Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Le “Eorpaigh ar mhaithe le Ceangail Shábháilte” iarrtar rialáil níos láidre ar an idirlíon gan sreang i scoileanna

Arna nuashonrú an: 24/05/2022

Is cúis mhór imní dóibh na guaiseanna sláinte a bhaineann le réimsí leictreamaighnéadacha ar an bpobal i gcoitinne agus go háirithe maidir le leanaí, leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh "Stop (((((5G))) – Bí ceangailte ach faoi Chosaint“iarrtar naisc gan sreang le cáblaí i naíscoileanna, i scoileanna, in ospidéil, i dtithe scoir, agus i ngach foirgneamh poiblí a chur in ionad na nasc gan sreang. Iarraimid freisin go gcuirfí oideachas ar an bpobal maidir leis na hiarmhairtí díobhálacha a d’fhéadfadh a bheith ann don tsláinte a bhaineann le naisc gan sreang; Agus conas nochtadh a íoslaghdú.

Tá todhchaí mhaith beartaithe againn go léir dár bpáistí, ba mhaith linn an t-oideachas is fearr is féidir a thabhairt dóibh agus ba mhaith linn úsáid a bhaint as uirlisí nua-aimseartha. Ach cad is brí leis sin i bhfianaise na dtuairimí éagsúla maidir le sábháilteacht na leibhéal nochta?

Is comhghuaillíocht d’eagraíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta é “Eorpaigh ar mhaithe le Ceangail Shábháilte” atá ar an eolas faoi dhrochiarmhairtí na dteicneolaíochtaí cumarsáide nua-aimseartha. Cuirimid i bhfios go láidir nach bhfuilimid i gcoinne na teicneolaíochta, ach táimid ag tacú le teicneolaíocht shábháilte agus naisc shábháilte.

Creidimid gur lámhaigh sa dorchadas a bhí i gceist le fóin phóca a thabhairt isteach agus ansin Wi-Fi agus Bluetooth mar nach raibh sé bunaithe ar thaighde críochnúil ar éifeachtaí ar shláinte choiteann agus ní raibh aon chlár monatóireachta sláinte fairsing agus críochnúil i gceist. Sa lá atá inniu ann tá go leor staidéir a chruthú réimsí leictreamaighnéadacha radaimhinicíochta a astaítear ag na teicneolaíochtaí a bheith neamhshábháilte. Ós rud é nach ndearnadh fiú an cúigiú glúin is déanaí (5G) líonraí sonraí móibíleacha a thástáil ar thionchair sláinte agus comhshaoil sular cuireadh ar an margadh iad, creidimid gur turgnamh ar an daonnacht agus ar an gcomhshaol atá in úsáid 5G.

Téimid i ngleic le go leor saincheisteanna eile inár dTionscnamh ó na Saoránaigh. Ní phléitear ach ceann amháin acu san airteagal seo i bhfianaise aire a thabhairt dár leanaí, ‘ár seilbh is luachmhaire’.

Stop 5G Stay Connected but Protected

An chaoi ar thosaigh sé ar fad

Ó thabhairt isteach raidió, tá an Domhan níos mó agus níos mó faoi lé réimsí leictreamaighnéadacha radaimhinicíochta saorga (RF EMF). Ó bhí an chéad úsáid á baint as radar sna 1950í, bhí imní ann faoi conas cosc a chur ar fhadhbanna sláinte a thagann as nochtadh radair EMF.

Le linn an Chogaidh Fhuair, ghlac bloic an Iarthair agus an Oirthir cur chuige difriúil chun rioscaí sláinte RF EMF a sheachaint.

I mbloc an Iarthair níor socraíodh ach na teorainneacha nochta d’oibrithe agus is ar éifeachtaí teirmeach amháin a bunaíodh iad sin. (e.g.USA Bell Telephone Laboratories bhí 10,000 mW/m² [1]).

Bhí teorainneacha diana ag bloc an Oirthir d’oibrithe agus don phobal i gcoitinne, bunaithe ar éifeachtaí teirmeacha agus neamhtheirmeach bitheolaíochta. Ba é an teorainn don phobal i gcoitinne 10 mW/ m² don raon radaimhinicíochta 0.3-300 GHz [2]. Tar éis 1989, méadaíodh an teorainn go 50 mW/m² i roinnt tíortha san Oirthear [3].

