Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyvos forumas

Pirmoji skaitmeninė Europos piliečių iniciatyvos diena švenčia pasiekimus ir nurodo, kad reikia tobulėti

Atnaujinta: 20/07/2021

Europos piliečių iniciatyvos dieną, kurią kasmet rengia Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, suburia nauji kampanijos dalyviai ir ilgalaikiai Europos piliečių iniciatyvos šalininkai. Įprastomis aplinkybėmis 2021 m. birželio 3 d. bus rezervuoti traukiniai, skrydžiai ir konferencijų salės Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK). Tačiau šiais metais EPI diena buvo surengta tik internete. 10-ojo renginio metu dalyviai ir kalbėtojai kritiškai įvertino Europos piliečių iniciatyvos laimėjimų sąrašą, taip pat svarstė kliūtis ir tobulinimo galimybes, pavyzdžiui, jos politinį poveikį ir vertę Europos demokratijai.

„Demokratija International“, Europos piliečių veiksmų tarnyba, Europos piliečių iniciatyvos kampanija, Bertelsmann Stiftung ir Europos regionų komitetas yra nuolatiniai šio renginio partneriai, todėl man teko garbė vadovauti pradedamos aukšto lygio sesijos „Demokrat International“ ir nuolatinių partnerių vardu atidarymui. Šių metų įžanginėje sesijoje dalyvavo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Christa Schweng ir už Europos demokratiją ir Europos piliečių iniciatyvą atsakingas Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Pedro Silva Pereira. Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourovį pateikė vaizdo pranešimą.

ECI day2

Kreditas: EESRK 2021 M.

Kalbėtojai aptarė Europos piliečių iniciatyvos raidą nuo jos įgyvendinimo pradžios 2012 m., daugiausia dėmesio skirdami iniciatyvų poveikiui, kuris įkvėpė šių metų EPI dienos temą „Įgalėti piliečius daryti poveikį Europos ateičiai“. 2021 m. įsigaliojo pirmieji du EPI pagrįsti teisės aktai: geriamojo vandens direktyva, kuriai turėjo įtakos iniciatyva „Right2Water“, ir ES rizikos vertinimo skaidrumas maisto grandinės reglamente, kuris yra glifosato uždraudimo iniciatyvos tęsinys. Nors šiais metais Komisija negavo teigiamo atsakymo į kitą sėkmingą iniciatyvą „Minority Safepack“, Christa Schweng pakartojo, kad reikia stiprinti dialogą ir kad Komisija turi išsamiai paaiškinti priežastis, dėl kurių nesiėmė veiksmų.

Tačiau iniciatyvos vis dar gali įkvėpti ES teisės aktus ateityje, nesvarbu, ar jos bus sėkmingos, ar ne. 2012 m. paskelbtas Bendrojo ryšių tarifo aktas dėl tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo, kuris nebuvo sėkmingas pasirašymo požiūriu, aktyvavo 2017 m. įsigaliojusius ES teisės aktus ir yra puikus pavyzdys, kaip piliečių idėjos gali turėti politinį poveikį Europos ateičiai. V. Jourovį tai pripažino savo vaizdo kalboje ir pripažino, kad dėl ES sprendimų priėmimo pobūdžio reikia laiko, kol bus pasiekta apčiuopiamų iniciatyvų rezultatų, tačiau buvo imtasi ir su teisėkūra nesusijusių tolesnių veiksmų, susijusių su įvairiais tokių iniciatyvų elementais.

Silva Pereira palankiai įvertino teigiamus EPI taisyklių pokyčius, įskaitant Europos piliečių iniciatyvos pasirašymo ir įgyvendinimo supaprastinimą ir lankstumą. Ir Christa Schweng, ir Silva Pereira sutiko, kad naujasis reglamentas suteikia daugiau galimybių, o Christa Schweng ypač pabrėžė, kad ilgesnis 3–6 mėnesių nagrinėjimo laikotarpis suteikia galimybę surengti platesnes diskusijas dėl iniciatyvų. Tačiau Silva Pereira išreiškė nepasitenkinimą sėkmingų iniciatyvų skaičiumi ir pakartojo, kad sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos turi būti vertinamos rimtai ir turi būti imtasi tinkamų tolesnių veiksmų.

