Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Η πρωτοβουλία «Ευρωπαίοι για ασφαλείς συνδέσεις» ζητεί ισχυρότερη ρύθμιση του ασύρματου διαδικτύου στα σχολεία

Επικαιροποιήθηκε στις: 24/05/2022

Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τους κινδύνους για την υγεία που προκαλούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο ευρύ κοινό και ιδίως στα παιδιά, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Σταματήστε (((5G)) — Στενά συνδεδεμένα αλλά προστατευμένα» ζητεί την αντικατάσταση των ασύρματων συνδέσεων με καλώδια σε νηπιαγωγεία, σχολεία, νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας και όλα τα δημόσια κτίρια. Ζητούμε επίσης την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για την υγεία που συνδέονται με τις ασύρματες συνδέσεις· και τον τρόπο ελαχιστοποίησης της έκθεσης.

Όλοι σχεδιάζουμε ένα καλό μέλλον για τα παιδιά μας, θέλουμε να τους δώσουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα εργαλεία. Τι σημαίνει όμως αυτό υπό το πρίσμα των διαφορετικών απόψεων σχετικά με την ασφάλεια των επιπέδων έκθεσης;

Το «Ευρωπαίοι για ασφαλείς συνδέσεις» είναι ένας συνασπισμός εθνικών και διεθνών οργανισμών που έχουν επίγνωση των αρνητικών συνεπειών των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας. Τονίζουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι στην τεχνολογία, αλλά υποστηρίζουμε την ασφαλή τεχνολογία και τις ασφαλείς συνδέσεις.

Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή των κινητών τηλεφώνων και, στη συνέχεια, των Wi-Fi και Bluetooth πυροβολήθηκε στο σκοτάδι, καθώς δεν βασιζόταν σε διεξοδική έρευνα των επιπτώσεων στην κοινή υγεία και δεν περιλάμβανε κανένα εκτεταμένο και διεξοδικό πρόγραμμα παρακολούθησης της υγείας. Σήμερα υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας που εκπέμπονται από τις τεχνολογίες αυτές δεν είναι ασφαλή. Δεδομένου ότι ακόμη και τα δίκτυα κινητών δεδομένων της τελευταίας πέμπτης γενιάς (5G) δεν έχουν δοκιμαστεί για τις επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον πριν διατεθούν στην αγορά, πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη του 5G αποτελεί πείραμα για την ανθρωπότητα και το περιβάλλον.

Στην ΕΠΠ μας εξετάζουμε πολλά άλλα ζητήματα. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται μόνο μία από αυτές υπό το πρίσμα της φροντίδας των παιδιών μας, «της πλέον πολύτιμης κατοχής».

Stop 5G Stay Connected but Protected

Πώς ξεκίνησε όλα τα πράγματα

Μετά την εισαγωγή του ραδιοφώνου, η Γη είναι όλο και περισσότερο εκτεθειμένη σε τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας (RF EMF). Από την πρώτη χρήση ραντάρ τη δεκαετία του 1950, εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο πρόληψης των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από την έκθεση σε ΗΜΠ ραντάρ.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το δυτικό και το ανατολικό τμήμα υιοθέτησαν διαφορετική προσέγγιση για την αποφυγή των κινδύνων για την υγεία από τα ΗΜΠ RF.

Στον δυτικό συνασπισμό καθορίστηκαν μόνο τα όρια έκθεσης για τους εργαζομένους, τα οποία βασίζονταν αποκλειστικά στις θερμικές επιπτώσεις. (π.χ. ηUSA Bell Telephone Laboratories διέθετε 10.000 mW/m² [1]).

Ο ανατολικός συνασπισμός είχε αυστηρά όρια για τους εργαζομένους και το ευρύ κοινό, με βάση τις θερμικές και μη θερμικές βιολογικές επιπτώσεις. Το όριο για το ευρύ κοινό ήταν 10 mW/ m² για το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων 0,3–300 GHz [2]. Μετά το 1989, το όριο αυξήθηκε σε 50 mW/m² σε ορισμένες ανατολικές χώρες [3].

