Gå til hovedindholdet
Forum for det europæiske borgerinitiativ

"Europæere for sikre forbindelser" opfordrer til en stærkere regulering af trådløst internet i skolerne

Opdateret den: 24/05/2022

Det europæiske borgerinitiativ "Stop ((5G)) — Opsat, men beskyttet" kræver, at trådløse forbindelser erstattes med kabler i børnehaver, skoler, hospitaler, pensionshjem og alle offentlige bygninger. Vi opfordrer også til at oplyse offentligheden om de potentielle sundhedsskadelige konsekvenser, der er forbundet med trådløse forbindelser; og hvordan eksponeringen minimeres.

Vi planlægger alle en god fremtid for vores børn, vi ønsker at give dem den bedst mulige uddannelse, og vi ønsker, at de skal bruge moderne værktøjer. Men hvad betyder dette i lyset af de forskellige holdninger til sikkerheden ved eksponeringsniveauer?

"Europæere for sikre forbindelser" er en koalition af nationale og internationale organisationer, der er bevidste om de negative konsekvenser af de moderne kommunikationsteknologier. Vi understreger, at vi ikke er imod teknologi, men går ind for sikker teknologi og sikre forbindelser.

Vi mener, at indførelsen af mobiltelefoner og derefter Wi-Fi og Bluetooth var et skred i mørke, da det ikke var baseret på en grundig undersøgelse af virkningerne på den fælles sundhed og ikke omfattede et omfattende og omfattende sundhedsovervågningsprogram. I dag er der mange undersøgelser, der viser, at elektromagnetiske felter, der udsendes af disse teknologier, er usikre. Eftersom selv den seneste femte generation (5G) af mobile datanet ikke er blevet afprøvet med hensyn til sundheds- og miljøvirkninger, før det blev markedsført, mener vi, at udrulningen af 5G udgør et eksperiment om menneskeheden og miljøet.

I vores europæiske borgerinitiativ behandler vi mange andre spørgsmål. I denne artikel drøftes kun én af dem med henblik på at tage sig af vores børn, "vores mest værdifulde besiddelse".

Stop 5G Stay Connected but Protected

Hvordan det alle begyndte

Siden indførelsen af radioen er Jorden mere og mere udsat for kunstige elektromagnetiske felter (RF EMF). Siden den første anvendelse af radar i 1950'erne har der været betænkeligheder med hensyn til, hvordan sundhedsproblemer forårsaget af eksponering for elektromagnetiske felter fra radar kan forebygges.

Under den kolde krig anlagde de vestlige og østlige blokke en anden tilgang til at undgå sundhedsrisici i forbindelse med elektromagnetiske felter.

I den vestlige blok blev der kun fastsat eksponeringsgrænser for arbejdstagere, og disse var udelukkende baseret på termiske virkninger. (f.eks. havdeUSA Bell Telephone Laboratories 10,000 mW/m² [1]).

Østblokken havde strenge grænser for arbejdstagere og den brede offentlighed baseret på både termiske og ikke-termiske biologiske virkninger. Grænsen for den brede offentlighed var 10 mW/m² for radiofrekvensområdet 0.3-300 GHz [2]. Efter 1989 blev grænsen hævet til 50 mW/m² i visse østlige lande [3].

I EU blev de maksimale eksponeringsgrænser for offentligheden accepteret så sent som i 1999 ved henstilling 1999/519/EF til 10,000 mW/m² for frekvenserne 2-300 GHz. Den maksimale eksponeringsgrænse for arbejdstagere i EU på 50,000 mW/m² blev accepteret i 2004 og forblev den samme i det gældende direktiv 2013/35/EU.

Da de central- og østeuropæiske lande tiltrådte EU, accepterede mange af dem denne bekvemme mindre begrænsende norm baseret på den fejlagtige antagelse, at kun termisk opvarmning kunne udgøre en sundhedsrisiko. Denne dogma har ført til selektiv videnskab — kun nogle af undersøgelserne blev og bliver stadig taget i betragtning af den private organisation ICNIRP, som er den eneste organisation, som EU tager råd fra.

