Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyvos forumas

Iniciatyva „Europiečiai saugioms sąsajoms“ ragina geriau reguliuoti belaidį internetą mokyklose

Atnaujinta: 24/05/2022

Labai susirūpinęs dėl elektromagnetinių laukų keliamo pavojaus sveikatai plačiajai visuomenei, ypač vaikams, Europos piliečių iniciatyvoje „Stop (((5G)) – stay Connected, bet Protected“ raginama belaidį ryšį pakeisti kabeliais darželiuose, mokyklose, ligoninėse, senelių namuose ir visuose viešuosiuose pastatuose. Taip pat raginame šviesti visuomenę apie galimas neigiamas pasekmes sveikatai, susijusias su belaidžiu ryšiu; ir kaip kuo labiau sumažinti poveikį.

Mes visi planuojame gerą ateitį savo vaikams, norime jiems suteikti kuo geresnį išsilavinimą ir norime, kad jie naudotųsi šiuolaikinėmis priemonėmis. Tačiau ką tai reiškia atsižvelgiant į skirtingas nuomones dėl poveikio lygių saugos?

„Europiečiai už saugias jungtis“ – tai nacionalinių ir tarptautinių organizacijų, kurios žino apie neigiamas šiuolaikinių ryšių technologijų pasekmes, koalicija. Pabrėžiame, kad neprieštaraujame technologijoms, tačiau pasisakome už saugias technologijas ir saugias jungtis.

Manome, kad mobiliųjų telefonų, o vėliau Wi-Fi ir „Bluetooth“ įdiegimas buvo tamsus, nes jis nebuvo pagrįstas išsamiu poveikio bendrai sveikatai tyrimu ir nebuvo jokios išsamios ir išsamios sveikatos stebėsenos programos. Šiuo metu atliekama daug tyrimų, kurie įrodo, kad šių technologijų skleidžiami radijo dažnio elektromagnetiniai laukai yra nesaugūs. Kadangi net ir naujausi penktosios kartos (5G) judriojo ryšio duomenų tinklai prieš juos pateikiant rinkai nebuvo išbandyti dėl poveikio sveikatai ir aplinkai, manome, kad 5G diegimas yra eksperimentas žmonijai ir aplinkai.

Savo Europos piliečių iniciatyvoje mes nagrinėjame daug kitų klausimų. Šiame straipsnyje tik vienas iš jų aptariamas atsižvelgiant į tai, kad rūpinamasi mūsų vaikais, t. y. „mūsų vertingiausia nuosavybė“.

Stop 5G Stay Connected but Protected

Kaip ji pradėta įgyvendinti?

Nuo radijo ryšio įdiegimo Žemę vis labiau veikia dirbtiniai radijo dažnių elektromagnetiniai laukai (RD EMF). Nuo tada, kai praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje radaras pirmą kartą buvo naudojamas, kilo susirūpinimas dėl to, kaip išvengti sveikatos problemų, kurias sukelia radaro EML ekspozicija.

Šaltojo karo metu Vakarų ir Rytų blokai, siekdami išvengti RF EML keliamo pavojaus sveikatai, laikėsi kitokio požiūrio.

Vakariniame bloke buvo nustatytos tik poveikio darbuotojams ribos, kurios buvo grindžiamos tik šiluminiu poveikiu. (pvz.,JAV „Bell Telephone Laboratories“ turėjo 10 000 mW/ m² [1]).

Rytų bloke darbuotojams ir plačiajai visuomenei buvo nustatytos griežtos ribos, pagrįstos šiluminiu ir nešiluminiu biologiniu poveikiu. Plačiajai visuomenei 0,3–300 GHz radijo dažnių diapazono riba buvo 10 mW/ m² [2]. Po 1989 m. riba kai kuriose Rytų šalyse buvo padidinta iki 50 mW/ m² [3].

ES nuo 1999 m. iki 10 000 mW/m² 2–300 GHz dažniams buvo pritarta didžiausiam poveikiui plačiajai visuomenei. Didžiausia 50 000 mW/m² darbuotojų poveikio riba ES buvo patvirtinta 2004 m. ir išliko tokia pati šiuo metu galiojančioje Direktyvoje 2013/35/ES.

Kai Vidurio ir Rytų Europos šalys įstojo į ES, daugelis jų pripažino šią patogesnę mažiau ribojančią normą, pagrįstą klaidinga prielaida, kad tik šiluminis šildymas gali kelti pavojų sveikatai. Ši dogma paskatino selektyvų mokslą – į kai kuriuos tyrimus atsižvelgė ir vis dar atsižvelgia privati organizacija ICNIRP, kuri yra vienintelė organizacija, iš kurios ES gauna patarimų.

