Ugrás a fő tartalomra
Az európai polgári kezdeményezés fóruma

„Europeans for Safe Connections” (Európaiak a biztonságos összeköttetésekért) az iskolákban a vezeték nélküli internet szigorúbb szabályozására szólít fel

Frissítés dátuma: 24/05/2022

Mély aggodalmát fejezi ki az elektromágneses mezők által a lakosságra, és különösen a gyermekekre jelentett egészségügyi veszélyek miatt, a „Stop ((5G) – Visszakapcsolva, de védett” elnevezésű európai polgári kezdeményezés arra szólít fel, hogy a vezeték nélküli összeköttetéseket óvodákban, iskolákban, kórházakban, idősotthonokban és valamennyi középületben vezetékekkel váltsák fel. Felszólítunk arra is, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot a vezeték nélküli kapcsolatokkal kapcsolatos lehetséges káros egészségügyi következményekről; és hogyan lehet minimalizálni az expozíciót.

Mindannyian jó jövőt tervezünk gyermekeink számára, a lehető legjobb oktatást akarjuk biztosítani számukra, és azt akarjuk, hogy korszerű eszközöket használjanak. De mit jelent ez az expozíciós szintek biztonságával kapcsolatos különböző vélemények fényében?

„Európaiak a biztonságos összeköttetésekért” olyan nemzeti és nemzetközi szervezetek koalíciója, amelyek tisztában vannak a modern kommunikációs technológiák káros következményeivel. Hangsúlyozzuk, hogy nem ellenezzük a technológiát, de a biztonságos technológia és a biztonságos összeköttetések mellett szállunk síkra.

Úgy véljük, hogy a mobiltelefonok, majd a Wi-Fi és a Bluetooth bevezetése sötétben történt, mivel nem a közös egészségre gyakorolt hatások alapos kutatásán alapult, és nem tartalmazott kiterjedt és alapos egészségügyi ellenőrzési programot. Manapság számos tanulmány igazolja, hogy az e technológiák által kibocsátott rádiófrekvenciás elektromágneses mezők nem biztonságosak. Mivel a forgalomba hozatal előtt még a legújabb ötödik generációs (5G) mobil adathálózatokat sem tesztelték az egészségügyi és környezeti hatások tekintetében, úgy véljük, hogy az 5G kiépítése emberi és környezeti kísérletnek minősül.

Európai polgári kezdeményezésünkben számos más kérdéssel is foglalkozunk. Ebben a cikkben csak az egyiket tárgyalják a gyermekeinkről való gondoskodás, a „legértékesebb birtoklásunk” fényében.

Stop 5G Stay Connected but Protected

Hogyan indult el a folyamat?

A rádió bevezetése óta a Föld egyre inkább ki van téve a mesterséges rádiófrekvenciás elektromágneses mezőknek (RF EMF). A radarnak az 1950-es években történt első használata óta aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy miként lehet megelőzni a radar EMF-expozíció által okozott egészségügyi problémákat.

A hidegháború során a nyugati és keleti blokkok eltérő megközelítést alkalmaztak a RF EMF egészségügyi kockázatainak elkerülése érdekében.

A nyugati blokkban csak a munkavállalókra vonatkozó expozíciós határértékeket határozták meg, amelyek kizárólag a hőhatásokon alapultak. (pl.USA Bell Telefon Laboratories 10 000 mW/m² [1]).

A keleti blokk a termikus és a nem termikus biológiai hatások alapján szigorú határértékeket határozott meg a munkavállalók és a lakosság számára. A lakosság számára a 0,3–300 GHz-es rádiófrekvencia -tartományban a határérték 10 mW/ m² volt [2]. 1989 után a határt néhány keleti országban 50 mW/ m²-re növelték [3].

Az EU-ban az 1999/519/EK ajánlás a 2–300 GHz-es frekvenciák esetében 10 000 mW/m²-re módosította a lakosságra vonatkozó maximális expozíciós határértékeket, mint 1999-ben. Az EU-ban a munkavállalók 50 000 mW/m²-es maximális expozíciós határértékét 2004 -ben fogadták el, és az a jelenleg hatályos 2013/35/EU irányelvben is változatlan maradt.

Amikor közép- és kelet-európai országok csatlakoztak az EU-hoz, sokan elfogadták ezt a kényelmes, kevésbé korlátozó normát azon téves feltételezés alapján, hogy csak a hőhő jelenthet egészségügyi kockázatot. Ez a dogma szelektív tudományhoz vezetett – az ICNIRP magánszervezet, amely az egyetlen uniós szervezettől kap tanácsot, csak néhány vizsgálatot vett és vesz figyelembe.