Στην ΕΕ, τα ανώτατα όρια έκθεσης για το ευρύ κοινό έγιναν δεκτά στα τέλη του 1999 με τη σύσταση 1999/519/ΕΚ στα 10.000 mW/m² για συχνότητες 2–300 GHz. Το ανώτατο όριο έκθεσης των 50.000 mW/m² για τους εργαζομένους στην ΕΕ έγινε δεκτό το 2004 και παρέμεινε το ίδιο στην ισχύουσα επί του παρόντος οδηγία 2013/35/ΕΕ.

Όταν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προσχώρησαν στην ΕΕ, πολλές από αυτές αποδέχθηκαν αυτόν τον εύχρηστο λιγότερο περιοριστικό κανόνα με βάση την εσφαλμένη υπόθεση ότι μόνο η θερμική θέρμανση θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία. Το δόγμα αυτό οδήγησε σε επιλεκτική επιστήμη — μόνο ορισμένες από τις μελέτες ελήφθησαν και εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη από τον ιδιωτικό οργανισμό ICNIRP, ο οποίος είναι ο μόνος οργανισμός από τον οποίο λαμβάνει συμβουλές η ΕΕ.

Έκτοτε, πολλοί επιστήμονες επέδειξαν αιτιώδη σχέση μεταξύ συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας και ΗΜΠ RF σε επίπεδα έκθεσης κάτω από τα όρια και πρότειναν νέες κατευθυντήριες γραμμές έκθεσης. Ωστόσο, σήμερα, οι παγκοσμίως γνωστοί οργανισμοί εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό, εκτός από την ICNIRP, εξακολουθούν να αγνοούνται, π.χ.:

Βιοκινητικοί ισχυρισμοί χωρίς παρατηρήσιμη επίδραση στον άνθρωπο, κάτω από 0,001mW/m² ·

Η κατευθυντήρια γραμμή EUROPAEM EMF θέτει το όριο κάτω από 0,01mW/m² ·

Το Institut FÜR Baubiologie υποστηρίζει ότι η έκθεση 0,01 1mW/m² είναι υπερβολικά υψηλή.

Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την ΕΕ.

Οι άνθρωποι συνήθως υποτιμούν τον κίνδυνο νέων ανακαλύψεων, π.χ. πολλών χημικών παραγόντων, αντιβιοτικών, καθώς και ακτινοβολίας ακτίνων Χ. Τα όρια έκθεσής τους αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω με αυξανόμενα επιστημονικά στοιχεία. Στην περίπτωση των ανθρωπογενών μη ιονιζόντων ΕΝΤ έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί γιατί.

Είναι ασφαλής;

Τα παιδιά αυτής της γενιάς είναι τα πρώτα που ενδέχεται να εκτεθούν σε ασύρματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Πώς μπορεί αυτό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους;

Εμείς οι Ευρωπαίοι για ασφαλείς συνδέσεις επισημαίνουμε ότι τα ΗΜΠ RF έχουν βιολογικές επιπτώσεις ακόμη και σε πολύ χαμηλές εντάσεις και ζητούμε την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης εδώ.

Όλο και περισσότερες επιστημονικές έρευνες συνδέουν αυτή την ασύρματη ακτινοβολία με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία — όπως προβλήματα μνήμης και ύπνου, πονοκέφαλος, καρκίνος και βλάβες στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι δημόσια διαθέσιμα σε όλους. Στη συνέχεια, ορισμένες πηγές αναφέρονται ως παραδείγματα σημαντικών ευρημάτων.