In AE, glacadh leis na huasteorainneacha nochta don phobal i gcoitinne chomh déanach in 1999 le Moladh 1999/519/CE go dtí 10,000 mW/m² do mhinicíochtaí 2-300 GHz. In 2004 glacadh leis an uasteorainn nochta d’oibrithe san AE de 50,000 mW/m² agus d’fhan sí mar an gcéanna i dTreoir 2013/35/AE atá i bhfeidhm faoi láthair.

Nuair a tháinig tíortha Lár agus Oirthear na hEorpa isteach san AE, ghlac go leor acu leis an norm seo níos lú teoranta, bunaithe ar an toimhde bhréagach go bhféadfadh sláinte a bheith ina riosca do théamh teirmeach amháin. Tá eolaíocht roghnaíoch mar thoradh ar an madra seo – níor chuir an eagraíocht phríobháideach ICNIRP ach cuid de na staidéir san áireamh, arb í an t-aon eagraíocht í a thugann comhairle ón AE.

Ó shin i leith, léirigh go leor eolaithe gaolmhaireacht chúise idir fadhbanna sláinte sonracha agus RF EMF ar leibhéil nochta atá faoi bhun na dteorainneacha agus treoirlínte nochta nua molta. Ach sa lá atá inniu, eagraíochtaí saineolaithe ar eolas ar fud an domhain sa réimse seo, seachas ICNIRP, Tá neamhaird fós, m.sh.:

Ní bhíonn aon éifeacht inbhraite ag maímh bhiththionscanta ar dhaoine faoi bhun 0.001mW/m²;

Leagann treoirlíne EUROPAEM EMF an teorainn faoi 0.01mW/m² síos;

INSTITUT FÜR Baubiologie éilimh go bhfuil nochtadh de 0.01 1mW/m² ró-ard.

Creidimid gur cheart don Aontas na sonraí eolaíocha sin go léir a chur san áireamh.

Daoine de ghnáth underestimate an riosca fionnachtana nua, m.sh. go leor oibreáin cheimiceacha, antaibheathaigh, chomh maith le radaíocht X-gha. Rinneadh na teorainneacha nochta a athbhreithniú síos le fianaise eolaíoch atá ag dul i méid. I gcás RF EMF nach bhfuil ag éirí de dhéantús an duine, tharla a mhalairt cruinn agus is féidir le ceann amháin iontas a fháil cén fáth.

An bhfuil sé sábháilte?

Is iad leanaí na glúine seo an chéad leanaí a d’fhéadfadh a bheith faoi lé gan sreang a saolré ar fad. Conas is féidir seo a chur i mbaol a sláinte?

Cuirimid in iúl do mhuintir na hEorpa um Cheangail Shábháilte go bhfuil éifeachtaí bitheolaíocha ag RFFanna fiú ag déine an-íseal agus iarraimid go gcuirfí prionsabal an réamhchúraim i bhfeidhm anseo.

Nascann an méid taighde eolaíoch seo radaíocht gan sreang le héifeachtaí sláinte tromchúiseacha – cosúil le fadhbanna cuimhne agus codlata, tinneas cinn, ailse, agus damáiste d’fhorbairt inchinn. Tá torthaí an taighde seo ar fáil go poiblí do gach duine. Luaitear roinnt foinsí thíos mar shamplaí de thorthaí tábhachtacha.

Is iris eolaíochta idirnáisiúnta í Journal of Eipidéimeolaíocht agus Sláinte Pobail. I mí na Nollag 2010, d’fhoilsigh sé staidéar dar teideal”Cell phone use and behavioural problems in young children”. Eolaithe breathnaíodh fadhbanna iompraíochta níos mó i leanaí a raibh idir nochtadh prenatal agus iarbhreithe ar fhóin phóca i gcomparáid le leanaí nach nochtar le linn ceachtar tréimhse ama.

Is irisleabhar idirdhisciplíneach,piarmheasúnaithe agus oscailte eolaíochta í an Iris Idirnáisiúnta um Thaighde Comhshaoil agus Sláinte Poiblí. I mí na Samhna 2015, d’fhoilsigh sé staidéar ar a dtugtar”Association of Exposure to RF EMF le Haemoglobin Glycated and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus”. Chuir foireann eolaithe fir idir 12 agus 17 bliana d’aois i gcomparáid le scoil ina bhfuil radaíocht íseal (0.019 mW/m²) agus scoil ina bhfuil ardradaíocht (0.096 mW/m²). D’aimsigh siad hemoglobin i bhfad níos airde ( marcáil de shiúcra fola ard) sna daltaí a nochtadh do RF EMF níos airde. Ina theannta sin, bhí riosca i bhfad níos airde maidir le diaibéiteas de chineál 2 ag mic léinn a nochtadh do RF EMF níos airde.

