Preskoči na glavno vsebino
Forum evropske državljanske pobude

„Evropejci za varne povezave“ pozivajo k strožji ureditvi brezžičnega interneta v šolah

Spremenjeno dne: 24/05/2022

Evropska državljanska pobuda„Ustavimo ((5G)) – Stay Connected, a Protected“ poziva k nadomestitvi brezžičnih povezav s kabli v vrtcih, šolah, bolnišnicah, domovih za ostarele in v vseh javnih stavbah. Pozivamo tudi k izobraževanju javnosti o morebitnih škodljivih posledicah za zdravje, povezanih z brezžičnimi povezavami; in kako čim bolj zmanjšati izpostavljenost.

Vsi načrtujemo dobro prihodnost za naše otroke, želimo jim zagotoviti najboljšo možno izobrazbo in želimo, da uporabijo sodobna orodja. Kaj pa to pomeni glede na različna mnenja o varnosti ravni izpostavljenosti?

„Evropejci za varne povezave“ so koalicija nacionalnih in mednarodnih organizacij, ki se zavedajo škodljivih posledic sodobnih komunikacijskih tehnologij. Poudarjamo, da ne nasprotujemo tehnologiji, temveč se zavzemamo za varno tehnologijo in varne povezave.

Menimo, da je bila uvedba mobilnih telefonov in nato Wi-Fi in Bluetooth ustreljena v temi, saj ni temeljila na temeljiti raziskavi učinkov na splošno zdravje in ni vključevala obsežnega in temeljitega programa za spremljanje zdravja. Danes obstaja veliko študij, ki dokazujejo, da radiofrekvenčna elektromagnetna polja, ki jih te tehnologije oddajajo, niso varna. Ker celo zadnja peta generacija (5G) mobilnih podatkovnih omrežij pred dajanjem na trg ni bila preizkušena glede vplivov na zdravje in okolje, menimo, da je uvedba 5G poskus na človeštvu in okolju.

V evropski državljanski pobudi obravnavamo še številna druga vprašanja. V tem členu se samo o enem od njih razpravlja z vidika skrbi za naše otroke, tj. „našega najbolj dragocenega posedovanja“.

Stop 5G Stay Connected but Protected

Kako se je vse začelo

Zemlja je od uvedbe radia vse bolj izpostavljena umetnim radiofrekvenčnimelektromagnetnim poljem. Od prve uporabe radarja v petdesetih letih prejšnjega stoletja obstajajo pomisleki o tem, kako preprečiti zdravstvene težave, ki jih povzroča radarska izpostavljenost elektromagnetnim poljem.

Med hladno vojno so zahodni in vzhodni bloki uporabili drugačen pristop, da bi se izognili tveganjem za zdravje zaradi RF EMF.

V zahodnem bloku so bile določene le mejne vrednosti izpostavljenosti za delavce, ki so temeljile izključno na toplotnih učinkih. (npr.US Bell Telephone Laboratories je imel 10 000 mW/ m² [1]).

V vzhodnem bloku so bile določene stroge omejitve za delavce in širšo javnost, ki so temeljile na toplotnih in netermičnih bioloških učinkih. Omejitev za širšo javnost je bila 10 mW/m² za radijsko frekvenčno območje 0,3–300 GHz [2]. Po letu 1989 se je v nekaterih vzhodnih državah omejitev zvišala na 50 mW/ m² [3].

V EU so bile mejne vrednosti največje izpostavljenosti za širšo javnost sprejete po letu 1999 s Priporočilom 1999/519/ES do 10000 mW/m² za frekvence 2–300 GHz. Mejna vrednost izpostavljenosti za delavce v EU v višini 50 000 mW/m² je bila sprejeta leta 2004 in je ostala enaka v trenutno veljavni Direktivi 2013/35/EU.

Ko so se EU pridružile srednje- in vzhodnoevropske države, so številne sprejele to priročno, manj omejevalno normo, ki temelji na napačni predpostavki, da bi lahko zdravstveno tveganje predstavljalo le toplotno ogrevanje. Ta dogma je privedla do selektivne znanosti – samo nekatere študije je in še vedno upošteva zasebna organizacija ICNIRP, ki je edina organizacija, ki ji EU svetuje.