Το Journal of Epidemiology and Community Health (Εφημερίδα της Επιδημιολογίας και της Κοινοτικής Υγείας) είναι διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Τον Δεκέμβριο του 2010, δημοσίευσε μελέτη με τίτλο «Cellphone use and behavioural problems inyoung children» (Χρήση της κυψέλης και προβλήματα συμπεριφοράς στα μικρά παιδιά). Οι επιστήμονες παρατήρησαν περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά που είχαν τόσο προγεννητική όσο και μεταγεννητική έκθεση σε κινητά τηλέφωνα σε σύγκριση με παιδιά που δεν είχαν εκτεθεί σε καμία από τις δύο χρονικές περιόδους.

Η International Journal of Environmental Research and Public Health ( Διεθνής Επίσημη Εφημερίδα Περιβαλλοντικής Έρευνας και Δημόσιας Υγείας) είναι ένα διεπιστημονικό και αξιολογούμενο από ομοτίμους επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Τον Νοέμβριο του 2015, δημοσίευσε μελέτη με τίτλο «Σύνδεση έκθεσης σε EMF RF με Glycated Haemoglobin και κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 με Mellitus». Μια ομάδα επιστημόνων συνέκρινε άνδρες μαθητές ηλικίας 12 έως 17 ετών από ένα σχολείο με χαμηλότερη ακτινοβολία (0,019 mW/m²) και ένα σχολείο με υψηλότερη ακτινοβολία (0,096 mW/m²). Βρήκαν σημαντικά υψηλότερη γλυκιωμένη αιμοσφαιρίνη (δείκτης υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα αίματος) στους μαθητές που εκτίθενται σε υψηλότερη EMF RF. Επιπλέον, οι μαθητές που εκτίθενται σε υψηλότερο EMF RF παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

Τον Δεκέμβριο του 2018, το αμερικανικό περιοδικό για την υγεία των ανδρών δημοσίευσε μελέτη με τίτλο «Mobile Phone Base Station Toettings Adjacent to School Buildings: Επιπτώσεις στη γνωστική υγεία των μαθητών, συγκρίνοντας άνδρες μαθητές ηλικίας μεταξύ 13 και 16 ετών από σχολείο με χαμηλότερη ακτινοβολία (20 mW/m²) με σχολείο με υψηλότερη ακτινοβολία (100 mW/m²). Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι σχολικής ηλικίας που εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα έκθεσης σε ΗΜΠ RF είχαν καθυστερημένες λεπτές και ακαθάριστες κινητικές δεξιότητες, μνήμη χωρικής εργασίας και προσοχή σε σύγκριση με εκείνους που εκτίθενται σε χαμηλότερα επίπεδα ΗΜΠ RF.

Sorted List of RF EMF exposure values mentioned in this article

Εικόνα: Ταξινομημένος κατάλογος των αξιών ανοίγματος σε EMF RF που αναφέρονται στο παρόν άρθρο
Πιστώσεις: Creative Commons Attribution 4.0 Διεθνής
Πηγή Άδειας: συντάκτης

Ακόμη και η Εθνική Έκθεση 2021 για τη Νότια Αφρική που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Διεθνούς Έργου ΗΜΠ του ΠΟΥ επιβεβαιώνει (στο σημείο 4) ότι τα ΗΜΠ RF επάγουν οξειδωτικό στρες στα κύτταρα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του μιτοχονδριακού DNA στα κύτταρα και δυσμενείς επιδράσεις σε άλλες βιολογικές διεργασίες και όργανα. Το οξειδωτικό στρες αναγνωρίζεται γενικά ως αιτία πολλών ασθενειών.

Παιδιά και ασύρματα

Τα παιδιά εκτίθενται σε διάφορα είδη μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην καθημερινή τους ζωή. Ζουν στο περιβάλλον δρομολογητών, κεραιών και κάθε είδους ασύρματων συσκευών. Μετά τη γέννησή τους, οι γονείς τοποθετούν τα μωρά τους στο λίκνο τους. Αργότερα, φορούν ασύρματα έξυπνα ρολόγια, αυτιά, χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες.