I mí na Nollag 2018, d’fhoilsigh iris Mheiriceánach faoi shláinte na bhfear staidéar dar teideal”Mobile Base Station Tower Settings Adjacent to School Buildings: Tionchar ar Shláinte Chognaíoch Mac Léinn“ag cur daltaí fireanna idir 13 agus 16 bliana d’aois i gcomparáid le scoil le radaíocht íochtarach (20 mW/m²) go scoil ina bhfuil radaíocht níos airde (100 mW/m²). Fuair eolaithe amach go raibh moill ar dhéagóirí atá in aois scoile atá neamhchosanta ar leibhéil níos airde de nochtadh RF EMF míne agus ollscileanna luaile, cuimhne oibre spásúil, agus aird orthu siúd a nochtar do leibhéil níos ísle RF EMF.

Sorted List of RF EMF exposure values mentioned in this article

Pictiúr: Liosta sórtáilte de luachanna neamhchosanta RF EMF a luaitear san airteagal seo
Creidmheas: Creative Commons Attribution 4.0
Foinse an Cheadúnais Idirnáisiúnta: Údar

Fiú amháin i dTuarascáil Náisiúnta na hAfraice Theas 2021 arna choimisiúnú ag Tionscadal EDS Idirnáisiúnta EMF (i bpointe 4) deimhnítear (i bpointe 4) go spreagann RF EMF strus ocsaídeach i gcealla, a bhféadfadh damáiste DNA mitochondrialach a bheith mar thoradh air i gcealla agus éifeachtaí díobhálacha ar phróisis agus orgáin bhitheolaíocha eile. Aithnítear strus ocsaídeach mar chúis go leor galair go ginearálta.

Leanaí agus gan sreang

Bíonn leanaí faoi lé cineálacha éagsúla radaíochta neamhianúcháin ina saol laethúil. Tá cónaí orthu i dtimpeallacht na ródairí, na n-aeróg agus gach cineál gléasanna gan sreang. Tar éis dóibh a rugadh, chuir tuismitheoirí monatóireacht ar leanbh ina gcliabhán. Níos déanaí a chaitheamh siad smartwatches gan sreang, earbuds, fóin phóca agus táibléad a úsáid.

Mar a fuair daoine níos mó agus níos mó i dtaithí ar fhóin phóca, ar an idirlíon agus cumarsáide gan sreang, an úsáid a bhaint as na huirlisí le fáil freisin de réir a chéile a mbealach isteach sa scoil. Ag deireadh na bliana 2019, bhí sé beagnach dodhéanta scoileanna nach n-úsáideann Wi-Fi a aimsiú. Timpeallacht ar leith is ea scoileanna mar caitheann leanaí roinnt uaireanta an chloig sa lá i seomraí ranga le nochtadh láidir gan sreang.

Anuas air sin, in 2019-2021 mar gheall ar Covid 19 tír AE dhún scoileanna agus níor cheadaigh siad ach cianfhoghlaim. Chiallaigh sé sin gur chaith go leor leanaí uaireanta an chloig sa bhaile lena dtaibléid, leabhair nótaí nó fóin phóca i gcruinnithe comhdhála le múinteoir. Bhí Wi-Fi nasctha le beagnach gach ceann acu.

Chun tuiscint a thabhairt ar nochtadh na leanaí: De réir ríomhanna, ciallaíonn fad 20 cm ó tháibléad le Wi-Fi nochtadh de 40.0 mW/m² agus fad 100 cm ó ródaire Wi-Fi, 8.0 mW/m² [4]

Wireless in Classroom

Pictiúr: Gan sreang sa seomra ranga. Chun tuilleadh grafaice a fháil, tabhair cuairt ar:
Https:
//ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf Creidmheas: Creative Commons Attribution 4.0
Foinse an Cheadúnais Idirnáisiúnta:
Cruthaíodh údar

Ní leanaí daoine fásta beag

Áirithítear le Treoir 2014/53/AE ón Aontas Eorpach go dtástáiltear gléasanna gan sreang. Mar sin féin, an caighdeán EN 50566:2017 agus EN 50360:2017 tagairt do chaighdeán Mheiriceá IEC/IEEE 62209-1528 nach gcuireann leanaí san áireamh, tá siad bunaithe ach ar chionmhaireachtaí de”an ceann fireann fásta mar atá táblaithe ag Arm na Stát Aontaithe”.