Od takrat so številni znanstveniki pokazali vzročno povezavo med posebnimi zdravstvenimi težavami in elektromagnetnim poljem RF pri ravneh izpostavljenosti pod mejnimi vrednostmi in predlaganimi novimi smernicami za izpostavljenost. Vendar se danes še vedno ne upoštevajo znane svetovne strokovne organizacije na tem področju, ki niso ICNIRP, na primer:

BioInitiative ne navajajo nobenih opaznih učinkov na ljudi pod 0,001mW/m²;

Smernica EUROPAEM EMF določa omejitev pod 0,01mW/m²;

Institut FÜR Baubiologie trdi, da je izpostavljenost 0,01 1mW/ m² previsoka.

Menimo, da bi morala EU upoštevati vse te znanstvene podatke.

Ljudje običajno podcenjujejo tveganje za nova odkritja, npr. številne kemične snovi, antibiotike in rentgensko sevanje. Njihove mejne vrednosti izpostavljenosti so bile popravljene navzdol z vse večjimi znanstvenimi dokazi. V primeru neionizirajočega RF EMF, ki ga je ustvaril človek, se je zgodilo ravno nasprotno, zato se lahko vprašamo, zakaj.

Ali je varen?

Otroci te generacije so prvi, ki so lahko izpostavljeni brezžičnim napravam v svoji celotni življenjski dobi. Kako lahko to ogrozi njihovo zdravje?

Evropejci za varne povezave poudarjajo, da imajo RF elektromagnetna polja biološke učinke celo z zelo majhno intenzivnostjo, in v zvezi s tem pozivamo k uporabi previdnostnega načela.

Vse več znanstvenih raziskav to brezžično sevanje povezuje z resnimi učinki na zdravje, kot so težave s spominom in spanjem, glavobol, rak in škoda za razvoj možganov. Rezultati te raziskave so javno dostopni vsem. V nadaljevanju je kot primer pomembnih ugotovitev navedenih nekaj virov.

Journal of Epidemiology and Community Health je mednarodna znanstvena revija. Decembra 2010 je objavila študijo z naslovom „Uporaba celičnih telefonov in vedenjske težave pri majhnih otrocih“. Znanstveniki so opazili več vedenjskih težav pri otrocih, ki so bili pred rojstvom in po njem izpostavljeni mobilnim telefonom, v primerjavi z otroki, ki v nobenem obdobju niso bili izpostavljeni.

International Journal of Environmental Research and Public Health je interdisciplinarna, strokovno pregledana znanstvena revija z odprtim dostopom. Novembra 2015 je objavila študijo z naslovomAssociation of Exposure to RF EMF with Glycated Haemoglobin and Risk of Type 2 DiabetesMellitus. Skupina znanstvenikov je primerjala moške učence, stare od 12 do 17 let, iz šole z nižjim sevanjem (0,019 mW/m²) in šole z višjim sevanjem (0,096 mW/m²). Pri učencih, izpostavljenih višjemu RF EMF, so odkrili znatno višjo raven glikiranega hemoglobina (označevalnik visokega krvnega sladkorja). Poleg tega so imeli študenti, izpostavljeni višjemu RF EMF, znatno večje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2.

Ameriška revija o zdravju moških je decembra 2018 objavila študijo z naslovomMobile Phone Base Station Tottings Adjacent to School Buildings: Vpliv na študentsko kognitivno zdravje“ vprimerjavi z učenci moškega spola, starimi od 13 do 16 let, iz šole z nižjim sevanjem (20 mW/m²) v šolo z višjim sevanjem (100 mW/m²). Znanstveniki so ugotovili, da imajo šoloobvezni mladostniki, izpostavljeni višjim stopnjam izpostavljenosti elektromagnetnim poljem RF, zapoznele fine in bruto motorične spretnosti, prostorski delovni spomin in pozornost v primerjavi s tistimi, ki so izpostavljeni nižjim stopnjam elektromagnetnih polj RF.