Azóta számos tudós igazolta, hogy ok-okozati összefüggés áll fenn a specifikus egészségügyi problémák és a RF EMF között a határértékek alatti expozíciós szinteken, és új expozíciós iránymutatásokra tett javaslatot. Ma azonban az ICNIRP-től eltérő, világszerte ismert szakértői szervezeteket még mindig figyelmen kívül hagyják, például:

BioInitiative állítások0,001mW/m² alatti, emberre gyakorolt megfigyelhető hatás nélkül;

Az EUROPAEM EMF-iránymutatás0,01mW/m²-ben határozza meg a határértéket;

Az Institut FÜR Baubiologie azt állítja, hogy a 0,01 1mW/m² kitettség túl magas.

Úgy véljük, hogy ezeket a tudományos adatokat az EU-nak figyelembe kell vennie.

Az emberek általában alábecsülik az új felfedezések kockázatát, pl. számos vegyi anyagot, antibiotikumot és röntgensugárzást. Expozíciós határértéküket egyre több tudományos bizonyíték alapján lefelé módosították. Az ember által előállított, nem ionizáló rádiófrekvenciás elektromágneses mezők esetében éppen ennek az ellenkezője történt, és felmerülhet a kérdés, hogy miért.

Biztonságos-e?

E generáció gyermekei az elsők, akik egész életük során vezeték nélkülinek lehetnek kitéve. Hogyan veszélyeztetheti ez az egészségüket?

Mi, az európaiak a biztonságos összeköttetésekért rámutatnak arra, hogy a rádiófrekvenciás elektromágneses mezőknek még nagyon alacsony intenzitású biológiai hatásai is vannak, és itt az elővigyázatosság elvének alkalmazását kérjük.

Egyre több tudományos kutatás kapcsolja össze ezt a vezeték nélküli sugárzást olyan súlyos egészségügyi hatásokkal, mint a memória- és alvásproblémák, a fejfájás, a rák és az agyfejlődés károsodása. E kutatás eredményei mindenki számára nyilvánosan hozzáférhetők. Az alábbiakban néhány forrást említünk a fontos megállapítások példájaként.

A Journal of Epidemiology and Community Health egy nemzetközi tudományos folyóirat. 2010 decemberében tanulmányt tett közzé „Cellphone use and behavioural problems in youngchildren” (Cellphone use and behavioural problems in young children) címmel. A tudósok több viselkedési problémát figyeltek meg azoknál a gyermekeknél, akiknél mind a születés előtti, mind a posztnatális expozíció a mobiltelefonoknak volt kitéve, szemben azokkal a gyermekekkel, akik egyik időszakban sem voltak kitéve az expozíciónak.

AzInternational Journal of Environmental Research and Public Health ( International Journal of Environmental Research and Public Health) interdiszciplináris, lektorált, nyílt hozzáférésű tudományos folyóirat. 2015 novemberében közzétette az „Association of Exposure to RF EMF with Glycated Haemoglobin and Risk of 2 típusú Diabetes Mellitus” címűtanulmányt. Egy tudóscsoport egy alacsonyabb sugárzású iskolából (0,019 mW/m²) és egy magasabb sugárzású iskolából (0,096 mW/m²) származó, 12 és 17 év közötti férfi diákokat hasonlította össze. Jelentősen magasabb glikált hemoglobint (magas vércukor markerét) találtak a magasabb RF EMF-nek kitett diákoknál. Ezenkívül a magasabb RF EMF-nek kitett diákoknál jelentősen magasabb volt a 2-es típusú cukorbetegség kockázata.

2018 decemberében a férfiak egészségével foglalkozó amerikai folyóirat közzétette a „Mobile Pase Station Tower Settings Adjacent to School Buildings: A diákok egészségére gyakorolt hatás”című, „összehasonlítás az 13 és 16 év közötti férfi diákokkal egy alacsonyabb sugárzású iskolából (20 mW/m²) egy magasabb sugárzású iskolába (100 mW/m²). A tudósok megállapították, hogy a magasabb szintű RF EMF-expozíciónak kitett, iskoláskorú serdülők késleltették a finom és bruttó motoros készségeket, a térbeli munkamunkát és figyelmet az alacsonyabb RF EMF-szinteknek kitettekhez képest.