Siden da har mange forskere påvist en årsagssammenhæng mellem specifikke sundhedsproblemer og elektromagnetiske felter ved eksponeringsniveauer under grænseværdierne og har foreslået nye retningslinjer for eksponering. Men i dag ses der stadig bort fra verdensomspændende kendte ekspertorganisationer på dette område, bortset fra ICNIRP, f.eks.:

BioInitiative påstår, at der ikke er nogen observerbar virkning på mennesker under0.001 mW/m².

— I EUROPAEM EMF-retningslinjerne fastsættes grænsen til under 0.01mW/m².

Institut FÜR Baubiologie har gjort gældende, at eksponeringen 0.01-1mW/m² er for høj.

Vi mener, at alle disse videnskabelige data bør tages i betragtning af EU.

Mennesker undervurderer normalt risikoen for nye opdagelser, f.eks. mange kemiske agenser, antibiotika og røntgenstråling. Deres eksponeringsgrænser var blevet nedjusteret med stigende videnskabelig dokumentation. I tilfælde af menneskeskabte ikke-ioniserende elektromagnetiske felter er det modsatte sket, og man kan undre sig over, hvorfor.

Er det sikkert?

Børn af denne generation er den første, der kan blive eksponeret for trådløse hele deres levetid. Hvordan kan dette bringe deres sundhed i fare?

Vi europæere for Safe Connections påpeger, at elektromagnetiske felter fra vedvarende energikilder har biologiske virkninger, selv med meget lav intensitet, og vi anmoder om anvendelse af forsigtighedsprincippet her.

En stigende mængde videnskabelig forskning forbinder denne trådløse stråling med alvorlige sundhedsvirkninger — såsom hukommelses- og søvnproblemer, hovedpine, kræft og skader på hjernens udvikling. Resultaterne af denne forskning er offentligt tilgængelige for alle. Nedenfor nævnes nogle få kilder som eksempler på vigtige resultater.

Journal of Epidemiology and Community Health er et internationalt videnskabeligt tidsskrift. I december 2010 offentliggjorde den en undersøgelse med titlen "Cell phone use and adfærdsproblemer hos små børn". Forskerne observerede flere adfærdsproblemer hos børn, der både havde prænatal og postnatal eksponering for mobiltelefoner, sammenlignet med børn, der ikke blev eksponeret i nogen af perioderne.

International Journal of Environmental Research and Public Health er et tværfagligt, fagfællebedømt videnskabeligt tidsskrift med fri adgang. I november 2015 offentliggjorde den en undersøgelse med titlen "Association of Exposure to RF EMF with Glycated Haemoglobin and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus". Et forskerhold sammenlignede mandlige studerende i alderen 12-17 år fra en skole med lavere stråling (0.019 mW/m²) og en skole med højere stråling (0.096 mW/m²). De fandt betydeligt højere glykeret hæmoglobin (markør for højt blodsukker) hos de elever, der blev eksponeret for højere elektromagnetiske felter. Desuden havde studerende, der var eksponeret for højere elektromagnetiske felter inden for elektromagnetiske felter, en betydeligt højere risiko for type 2-diabetes.

I december 2018 offentliggjorde det amerikanske tidsskrift om mænds sundhed en undersøgelse med titlen "Mobile Phone Base Station Tower Settings Adjacent to School Buildings: Impact on Students "Cognitive Health", hvor mandlige studerende i alderen 13-16 år sammenlignes fra en skole med lavere stråling (20 mW/m²) til en skole med højere stråling (100 mW/m²). Videnskabsfolk konstaterede, at unge i skolealderen, der var eksponeret for højere eksponering for elektromagnetiske felter ved hjælp af elektromagnetiske felter, havde forsinket fin- og bruttoriske færdigheder, den fysiske arbejdshode og opmærksomhed i forhold til dem, der var udsat for lavere niveauer for elektromagnetiske felter ved hjælp af elektromagnetiske felter.

Sorted List of RF EMF exposure values mentioned in this article

Billede: Sorteret liste over eksponeringsværdier for elektromagnetiske felter nævnt i denne artikel
Kredit: Creative Commons Attribution 4.0 International License Source
Kilde: forfatter

Selv Sydafrikas nationale rapport 2021 bestilt af WHO's internationale EMF-projekt bekræfter (i punkt 4), at RF EMF inducerer oxidativ stress i celler, hvilket kan føre til mitokondrie DNA-skader i celler og skadelige virkninger på andre biologiske processer og organer. Oxidativ stress anerkendes generelt som en årsag til mange sygdomme.