Καθώς οι άνθρωποι συνηθίζουν όλο και περισσότερο τα κινητά τηλέφωνα, το διαδίκτυο και τις ασύρματες επικοινωνίες, η χρήση αυτών των εργαλείων βρήκε σταδιακά τη μετάβασή τους στο σχολείο. Στο τέλος του 2019 ήταν σχεδόν αδύνατο να βρεθούν σχολεία που δεν χρησιμοποιούν Wi-Fi. Τα σχολεία είναι ένα μοναδικό περιβάλλον, επειδή τα παιδιά περνούν αρκετές ώρες την ημέρα σε αίθουσες διδασκαλίας με έντονη ασύρματη έκθεση.

Επιπλέον, κατά την περίοδο 2019-2021, λόγω της νόσου COVID-19, πολλές χώρες της ΕΕ έκλεισαν σχολεία και επέτρεψαν μόνο την εξ αποστάσεως μάθηση. Αυτό σήμαινε ότι πολλά παιδιά περνούσαν ώρες στο σπίτι με ταμπλέτες, φορητούς υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα σε συνεδριακές συναντήσεις με εκπαιδευτικό. Σχεδόν όλοι ήταν συνδεδεμένοι με Wi-Fi.

Για να δώσετε την εντύπωση της έκθεσης των παιδιών: Σύμφωνα με υπολογισμούς, απόσταση 20 cm από δισκίο με Wi-Fi σημαίνει έκθεση 40,0 mW/m² και απόσταση 100 cm από δρομολογητή Wi-Fi σημαίνει έκθεση 8,0 mW/m² [4]

Wireless in Classroom

Εικόνα: Ασύρματες στην τάξη. Για περισσότερα γραφικά, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
Πιστώσεις: Creative Commons Attribution 4.0 Διεθνής
Πηγή Άδειας:
Δημιουργία συντάκτη

Τα παιδιά δεν είναι λίγοι ενήλικες

Η οδηγία 2014/53/ΕΕ της ΕΕ διασφαλίζει τη δοκιμή των ασύρματων συσκευών. Ωστόσο, τα πρότυπα EN 50566:2017 και EN 50360:2017 αναφέρονται στο αμερικανικό πρότυπο IEC/IEEE 62209-1528, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τα παιδιά, βασίζονται μόνο στις αναλογίες «του ενήλικου αρσενικού κεφαλιού όπως παρουσιάζεται από τον στρατό των ΗΠΑ».

Το πάχος του κρανίου λειτουργεί ως φραγμός στην απορρόφηση ακτινοβολίας. Το κρανίο ενός παιδιού είναι πολύ λεπτότερο από το κρανίο ενός ενήλικα, οπότε η απορρόφηση είναι υψηλότερη.

Το περιοδικό Ηλεκτρομαγνητική Βιολογία και Ιατρική δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα αξιολογούμενα από ομοτίμους σχετικά με τις βιολογικές επιπτώσεις των μη ιοντιζόντων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (από εξαιρετικά χαμηλή συχνότητα έως ραδιοσυχνότητα). Τον Οκτώβριο του 2011 δημοσιεύτηκε μελέτη σχετικά με τα όρια έκθεσης: η υποεκτίμηση της απορροφώμενης ακτινοβολίας του κινητού τηλεφώνου, ιδίως στα παιδιά, έδειξε ότι «ηαπορρόφηση της κεφαλής ενός παιδιού μπορεί να είναι πάνω από δύο φορές μεγαλύτερη και η απορρόφηση του μυελού των οστών του κρανίου μπορεί να είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από τους ενήλικες».

Η περιβαλλοντική έρευνα είναι ένα πολυεπιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύει πληροφορίες υψηλής ποιότητας. Τον Νοέμβριο του 2018 δημοσιεύτηκε μελέτη που επικεντρώθηκε στην απορρόφηση της ασύρματης ακτινοβολίας στο παιδί έναντι του ενήλικου εγκεφάλου και του ματιού από την κυψέλη τηλεφωνική συνομιλία ή την εικονική πραγματικότητα. Η μελέτη αυτή «αποκαλύπτει ότι τα νεαρά μάτια και ο εγκέφαλος απορροφούν σημαντικά υψηλότερες τοπικές δόσεις ακτινοβολίας από ό,τι οι ενήλικες».