Nuo to laiko daugelis mokslininkų nustatė priežastinį ryšį tarp konkrečių sveikatos problemų ir RF EML, kai ekspozicijos lygis yra žemesnis už ribines vertes, ir pasiūlė naujas poveikio gaires. Tačiau šiuo metu pasaulyje žinomos šios srities ekspertų organizacijos, išskyrus ICNIRP, vis dar ignoruojamos, pvz.:

BioInitiative teiginiai, kad nėra pastebimo poveikio žmonėms iki 0,001mW/m²;

EUROPAEM EML gairėse nustatyta riba yra 0,01mW/m²;

Institut FÜR Baubiologie teigia, kad 0,01 1mW/m² ekspozicija yra per didelė.

Manome, kad ES turėtų atsižvelgti į visus šiuos mokslinius duomenis.

Žmonės paprastai nepakankamai įvertina naujų atradimų, pvz., daugelio cheminių medžiagų, antibiotikų ir rentgeno spinduliuotės, riziką. Jų poveikio ribinės vertės buvo sumažintos, gavus vis daugiau mokslinių įrodymų. Žmogaus sukelto nejonizuojančio RF EML atveju atsitiko priešinga padėtis ir gali kilti klausimas, kodėl.

Ar jis saugus?

Šios kartos vaikai yra pirmieji, kurie gali patirti belaidžio ryšio poveikį visą savo gyvenimą. Kaip tai gali pakenkti jų sveikatai?

Mes, europiečiai už saugias jungtis, atkreipiame dėmesį į tai, kad RF EML daro biologinį poveikį net ir labai mažo intensyvumo, ir prašome taikyti atsargumo principą.

Vis daugiau mokslinių tyrimų šią belaidę spinduliuotę sieja su dideliu poveikiu sveikatai, kaip antai atminties ir miego sutrikimai, galvos skausmai, vėžys ir smegenų vystymuisi daroma žala. Šių mokslinių tyrimų rezultatai yra viešai prieinami visiems. Toliau kaip svarbių nustatytų faktų pavyzdžiai nurodyti keli šaltiniai.

Epidemiologijos ir bendruomenės sveikatos leidinys yra tarptautinis mokslinis žurnalas. 2010 m. gruodžio mėn. ji paskelbė tyrimą „Mažų vaikų naudojimasis telefonu ir elgesio problemos“. Mokslininkai pastebėjo daugiau elgesio problemų vaikams, kuriems mobiliųjų telefonų poveikis buvo tiek prenatalinis, tiek postnatalinis, palyginti su vaikais, kurie nė vienu metu nebuvo veikiami.

Tarptautinis aplinkos mokslinių tyrimų ir visuomenės sveikatos leidinys yra tarpdisciplininis, recenzuotas, atviras mokslinis žurnalas. 2015 m. lapkričio mėn. ji paskelbė tyrimą „RF EMF poveikio asociacija su Glycated Haemoglobin ir 2 tipo diabeto Mellitus rizika“. Mokslininkų grupė palygino 12–17 metų amžiaus mokinius vyrus iš žemesnės spinduliuotės (0,019 mW/m²) ir aukštesnės spinduliuotės (0,096 mW/m²). Moksleiviai rado daug daugiau glicicinto hemoglobino (aukšto cukraus kiekio kraujyje žymens) moksleiviams, kurie buvo veikiami aukštesnių RF EMF. Be to, studentai, sergantys didesniais RF EML, susidūrė su daug didesne II tipo diabeto rizika.

2018 m. gruodžio mėn. Amerikos vyrų sveikatos žurnalas paskelbė tyrimą „Mobiliųjų telefonų bazinės stoties bokštų prižiūrėtojai prie mokyklų pastatų: „Poveikis studentų pažintinei sveikatai“ – lyginamas 13–16 m. mokinių vyrų iš žemesnės spinduliuotės (20 mW/m²) ir aukštesnės spinduliuotės mokyklos (100 mW/m²) palyginimas. Mokslininkai nustatė, kad mokyklinio amžiaus paaugliai, patiriantys didesnį RF elektromagnetinių laukų poveikį, turėjo uždelstų smulkiųjų ir bendrųjų variklių įgūdžių, erdvinės darbinės atminties ir dėmesio, palyginti su paaugliais, kuriems RF EML lygis yra žemesnis.