Sorted List of RF EMF exposure values mentioned in this article

Kép: Az ebben a cikkben említett RF EMF- kitettségértékek válogatott listája
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Forrás: szerző:

A WHO nemzetközi EMF- projektje által megrendelt 2021. évi dél-afrikai nemzeti jelentés is megerősíti (4. pont), hogy az RF EMF oxidatív stresszt okoz a sejtekben, ami mitokondriális DNS-károsodást okozhat a sejtekben, és káros hatást gyakorolhat más biológiai folyamatokra és szervekre. Az oxidatív stresszt általában számos betegség okozójaként ismerik el.

Gyermekek és vezeték nélküliek

A gyermekek mindennapi életük során különféle nem ionizáló sugárzásnak vannak kitéve. Útválasztók, antennák és mindenféle vezeték nélküli eszköz környezetében élnek. Születésük után a szülők gyermekmonitorokat helyeznek a bölcsőjükbe. Később vezeték nélküli okosórákat, fülvédőket, mobiltelefonokat és táblagépeket használnak.

Mivel az emberek egyre inkább hozzászoktak a mobiltelefonokhoz, az internethez és a vezeték nélküli kommunikációhoz, ezen eszközök használata is fokozatosan az iskolába került. 2019 végén szinte lehetetlen volt olyan iskolákat találni, amelyek nem használják a wifi-használatot. Az iskolák egyedülálló környezetet jelentenek, mivel a gyerekek naponta több órát töltenek olyan tantermekben, ahol erős a vezeték nélküli expozíció.

Emellett 2019–2021-ben a Covid19 miatt sok uniós ország bezárta az iskolákat, és csak távoktatást engedélyezett. Ez azt jelentette, hogy sok gyermek otthon töltött órát táblagépével, notebookjával vagy mobiltelefonjával egy tanárral tartott konferenciatalálkozón. Szinte mindegyikük wifi-kapcsolatban állt.

Annak érdekében, hogy benyomást keltsenek a gyermekek expozíciójáról: A számítások szerint a wifies táblagéptől mért 20 cm-es távolság 40,0 mW/m² expozíciót, a Wi-Fi routertől 100 cm távolság pedig 8,0 mW/m² expozíciót jelent [4]

Wireless in Classroom

Kép: Vezeték nélküli az osztályteremben. További grafikákért látogasson el az alábbi linkre:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
Hitel: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Forrás:
A szerző létrehozása

A gyermekek nem kis létszámúak

A 2014/53/EU irányelv biztosítja a vezeték nélküli eszközök tesztelését. Az EN 50566:2017 és az EN 50360:2017 szabvány azonban hivatkozik az IEC/IEEE 62209–1528 amerikai szabványra, amely nem veszi figyelembe a gyermekeket, csak „azEgyesült Államok hadserege által táblázatba vett felnőtt férfi fej” arányánalapulnak.

A koponya vastagsága akadályozza a sugárzáselnyelést. A gyermek koponyája sokkal vékonyabb, mint egy felnőtt koponyája, így a felszívódás nagyobb.

Az Elektromágneses Biológiai és Orvostudományi Tanulmány szakmailag lektorált kutatási cikkeket tesz közzé a nem ionizáló elektromágneses mezők biológiai hatásairól (a rendkívül alacsony frekvenciától a rádiófrekvenciáig). 2011 októberében tanulmány jelent meg az expozíciós határértékekről: az abszorbeált mobiltelefon-sugárzás alulbecslése – különösen a gyermekek esetében – megállapította, hogy „agyermek fejének felszívódása több mint kétszer nagyobb lehet, és a koponya csontvelőjének felszívódása tízszer nagyobb lehet, mint a felnőtteknél”.

A környezetvédelmi kutatás olyan multidiszciplináris folyóirat, amely magas színvonalú információkat tesz közzé. 2018 novemberében közzétettek egy tanulmányt, amely a vezeték nélküli sugárzásnak a gyermekben való felszívódására, illetve a felnőtt agy és szem mobiltelefon-beszélgetésből vagy virtuális valóságból való felszívódására összpontosított. Ez a vizsgálat „kimutatja, hogy a fiatal szemek és agy lényegesen magasabb helyi sugárzási dózisokat vesznek fel, mint a felnőttek”.

A fent említett tényekkel együtt, valamint a növekedés és a fejlődés gyors ütemét illetően a gyermekeket úgy kell tekinteni, mint amelyek egyedülállóan érzékenyek a sugárzás hatásaira.

