Siirry pääsisältöön
EU:n kansalaisaloitefoorumi

Kaikkien aikojen ensimmäinen digitaalinen eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivä juhlistaa saavutuksia ja esittää parannustarpeita

Päivitetty: 20/07/2021

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestää vuosittain eurooppalaisen kansalaisaloitteen teemapäivän, joka kokoaa yhteen eurooppalaisen kansalaisaloitteen uusia kampanjoja ja pitkäaikaisia kannattajia. Tavanomaisissa olosuhteissa 3. kesäkuuta 2021 varattaisiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) junat, lennot ja kokoustilat. Tänä vuonna eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivä järjestettiin kuitenkin kokonaan verkossa. Kymmenennen tapahtuman osanottajat ja puhujat tarkastelivat kriittisesti eurooppalaisen kansalaisaloitteen saavutuksia sekä takaiskuja ja parannusmahdollisuuksia, kuten sen poliittista vaikutusta ja sen arvoa eurooppalaiselle demokratialle.

Demokratia International, European Citizen Action Service, ECI-kampanja, Bertelsmann Stiftung ja Euroopan alueiden komitea ovat tapahtuman pysyviä kumppaneita, ja minulla oli kunnia ohjata avajaisistuntoa Democracy International -järjestön ja pysyvien kumppanien puolesta. Tänä vuonna avajaisistuntoon osallistuivat Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja Christa Schweng ja eurooppalaisesta demokratiasta ja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta vastaava Euroopan parlamentin varapuhemies Pedro Silva Pereira. Arvoista ja avoimuudesta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Věra Jourová toimitti videoviestin.

ECI day2

Luotto: ETSK 2021

Puhujat pohtivat eurooppalaisen kansalaisaloitteen kehitystä sen jälkeen, kun se käynnistettiin vuonna 2012, ja keskittyivät aloitteiden vaikutukseen tämänvuotisen kansalaisaloitteen teemana ”Kansalaisten voimaannuttaminen vaikuttamaan Euroopan tulevaisuuteen”. Vuonna 2021 kansalaisaloitteisiin perustuvat kaksi ensimmäistä säädöstä tulivat voimaan: juomavesidirektiivi, johon on vaikuttanut Right2Water -aloite, ja elintarvikeketjua koskevan EU:n riskinarvioinnin avoimuus, joka on jatkoa glyfosaattia koskevalle aloitteelle. Vaikka komissio ei tänä vuonna antanut myönteistä vastausta erääseen Minority Safepack -aloitteeseen, Schweng toisti, että vuoropuhelua on vahvistettava ja että komission on perusteltava perusteellisesti, miksi se ei ryhtynyt toimiin.

Aloitteet voivat kuitenkin edelleen innoittaa EU:n lainsäädäntöä tulevaisuudessa riippumatta siitä, onko se onnistunut vai ei. Vuonna 2012 käynnistetty verkkovierailumaksujen poistamista koskeva yhtenäisviestintätariffilaki, joka ei onnistunut allekirjoitusten osalta, käynnisti vuonna 2017 voimaan tulleen EU:n lainsäädännön ja toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten kansalaisten ajatuksilla voi olla poliittinen vaikutus Euroopan tulevaisuuteen. Jourová tunnusti tämän myös videopuheenvuorossaan ja myönsi, että aloitteiden konkreettisten tulosten toteutuminen vie aikaa EU:n päätöksenteon luonteen vuoksi, mutta tällaisten aloitteiden eri osa-alueisiin kohdistui myös muita kuin lainsäädännöllisiä jatkotoimia.

Silva Pereira oli tyytyväinen eurooppalaisen kansalaisaloitteen sääntöjen myönteiseen kehitykseen, kuten yksinkertaistamiseen ja joustavuuteen eurooppalaisen kansalaisaloitteen allekirjoittamisessa ja käynnistämisessä. Sekä Schweng että Silva Pereira olivat yhtä mieltä siitä, että uusi asetus tarjoaa enemmän mahdollisuuksia, ja Schweng selvitti erityisesti, miten pidempi kolmesta kuuteen kuukauteen kestävä tarkasteluaika tarjoaa mahdollisuuden laajempaan keskusteluun aloitteista. Silva Pereira ilmaisi kuitenkin tyytymättömyytensä menestyksekkäiden aloitteiden määrään ja toisti, että menestyksekkäitä eurooppalaisia kansalaisaloitteita on suhtauduttava vakavasti ja niihin on ryhdyttävä asianmukaisiin jatkotoimiin.

