Glavni sadržaj
Forum europske građanske inicijative

„Europljani za sigurne veze” pozivaju na jaču regulaciju bežičnog interneta u školama

Ažurirano: 24/05/2022

Duboko zabrinuta zbog opasnosti za zdravlje koje za širu javnost, a posebno za djecu, predstavljaju elektromagnetska polja, europska građanska inicijativa „Stop ((5G)) – Stay Connected, ali Protected” poziva na zamjenu bežičnih veza kablovima u vrtićima, školama, bolnicama, domovima za starije osobe i svim javnim zgradama. Pozivamo i na obrazovanje javnosti o mogućim negativnim posljedicama bežičnih veza na zdravlje; i kako smanjiti izloženost na najmanju moguću mjeru.

Svi planiramo dobru budućnost za svoju djecu, želimo im pružiti najbolje moguće obrazovanje i želimo im da se koriste modernim alatima. No što to znači u svjetlu različitih mišljenja o sigurnosti razina izloženosti?

„Europljani za sigurne veze” koalicija je nacionalnih i međunarodnih organizacija koje su svjesne negativnih posljedica modernih komunikacijskih tehnologija. Naglašavamo da se ne protivimo tehnologiji, već se zalažemo za sigurnu tehnologiju i sigurne veze.

Smatramo da je uvođenje mobilnih telefona, a zatim Wi-Fi i Bluetootha, bilo srce u mraku jer se nije temeljilo na temeljitom istraživanju učinaka na zajedničko zdravlje i nije uključivalo opsežan i temeljit program zdravstvenog praćenja. Danas postoje brojne studije kojima se dokazuje da su radiofrekvencijska elektromagnetska polja koja emitiraju te tehnologije nesigurna. Budući da čak ni posljednje mobilne podatkovne mreže pete generacije (5G) nisu testirane u pogledu učinaka na zdravlje i okoliš prije stavljanja na tržište, smatramo da uvođenje 5G mreža predstavlja eksperiment na čovječanstvo i okoliš.

U našoj europskoj građanskoj inicijativi bavimo se mnogim drugim pitanjima. U ovom se članku raspravlja samo o jednoj od njih u kontekstu brige o našoj djeci, „naš najvrjedniji posjed”.

Stop 5G Stay Connected but Protected

Kako je sve započelo

Od uvođenja radija Zemlja je sve više izložena umjetnim radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (RF EMF). Od prve upotrebe radara pedesetih godina prošlog stoljeća postoji zabrinutost o tome kako spriječiti zdravstvene probleme uzrokovane radarskom izloženošću elektromagnetskim poljima.

Tijekom hladnog rata zapadni i istočni blokovi zauzeli su drugačiji pristup kako bi izbjegli zdravstvene rizike RF EMF-a.

U zapadnom bloku utvrđena su samo ograničenja izloženosti za radnike, koja su se temeljila isključivo na toplinskim učincima. (npr.USA Bell Telephone Laboratories imao je 10 000 mW/ m² [1]).

Istočni blok imao je stroga ograničenja za radnike i širu javnost na temelju toplinskih i netermalnih bioloških učinaka. Granica za opću javnost iznosila je 10 mW/m² za radiofrekvencijsko područje od 0,3 – 300 GHz [2]. Nakon 1989. granica je povećana na 50 mW/m² u nekim istočnim zemljama [3].

U EU-u su u Preporuci 1999/519/EZ najveće granične vrijednosti izloženosti za širu javnost prihvaćene već 1999. na 10000 mW/m² za frekvencije 2 – 300 GHz. Najveća granica izloženosti za radnike u EU-u od 50 000 mW/ m² prihvaćena je 2004. i ostala je ista u trenutačno važećoj Direktivi 2013/35/EU.

Kada su srednjoeuropske i istočnoeuropske zemlje pristupile EU-u, mnoge od njih prihvatile su tu prikladnu, manje ograničavajuću normu koja se temelji na pogrešnoj pretpostavci da bi samo toplinsko grijanje moglo predstavljati rizik za zdravlje. Ta je dogma dovela do selektivne znanosti – privatna organizacija ICNIRP, koja je jedina organizacija EU-a koja je jedina organizacija EU-a, uzela je u obzir samo neke studije.