Feidhmíonn tiús an cloigeann mar bhacainn ar ionsú radaíochta. Tá cloigeann linbh i bhfad níos tanaí ná mar atá ag duine fásta mar sin tá an t-ionsú níos airde.

Foilsíonnan Bitheolaíocht Leictreamaighnéadach agus an iris Leighis ailt taighde piaraí athbhreithnithe ar na héifeachtaí bitheolaíocha na réimsí leictreamaighnéadacha neamh-ianizing (ó mhinicíocht thar a bheith íseal go radaimhinicíocht). I mí Dheireadh Fómhair 2011 foilsíodh staidéar ar theorainneacha maidir le nochtadh: An fomheastachán ar radaíocht fón póca ionsúite, go háirithe i leanaí fuair”is féidir ionsú ceann linbh a bheith os cionn dhá uair níos mó, agus is féidir ionsú an cloigeann ar smior cnámh a bheith deich n-uaire níos mó ná daoine fásta”.

Is iris ildisciplíneach éTaighde Comhshaoil a fhoilsíonn faisnéis ardchaighdeáin. I mí na Samhna 2018 foilsíodh staidéar ann ag díriú ar Absorption radaíocht gan sreang sa leanbh inchinn i gcoinne daoine fásta agus súil ó chomhrá fón póca nó réaltacht fhíorúil. ”Léiríonn an staidéar seo go n-ionsaíonn súile agus inchinn óga dáileoga radaíochta áitiúla i bhfad níos airde ná daoine fásta'”.

Mar aon leis na fíricí atá luaite thuas agus maidir leis an ráta tapa fáis agus forbartha, ní mór leanaí a fheiceáil mar atá uathúil soghabhálach do na héifeachtaí na radaíochta.

Operator systems on a residential block in Slovak republic

Pictiúr: Córais oibreoirí ar bhloc cónaithe i bPoblacht na Slóvaice.Rochtadh reatha 5 mW/m².
Creidmheas: Creative Commons Attribution 4.0
Foinse an Cheadúnais Idirnáisiúnta: Údar

Conas a mholaimid ár leanaí a chosaint?

Ós rud é go bhfuil dualgas dlí ar leanaí freastal ar scoil, tá sé tábhachtach timpeallacht shábháilte a chruthú dóibh. Tá roinnt torthaí le déanamh ina leith, chun roinnt roghanna ónár dTionscnamh ó na Saoránaigh a lua:

 • Ba chóir go mbeadh cáblaí i gcónaí ar an gcéad rogha (in ionad gan sreang).
 • Ba chóir go mbeadh gach tarchuradóir gan sreang faoi mhíchumas ar gach gléas Wi-Fi-chumasaithe agus ba chóir don scoil naisc líonra sreangaithe a sholáthar do ríomhairí deisce, ríomhairí glúine, leabhair nótaí, táibléad, cláir bhána agus printéirí. Ba chóir mód eitleáin a úsáid ar ghutháin phóca.
 • Go ginearálta, ba chóir líonra achair logánta sreangaithe (LAN) a sholáthar le haghaidh rochtana idirlín ar fud na scoile.
 • Nuair nach bhfuil aon réitigh cáblaithe is féidir, ba chóir go mbeadh gan sreang teoranta ama agus ba chóir an chumhacht a shocrú go dtí an leibhéal is ísle inúsáidte. Tar éis an obair a bheith críochnaithe, ní mór dearmad a dhéanamh ar gach feidhm gan sreang a mhúchadh.
 • Ba cheart do leanaí foghlaim conas a fheistí a úsáid go sábháilte. Trí shampla do dhaoine fásta go mbeadh siad dá bhrí sin, go hindíreach oideachas.
 • Ba cheart go gcuirfeadh an scoil cosc freisin ar fhóin phóca agus gléasanna pearsanta leictreonacha eile a úsáid i limistéir teagaisc/seomraí ranga.

Seo a leanas buntáistí breise don easpa radaíochta RF i réitigh cháblaithe: Tá siad i bhfad níos lochtaí fulangach, níos éifeachtúla i dtomhaltas fuinnimh agus níos sábháilte le haghaidh úsáide fadtéarmaí. Fágann siad gur féidir sonraí a tharchur ar bhealach níos sláine agus ní bhraitheann siad ar dhálaí aimsire (an taisleach) ná ar chonstaicí i gconair (crainn, ballaí).