Μαζί με όλα τα γεγονότα που προαναφέρθηκαν και όσον αφορά τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης και ανάπτυξης, τα παιδιά πρέπει να θεωρούνται ως μοναδικά ευπαθή στις επιπτώσεις της ακτινοβολίας.

Operator systems on a residential block in Slovak republic

Εικόνα: Συστήματα χειριστών σε οικιστικό τμήμα της Σλοβακικής Δημοκρατίας.Τρέχον άνοιγμα 5 mW/m².
Πίστωση: Creative Commons Attribution 4.0 Διεθνής
Πηγή Άδειας: συντάκτης

Πώς προτείνουμε την προστασία των παιδιών μας;

Δεδομένου ότι τα παιδιά υποχρεούνται από τον νόμο να φοιτούν στο σχολείο, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για αυτά. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για ανάληψη δράσης, για να αναφερθούν ορισμένες επιλογές από την ΕΠΠ μας:

 • Τα καλώδια θα πρέπει πάντα να αποτελούν την πρώτη επιλογή (αντί των ασύρματων).
 • Όλοι οι ασύρματοι πομποί θα πρέπει να απενεργοποιούνται σε όλες τις συσκευές Wi-Fi και το σχολείο θα πρέπει να παρέχει ενσύρματες συνδέσεις δικτύου για επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες, λευκούς πίνακες και εκτυπωτές. Η λειτουργία του αεροπλάνου θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κινητά τηλέφωνα.
 • Γενικά, θα πρέπει να παρέχεται καλωδιακό τοπικό δίκτυο (LAN) για πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε ολόκληρο το σχολείο.
 • Όταν δεν είναι δυνατές οι καλωδιακές λύσεις, οι ασύρματες θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένες και η ισχύς να ρυθμίζεται στο χαμηλότερο χρησιμοποιήσιμο επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, δεν πρέπει να λησμονείται η απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών.
 • Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, με το παράδειγμα του ενηλίκου, θα εκπαιδεύονταν επίσης έμμεσα.
 • Το σχολείο θα πρέπει επίσης να απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών σε χώρους διδασκαλίας/σχολικές αίθουσες.

Πρόσθετα πλεονεκτήματα από την έλλειψη ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων από καλωδιακές λύσεις είναι τα εξής: Είναι πολύ πιο ανεκτικοί σε σφάλματα, αποδοτικότεροι στην κατανάλωση ενέργειας και ασφαλέστεροι για μακροπρόθεσμη χρήση. Επιτρέπουν την ασφαλέστερη μετάδοση δεδομένων και δεν εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες (ύγρανση) ή τα εμπόδια στη διαδρομή (δέντρα, τοίχοι).

Wired in Classroom

Εικόνα: Καλωδίωση στην αίθουσα διδασκαλίας. Για περισσότερα γραφικά, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
Πιστώσεις: Creative Commons Attribution 4.0 Διεθνής
Πηγή Άδειας:
Δημιουργία συντάκτη

Άλλοι τρόποι προστασίας των παιδιών

Όχι μόνο εντός των σχολείων, αλλά και στην κορυφή των σχολικών κτιρίων και κοντά σε αυτά υπάρχουν πηγές ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων: πομποί στην οροφή του σχολείου και σε κοντινά κτίρια ή ιστούς στη γειτονιά. Όλες αυτές οι πηγές ακτινοβολίας είναι ισχυρές.

Πολλοί επιστήμονες έχουν αποστείλει επιστολή στους διοικητικούς υπαλλήλους των σχολείων, δηλώνοντας ότι οι πυρήνες κυττάρων δεν θα πρέπει να βρίσκονται μέσα ή κοντά στα σχολεία.

Οι δήμοι θα πρέπει να θεσπίσουν τους δικούς τους κανονισμούς και να απαγορεύσουν τη δημιουργία κυτταρικών πύργων κοντά σε σχολεία και νηπιαγωγεία.

