Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Vůbec první den digitální evropské občanské iniciativy slaví úspěchy, nastiňuje potřebu zlepšení

Datum aktualizace: 20/07/2021

Na Dni evropské občanské iniciativy, který každoročně pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor, se setkají noví aktivisté a dlouhotrvající zastánci evropské občanské iniciativy. Za běžných okolností, 3. června 2021, budou rezervovány vlaky, lety a konferenční místnosti v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV). Letos se však Den evropské občanské iniciativy konal zcela online. Pokud jde o 10. ročník této akce, účastníci a řečníci kriticky posoudili seznam úspěchů evropské občanské iniciativy a zvážili překážky a prostor pro zlepšení, jako je její politický dopad a její hodnota pro evropskou demokracii.

Stálými partnery této akce jsou organizace Democracy International, European Citizen Action Service, European ECI Campaign, Bertelsmann Stiftung a Evropský výbor regionů, a měl jsem tu čest moderovat zahajovací zasedání na vysoké úrovni jménem organizace Democracy International a stálých partnerů. Letošního zahajovacího zasedání se zúčastnila předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru Christa Schweng a místopředseda Evropského parlamentu odpovědný za evropskou demokracii a evropskou občanskou iniciativu Pedro Silva Pereira. Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za hodnoty a transparentnost, přednesla videozprávu.

ECI day2

Úvěr: EHSV 2021

Řečníci se zamysleli nad vývojem evropské občanské iniciativy od jejího zahájení v roce 2012, přičemž se zaměřili na dopad iniciativ a inspirovali letošní téma Dne evropské občanské iniciativy „Pomoc občanům ovlivnit budoucnost Evropy“. V roce 2021 vstoupily v platnost první dva právní předpisy motivované evropskými občanskými iniciativami: směrnice o pitné vodě, která je ovlivněna iniciativou Right2Water, a transparentnost hodnocení rizika EU v nařízení o potravinovém řetězci, které navazuje na iniciativu „ Zakaz glyfosátu“. Zatímco další úspěšná iniciativa Minority Safepack neobdržela v tomto roce od Komise kladnou odpověď, paní Schweng zopakovala, že je třeba posílit dialog a že Komise musí důkladně vysvětlit své důvody, proč opatření nepřijala.

Iniciativy však mohou v budoucnu nadále inspirovat právní předpisy EU bez ohledu na to, zda jsou úspěšné, či nikoli. Akt o jednotném komunikačním tarifu o zrušení poplatků za roaming, který byl zahájen v roce 2012 a který nebyl úspěšný, pokud jde o podpisy, aktivoval právní předpisy EU, které vstoupily v platnost v roce 2017, a slouží jako skvělý příklad toho, jak mohou mít myšlenky občanů politický dopad na budoucnost Evropy. Paní Jourová to rovněž uznala ve svém videoprohlášení tím, že připustila, že vzhledem k povaze rozhodovacího procesu EU trvá čas, než se konkrétní výsledky iniciativ projeví, ale že různé prvky těchto iniciativ rovněž obdržely nelegislativní opatření.

Pan Silva Pereira uvítal pozitivní vývoj pravidel evropské občanské iniciativy, včetně zjednodušení a flexibility při podpisu a zahájení evropské občanské iniciativy. Paní Schweng i pan Silva Pereira se shodli na tom, že nové nařízení nabízí více příležitostí, a paní Schweng zejména nastínila, jak delší doba přezkumu od 3 do 6 měsíců poskytuje příležitost k širší diskusi o iniciativách. Pan Silva Pereira však vyjádřil nespokojenost s počtem úspěšných iniciativ a zopakoval, že úspěšné evropské občanské iniciativy musí být brány vážně a musí být vidět vhodná následná opatření.

Mezitím Komise reagovala na iniciativu Konec doby klecové, která kladně oznámila, že EU návrh iniciativy přijme a zaváže se k ukončení klecového chovu. Do konce roku 2023 bude předložen legislativní návrh na postupné ukončení a případně zákaz používání klecí pro všechna hospodářská zvířata uvedená v iniciativě. Jedná se o pozitivní krok vpřed pro evropskou občanskou iniciativu a jasný údaj o tom, kde mohou iniciativy přímo ovlivnit politiku!

Další dialog v rámci evropské občanské iniciativy je stále nezbytný pro posílení vazby mezi organizátory a orgány EU. V panelové diskusi jsem se dotázal řečníků, které další možnosti dialogu existují, a odpověděli, že zapojení vnitrostátních parlamentů je jednou ze způsobů, jak otevřít dialog, který může vést k většímu dopadu iniciativy. Dalším návrhem na zlepšení dialogu je větší zapojení organizátorů do činností Komise, které probíhají v oblasti jejich evropské občanské iniciativy, poté, co Komise vydá své původní stanovisko. Kromě toho diskuse o evropské občanské iniciativě v Evropském parlamentu zvyšují viditelnost a politický význam iniciativ.

Pokud jde o otázky týkající se úlohy evropské občanské iniciativy na konferenci o budoucnosti Evropy, paní Schweng se dohodla, že konference by měla posoudit dostupné možnosti účasti občanů EU, včetně evropské občanské iniciativy, a zda je třeba ji zlepšit nebo doplnit další nástroje.

Celkově lze říci, že na zahajovacím zasedání 10. ročníku Dne evropské občanské iniciativy se přátelé evropské občanské iniciativy sejdou společně s klíčovými členy z orgánů EU, aby přezkoumali a posoudili úspěchy evropské občanské iniciativy, včetně nového nařízení o evropské občanské iniciativě a nových právních předpisů EU inspirovaných evropskými občanskými iniciativami, neúspěchů evropské občanské iniciativy, včetně nedostatečného povědomí a nedostatečného politického dopadu, a budoucí cesty, včetně konference o budoucnosti Evropy. Účastníci a řečníci souhlasí: Evropská občanská iniciativa bude vyžadovat ještě větší investice do budoucnosti, aby mohla řešit své slabé stránky politického dopadu a informovanosti a posílit své silné stránky, pokud jde o účast občanů v EU.

Těšíme se na další osobní setkání příští rok u příležitosti 10. výročí evropské občanské iniciativy!

Všechny zprávy a prezentace z Dne evropské občanské iniciativy 2021 jsou zveřejněny zde.

Daniela

Přispěvatelé

Daniela Vancicová

Daniela Vancicová je evropská programová manažerka organizace Democracy International, nevládní organizace, která podporuje větší zapojení občanů do politického rozhodování, a s evropskou občanskou iniciativou má zkušenosti již od zavedení tohoto nástroje. Daniela se čtyři roky věnovala budování kampaní a sítí a v posledních třech letech realizuje evropské kampaně pro Democracy International. Daniela intenzivně pracovala na evropské občanské iniciativě, od nabízení kampaní a poradenství pro získávání finančních prostředků organizátorům až po prosazování důslednějšího provádění nařízení o tomto nástroji až po zvýšení povědomí občanů o tomto nástroji.

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?