Operator systems on a residential block in Slovak republic

Kép: Kezelői rendszerek egy szlovák köztársaságbeli lakóblokkon.A jelenlegi expozíció 5 mW/m².
Jóváírás: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Forrás: szerző:

Hogyan javasoljuk gyermekeink védelmét?

Mivel a gyermekek a törvény értelmében kötelesek iskolába járni, fontos, hogy biztonságos környezetet teremtsenek számukra. Az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban számos lépésre van lehetőség:

  • A vezeték nélküli helyett mindig a kábeleknek kell az első választásnak lenniük.
  • Minden vezeték nélküli adóberendezést le kell tiltani minden wifi-alapú eszközön, és az iskolának vezetékes hálózati kapcsolatot kell biztosítania asztali számítógépek, laptopok, notebookok, táblagépek, fehértáblák és nyomtatók számára. A mobiltelefonokon repülőgép üzemmódot kell alkalmazni.
  • Általánosságban a vezetékes helyi hálózatot (LAN) az egész iskolában biztosítani kell az internet-hozzáféréshez.
  • Ha nincs lehetőség kábeles megoldásokra, a vezeték nélkülinek időben korlátozottnak kell lennie, és a teljesítményt a legalacsonyabb felhasználható szintre kell beállítani. A munka befejezése után nem szabad megfeledkezni arról, hogy minden vezeték nélküli funkciót le kell állítani.
  • A gyermekeknek meg kell tanulniuk, hogyan használhatják biztonságosan eszközeiket. A felnőtt példájával tehát közvetetten is tanulnának.
  • Az iskolának be kell tiltania a mobiltelefonok és egyéb személyes elektronikus eszközök használatát az oktatási területeken/osztálytermekben.

A kábeles megoldások rádiófrekvenciás sugárzása hiányának további előnyei a következők: Sokkal nagyobb hibatűrőbbek, hatékonyabbak az energiafogyasztásban és biztonságosabbak a hosszú távú felhasználás szempontjából. Biztonságosabb adatátvitelt tesznek lehetővé, és nem függnek az időjárási viszonyoktól (nedvesség) vagy a menetvonalak (fák, falak) akadályaitól.

Wired in Classroom

Kép: Vezetékes az osztályteremben. További grafikákért látogasson el az alábbi linkre:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
Hitel: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Forrás:
A szerző létrehozása

A gyermekek védelmének egyéb módjai

Nemcsak az iskolákon belül, hanem az iskolaépületek mellett és azok közelében is sugárforrások állnak rendelkezésre a rádiófrekvenciás sugárzásnak: adóberendezések az iskola tetején és a szomszédos épületekben vagy oszlopokon. Ezek mind erős sugárzási források.

Számos tudós írt az iskolaadminisztrátoroknak arról, hogy a sejttornyok nem helyezkedhetnek el iskolákban vagy azok közelében.

A településeknek saját szabályozást kell alkotniuk, és be kell tiltaniuk az iskolák és óvodák közelében lévő sejttornyokat.

A szülőknek érdeklődést kell tanúsítaniuk, és elő kell írniuk gyermekeik jobb védelmét.

Operator Systems at primary school and a residential block in Slovak republic

Kép: Operátori rendszerek az általános iskolában és egy lakóházban a Szlovák Köztársaság területén. Az utcán az átlagos expozíció 12 mW/m²
Forrás:
https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Következtetés

Számos oka van annak, hogy gyermekeinket védőintézkedéseket hozzunk, mivel életük során hosszabb ideig és nagyobb mértékben vannak kitéve, még abban az időszakban is, amikor fizikailag kiszolgáltatottabbak, mint a felnőttek.

Az uniós polgárokat nem kérdezték meg arról, hogy a technológiai fejlődés és a digitalizáció jegyében elfogadják-e a vezeték nélküli internet általános egészségügyi következményeit.

Ezért a „Visszatartás((5G) – Állítsuk be, de védjük” című európai polgári kezdeményezésünkben erősebb szabályozást szorgalmazunk annak érdekében, hogy minden életet megvédhessünk a rádiófrekvenciától és a mikrohullámú sugárzástól.

Ebben a cikkben az európai polgári kezdeményezés 6. és 7. javaslatára fordítottunk figyelmet.

„6. javaslat: Vezeték nélküli kapcsolatok kábelekkel való helyettesítése. Ezt azonnal tegye meg olyan helyeken, mint kórházak, óvodák, iskolák, idősotthonok, minden középület.”