Sorted List of RF EMF exposure values mentioned in this article

Nuotraukoje: Šiame straipsnyje nurodytų RF EML pozicijų verčių surūšiuotas sąrašas
Kreditas: „Creative Commons Attribution 4.0 International
License“ autorius

Net Pietų Afrikos nacionalinėje ataskaitoje, parengtoje PSO tarptautinio EML projekto užsakymu, (4 punkte) patvirtinta, kad RF EML sukelia ląstelių oksidacinį stresą, kuris gali sukelti mitochondriinį DNR pažeidimą ląstelėse ir neigiamą poveikį kitiems biologiniams procesams ir organams. Oksidacinis stresas paprastai pripažįstamas daugelio ligų priežastimi.

Vaikai ir belaidis ryšys

Vaikai kasdien patiria įvairių rūšių nejonizuojančiąją spinduliuotę. Jie gyvena maršruto parinktuvų, antenų ir visų rūšių belaidžių prietaisų aplinkoje. Gimę tėvai į savo lopšelį patalpino kūdikio stebėtojus. Vėliau jie dėvi belaidžius išmaniuosius laikrodžius, ausus, naudoja mobiliuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius.

Kadangi žmonės vis dažniau įprato naudotis mobiliaisiais telefonais, internetu ir belaidžiu ryšiu, šių priemonių naudojimas taip pat palaipsniui pažengė į mokyklą. 2019 m. pabaigoje beveik neįmanoma rasti mokyklų, kurios nenaudoja belaidžio interneto. Mokyklos yra unikali aplinka, nes vaikai kelias valandas per dieną praleidžia klasėse su stipriu belaidžiu apšvitu.

Be to, 2019–2021 m. dėl COVID-19 daugelis ES šalių uždarė mokyklas ir leido mokytis tik nuotoliniu būdu. Tai reiškė, kad daug vaikų valanda namuose su planšetiniais kompiuteriais, knyginiais kompiuteriais ar mobiliaisiais telefonais konferencijose su mokytoju. Beveik visi jie buvo prijungti prie belaidžio vietinio tinklo.

Kad būtų galima susidaryti įspūdį apie poveikį vaikams: Remiantis skaičiavimais, 20 cm atstumas nuo tabletės su Wi-Fi reiškia 40,0 mW/m² poveikį, o 100 cm atstumas nuo belaidžio vietinio tinklo maršruto parinktuvo – 8,0 mW/m² [4]

Wireless in Classroom

Nuotraukoje: Belaidis ryšys klasėje. Daugiau grafikų apsilankykite:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
kreditas: „Creative Commons Attribution 4.0 International
License“
Autorius sukurtas

Vaikai yra nemaži suaugusieji

ES direktyva 2014/53/ES užtikrinama, kad belaidžio ryšio įrenginiai būtų išbandyti. Tačiau standarte EN 50566:2017 ir EN 50360:2017 daroma nuoroda į Amerikos standartą IEC/IEEE 62209–1528, kuriame neatsižvelgiama į vaikus, jie grindžiami tik „JAV kariuomenės lentele pažymėto suaugusio vyriškos galvos“ proporcijomis.

Kaukolės storis yra radiacijos sugerties barjeras. Vaiko kaukolė yra daug plonesnė nei suaugusiojo, todėl absorbcija yra didesnė.

Elektromagnetinės biologijos ir medicinos žurnale skelbiami recenzuoti mokslinių tyrimų straipsniai apie nejonizuojančių elektromagnetinių laukų (nuo itin mažo dažnio iki radijo dažnio) biologinį poveikį. 2011 m. spalio mėn. joje paskelbtas tyrimas „ Poveikio ribinės vertės: nepakankamai įvertinta sugertoji mobiliojo telefono spinduliuotė, ypač vaikams, parodė, kad „vaiko galva gali sugerti daugiau kaip du kartus daugiau, o kaukolės kaulų čiulpų absorbcija gali būti dešimt kartų didesnė nei suaugusių“.

Aplinkos tyrimai yra daugiadalykis žurnalas, kuriame skelbiama aukštos kokybės informacija. 2018 m. lapkričio mėn. buvo paskelbtas tyrimas, kuriame daugiausia dėmesio skirta bevielės spinduliuotės įsisavinimui vaiko ir suaugusiųjų smegenų ir akių pokalbiuose arba virtualioje realybėje. Šis tyrimas „parodo, kad jauni akys ir galvos smegenys sugeria gerokai didesnes vietos spinduliuotės dozes nei suaugusieji“.

Kartu su visais minėtais faktais ir greito augimo bei vystymosi tempu vaikai turi būti vertinami kaip itin jautrūs spinduliuotės poveikiui.

Operator systems on a residential block in Slovak republic

Nuotraukoje: Slovakijos Respublikos gyvenamųjų patalpų operatorių sistemos.Dabartinė 5 mW/m² ekspozicija.
Kreditas: „Creative Commons Attribution 4.0 International
License“ autorius

Kaip siūlome apsaugoti savo vaikus?

