Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Vôbec prvý digitálny deň európskej iniciatívy občanov oslavuje úspechy a poukazuje na potrebu zlepšenia

Dátum aktualizácie: 20/07/2021

Na Dni európskej iniciatívy občanov, ktorý každoročne organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor, sa stretávajú noví aktivisti a dlhoroční zástancovia európskej iniciatívy občanov. Za normálnych okolností budú 3. júna 2021 rezervované vlaky, lety a konferenčné miestnosti v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV). Tento rok sa však Deň európskej iniciatívy občanov konal úplne online. Pri 10. ročníku podujatia sa účastníci a rečníci kriticky oboznámili so zoznamom úspechov európskej iniciatívy občanov a zvážili prekážky a priestor na zlepšenie, ako je jej politický vplyv a hodnota pre európsku demokraciu.

Demokracia International, Európska služba pre občiansku činnosť, kampaň ECI, Bertelsmann Stiftung a Európsky výbor regiónov sú stálymi partnermi tohto podujatia a mal som tú česť moderovať úvodné zasadnutie na vysokej úrovni v mene organizácie Democracy International a stálych partnerov. Na tohtoročnom otváracom zasadnutí sa zúčastnila predsedníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Christa Schweng a podpredsedníčka Európskeho parlamentu zodpovedná za európsku demokraciu a európsku iniciatívu občanov Pedro Silva Pereira. Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za hodnoty a transparentnosť, predložila videozáznam.

ECI day2

Úver: EHSV 2021

Rečníci sa zaoberali vývojom európskej iniciatívy občanov od jej spustenia v roku 2012 so zameraním na vplyv iniciatív, pričom inšpirovali tohtoročnú tému Deň európskej iniciatívy občanov „Posilniť postavenie občanov, aby mohli ovplyvniť budúcnosť Európy“. V roku 2021 nadobudli účinnosť prvé dva právne predpisy motivované európskymi iniciatívami občanov: smernica o pitnej vode, ktorú ovplyvňuje iniciatíva Right2Water, a transparentnosť hodnotenia rizika EÚ v rámci nariadenia o potravinovom reťazci, ktoré nadväzuje na iniciatívu týkajúcu sa zákazu glyfozátu. Zatiaľ čo ďalšia úspešná iniciatíva Minority Safepack nedostala tento rok od Komisie pozitívnu odpoveď, pani Schweng zopakovala, že je potrebné posilniť dialóg a že Komisia dôkladne vysvetlila dôvody, prečo neprijala opatrenia.

Iniciatívy však môžu v budúcnosti naďalej inšpirovať právne predpisy EÚ bez ohľadu na to, či sú úspešné alebo nie. Zákon o jednotnom komunikačnom sadzobníku o zrušení poplatkov za roaming, ktorý bol zavedený v roku 2012 a ktorý nebol úspešný, pokiaľ ide o podpisy, aktivoval právne predpisy EÚ, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2017 a slúži ako dobrý príklad toho, ako môžu mať nápady občanov politický vplyv na budúcnosť Európy. Pani Jourová to uznala aj vo svojom videopríhovore, keď pripustila, že vzhľadom na povahu rozhodovacieho procesu EÚ trvá určitý čas, kým sa hmatateľné výsledky iniciatív prejavia, ale rôzne prvky takýchto iniciatív boli prijaté aj v nadväznosti na nelegislatívne opatrenia.

Silva Pereira privítal pozitívny vývoj pravidiel európskej iniciatívy občanov vrátane zjednodušenia a flexibility pri podpise a spustení európskej iniciatívy občanov. Pani Schweng a pán Silva Pereira sa zhodli na tom, že nové nariadenie ponúka viac príležitostí, a pani Schweng osobitne načrtla, ako dlhšie obdobie na preskúmanie od 3 do 6 mesiacov poskytuje príležitosť na širšie diskusie o iniciatívach. Pán Silva Pereira však vyjadril nespokojnosť s počtom úspešných iniciatív a zopakoval, že úspešné európske iniciatívy občanov sa musia brať vážne a musia sa na ne nadviazať.