Tällä välin komissio vastasi ”End the Cage Age” -aloitteeseen, jossa se ilmoitti myönteisesti, että EU hyväksyy aloitteen ehdotuksen ja sitoutuu lopettamaan häkkikasvatuksen. Vuoden 2023 loppuun mennessä esitetään lainsäädäntöehdotus, jolla lopetetaan asteittain häkkien käyttö ja lopulta kielletään se kaikkien aloitteessa mainittujen tuotantoeläinten osalta. Tämä on myönteinen edistysaskel eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle ja selkeä osoitus siitä, missä aloitteilla voi olla suoria vaikutuksia politiikkaan.

Eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa vuoropuhelua on edelleen jatkettava, jotta voidaan vahvistaa yhteyttä järjestäjien ja EU:n toimielinten välillä. Paneelikeskustelussa kysyin puhujilta, mitä uusia vuoropuhelumahdollisuuksia he totesivat, että kansallisten parlamenttien osallistuminen on yksi keino käynnistää vuoropuhelu, joka voi lisätä aloitteen vaikutusta. Toinen ehdotus vuoropuhelun parantamiseksi on, että järjestäjät otetaan paremmin mukaan kansalaisaloitteensa alalla toteutettaviin komission toimiin sen jälkeen, kun komissio on antanut alustavan lausuntonsa. Lisäksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta käydyt keskustelut Euroopan parlamentissa lisäävät aloitteiden näkyvyyttä ja poliittista merkitystä.

Schweng totesi eurooppalaisen kansalaisaloitteen roolia Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa koskevien kysymysten osalta, että konferenssin olisi arvioitava käytettävissä olevia vaihtoehtoja EU:n kansalaisten osallistumiselle, eurooppalainen kansalaisaloite mukaan luettuna, sekä sitä, onko sitä tarpeen parantaa tai lisätä lisävälineitä.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen 10. päivän avausistunto tarjosi kansalaisaloitteen ystäville ja EU:n toimielinten keskeisille jäsenille tilaisuuden tarkastella ja tarkastella eurooppalaisen kansalaisaloitteen onnistumista, mukaan lukien uusi kansalaisaloiteasetus ja eurooppalaisten kansalaisaloitteiden innoittama uusi EU:n lainsäädäntö, eurooppalaisen kansalaisaloitteen takaiskut, mukaan lukien tiedon puute ja poliittisen vaikutuksen puute, sekä Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi. Osallistujat ja puhujat sopivat seuraavaa: eurooppalainen kansalaisaloite edellyttää vielä suurempia investointeja, jotta voidaan korjata sen poliittisia vaikutuksia ja tietoisuutta koskevat heikkoudet ja edistää sen vahvuuksia kansalaisten osallistumisessa.

Odotamme tapaamista uudelleen ensi vuonna eurooppalaisen kansalaisaloitteen 10-vuotisjuhlaa varten!

Kaikki eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivän 2021 raportit ja esitykset julkaistaan täällä.

Daniela

Laatijat

Daniela Vancic

Daniela Vancic on Democracy International -järjestön Eurooppa-ohjelmien päällikkö. Kyseessä on kansalaisjärjestö, joka edistää kansalaisten vahvempaa osallistumista poliittiseen päätöksentekoon. Daniela on seurannut eurooppalaisia kansalaisaloitteita alusta lähtien. Hänellä on neljän vuoden kokemus kampanjoimisesta ja verkostoitumisesta. Viimeisen kolmen vuoden ajan hän on toteuttanut Democracy International -järjestön Eurooppa-kampanjoita. Daniela on työskennellyt laajasti eurooppalaisen kansalaisaloitteen parissa. Se on tarjonnut järjestäjille kampanjointia ja varainhankintaneuvontaa, edistänyt välineen sääntelyn tehokkaampaa täytäntöönpanoa ja tehnyt siitä paremmin tunnetuksi kansalaisten keskuudessa.

Lisää kommentti

Jos haluat lisätä kommentteja, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
Vastuuvapauslauseke: EU:n kansalaisaloitefoorumissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Ne eivät millään tapaa edusta Euroopan komission tai Euroopan unionin kantaa.
Onko kansalaisaloitteesi valmis rekisteröitäväksi? Haluatko allekirjoittaa kansalaisaloitteen? Haluatko lisätietoja muista kansalaisaloitteista?