Kadangi pagal įstatymus vaikai privalo lankyti mokyklą, svarbu sukurti jiems saugią aplinką. Galima imtis veiksmų ir paminėti keletą mūsų Europos piliečių iniciatyvos variantų:

  • Kabeliai visada turėtų būti pirmasis pasirinkimas (vietoj belaidžio ryšio).
  • Visuose belaidžiuose belaidžiuose siųstuvuose turėtų būti išjungti visi belaidiai siųstuvai, o mokykloje turėtų būti teikiamos laidinio tinklo jungtys staliniams kompiuteriams, nešiojamiesiems kompiuteriams, knyginiams kompiuteriams, planšetiniams kompiuteriams, baltosioms lentoms ir spausdintuvams. Mobiliuosiuose telefonuose turėtų būti naudojamas lėktuvo režimas.
  • Apskritai interneto prieigai mokykloje turėtų būti numatytas laidinis vietos tinklas (LAN).
  • Kai kabeliniai sprendimai neįmanomi, belaidžio ryšio trukmė turėtų būti ribota, o galia turėtų būti nustatyta iki mažiausio naudojamo lygio. Baigus darbą, negalima pamiršti išjungti visas belaidžio ryšio funkcijas.
  • Vaikai turėtų išmokti saugiai naudoti savo prietaisus. Todėl suaugusiųjų pavyzdžiu jie taip pat būtų netiesiogiai mokomi.
  • Mokykla taip pat turėtų uždrausti naudoti mobiliuosius telefonus ir kitus asmeninius elektroninius prietaisus mokymo zonose ir (arba) klasėse.

Papildomi privalumai, susiję su kabelinių sprendimų RF spinduliuotės trūkumu, yra šie: Jos daug labiau atsparios triktims, efektyviau vartoja energiją ir yra saugesnės ilgalaikiam naudojimui. Jie užtikrina saugesnį duomenų perdavimą ir nepriklauso nuo oro sąlygų (drėgnumo) ar kelio kliūčių (medžių, sienų).

Wired in Classroom

Nuotraukoje: Su laidais klasėje. Daugiau grafikų apsilankykite:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
kreditas: „Creative Commons Attribution 4.0 International
License“
Autorius sukurtas

Kiti vaikų apsaugos būdai

Radijo dažnių spinduliuotės šaltiniai yra ne tik mokyklose, bet ir virš mokyklų pastatų ir netoli jų: siųstuvai ant mokyklos stogo ir šalia esančių pastatų ar stiebų kaimynystėje. Visi šie šaltiniai yra galingi spinduliuotės šaltiniai.

Daugelis mokslininkų raštu kreipėsi į mokyklų administratorius, teigdami, kad ląstelių bokštai neturėtų būti įrengti mokyklose ar netoli jų.

Savivaldybės turėtų priimti savo teisės aktus ir uždrausti šalia mokyklų ir vaikų darželių esančius ląstelių bokštus.

Tėvai turėtų būti suinteresuoti ir reikalauti geresnės savo vaikų apsaugos.

Operator Systems at primary school and a residential block in Slovak republic

Nuotraukoje: Slovakijos Respublikos pradinės mokyklos ir gyvenamųjų patalpų operatorių sistemos. Vidutinė ekspozicija gatvėje yra 12 mW/m².
Šaltinis:
https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Išvada

Yra daug priežasčių imtis apsaugos priemonių mūsų vaikams, nes jie ilgesnį ir didesnį poveikį patiria visą gyvenimą, net ir tuo laikotarpiu, kai jie fiziškai yra labiau pažeidžiami nei suaugusieji.

ES piliečių nebuvo klausiama, ar jie sutinka su plačiai paplitusiais belaidžio interneto padariniais dėl technologinės pažangos ir skaitmeninimo.

Todėl savo Europos piliečių iniciatyvoje „Stop (((5G)) – Stay Connected, bet Protected“raginame griežčiau reglamentuoti, kad būtų apsaugota visa gyvybė nuo radijo dažnio ir mikrobangų spinduliuotės.

Šiame straipsnyje dėmesys buvo skirtas mūsų Europos piliečių iniciatyvos 6 ir 7 pasiūlymams.