Sorted List of RF EMF exposure values mentioned in this article

Slika: Sortiran seznam vrednosti izpostavljenosti elektromagnetnih polj, navedenih v tem
členu: Creative Commons Attribution 4.0 Mednarodna licenca
Vir: avtorica

Tudi Južnoafriško nacionalno poročilo za leto 2021, ki ga je naročil Mednarodni projekt za elektromagnetno polje Svetovne zdravstvene organizacije, potrjuje (v točki 4), da RF EMF povzroča oksidativni stres v celicah, kar lahko povzroči mitohondrialno poškodbo DNK v celicah in škodljive učinke na druge biološke procese in organe. Oksidativni stres je splošno priznan kot vzrok številnih bolezni.

Otroci in brezžični

Otroci so v vsakdanjem življenju izpostavljeni različnim vrstam neionizirajočega sevanja. Živijo v okolici usmerjevalnikov, anten in vseh vrst brezžičnih naprav. Po rojstvu so starši namestili monitorje za dojenčke v zibelko. Pozneje nosijo brezžične pametne ure, ušesne brsti, mobilne telefone in tablice.

Ker so ljudje vse bolj navajeni na mobilne telefone, internet in brezžično komunikacijo, se je tudi uporaba teh orodij postopoma razširila v šolo. Konec leta 2019 je bilo skoraj nemogoče najti šole, ki ne uporabljajo Wi-Fi. Šole so edinstveno okolje, saj otroci nekaj ur na dan preživijo v učilnicah z močno brezžično izpostavljenostjo.

Poleg tega so številne države EU v obdobju 2019–2021 zaradi COVID-19 zaprle šole in dovolile samo učenje na daljavo. To je pomenilo, da so številni otroci preživeli ure doma s tabličnimi računalniki, prenosnimi računalniki ali mobilnimi telefoni na konferenčnih sestankih z učiteljem. Skoraj vse so bile povezane z brezžičnim omrežjem.

Za ustvarjanje vtisa o izpostavljenosti otrok: Po izračunih 20 cm oddaljenost od tabličnega računalnika z Wi-Fi pomeni izpostavljenost 40,0 mW/m², razdalja 100 cm od usmerjevalnika Wi-Fi pa izpostavljenost 8,0 mW/m² [4].

Wireless in Classroom

Slika: Brezžično v učilnici. Več grafičnega gradiva je na voljo na spletni strani:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
kredit: Creative Commons Attribution 4.0 Mednarodna licenca
Vir:
Avtor je ustvarjen

Otroci niso malo odraslih

Direktiva 2014/53/EU zagotavlja testiranje brezžičnih naprav. Vendar standard EN 50566:2017 in standard EN 50360:2017 napotujeta na ameriški standard IEC/IEEE 62209–158, ki ne upošteva otrok, temeljita le na deležih „odrasle moške glave, kot jo je prikazala ameriška vojska“.

Debelina lobanja deluje kot ovira za absorpcijo sevanja. Lobanja otroka so veliko tanjša kot lobanja odrasle osebe, zato je absorpcija večja.

Revija Elektromagnetna biologija in medicina objavlja strokovno pregledane raziskovalne članke o bioloških učinkih neionizirajočih elektromagnetnih polj (od izjemno nizkih frekvenc do radiofrekvenčnih). Oktobra 2011 je bila objavljena študija o mejnih vrednostih izpostavljenosti: podcenjevanje absorpcije sevanja mobilnih telefonov, zlasti pri otrocih,ki so ugotovili, da je „otroška absorpcija glave lahko več kot dvakrat večja, absorpcija lobanje kostnega mozga pa je lahko desetkrat večja kot pri odraslih“.

Okoljske raziskave so multidisciplinarna revija, ki objavlja visokokakovostne informacije. Novembra 2018 je bila objavljena študija, ki se osredotoča na absorpcijo brezžičnega sevanja pri otrocih v primerjavi z odraslimi možgani in očmi iz pogovora po mobilnem telefonu ali virtualne resničnosti. Ta študija jepokazala, da mlade oči in možgani absorbirajo bistveno višje lokalne doze sevanja kot odrasli.

Skupaj z vsemi zgoraj navedenimi dejstvi in v zvezi s hitro rastjo in razvojem je treba otroke obravnavati kot edinstveno dovzetne za učinke sevanja.