Børn og trådløse

Børn udsættes for forskellige former for ikke-ioniserende stråling i deres dagligdag. De bor i omgivelserne af routere, antenner og alle former for trådløst udstyr. Efter fødslen sætter forældre babymonitorer i deres vugge. Senere bærer de trådløse smartwatches, øreknopper, mobiltelefoner og tablets.

Efterhånden som folk blev mere og mere vant til mobiltelefoner, internettet og trådløs kommunikation, fandt brugen af disse værktøjer også gradvist vej ind i skolen. Ved udgangen af 2019 var det næsten umuligt at finde skoler, der ikke bruger wi-fi. Skoler er et enestående miljø, fordi børn tilbringer flere timer om dagen i klasseværelser med stærk trådløs eksponering.

Hertil kommer, at mange EU-lande i 2019-2021 på grund af covid-19 lukkede skoler og kun tillod fjernundervisning. Det betød, at mange børn tilbragte timer hjemme med deres tablets, bærbare computere eller mobiltelefoner på et konferencemøder med en lærer. Næsten alle var wi-fi-forbundne.

For at give et indtryk af børns eksponering: Ifølge beregninger betyder en afstand på 20 cm fra en tablet med Wi-Fi en eksponering på 40.0 mW/m² og en afstand på 100 cm fra en wi-fi-router betyder en eksponering på 8.0 mW/m² [4].

Wireless in Classroom

Billede: Trådløst i klasseværelset. Du kan få mere grafisk besøg på:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
kredit: Creative Commons Attribution 4.0 International License Source
Kilde:
Forfatter oprettet

Børn er ikke få voksne

EU-direktiv 2014/53/EU sikrer, at trådløst udstyr testes. Standard EN 50566: 2017 og EN 50360: 2017 henviser imidlertid til den amerikanske standard IEC/IEEE 62209-1528, som ikke tager hensyn til børn, men de er kun baseret på andele af "det voksne mandlige hoved i tabelform fra den amerikanske hær".

Kraniets tykkelse fungerer som en barriere for absorption af stråling. Kraniet på et barn er meget tyndere end en voksen, så absorptionen er højere.

I tidsskriftet om elektromagnetisk biologi og medicin offentliggøres forskningsartikler, der er underkastet peer review, om de biologiske virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter (fra ekstremt lav frekvens til radiofrekvens). I oktober 2011 offentliggjorde en undersøgelse om eksponeringsgrænser: undervurderingen af absorberet cellefonstråling, især hos børn, viste, at "et barns hoved kan absorbere mere end to gange så meget, og absorptionen af kraniets knoglemarv kan være ti gange større end voksne".

Miljøforskning er et tværfagligt tidsskrift, der udgiver oplysninger af høj kvalitet. I november 2018 blev der offentliggjort en undersøgelse med fokus på Absorption af trådløs stråling i børn over for voksne hjerner og øjne fra mobiltelefonsamtaler eller virtual reality. Denne undersøgelse "viser, at unge øjne og hjerner absorberer væsentligt højere lokale strålingsdoser end voksne".

Sammen med alle ovennævnte kendsgerninger og med hensyn til den hurtige vækst og udvikling skal børn betragtes som unikt modtagelige for virkningerne af stråling.

Operator systems on a residential block in Slovak republic

Billede: Operatørsystemer på en beboelsesblok i Slovakiet. Aktuel eksponering 5 mW/m².
Kredit: Creative Commons Attribution 4.0 International License Source
Kilde: forfatter

Hvordan foreslår vi at beskytte vores børn?