„6 pasiūlymas. Belaides jungtis pakeisti kabeliais. Nedelsiant tai daryti tokiose vietose kaip ligoninės, vaikų darželiai, mokyklos, senelių namai, visi viešieji pastatai.“

„7 pasiūlymas. Šviesti visuomenę apie pavojus, susijusius su belaidėmis jungtimis, ir apie tai, kaip kuo labiau sumažinti poveikį (pvz., naudojant kabelius)“

 

Ir esame ne vieni:

 

 

Nuorodos:

[1] Meahl, H. R.: Mikrobangų spinduliuotės monitorius, Electronics 32, 1959, p. 138–140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhį: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968 m.

[3], pvz., Čekoslovakijoje potvarkiu Nr. 408/1990

[4] Powed tankis S priklauso nuo daugelio veiksnių, tai yra apytikris skaičiavimas:
Šaltinio galia/(4 x π x atstumas2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² ● 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² – 8 000 µW/m²

 

Picture of contributor Petra Bertová

Autoriai

Petra Bertovį

Petra Bertovį yra Europos piliečių iniciatyvos (EPI) „Stop (((5G)) – Stay Connected, bet Protected Sty Connected Protected“ komandos narė.

Petra iš Slovakijos anksčiau dirbo IT bendrovėje, taip pat švietimo sektoriuje.

 

Pateikite komentarą

Norėdami parašyti komentarą turite prisijungti arba prisiregistruoti.

Pastabos

Gestivert LOCATION DE PLANTES | 28/05/2022

Hello

Mano anglų kalba labai bloga, tačiau supratau, kad svarbiausia.

Iš tiesų turime apsaugoti savo vaikus.

Kreipiuosi į Jus dėl šio straipsnio, esančio Vyriausybės interneto svetainėje: https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/

Graži diena visiems

Samiras

Norėdami parašyti komentarą turite prisijungti arba prisiregistruoti.
Vasiliki Mustakis | 30/05/2022

Gerb. Samir, 

Dėkojame, kad pateikėte pastabų!

Norėtume Jus informuoti, kad forumo interneto svetainė, įskaitant šį tinklaraštį, pateikiama prancūzų ir kitomis oficialiosiomis ES kalbomis. 

Maloniai su malonu, 

Europos piliečių iniciatyvos forumo grupė

Norėdami parašyti komentarą turite prisijungti arba prisiregistruoti.
Gestivert LOCATION DE PLANTES | 31/05/2022

„GERAI“

Dėkojame Vasiliki:)

SAM

Gesti-Green

Norėdami parašyti komentarą turite prisijungti arba prisiregistruoti.
Petra Bertova | 14/06/2022

Nuorodos:

[1] Meahl, H. R.: Mikrobangų spinduliuotės monitorius, Electronics 32, 1959, p. 138–140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhį: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968 m.

[3], pvz., Čekoslovakijoje potvarkiu Nr. 408/1990

[4] Powed tankis S priklauso nuo daugelio veiksnių, tai yra apytikris skaičiavimas:
Šaltinio galia/(4 x π x atstumas2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² ● 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² – 8 000 µW/m²

Norėdami parašyti komentarą turite prisijungti arba prisiregistruoti.
James Lech | 04/09/2022

Gera popietė Petra

Dėkojame, kad pateikėte nuorodą į mūsų 2021 m. PSO leidinį. 2022 m. PSO leidinį galima rasti adresu [Https://bit.ly/3HkQ4vh ]. Čia yra keletas fantastinių parodomųjų programų, kurias įgyvendinome viso pasaulio projektuose. Tai rodo didžiulę sėkmę. 

Taip pat turime universitetinius šios medžiagos mokymo kursus, pavadintus: „įvadas į pomolekulinius medicinos ir žemės ūkio mokslus“.

Vaizdo siužetus, kuriuos mes rengiame kursui, galima rasti [ čia].

 

Pagrindinis šių kursų, vaizdo įrašų ir naujo 2022 m. leidinio skirtumas ir naudingumas yra daugelio jūsų nurodytų politikos sričių ir literatūros sprendimų ir biologinio prisitaikymo strategijų demonstravimas. 

Sprendimai yra pragmatiški, ekonomiškai efektyvūs, juos lengva įgyvendinti ir įdiegti. Pagal mūsų modelį buvo labai sparčiai diegiami įrenginiai, kuriuos lengva atnaujinti ir plėsti.

Norėdami parašyti komentarą turite prisijungti arba prisiregistruoti.
Atsakomybės ribojimo pareiškimas. EPI forume pareikštos nuomonės atspindi tik jų autorių požiūrį ir jokiu būdu negali atspindėti Europos Komisijos arba Europos Sąjungos pozicijos.
Esate pasirengę užregistruoti savo iniciatyvą? Norite paremti iniciatyvą? Norite gauti daugiau informacijos apie dabartines arba ankstesnes iniciatyvas?