Operator systems on a residential block in Slovak republic

Slika: Sistemi upravljavcev na stanovanjskem bloku v Slovaški republiki.Tekoča izpostavljenost 5 mW/m².
Kredit: Creative Commons Attribution 4.0 Mednarodna licenca
Vir: avtorica

Kako predlagamo zaščito naših otrok?

Ker morajo otroci po zakonu obiskovati šolo, je pomembno ustvariti varno okolje zanje. Obstaja več razlogov za ukrepanje, če omenimo nekatere možnosti iz evropske državljanske pobude:

  • Kabli bi morali biti vedno prva izbira (namesto brezžičnih).
  • Vsi brezžični oddajniki bi morali biti onemogočeni na vseh brezžičnih napravah, šola pa bi morala zagotoviti žične omrežne povezave za namizne računalnike, prenosne računalnike, prenosne računalnike, tablične računalnike, bele plošče in tiskalnike. Način letala bi bilo treba uporabljati na mobilnih telefonih.
  • Na splošno bi bilo treba po vsej šoli zagotoviti žično lokalno omrežje (LAN) za dostop do interneta.
  • Če kabelske rešitve niso mogoče, mora biti brezžično časovno omejeno, moč pa mora biti nastavljena na najnižjo uporabno raven. Po končanem delu ne smemo pozabiti, da je treba ugasniti vse brezžične funkcije.
  • Otroci se morajo naučiti, kako varno uporabljati svoje naprave. Kot primer odrasle osebe bi bili torej tudi posredno izobraženi.
  • Šola bi morala prepovedati tudi uporabo mobilnih telefonov in drugih osebnih elektronskih naprav v učnih prostorih/razredih.

Dodatne prednosti odsotnosti RF sevanja kabelskih rešitev so: So veliko bolj strpni na napake, učinkovitejši pri porabi energije in varnejši za dolgoročno uporabo. Omogočajo varnejši prenos podatkov in niso odvisni od vremenskih razmer (vlažnosti) ali ovir na poti (drevesa, zidovi).

Wired in Classroom

Slika: Z žico v učilnici. Več grafičnega gradiva je na voljo na spletni strani:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
kredit: Creative Commons Attribution 4.0 Mednarodna licenca
Vir:
Avtor je ustvarjen

Drugi načini za zaščito otrok

Ne le v šolah, temveč tudi na vrhu šolskih zgradb in v njihovi bližini so viri radiofrekvenčnega sevanja: oddajniki na šolski strehi in na bližnjih stavbah ali drogovih v soseski. Vse to so močni viri sevanja.

Številni znanstveniki so pisali skrbnikom šol in navedli, da celični stolpi ne bi smeli biti nameščeni na šolah ali v njihovi bližini.

Občine bi morale sprejeti lastne predpise in prepovedati celične stolpe v bližini šol in vrtcev.

Starši bi morali biti zainteresirani in bi morali zahtevati boljšo zaščito svojih otrok.

Operator Systems at primary school and a residential block in Slovak republic

Slika: Sistemi upravljavcev v osnovni šoli in na stanovanjskem bloku v Slovaški republiki. Povprečna izpostavljenost na ulici je 12 mW/m²
Vir:
https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Sklepna ugotovitev

Obstajajo številni razlogi za sprejetje zaščitnih ukrepov za naše otroke, saj so ti dlje in bolj izpostavljeni v življenju, tudi v obdobju, ko so fizično bolj ranljivi kot odrasli.

Državljani EU niso bili vprašani, ali sprejemajo vsesplošne zdravstvene posledice brezžičnega interneta v imenu tehnološkega napredka in digitalizacije.

Zato v evropski državljanski pobudi„Ustavimo (((5G)) – mirovanje, povezano,vendar zaščiteno“ pozivamo k strožji ureditvi za zaščito vseh življenj pred radijskimi frekvencami in mikrovalovnim sevanjem.

V tem članku je bila pozornost namenjena predlogoma 6in 7 evropske državljanske pobude.