Tuo tarpu Komisija pateikė atsakymą į iniciatyvą „End the Cage Age“, kuri teigiamai paskelbė, kad ES pritars iniciatyvos pasiūlymui ir įsipareigos nutraukti auginimą narvuose. Iki 2023 m. pabaigos bus pateiktas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama palaipsniui panaikinti ir galiausiai uždrausti naudoti narvus visiems šioje iniciatyvoje nurodytiems ūkiniams gyvūnams. Tai teigiamas žingsnis į priekį įgyvendinant Europos piliečių iniciatyvą ir aiškus ženklas, kur iniciatyvos gali daryti tiesioginį poveikį politikai!

Siekiant sustiprinti organizatorių ir ES institucijų ryšį, vis dar būtinas tolesnis dialogas dėl Europos piliečių iniciatyvos. Podiumo diskusijoje pasiteiravau kalbėtojų apie tai, kokių tolesnių dialogo galimybių yra, ir į tai jie atsakė, kad nacionalinių parlamentų dalyvavimas yra vienas iš būdų pradėti dialogą, kuris gali padidinti iniciatyvos poveikį. Kitas pasiūlymas pagerinti dialogą – labiau įtraukti organizatorius į Komisijos veiklą, vykdomą jų EPI srityje, po to, kai Komisija pateiks savo pirminę nuomonę. Be to, Europos Parlamente vykstančios diskusijos dėl EPI didina iniciatyvų matomumą ir politinę prasmę.

Dėl klausimų, susijusių su EPI vaidmeniu Konferencijoje dėl Europos ateities, Christa Schweng sutiko, kad Konferencija turėtų įvertinti esamas ES piliečių dalyvavimo galimybes, įskaitant EPI, ir tai, ar reikia ją patobulinti, ar pridėti papildomų priemonių.

Apskritai, 10-osios EPI dienos atidarymo sesijoje EPI draugams kartu su pagrindiniais ES institucijų nariais bus apžvelgti ir išnagrinėti EPI laimėjimai, įskaitant naują EPI reglamentą ir naujus ES teisės aktus, kuriuos paskatino EPI, EPI nesėkmės, įskaitant informuotumo stoką ir politinio poveikio stoką, ir būsimi veiksmai, įskaitant Konferenciją dėl Europos ateities. Dalyviai ir pranešėjai sutinka: Europos piliečių iniciatyvai ateityje reikės dar didesnių investicijų, kad būtų pašalinti jos politinio poveikio ir informuotumo trūkumai ir būtų stiprinami jos privalumai, susiję su piliečių dalyvavimu ES.

Tikimės dar kartą asmeniškai susitikti kitais metais Europos piliečių iniciatyvos 10-ųjų metinių proga!

Visos 2021 m. Europos piliečių iniciatyvos dienos ataskaitos ir pristatymai skelbiami čia.

Daniela

Autoriai

Daniela Vancic

Daniela Vancic atsakinga už organizacijos „Democracy International“ Europos programą. Ši nevyriausybinė organizacija skatina piliečius aktyviau dalyvauti politinių sprendimų priėmimo procese ir turi su Europos piliečių iniciatyva susijusios patirties, kaupiamos nuo pat šios priemonės sukūrimo. Daniela turi ketverių metų kampanijų ir tinklų kūrimo patirtį, o pastaruosius trejus metus ji vykdo organizacijos „Democracy International“ Europos kampanijas. Daniela daug dirbo Europos piliečių iniciatyvos srityje: nuo kampanijų ir lėšų rinkimo siūlymo organizatoriams iki geresnio šios priemonės reglamentavimo įgyvendinimo iki geresnio šios priemonės žinomumo piliečiams.

Pateikite komentarą

Norėdami parašyti komentarą turite prisijungti arba prisiregistruoti.
Atsakomybės ribojimo pareiškimas. EPI forume pareikštos nuomonės atspindi tik jų autorių požiūrį ir jokiu būdu negali atspindėti Europos Komisijos arba Europos Sąjungos pozicijos.
Esate pasirengę užregistruoti savo iniciatyvą? Norite paremti iniciatyvą? Norite gauti daugiau informacijos apie dabartines arba ankstesnes iniciatyvas?