Otada su mnogi znanstvenici pokazali uzročno-posljedičnu vezu između posebnih zdravstvenih problema i RF EMF-a na razinama izloženosti ispod graničnih vrijednosti te su predložili nove smjernice za izloženost. No danas se i dalje zanemaruju stručne organizacije u tom području poznate diljem svijeta, osim ICNIRP-a, npr.:

Tvrdnje o biološkoj inicijativi nemaju vidljiv učinak na ljude ispod 0,001mW/m²;

Smjernicom EUROPAEM EMF-a utvrđuje se granica ispod 0,01mW/m²;

Institut FÜR Baubiologie tvrdi da je izloženostod 0,01 1mW/ m² previsoka.

Smatramo da bi EU trebao uzeti u obzir sve te znanstvene podatke.

Ljudi obično podcjenjuju rizik od novih otkrića, npr. mnogih kemijskih sredstava, antibiotika i rendgenskog zračenja. Njihove granične vrijednosti izloženosti korigirane su naniže uz sve više znanstvenih dokaza. U slučaju antropogenog neionizirajućeg RF EMF-a došlo je do upravo suprotnog događaja i upitajte se zašto.

Je li sigurna?

Djeca te generacije prva su djeca koja bi mogla biti izložena bežičnom internetu tijekom cijelog životnog vijeka. Kako to može ugroziti njihovo zdravlje?

Mi Europljani za sigurne veze ističemo da RF EMF-ovi imaju biološke učinke čak i pri vrlo malom intenzitetu te tražimo da se ovdje primijeni načelo predostrožnosti.

Sve veća količina znanstvenih istraživanja povezuje to bežično zračenje s ozbiljnim učincima na zdravlje, kao što su problemi s pamćenjem i spavanjem, glavobolja, rak i oštećenje razvoja mozga. Rezultati tog istraživanja javno su dostupni svima. U nastavku se kao primjeri važnih nalaza navodi nekoliko izvora.

Journal of epidemiology and Community Health međunarodni je znanstveni časopis. U prosincu 2010. objavila je studiju pod nazivom „Upotreba telefona i problemi u ponašanju male djece”. Znanstvenici su primijetili više problema u ponašanju djece koja su i prenatalna i postnatalna izlagala mobilnim telefonima u usporedbi s djecom koja nisu bila izložena ni u jednom razdoblju.

Međunarodni list istraživanja okoliša i javnog zdravlja interdisciplinarni je, stručno recenzirani znanstveni časopis s otvorenim pristupom. U studenome 2015. objavila je studiju pod nazivom „Udruženje izloženosti RF EMF-u s Glicatedom Haemoglobinom i rizikom od diabetesa Mellitusa tipa 2”. Tim znanstvenika usporedio je muške učenike u dobi između 12 i 17 godina iz škole s nižim zračenjem (0,019 mW/m²) i škole s većim zračenjem (0,096 mW/m²). U studentima izloženima većem RF EMF-u pronašli su znatno veći glični hemoglobin (pokazatelj visokog šećera u krvi). Osim toga, studenti izloženi većem RF EMF-u imali su znatno veći rizik od dijabetesa tipa 2.

U prosincu 2018. američki časopis o zdravlju muškaraca objavio je studiju pod nazivom „Postupci towera Adjacent tower Settings Adjacent tower StationMobile Phone Base Sttation Tower Settings Adjacent to School Buildings: Utjecaj na zdravlje učenika„usporedbom muških učenika u dobi od 13 do 16 godina iz škole s nižim zračenjem (20 mW/m²) i škole s višim zračenjem (100 mW/m²). Znanstvenici su utvrdili da su adolescenti školske dobi izloženi višim razinama izloženosti RF EMF-u kasnili s finim i bruto motoričkim vještinama, prostornim radnim pamćenjem i pozornosti u usporedbi s onima izloženima nižim razinama RF EMF-a.

Sorted List of RF EMF exposure values mentioned in this article

Slika: Razvrstani popis vrijednosti izloženosti RF EMF-a navedenih u ovom
članku: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source: autor

Čak i u Južnoafričkom nacionalnom izvješću za 2021. koje je naručio Međunarodni projekt za elektromagnetska polja Svjetske zdravstvene organizacije potvrđuje se (u točki 4.) da RF EMF inducira oksidativni stres u stanicama, što može dovesti do mitohondijskog oštećenja DNK-a u stanicama i štetnih učinaka na druge biološke procese i organe. Oksidativni stres općenito se smatra uzrokom mnogih bolesti.