„predlog 6: Nadomestiti brezžične povezave s kabli. Takoj naredite v bolnišnicah, vrtcih, šolah, domovih za ostarele, vseh javnih stavbah.“

„predlog 7: Izobraževati javnost o nevarnostih, povezanih z brezžičnimi povezavami, in o tem, kako čim bolj zmanjšati izpostavljenost (npr. z uporabo kablov)“

 

In nismo sami:

 

 

Sklici:

[1] Meahl, H. R.: Mikrovalovni monitor sevanja, Electronics 32, 1959, strani 138–140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] npr. na Češkoslovaškem z odlokom št. 408/1990

[4] Gostota Powed S je odvisna od številnih dejavnikov, to je približen izračun:
Moč vira/(4 x π x razdalja2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² -40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² ⎜ 8 000 µW/m²

 

Picture of contributor Petra Bertová

Avtorji člankov

Petra Bertová

Petra Bertová je članica skupine, ki se ukvarja z evropsko državljansko pobudo„Ustavimo (((5G)) – Povezano, vendar zaščiteno“

Petra iz Slovaške je prej delala za podjetje IT in tudi v izobraževalnem sektorju.

 

Komentiraj

Za dodajanje komentarjev se morate avtenticirati ali registrirati.

Komentarji

Gestivert LOCATION DE PLANTES | 28/05/2022

Hello

Angleščina je zelo slaba, vendar sem se zavedala najpomembnejšega.

Dejansko moramo zaščititi naše otroke.

Sklicujem se na ta članek, ki je na spletni strani vlade: https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/

Lep dan za vse

Samir

Za dodajanje komentarjev se morate avtenticirati ali registrirati.
Vasiliki Mustakis | 30/05/2022

Spoštovani Samir, 

Zahvaljujemo se vam za pripombe!

Obveščamo vas, da je spletna stran foruma, vključno s tem spletnim dnevnikom, na voljo v francoščini in drugih uradnih jezikih EU. 

S spoštovanjem, 

Skupina foruma evropske državljanske pobude

Za dodajanje komentarjev se morate avtenticirati ali registrirati.
Gestivert LOCATION DE PLANTES | 31/05/2022

V REDU

Hvala Vasiliki:)

POSODOBITEV PODROČJA DRŽAVNIH POMOČI

Gesti-Zeleni

Za dodajanje komentarjev se morate avtenticirati ali registrirati.
Petra Bertova | 14/06/2022

Sklici:

[1] Meahl, H. R.: Mikrovalovni monitor sevanja, Electronics 32, 1959, strani 138–140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] npr. na Češkoslovaškem z odlokom št. 408/1990

[4] Gostota Powed S je odvisna od številnih dejavnikov, to je približen izračun:
Moč vira/(4 x π x razdalja2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² -40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² ⎜ 8 000 µW/m²

Za dodajanje komentarjev se morate avtenticirati ali registrirati.
James Lech | 04/09/2022

Dober popoldne Petra

Zahvaljujemo se vam za sklicevanje na našo publikacijo Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2021. Publikacija Svetovne zdravstvene organizacije za leto 2022 je na voljo na: [Https://bit.ly/3HkQ4vh ]. Nekateri odmevni predstavitveni programi, ki smo jih izvedli v okviru projektov po vsem svetu, so vključeni v te programe. Ki kažejo izjemen uspeh. 

Imamo tudi univerzitetni tečaj za poučevanje teh gradiv z naslovom „uvod k submolekularnim medicinskim in kmetijskim znanostim“.

Videoposnetke, ki smo jih pripravili za tečaj, lahko najdete [ tukaj].

 

Ključna razlika in koristnost pri teh tečajih, videoposnetkih in novi publikaciji za leto 2022 je predstavitev rešitev in strategij za bioprilagoditev številnim politikam in literaturi, ki ste jih omenili. 

Rešitve so pragmatične, stroškovno učinkovite ter enostavne za izvajanje in namestitev. V našem modelu smo opazili zelo hitro uporabo ter enostavno nadgradnjo in rast objektov.

Za dodajanje komentarjev se morate avtenticirati ali registrirati.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, izražena na forumu o evropski državljanski pobudi, odražajo izključno mnenja avtorjev in nikakor ne odražajo stališč Evropske komisije ali Evropske unije.
Želite prijaviti pobudo? Želite podpreti pobudo? Želite vedeti več o trenutnih in preteklih pobudah?