„7. javaslat: A nyilvánosság tájékoztatása a vezeték nélküli kapcsolatokkal kapcsolatos veszélyekről és a kitettség minimalizálásának módjáról (pl. kábelek használata)”

 

És nem vagyunk egyedül:

 

 

Hivatkozások:

[1] Meahl, H. R.: Mikrohullámú sugárzás monitora, Electronics 32, 1959, 138–140. o.

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] pl. Csehszlovákiában a 408/1990. sz. rendelettel.

[4] A Powed-sűrűség S számos tényezőtől függ, ez egy közelítő számítás:
Forrásteljesítmény/(4 x π x távolság2) = S 20/
(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² м 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² – 8 000 µW/m²

 

Picture of contributor Petra Bertová

Közreműködők

Petra Bertová

Petra Bertová az „Állítsuk meg ((5G)) – Visszakapcsolva, de védjük” elnevezésű európai polgári kezdeményezés (ECI) csapatának tagja

A szlovákiai Petra korábban egy informatikai vállalatnál, valamint az oktatási ágazatban is dolgozott.

 

Szóljon hozzá!

Észrevételek beírásához kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.

Hozzászólások

Gestivert LOCATION DE PLANTES | 28/05/2022

Hello

Az angolom nagyon rossz, de megértem a legfontosabbakat.

Valóban meg kell védenünk gyermekeinket.

Ezzel a cikkel kapcsolatban fordulok Önhöz, amely megtalálható a kormány honlapján: https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/

Szép nap mindenki számára

Samir Samir

Észrevételek beírásához kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.
Vasiliki Mustakis | 30/05/2022

Tisztelt Samir! 

Köszönjük észrevételét!

Tájékoztatjuk, hogy a fórum honlapja, amely ezt a blogot is tartalmazza, franciául és az EU többi hivatalos nyelvén is elérhető. 

Üdvözlettel: 

Az európai polgári kezdeményezés fórumának csapata

Észrevételek beírásához kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.
Gestivert LOCATION DE PLANTES | 31/05/2022

OK

Köszönettel vettük Vasilikit:)

SAM

Gesti-Zöld

Észrevételek beírásához kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.
Petra Bertova | 14/06/2022

Hivatkozások:

[1] Meahl, H. R.: Mikrohullámú sugárzás monitora, Electronics 32, 1959, 138–140. o.

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] pl. Csehszlovákiában a 408/1990. sz. rendelettel.

[4] A Powed-sűrűség S számos tényezőtől függ, ez egy közelítő számítás:
Forrásteljesítmény/(4 x π x távolság2) = S 20/
(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² м 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² – 8 000 µW/m²

Észrevételek beírásához kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.
James Lech | 04/09/2022

Petra jó délután

Köszönjük, hogy hivatkozott a WHO 2021. évi kiadványára. A WHO 2022. évi kiadványa itt érhető el: [Https://bit.ly/3HkQ4vh]. Ezek közé tartoznak azok a fantasztikus demonstrációs programok, amelyeket a világ különböző pontjain végrehajtott projektek keretében hajtottunk végre. Ezek hatalmas sikert mutatnak. Ezen anyagok oktatására egyetemi tanfolyamot is

tartunk, melynek címe: „bevezetés a szubmolekuláris orvostudományba és a mezőgazdaságba

A tanfolyamra összeállított videók [ itt] találhatók.

 

E tanfolyamok, videók és az új, 2022. évi kiadvány egyik fő különbsége és hasznossága a megoldások és a bioadaptációs stratégiák bemutatása az Ön által hivatkozott számos szakpolitikához és szakirodalomhoz. 

A megoldások pragmatikusak, költséghatékonyak, könnyen végrehajthatók és telepíthetők. Modellünkből nagyon gyorsan kihasználtuk és könnyen haladhattuk a létesítmények korszerűsítését és bővítését.

Észrevételek beírásához kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.
Felelősségkizáró nyilatkozat: Az európai polgári kezdeményezés fórumán megosztott vélemények kizárólag a véleménynyilvánító személy álláspontját tükrözik, és semmiképp sem tekinthetők sem az Európai Bizottság, sem az Európai Unió hivatalos álláspontjának.
Készen áll egy kezdeményezés regisztrálására? Támogatni szeretné valamelyik kezdeményezést? Bővebb információra van szüksége jelenlegi vagy korábbi kezdeményezésekről?