Djeca i bežični

Djeca su u svakodnevnom životu izložena različitim vrstama neionizirajućeg zračenja. Žive u okolini usmjerivača, antena i svih vrsta bežičnih uređaja. Nakon što su rođeni, roditelji u kolijevku stavljaju dječje monitore. Kasnije nose bežične pametne satove, ušne pravobranitelje, upotrebljavaju mobilne telefone i tablete.

S obzirom na to da su ljudi sve više navikli na mobilne telefone, internet i bežičnu komunikaciju, uporaba tih alata postupno je napredovala u školu. Krajem 2019. bilo je gotovo nemoguće pronaći škole koje ne upotrebljavaju bežični internet. Škole su jedinstveno okruženje jer djeca provode nekoliko sati dnevno u učionicama sa snažnom bežičnom izloženošću.

Osim toga, u razdoblju 2019. – 2021. mnoge su zemlje EU-a zbog bolesti COVID-19 zatvorile škole i omogućile samo učenje na daljinu. To je značilo da su mnoga djeca na konferencijskim sastancima s nastavnim učiteljem provela satove kod kuće sa svojim tabletima, prijenosnim računalima ili mobilnim telefonima. Gotovo svi su bili priključeni na Wi-Fi mrežu.

Kako bi se stvorio dojam izloženosti djece: Prema izračunima, udaljenost od 20 cm od tableta Wi-Fi znači izloženost od 40,0 mW/m² i 100 cm udaljenosti od Wi-Fi usmjerivača znači izloženost od 8,0 mW/m² [4]

Wireless in Classroom

Slika: Bežično u učionici. Za više grafičkih prikaza posjetite:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
kredit: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source:
Autor je izrađen

Djeca nisu malo odraslih osoba

Direktivom EU-a 2014/53/EU osigurava se ispitivanje bežičnih uređaja. Međutim, u normama EN 50566:2017 i EN 50360:2017 upućuje se na američku normu IEC/IEEE 62209 – 1528, kojom se ne uzima u obzir djeca, nego se temelje samo na omjerima „odrasle muške glave kako je u tablici navela američka vojska”.

Debljina lubanje djeluje kao prepreka apsorpciji zračenja. Lubanja djeteta mnogo je tanje od one odrasle osobe pa je apsorpcija veća.

Časopis o elektromagnetnoj biologiji i medicini objavljuje stručno recenzirane istraživačke članke o biološkim učincima neionizirajućih elektromagnetskih polja (od iznimno niske frekvencije do radiofrekvencije). U listopadu 2011. objavljena je studija o graničnim vrijednostima izloženosti: podcjenjivanje apsorbiranog zračenja mobitela, posebno kod djece, pokazaloje da „apsorpcija glave djeteta može biti više od dva puta veća, a apsorpcija koštane srži lubanje može biti deset puta veća od odraslih”.

Istraživanje okoliša multidisciplinarni je časopis u kojem se objavljuju visokokvalitetne informacije. U studenome 2018. objavljena je studija usmjerena na apsorpciju bežičnog zračenja djeteta u odnosu na mozak i oči zbog staničnog telefonskog razgovora ili virtualne stvarnosti. Ova studija „otkrila je da mlada oči i mozak apsorbiraju znatno veće lokalne doze zračenja od odraslih”.

Zajedno sa svim gore navedenim činjenicama i s obzirom na brzinu rasta i razvoja, djecu treba smatrati jedinstvenom osjetljivom na učinke zračenja.

Operator systems on a residential block in Slovak republic

Slika: Sustavi operatera u stambenom bloku u Slovačkoj republici. Trenutačna izloženost 5 mW/m².
Kredit: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source: autor

Kako predlažemo zaštitu naše djece?

Budući da su djeca zakonski obvezna pohađati školu, važno je stvoriti sigurno okruženje za njih. Postoji nekoliko razloga za djelovanje, uz navođenje nekih mogućnosti iz naše europske građanske inicijative:

 • Kabeli bi uvijek trebali biti prvi izbor (umjesto bežičnog).
 • Svi bežični odašiljači trebali bi biti onemogućeni na svim Wi-Fi uređajima, a škola bi trebala osigurati žičane mrežne veze za stolna računala, prijenosna računala, prijenosna računala, tablet računala, bijele ploče i pisače. Zrakoplovni način rada trebao bi se upotrebljavati na mobitelima.
 • Općenito, žičana lokalna mreža (LAN) trebala bi biti dostupna za pristup internetu tijekom cijele škole.
 • Ako kabelska rješenja nisu moguća, bežično bi trebalo biti vremenski ograničeno, a snaga bi trebala biti postavljena na najnižu iskoristivu razinu. Nakon završetka radova ne smije se zaboraviti isključiti sve bežične funkcije.
 • Djeca bi trebala naučiti kako sigurno upotrebljavati svoje uređaje. Prema primjeru odrasle osobe također bi ih se neizravno obrazovalo.
 • Škola bi također trebala zabraniti upotrebu mobitela i drugih osobnih elektroničkih uređaja u prostorima za podučavanje/učionicama.