Wired in Classroom

Pictiúr: Sreangaithe sa seomra ranga. Chun tuilleadh grafaice a fháil, tabhair cuairt ar:
Https:
//ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf Creidmheas: Creative Commons Attribution 4.0
Foinse an Cheadúnais Idirnáisiúnta:
Cruthaíodh údar

Bealaí eile chun leanaí a chosaint

Ní hamháin taobh istigh de na scoileanna, ach freisin ar bharr fhoirgnimh na scoile agus in aice leo tá foinsí radaíochta radaimhinicíochta: Tarchuradóirí ar dhíon na scoile agus ar fhoirgnimh nó crainn in aice láimhe sa chomharsanacht. Tá na foinsí cumhachtacha radaíochta go léir.

Tá go leor eolaithe tar éis scríobh chuig riarthóirí scoile ag cur in iúl nár chóir túir cille a bheith suite ar scoileanna ná gar do scoileanna.

Ba chóir do bhardais a gcuid rialachán féin a dhéanamh agus túir cille a chosc in aice láimhe scoileanna agus naíscoileanna.

Bacheart go mbeadh spéis ag tuismitheoirí agus ba cheart go n-éileodh siad cosaint níos fearr dá leanaí.

Operator Systems at primary school and a residential block in Slovak republic

Pictiúr: Córais oibreoirí ag an mbunscoil agus bloc cónaithe i bpoblacht na Slóvaice. Is é 12 mW/m²
Foinse an mheánnochtadh ar an
tsráid:
Https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Conclúid

Tá go leor cúiseanna le bearta cosanta a ghlacadh dár leanaí agus iad níos faide agus níos mó faoi lé le linn a saoil, fiú sa tréimhse ina bhfuil siad níos leochailí ná daoine fásta.

Níor fiafraíodh de shaoránaigh an Aontais an nglacann siad le hiarmhairtí sláinte forleatacha an idirlín gan sreang faoi ainm an dul chun cinn teicneolaíochta agus an digitithe.

Dá bhrí sin, inár dtionscnamh ó na saoránaigh”Stop ((((5G)) – Bí ceangailte ach Cosanta táimid ag iarraidh go mbeidh rialáil níos láidre ann chun an saol ar fad a chosaint ar radaimhinicíocht agus ar radaíocht mhicreathoinne.

San airteagal seo tugadh aird ar thograí 6 agus ar thogra 7 ónár dtionscnamh ó na saoránaigh.

“togra 6: Ionadaigh naisc gan sreang le cáblaí. Déan amhlaidh láithreach in áiteanna ar nós ospidéil, naíscoileanna, scoileanna, tithe scoir, gach foirgneamh poiblí”

“togra 7: An pobal a chur ar an eolas maidir leis na guaiseacha a bhaineann le naisc gan sreang agus conas nochtadh a íoslaghdú (e.g. ag baint úsáide as cáblaí)”

 

Agus ní sinne amháin:

 • Chuir an Fhrainc toirmeasc ar Wi-Fi in kindergartens in 2015 agus cuireannsrian ar Wi-Fi i scoileanna ó 2018 i leith, tríd an suíomh réamhshocraithe a chur ar fáil agus trí úsáid a bhaint as cáblaí chun an t-idirlíon a rochtain do mhúinteoirí. Ina theannta sin, thosaigh an Fhrainc ag cur oideachais ar fáil do na blianta poiblí ó shin le tionscnaimh sláinte poiblí maidir le conas nochtadh a laghdú.
 • Wi-Fi bainte ag an gCipir ó sheomraí ranga tosaigh agus tá feachtas láidir feasachta poiblí aici chun oideachas a chur ar thuismitheoirí, ar dhéagóirí agus ar mhná torracha.
 • D’eisigh Tionól Parlaiminteach na hEorpa Rún 1815 in 2011 ina moltar nochtadh EMF don phobal a laghdú agus ina moltar, i bpointe 8.3.2.: ”do pháistí i gcoitinne, agus go háirithe i scoileanna agus i seomraí ranga, tugann siad tús áite do naisc idirlín sreinge, agus déanann siad rialú docht ar úsáid fón póca ag daltaí scoile ar áitreabh na scoile”.
  I bpointe 8.1.1. molann sí an méid seo a leanas: ”gach beart réasúnta chun laghdú a dhéanamh ar an méid a nochtar leanaí agus daoine óga a bhfuil an dealramh orthu is mó atá i mbaol siadaí cloiginn”.
 • I roinnt litreacha a sheoladh chuig ceantair scoile ar fud an domhain, mhol lianna go láidir naisc sreangaithe don teicneolaíocht i seomraí ranga chun deireadh a chur le neamhchosaintí radaíocht gan sreang gan ghá.