Da børn ved lov er forpligtet til at gå i skole, er det vigtigt at skabe et sikkert miljø for dem. Der er flere, der fører til handling, for at nævne nogle muligheder i vores europæiske borgerinitiativ:

 • Kabler bør altid være det første valg (i stedet for trådløse).
 • Alle trådløse sendere bør deaktiveres på alle trådløse apparater, og skolen bør tilbyde kablede netværksforbindelser til desktopcomputere, bærbare computere, bærbare computere, tablets, whiteboards og printere. Der bør anvendes flytilstand på mobiltelefoner.
 • Generelt bør der sørges for adgang til internettet i hele skolen via kabelbaserede lokalnet (LAN).
 • Når kablede løsninger ikke er mulige, bør trådløse løsninger være tidsbegrænsede, og effekten bør sættes til det laveste brugbare niveau. Når arbejdet er afsluttet, må det ikke glemmes at slukke alle trådløse funktioner.
 • Børn bør lære, hvordan de bruger deres udstyr sikkert. Som eksempel på voksenuddannelse vil de derfor også blive indirekte uddannet.
 • Skolen bør også forbyde brugen af mobiltelefoner og andre personlige elektroniske anordninger i undervisningsområder/klasseværelser.

Yderligere fordele ved manglen på RF-stråling fra kabeldrevne løsninger er: De er langt mere fejltolerante, mere effektive i energiforbruget og sikrere på lang sigt. De giver mulighed for en mere sikker dataoverførsel og er ikke afhængige af vejrforhold (fugtighed) eller hindringer på vej (træer, vægge).

Wired in Classroom

Billede: Kablet i klasseværelset. Du kan få mere grafisk besøg på:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
kredit: Creative Commons Attribution 4.0 International License Source
Kilde:
Forfatter oprettet

Andre måder at beskytte børn på

Ikke kun i skolerne, men også oven i skolebygningerne og i nærheden af dem, er der kilder til radiofrekvensstråling: sendere på skolens tag og på nærliggende bygninger eller master i kvarteret. Der er alle tale om stærke strålingskilder.

Mange forskere har skrevet til skoleadministratorer om, at celletårne ikke bør placeres på eller nær skoler.

Kommunerne bør fastsætte deres egne regler og forbyde celletårne i nærheden af skoler og børnehaver.

Forældre bør være interesserede og kræve bedre beskyttelse af deres børn.

Operator Systems at primary school and a residential block in Slovak republic

Billede: Operatørsystemer på grundskolen og på en beboelsesblok i Slovakiet. Gennemsnitlig eksponering på gaden er 12 mW/m²
Kilde:
https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Konklusion

Der er mange grunde til at træffe beskyttelsesforanstaltninger for vores børn, da de er længere og mere udsatte i løbet af deres liv, selv i den periode, hvor de fysisk er mere sårbare end voksne.

EU-borgerne er ikke blevet spurgt, om de accepterer de gennemgribende sundhedsmæssige konsekvenser af det trådløse internet i kraft af de teknologiske fremskridt og digitaliseringen.

Derfor opfordrer vi i vores europæiske borgerinitiativ "Stop ((((5G)) — Opsat forbundet, men beskyttet" til en stærkere regulering for at beskytte hele livet mod radiofrekvens- og mikrobølgestråling.

I denne artikel blev der lagt vægt på forslag 6 og forslag 7 i vores europæiske borgerinitiativ.

"forslag 6: Udskifte trådløse forbindelser med kabler. Gør det omgående på steder som hospitaler, børnehaver, skoler, alderdomshjem, alle offentlige bygninger "

"forslag 7: Oplyse offentligheden om de farer, der er forbundet med trådløse forbindelser, og hvordan eksponeringen minimeres (f.eks. ved hjælp af kabler) "

 

Og vi er ikke alene:

 • Frankrig forbød Wi-Fi i børnehaver i 2015 og begrænser wi-fi i skolerne siden 2018 ved at have den trådløse funktion som standardindstilling, og lærerne bruger kabler til internetadgang. Frankrig begyndte også for år siden at uddanne borgerne med folkesundhedsinitiativer om, hvordan man kan reducere eksponeringen.
 • Cypern har fjernet wi-fi fra elementære klasseværelser og har en stærk offentlig oplysningskampagne, der uddanner forældre, teenagere og gravide kvinder.
 • Den Europæiske Parlamentariske Forsamling vedtog resolution 1815 i 2011, hvori det anbefales at reducere eksponeringen for elektromagnetiske felter for offentligheden, og i punkt 8.3.2 anbefaler: "for børn generelt, og især i skoler og klasseværelser, foretrækkes trådløse internetforbindelser, og der fastsættes strenge regler for skolebørns brug af mobiltelefoner i skolelokaler".
  I punkt 8.1.1 anbefales følgende: "alle rimelige foranstaltninger til at reducere... eksponeringen for børn og unge, der synes at være mest udsatte for hovedtumorer".
 • I flere breve, der blev sendt til skoledistrikter verden over, anbefalede læger på det kraftigste kablede forbindelser til teknologi i klasseværelserne for at undgå unødig trådløs stråling.