Οι γονείς θα πρέπει να ενδιαφέρονται και να ζητούν καλύτερη προστασία των παιδιών τους.

Operator Systems at primary school and a residential block in Slovak republic

Εικόνα: Συστήματα χειριστών στο δημοτικό σχολείο και σε οικιστικό συγκρότημα στη Σλοβακική Δημοκρατία. Η μέση έκθεση στον δρόμο είναι 12 mW/m²
Πηγή:
https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Συμπέρασμα

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη λήψη προστατευτικών μέτρων για τα παιδιά μας, καθώς είναι πιο εκτεθειμένα σε μεγαλύτερο και μεγαλύτερο βαθμό κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ακόμη και όταν είναι σωματικά πιο ευάλωτα από τους ενήλικες.

Οι πολίτες της ΕΕ δεν έχουν ερωτηθεί εάν αποδέχονται τις εκτεταμένες συνέπειες για την υγεία από το ασύρματο διαδίκτυο στο όνομα της τεχνολογικής προόδου και της ψηφιοποίησης.

Ως εκ τούτου, στην ΕΠΠ μας «Σταματήστε (((5G)) — Σταθερή σύνδεση αλλά προστατευμένη» ζητούμε αυστηρότερη ρύθμιση για την προστασία όλων των ανθρώπινων ζωών από τις ραδιοσυχνότητες και την ακτινοβολία μικροκυμάτων.

Στο άρθρο αυτό δόθηκε προσοχή στις προτάσεις 6 και 7 της ΕΠΠ μας.

«πρόταση 6: Αντικατάσταση των ασύρματων συνδέσεων με καλώδια. Αμέσως σε χώρους όπως νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, σχολεία, οίκοι ευγηρίας, όλα τα δημόσια κτίρια»

«πρόταση 7: Εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις ασύρματες συνδέσεις και τον τρόπο ελαχιστοποίησης της έκθεσης (π.χ. χρήση καλωδίων)»

 

Και δεν είμαστε μόνοι μας:

 • ΗΓαλλία απαγόρευσε το Wi-Fi στα νηπιαγωγεία το 2015 και περιορίζει το Wi-Fi στα σχολεία από το 2018 καθώς το ασύρματο λειτουργεί ως προεπιλεγμένη ρύθμιση και οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν καλώδια για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Γαλλία άρχισε επίσης να εκπαιδεύει τα δημόσια χρόνια με πρωτοβουλίες για τη δημόσια υγεία σχετικά με τον τρόπο μείωσης της έκθεσης.
 • Η Κύπρος έχει αφαιρέσει το Wi-Fi από τη στοιχειώδη τάξη και διαθέτει ισχυρή εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού για την εκπαίδευση των γονέων, των εφήβων και των εγκύων.
 • Το 2011, η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση εξέδωσε το ψήφισμα 1815, το οποίο συνιστά τη μείωση της έκθεσης του κοινού στα ΗΜΠ και συνιστά, στο σημείο 8.3.2: «για τα παιδιά εν γένει, και ιδίως στα σχολεία και τις αίθουσες διδασκαλίας, προτιμούν τις ενσύρματες διαδικτυακές συνδέσειςκαι ρυθμίζουν αυστηρά τη χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές σε σχολικές εγκαταστάσεις».
  Στο σημείο 8.1.1. συνιστά: «όλα τα εύλογα μέτρα για τη μείωση... της έκθεσης των παιδιών και των νέων που φαίνεται να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από όγκους κεφαλής».
 • Σε αρκετές επιστολές που εστάλησαν σε σχολικές περιφέρειες ανά τον κόσμο, οι γιατροί συνέστησαν θερμά ενσύρματες συνδέσεις για την τεχνολογία στις αίθουσες διδασκαλίας για την εξάλειψη των περιττών ασύρματων εκθέσεων σε ακτινοβολίες.