Dodatne prednosti nedostatka RF zračenja kabelskih rješenja su: Oni su mnogo tolerantniji, učinkovitiji u potrošnji energije i sigurniji za dugoročnu upotrebu. Omogućuju sigurniji prijenos podataka i ne ovise o vremenskim uvjetima (vlažnosti) ili preprekama na putu (drveće, zidovi).

Wired in Classroom

Slika: Žičano u učionici. Za više grafičkih prikaza posjetite:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
kredit: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source:
Autor je izrađen

Drugi načini zaštite djece

Ne samo unutar škola, već i uz školske zgrade, a u njihovoj blizini postoje izvori radiofrekvencijskog zračenja: odašiljači na školskom krovu i na obližnjim zgradama ili stupovima u susjedstvu. Sve su to snažni izvori zračenja.

Mnogi znanstvenici pisali su administratorima škola navodeći da se tornjevi ćelija ne bi trebali nalaziti u školama ili blizu njih.

Općine bi trebale donijeti vlastite propise i zabraniti stanične tornjeve u blizini škola i vrtića.

Roditelji bi trebali biti zainteresirani i zahtijevati bolju zaštitu svoje djece.

Operator Systems at primary school and a residential block in Slovak republic

Slika: Sustave operatora u osnovnoj školi i stambenom bloku u Slovačkoj Republici. Prosječna izloženost na ulici iznosi 12 mW/m²
Izvor:
https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Zaključak

Postoje brojni razlozi za poduzimanje zaštitnih mjera za našu djecu jer su ona dulja i izloženija tijekom života, čak i u razdoblju kada su fizički ranjivija od odraslih.

Građanima EU-a nije postavljeno pitanje prihvaćaju li sveprisutne zdravstvene posljedice bežičnog interneta u ime tehnološkog napretka i digitalizacije.

Stoga u našoj europskoj građanskoj inicijativi „Stop ((5G)) – Stay Povezani, ali zaštićeni pozivamo na jaču regulativu kako bi se cijeli život zaštitio od radijskih frekvencija i mikrovalnog zračenja.

U ovom članku pozornost je posvećena prijedlozima 6. i 7. prijedloga naše europske građanske inicijative.

„prijedlog 6.: Zamijeniti bežične veze kablovima. To odmah učinite na mjestima kao što su bolnice, vrtići, škole, domovi za starije osobe, sve javne zgrade.”

„prijedlog br. 7: Educirati javnost o opasnostima povezanima s bežičnim priključcima i o tome kako smanjiti izloženost (npr. uporabom kabela)”

 

Osim toga, nismo sami:

 • Francuska je 2015. zabranila Wi-Fi u vrtićima i od 2018. ograničila Wi-Fi u školama tako što je bežična mreža postala zadana postavka, a nastavnici upotrebljavaju kabele za pristup internetu. Francuska je prije nekoliko godina počela obrazovati javne inicijative o tome kako smanjiti izloženost.
 • Cipar je uklonio Wi-Fi iz osnovnih učionica i vodi snažnu kampanju za podizanje razine osviještenosti u kojoj se obrazuju roditelji, tinejdžeri i trudnice.
 • Europska parlamentarna skupština izdala je 2011. Rezoluciju 1815 u kojoj se preporučuje smanjenje izloženosti elektromagnetskih polja javnosti te se u točki 8.3.2. preporučuje sljedeće: „za djecu općenito, a posebno u školama i učionicama, dati prednost žičanim internetskim vezama i strogo regulirati upotrebu mobilnih telefona kod školske djece u školskim prostorijama”.
  U točki 8.1.1. preporučuje se sljedeće: „sve razumne mjere za smanjenje... izloženosti djece i mladih koji su naizgled najviše izloženi riziku od tumora glave”.
 • U nekoliko dopisa poslanih školskim okruzima diljem svijeta liječnici su snažno preporučili žičane veze za tehnologiju u učionicama kako bi se uklonila nepotrebna bežična izloženost zračenju.