Medzitým Komisia reagovala na iniciatívu End the Cage Age (Skoncujme s klietkovým chovom), ktorá pozitívne oznámila, že EÚ prijme návrh iniciatívy a zaviaže sa ukončiť chov v klietkach. Do konca roka 2023 sa predloží legislatívny návrh s cieľom postupne ukončiť a prípadne zakázať používanie klietok pre všetky hospodárske zvieratá uvedené v iniciatíve. Ide o pozitívny krok vpred pre európsku iniciatívu občanov a jasný údaj o tom, kde môžu iniciatívy priamo ovplyvniť politiku!

Na posilnenie prepojenia medzi organizátormi a inštitúciami EÚ je stále potrebný ďalší dialóg v rámci európskej iniciatívy občanov. V panelovej diskusii som sa opýtal rečníkov o tom, aké sú ďalšie možnosti dialógu, na ktoré reagovali, že zapojenie národných parlamentov je jednou z možností otvorenia dialógu, ktorý môže viesť k väčšiemu vplyvu iniciatívy. Ďalším návrhom na zlepšenie dialógu je väčšie zapojenie organizátorov do činností Komisie, ktoré sa uskutočňujú v oblasti ich európskej iniciatívy občanov, a to po tom, ako Komisia predloží svoje pôvodné stanovisko. Okrem toho diskusie o európskej iniciatíve občanov v Európskom parlamente zvyšujú viditeľnosť a politický význam iniciatív.

Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa úlohy európskej iniciatívy občanov na Konferencii o budúcnosti Európy, pani Schweng súhlasila s tým, že konferencia by mala posúdiť dostupné možnosti účasti občanov EÚ vrátane európskej iniciatívy občanov a či je potrebné ju zlepšiť alebo doplniť ďalšie nástroje.

Otváracie zasadnutie 10. ročníka Dňa európskej iniciatívy občanov umožnilo priateľom európskej iniciatívy občanov spolu s kľúčovými členmi z inštitúcií EÚ, aby preskúmali a preskúmali úspechy európskej iniciatívy občanov vrátane nového nariadenia o európskej iniciatíve občanov a nových právnych predpisov EÚ inšpirovaných európskymi iniciatívami občanov, neúspechov európskej iniciatívy občanov vrátane nedostatočnej informovanosti a nedostatočného politického vplyvu a ďalšieho postupu vrátane Konferencie o budúcnosti Európy. Účastníci a rečníci súhlasia: Európska iniciatíva občanov si bude v budúcnosti vyžadovať ešte väčšie investície s cieľom riešiť jej slabé stránky politického vplyvu a informovanosti a posilniť jej silné stránky účasti občanov v EÚ.

Tešíme sa na to, že budúci rok sa opäť osobne stretneme pri príležitosti 10. výročia európskej iniciatívy občanov!

Všetky správy a prezentácie z Dňa európskej iniciatívy občanov 2021 sú uverejnené tu.

Daniela

Prispievatelia

Daniela Vancic

Daniela Vancicová je európska programová manažérka organizácie Democracy International, mimovládnej organizácie, ktorá podporuje väčšie zapojenie sa občanov do politického rozhodovania. Skúsenosti s európskou iniciatívou občanov má od jej vzniku. Daniela má štvorročné skúsenosti s budovaním kampaní a sietí a posledné tri roky uskutočňuje európske kampane organizácie Democracy International. Daniela intenzívne pracovala na európskej iniciatíve občanov, od poskytovania kampaní a získavania finančných prostriedkov organizátorom až po podporu dôraznejšieho vykonávania nariadenia o nástroji až po zvýšenie informovanosti občanov o tomto nástroji.

Odoslať komentár

Aby ste mohli pridávať poznámky, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: Názory vyjadrené na Fóre európskej iniciatívy občanov odrážajú výlučne stanovisko ich autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.
Ste pripravení zaregistrovať svoju iniciatívu? Chcete niektorú z iniciatív podporiť? Potrebujete viac informácií o súčasných alebo minulých iniciatívach?