 

 

Tagairtí:

[1] Meahl, H. R.: Monatóireacht a dhéanamh ar radaíocht MICREATHONNACH, Leictreonaic 32, 1959, leathanaigh 138-140

[2] Karel Marha, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a Životní prostředí, 1968

[3] m.sh. sa tSeicslóvaic le Foraithne uimh. 408/1990

[4] Braitheann dlús Powed S ar go leor fachtóirí, tá sé seo ríomh thart:
Foinse Power/(4 x ● x achar2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² ● 40 000 µW/m²
100/(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² ● 8 000 µW/m²

 

Picture of contributor Petra Bertová

Rannchuiditheoirí

Petra Bertová Petra Bertová

Is ball den fhoireann é Petra Bertová atá taobh thiar den Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh”Stop (((5G)) – Bí ceangailte ach Cosain

D’oibrigh Petra ón tSlóvaic roimhe seo do chuideachta TF agus in earnáil an oideachais freisin.

 

Fág do thuairim

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.

Tuairimí

Gestivert LOCATION DE PLANTES | 28/05/2022

Dia dhuit

Is é mo Béarla an-dona, ach thuig mé an ceann is tábhachtaí.

Go deimhin, ní mór dúinn ár leanaí a chosaint.

Tagraím duit don alt seo, atá ar láithreán gréasáin an Rialtais: https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/

Lá álainn do chách

Samir Samir

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.
Vasiliki Mustakis | 30/05/2022

A Shampir, a chara, 

Go raibh maith agat as do thuairim a thabhairt!

Ba mhaith linn a chur in iúl duit go bhfuil suíomh gréasáin an Fhóraim, lena n-áirítear an blag seo, ar fáil i bhFraincis agus i dteangacha oifigiúla eile an AE. 

Le dea-mhéin, 

Foireann Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.
Gestivert LOCATION DE PLANTES | 31/05/2022

OK

Go raibh maith agat Vasiliki:)

SAM

Gesti-Green

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.
Petra Bertova | 14/06/2022

Tagairtí:

[1] Meahl, H. R.: Monatóireacht a dhéanamh ar radaíocht MICREATHONNACH, Leictreonaic 32, 1959, leathanaigh 138-140

[2] Karel Marha, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a Životní prostředí, 1968

[3] m.sh. sa tSeicslóvaic le Foraithne uimh. 408/1990

[4] Braitheann dlús Powed S ar go leor fachtóirí, tá sé seo ríomh thart:
Foinse Power/(4 x ● x achar2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² ● 40 000 µW/m²
100/(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² ● 8 000 µW/m²

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.
James Lech | 04/09/2022

Tráthnóna maith Petra

Go raibh maith agat as tagairt a dhéanamh d’fhoilseachán 2021 EDS. Tá foilseachán 2022 EDS ar fáil anseo: Cé gurbh iad Avondale rogha na coitianta tháinig buachaillí GCM le plean agus chuireadar Tá roinnt cláir taispeántais iontach atá curtha i bhfeidhm againn i dtionscadail ar fud an domhain. Tá siad seo ag léiriú rath ollmhór. Tá Cúrsa Ollscoile

againn freisin i múineadh na n-ábhar seo dar teideal: “réamheolas ar na heolaíochtaí míochaine agus talmhaíochta fomhóilíneacha”.

Is féidir teacht ar fhíseáin atá á gcur le chéile againn don chúrsa [ anseo].

 

Difríocht agus áisiúlacht lárnach sna cúrsaí, sna físeáin, agus san fhoilseachán nua ó 2022 is ea an léiriú ar réitigh agus ar straitéisí bithoiriúnaithe ar na beartais agus ar an litríocht a ndearna tú tagairt dóibh. 

Is iad na réitigh pragmatach, éifeachtach ó thaobh costais, agus éasca a chur i bhfeidhm agus a shuiteáil. As ár samhail feicthe againn glacadh an-tapa agus éasca le huasghrádú agus áiseanna atá ag fás ar aghaidh.

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.
Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.
Réidh le do thionscnamh a chlárú? Ag iarraidh tacú le tionscnamh? Tuilleadh eolais ag teastáil uait faoi thionscnaimh reatha nó faoi thionscnaimh a bhí ann cheana?