medvetenhet och brist på politisk genomslagskraft, och vägen framåt, inbegripet konferensen om Europas framtid. Deltagarna och talarna är eniga om följande: det europeiska medborgarinitiativet kommer att kräva ännu större investeringar i framtiden för att ta itu med svagheterna i fråga om politisk genomslagskraft och medvetenhet, och för att främja sina starka sidor när det gäller medborgarnas deltagande i EU.

Vi ser fram emot att sammanträda på nytt personligen nästa år med anledning av medborgarinitiativets 10-årsjubileum!

Alla rapporter och presentationer från Europeiska medborgarinitiativets dag 2021 publiceras här.

Daniela

Postare

Daniela Vancic

Daniela Vancic leder europeiska program vid Democracy International, en icke-statlig organisation som verkar för att stärka invånarnas delaktighet i politiska beslut, och har jobbat med det europeiska medborgarinitiativet ända sedan starten. Daniela har fyra års erfarenhet av att bygga upp kampanjer och nätverk, och under de senaste tre åren har hon ansvarat för organisationens europeiska kampanjer. Daniela har arbetat intensivt med det europeiska medborgarinitiativet, från att erbjuda kampanjer och samla in råd till organisatörerna, till att förespråka ett starkare genomförande av förordningen om verktyget, till att göra verktyget mer välkänt för medborgarna.

Kommentera

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i forumet för medborgarinitiativet utgör bara författarens synpunkter och kan inte på något sätt anses spegla Europeiska kommissionens eller EU:s ståndpunkt.
Redo att registrera ditt initiativ? Vill du stödja ett initiativ? Vill du veta mer om pågående eller tidigare initiativ?