 

 

Upućivanja:

[1] Meahl, H. R.: Mikrovalni monitor zračenja, Electronics 32, 1959., str. 138. – 140.

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968.

[3] npr. u Čehoslovačkoj Dekretu br. 408/1990

[4] Gustoća Powed S ovisi o mnogim čimbenicima, a riječ je o približnom izračunu:
Snaga izvora/(4 x π x prijeđena udaljenost2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² – 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² – 8 000 µW/m²

 

Picture of contributor Petra Bertová

Objavitelji

Petra Bertová

Petra Bertová članica je tima europske građanske inicijative „Stop ((5G)) – Stay Connected, ali Protected

Petra iz Slovačke prethodno je radila za IT poduzeće i u obrazovnom sektoru.

 

Unos komentara

Da biste mogli ostaviti komentar, morate proći provjeru autentičnosti ili se registrirati.

Komentari

Gestivert LOCATION DE PLANTES | 28/05/2022

Hello

Engleski je vrlo loš, ali razumijem najvažnije.

Doista, moramo zaštititi svoju djecu.

Upućujem Vas na ovaj članak, koji se nalazi na internetskim stranicama Vlade: https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/

Lijepo dan za sve

Samir

Da biste mogli ostaviti komentar, morate proći provjeru autentičnosti ili se registrirati.
Vasiliki Mustakis | 30/05/2022

Dragi Samir, 

Hvala Vam na komentaru!

Željeli bismo Vas obavijestiti da su internetske stranice Foruma, uključujući ovaj blog, dostupne na francuskom i na drugim službenim jezicima EU-a. 

Uzmite u obzir, 

Tim Foruma za europsku građansku inicijativu

Da biste mogli ostaviti komentar, morate proći provjeru autentičnosti ili se registrirati.
Gestivert LOCATION DE PLANTES | 31/05/2022

U REDU

Hvala Vasilikiju:)

SAM

Gesti-zeleni

Da biste mogli ostaviti komentar, morate proći provjeru autentičnosti ili se registrirati.
Petra Bertova | 14/06/2022

Upućivanja:

[1] Meahl, H. R.: Mikrovalni monitor zračenja, Electronics 32, 1959., str. 138. – 140.

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968.

[3] npr. u Čehoslovačkoj Dekretu br. 408/1990

[4] Gustoća Powed S ovisi o mnogim čimbenicima, a riječ je o približnom izračunu:
Snaga izvora/(4 x π x prijeđena udaljenost2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² – 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² – 8 000 µW/m²

Da biste mogli ostaviti komentar, morate proći provjeru autentičnosti ili se registrirati.
James Lech | 04/09/2022

Dobropodnevna Petra

Hvala Vam što ste uputili na našu publikaciju Svjetske zdravstvene organizacije za 2021. Publikacija Svjetske zdravstvene organizacije za 2022. dostupna je na sljedećoj poveznici: [Https://bit.ly/3HkQ4vh ]. U njima su sadržani neki od sjajnih demonstracijskih programa koje smo proveli u projektima diljem svijeta. Oni pokazuju golem uspjeh. 

Imamo i sveučilišni tečaj za podučavanje tih materijala pod nazivom: „uvod u supmolekularne medicinske i poljoprivredne znanosti”.

Možete pronaći videozapise koje smo sastavili za tečaj [ ovdje].

 

Ključna je razlika i korisnost tih tečajeva, videozapisa i nove publikacije iz 2022. pokazivanje rješenja i strategija bioprilagodbe mnogim politikama i literaturama koje spominjete. 

Rješenja su pragmatična, isplativa te jednostavna za primjenu i ugradnju. Na temelju našeg modela svjedočili smo vrlo brzom prihvaćanju i lakšem nadogradnji i razvoju objekata.

Da biste mogli ostaviti komentar, morate proći provjeru autentičnosti ili se registrirati.
Izjava o ograničenju odgovornosti: Mišljenja izražena na forumu europske građanske inicijative isključivo odražavaju stajalište njihovih autora i ni na koji se način ne mogu smatrati odrazom stajališta Europske komisije ili Europske unije.
Vaša je inicijativa spremna za registraciju? Željeli biste podržati određenu inicijativu? Htjeli biste saznati više o sadašnjim ili prošlim inicijativama?