Направо към основното съдържание
Форум на Европейската гражданска инициатива

Първият по рода си Ден на ЕГИ в областта на цифровите технологии отбелязва постиженията, очертава необходимостта от подобрение

Актуализирано на: 20/07/2021

Денят на ЕГИ, организиран ежегодно от Европейския икономически и социален комитет, обединява нови активисти и дългогодишни застъпници на Европейската гражданска инициатива. При нормални обстоятелства на 3 юни 2021 г. ще бъдат резервирани влакове, полети и конферентни зали в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Тази година обаче Денят на ЕГИ се проведе изцяло онлайн. За 10-ото издание на проявата участниците и ораторите направиха критичен преглед на списъка на постиженията на ЕГИ, както и разгледаха пречките и възможностите за подобрение, като например нейното политическо въздействие и стойността ѝ за европейската демокрация.

Democracy International, European Citizen Action Service, The ECI Campaign, Bertelsmann Stiftung и Европейският комитет на регионите са постоянни партньори на проявата и имах честта да модерирам откриването на сесията на високо равнище от името на Democracy International и постоянните партньори. Тазгодишното откриване включваше Криста Швенг, председател на Европейския икономически и социален комитет, и Педру Силва Перейра, заместник-председател на Европейския парламент, отговарящ за европейската демокрация и ЕГИ. Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за ценностите и прозрачността, изпрати видео послание.

ECI day2

Кредит: ЕИСК 2021 Г.

Ораторите обсъдиха развитието на ЕГИ от стартирането ѝ през 2012 г. насам с акцент върху въздействието на инициативите, вдъхновявайки тазгодишния Ден на ЕГИ „Овластяване на гражданите да окажат въздействие върху бъдещето на Европа“. Първите два законодателни акта, мотивирани от ЕГИ, влязоха в сила през 2021 г.: Директивата за питейната вода, повлияна от инициативата „Право на вода „(Right2Water), и прозрачността на оценката на ЕС на риска в Регламента за хранителната верига, която е продължение на инициативата „Забрана на глифозата“. Въпреки че тази година друга успешна инициатива Minority Safepack не получи положителен отговор от Комисията, г-жа Schweng повтори, че е необходимо да се засили диалогът и Комисията да обясни подробно причините, поради които не предприема действия.

Инициативите обаче все още могат да вдъхновят законодателството на ЕС в бъдеще, независимо дали са успешни или не. С Единния комуникационен акт за премахване на таксите за роуминг, приет през 2012 г., който не постигна успех по отношение на подписите, задейства законодателството на ЕС, което влезе в сила през 2017 г. и служи като чудесен пример за това как идеите на гражданите могат да окажат политическо въздействие върху бъдещето на Европа. Г-жа Йоурова също призна това във видео изявлението си, като призна, че е необходимо време, за да се реализират осезаемите резултати от инициативите поради естеството на процеса на вземане на решения в ЕС, но че различни елементи от тези инициативи получиха и незаконодателни последващи действия.

Г-н Silva Pereira приветства положителното развитие на правилата на ЕГИ, включително опростяването и гъвкавостта при подписването и стартирането на ЕГИ. Както г-жа Schweng, така и г-н Silva Pereira се съгласиха, че новият регламент предлага повече възможности, а г-жа Schweng посочи по-специално как по-дългият период на разглеждане от 3 до 6 месеца предоставя възможност за провеждане на по-широки дебати по инициативите. Въпреки това г-н Silva Pereira изрази неудовлетворение от броя на успешните инициативи и повтори, че успешните ЕГИ трябва да се приемат сериозно и да види подходящи последващи действия.

Междувременно инициативата End the Cage Age получи отговор от Комисията, която обяви положително, че ЕС ще приеме предложението на инициативата и ще се ангажира да прекрати отглеждането в клетки. До края на 2023 г. ще бъде представено законодателно предложение за постепенно премахване и в крайна сметка забрана на използването на клетки за всички селскостопански животни, посочени в инициативата. Това е положителна стъпка напред за ЕГИ и ясно указание за това къде инициативите могат да окажат пряко въздействие върху политиката!

Все още е необходим допълнителен диалог в рамките на ЕГИ, за да се укрепи връзката между организаторите и институциите на ЕС. По време на дискусионната дискусия попитах ораторите за това кои са по-нататъшните начини за диалог, на които те отговориха, че участието на националните парламенти е един от начините за започване на диалог, който може да доведе до по-голямо въздействие на инициативата. Друго предложение за подобряване на диалога е организаторите да бъдат включени в по-голяма степен в дейностите на Комисията в областта на тяхната ЕГИ, след като Комисията даде първоначалното си становище. Освен това дебатите относно ЕГИ в Европейския парламент придават по-голяма видимост и политическо значение на инициативите.

По въпросите, свързани с ролята на ЕГИ в Конференцията за бъдещето на Европа, г-жа Швенг се съгласи, че Конференцията следва да направи оценка на наличните възможности за участие на гражданите на ЕС, включително ЕГИ, и дали е необходимо тя да бъде подобрена или да се добавят допълнителни инструменти.

Като цяло откриването на 10-ото издание на Деня на ЕГИ даде възможност на приятелите на ЕГИ заедно с ключови членове от институциите на ЕС да разгледат и разгледат успехите на ЕГИ, включително новия регламент за ЕГИ и новото законодателство на ЕС, вдъхновено от ЕГИ, неуспехите на ЕГИ, включително липсата на осведоменост и липсата на политическо въздействие, както и пътят напред, включително Конференцията за бъдещето на Европа. Участниците и ораторите са съгласни: ЕГИ ще изисква още по-големи инвестиции в бъдеще, за да се справи със слабостите си по отношение на политическото въздействие и осведомеността и да засили силните си страни на участието на гражданите в ЕС.

Очакваме отново да се срещнем лично през следващата година по повод 10-ата годишнина на ЕГИ!

Всички доклади и презентации от Деня на ЕГИ през 2021 г. са публикувани тук.

Daniela

Автори

Daniela Vancic

Даниела Ванчич е мениджър европейски програми в Democracy International — неправителствена организация, която насърчава по-активното участие на гражданите във вземането на политически решения и има опит с европейската гражданска инициатива от създаването на инструмента. Даниела има четиригодишен опит в организирането на кампании и мрежи, като през последните три години тя провежда европейските кампании на Democracy International. Даниела работи активно по Европейската гражданска инициатива — от предлагането на кампании и съвети за набиране на средства на организаторите, до застъпването за по-стриктно прилагане на регулирането на инструмента, до повишаването на осведомеността на гражданите за него.

Оставете коментар

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.
Отказ от отговорност: мненията, споделени във Форума на ЕГИ, изразяват единствено гледната точка на техните автори и по никакъв начин не може да се смята, че изразяват позицията на Европейската комисия или Европейския съюз.
Готови сте да регистрирате вашата инициатива? Искате да подкрепите инициатива? Искате да научите повече за текущи и минали инициативи?