 

 

Παραπομπές:

[1] Meahl, H. R.: Οθόνη ακτινοβολίας μικροκυμάτων, Electronics 32, 1959, σελίδες 138-140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] π.χ. στην Τσεχοσλοβακία με το διάταγμα αριθ. 408/1990

[4] Η πυκνότητα Powed S εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρόκειται για κατά προσέγγιση υπολογισμό:
Πηγή Ισχύς/(4 x π x απόσταση2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² 8 000 µW/m²

 

Picture of contributor Petra Bertová

Συντελεστές

Petra Bertová

Η Petra Bertová είναι μέλος της ομάδας που βρίσκεται πίσω από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) «Σταματήστε [((5G)] — Σταθερά συνδεδεμένα αλλά προστατευμένα»

Η Petra από τη Σλοβακία εργαζόταν προηγουμένως σε εταιρεία ΤΠ, καθώς και στον τομέα της εκπαίδευσης.

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.

Σχόλια

Gestivert LOCATION DE PLANTES | 28/05/2022

Hello

Τα αγγλικά μου είναι πολύ κακή, αλλά κατανόησα το σημαντικότερο.

Πράγματι, πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.

Σας παραπέμπω στο άρθρο αυτό, το οποίο βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της κυβέρνησης: https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/

Όμορφη ημέρα για όλους

Samir

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.
Vasiliki Mustakis | 30/05/2022

Αξιότιμε κύριε Samir, 

Σας ευχαριστούμε για το σχόλιό σας!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ιστότοπος του Φόρουμ, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος ιστολογίου, είναι διαθέσιμος στα γαλλικά και στις άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

Σχετικά με το είδος, 

Η ομάδα του φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.
Gestivert LOCATION DE PLANTES | 31/05/2022

OK

Σας ευχαριστώ Βασιλική:)

SAM

Gesti-Green

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.
Petra Bertova | 14/06/2022

Παραπομπές:

[1] Meahl, H. R.: Οθόνη ακτινοβολίας μικροκυμάτων, Electronics 32, 1959, σελίδες 138-140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] π.χ. στην Τσεχοσλοβακία με το διάταγμα αριθ. 408/1990

[4] Η πυκνότητα Powed S εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρόκειται για κατά προσέγγιση υπολογισμό:
Πηγή Ισχύς/(4 x π x απόσταση2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² 8 000 µW/m²

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.
James Lech | 04/09/2022

Καλή το απόγευμα Πέτρα

Σας ευχαριστούμε που αναφέρεστε στη δημοσίευσή μας του ΠΟΥ για το 2021. Η έκδοση της ΠΟΥ για το 2022 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: [Https://bit.ly/3HkQ4vh ]. Περιλαμβάνονται ορισμένα φανταστικά προγράμματα επίδειξης που εφαρμόσαμε σε έργα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τεράστια επιτυχία. 

Έχουμε επίσης ένα πανεπιστημιακό μάθημα για τη διδασκαλία του εν λόγω υλικού με τίτλο: «εισαγωγή στις υπομοριακές ιατρικές και γεωργικές επιστήμες».

Μπορείτε να βρείτε βίντεο που συγκεντρώσαμε για τον κύκλο μαθημάτων [ εδώ].

 

Μια βασική διαφορά και χρησιμότητα σε αυτούς τους κύκλους μαθημάτων, βίντεο και στη νέα έκδοση του 2022 είναι η επίδειξη λύσεων και στρατηγικών βιοπροσαρμογής στις πολυάριθμες πολιτικές και τη βιβλιογραφία που αναφέρετε. 

Οι λύσεις είναι ρεαλιστικές, οικονομικά αποδοτικές και εύκολες στην εφαρμογή και την εγκατάστασή τους. Από το μοντέλο μας διαπιστώσαμε πολύ ταχεία υιοθέτηση και ευκολία αναβάθμισης και ανάπτυξης των εγκαταστάσεων.

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα σχόλια που διατυπώνονται στο φόρουμ της ΕΠΠ αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας; Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;