 

 

Henvisninger til:

[1] Meahl og H. R. Mikrobølgestrålingsmonitor, Electronics 32, 1959, side 138-140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] f.eks. i Tjekkoslovakiet ved dekret nr. 408/1990

[4] Effekttæthed S afhænger af mange faktorer, hvilket er en tilnærmelsesvis beregning:
Kildens power/(4 x x x distance2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² — 40 000 µW/m²
100/(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² — 8 000 µW/m²

 

Picture of contributor Petra Bertová

Blogartikelforfattere

Petra Bertová

Petra Bertová er medlem af teamet bag det europæiske borgerinitiativ "Stop ((((5G)) — Oplagt, men beskyttet"

Petra fra Slovakiet arbejdede tidligere for en IT-virksomhed og også i uddannelsessektoren.

 

Skriv en kommentar

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.

Kommentarer

Gestivert LOCATION DE PLANTES | 28/05/2022

Hello

Mit engelske sprog er meget dårligt, men jeg har forstået det vigtigste.

Vi er faktisk nødt til at beskytte vores børn.

Jeg henviser til denne artikel, som findes på regeringens websted: https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/

Smukke dag for alle

Samir

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.
Vasiliki Mustakis | 30/05/2022

Kære Samir 

Tak for din kommentar!

Vi vil gerne oplyse, at forummets websted med denne blog er tilgængelig på fransk og på de andre officielle EU-sprog. 

Med hensyn til arten 

Teamet i forummet for det europæiske borgerinitiativ

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.
Gestivert LOCATION DE PLANTES | 31/05/2022

OK

Tak Vasiliki:)

SAM

Gesti-Green

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.
Petra Bertova | 14/06/2022

Henvisninger til:

[1] Meahl og H. R. Mikrobølgestrålingsmonitor, Electronics 32, 1959, side 138-140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] f.eks. i Tjekkoslovakiet ved dekret nr. 408/1990

[4] Effekttæthed S afhænger af mange faktorer, hvilket er en tilnærmelsesvis beregning:
Kildens power/(4 x x x distance2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² — 40 000 µW/m²
100/(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² — 8 000 µW/m²

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.
James Lech | 04/09/2022

God eftermiddag Petra

Tak for din henvisning til WHO's publikation fra 2021. WHO's publikation fra 2022 findes her: [Https://bit.ly/3HkQ4vh]. Der findes en række fantastiske demonstrationsprogrammer, som vi har gennemført i projekter rundt om i verden. Disse har vist sig at være en enorm succes. 

Vi har også et universitetskursus i undervisning i disse materialer med titlen: "en introduktion til submolekylær medicin og landbrugsvidenskab".

Du kan finde videoer, som vi har samlet til kurset [ her].

 

En vigtig forskel og nytte i disse kurser, videoer og den nye publikation fra 2022 er demonstration af løsninger og biotilpasningsstrategier for de mange politikker og den litteratur, du har henvist til. 

Løsningerne er pragmatiske, omkostningseffektive og lette at gennemføre og installere. Fra vores model har vi oplevet en meget hurtig udbredelse og lethed til at opgradere og dyrke faciliteter fremad.

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.
Ansvarsfraskrivelse: De holdninger, der gives udtryk for i forummet for det europæiske borgerinitiativ, er alene udtryk for forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens eller EU's holdning.
Er du klar til at registrere dit borgerinitiativ? Vil du skrive under på et borgerinitiativ? Vil du gerne vide mere om nuværende eller tidligere borgerinitiativer?