Направо към основното съдържание
Форум на Европейската гражданска инициатива

„Европейците за безопасни връзки“ призовават за по-силно регулиране на безжичния интернет в училищата

Актуализирано на: 24/05/2022

Дълбоко обезпокоен от опасностите за здравето, причинени от електромагнитните полета за широката общественост и особено за децата, Европейската гражданска инициатива „Спрете ((5G)) — Скай, но защитен“ призовава за замяна на безжичните връзки с кабели в детските градини, училищата, болниците, домовете за възрастни хора и всички обществени сгради. Призоваваме също така за образоване на обществеността относно потенциалните неблагоприятни последици за здравето, свързани с безжичните връзки; и как да се сведе до минимум експозицията.

Всички ние планираме добро бъдеще за нашите деца, искаме да им дадем възможно най-доброто образование и искаме те да използват съвременни инструменти. Какво означава обаче това в светлината на различните становища относно безопасността на нивата на експозиция?

„Европейците за безопасни връзки“ е коалиция от национални и международни организации, които са наясно с неблагоприятните последици от съвременните комуникационни технологии. Подчертаваме, че не сме против технологиите, а се застъпваме за безопасни технологии и безопасни връзки.

Считаме, че въвеждането на мобилни телефони, а след това на Wi-Fi и Bluetooth, беше застреляно на тъмно, тъй като не се основаваше на задълбочено проучване на въздействието върху общото здраве и не включваше обширна и задълбочена програма за наблюдение на здравето. Понастоящем съществуват много проучвания, които доказват, че радиочестотните електромагнитни полета, излъчвани от тези технологии, не са безопасни. Тъй като дори последните мрежи за мобилни данни от пето поколение (5G) не са били изпробвани за въздействието върху здравето и околната среда, преди да бъдат пуснати на пазара, считаме, че внедряването на 5G представлява експеримент върху човечеството и околната среда.

В нашата ЕГИ ние разглеждаме много други въпроси. В тази статия се обсъжда само един от тях с оглед на полагането на грижи за нашите деца — „нашето най-ценно притежание“.

Stop 5G Stay Connected but Protected

Как започна всичко

След въвеждането на радиото Земята е все по-изложена на изкуствени радиочестотни електромагнитни полета (RF ЕМП). От първото използване на радар през 1950-те години на миналия век съществуват опасения относно начините за предотвратяване на здравословни проблеми, причинени от експозиция на радарни ЕМП.

По време на Студената война Западният и източният блок са възприели различен подход за избягване на рисковете за здравето от радиочестотни ЕМП.

В Западния блок са определени само гранични стойности на експозиция на работниците, които се основават единствено на топлинните ефекти. (напр.USA Bell Telephone Laboratories са имали 10,000 mW/m² [1]).

Източният блок има строги ограничения за работниците и населението, основани както на топлинни, така и на нетоплинни биологични ефекти. Ограничението за масовия потребител е 10 mW/m² за радиочестотния обхват 0.3—300 GHz [2]. След 1989 г. ограничението е увеличено на 50 mW/m² в някои източни държави [3].

В ЕС максималните гранични стойности на експозиция за масовия потребител бяха приети още през 1999 г. с Препоръка 1999/519/ЕО до 10,000 mW/m² за честоти 2—300 GHz. Максималната гранична стойност на експозиция за работниците в ЕС от 50,000 mW/m² беше приета през 2004 г. и остана същата в действащата понастоящем Директива 2013/35/ЕС.

Когато централно- и източноевропейските държави се присъединиха към ЕС, много от тях приеха тази удобна по-малко ограничителна норма въз основа на погрешното предположение, че само топлинното отопление може да представлява риск за здравето. Тази догма е довела до селективна наука — само някои от проучванията са били и все още се вземат под внимание от частната организация ICNIRP, която е единствената организация, от която ЕС се консултира.

Оттогава много учени показаха причинно-следствена връзка между специфични здравословни проблеми и радиочестотни ЕМП на нива на експозиция под граничните стойности и предложиха нови насоки за експозиция. Днес обаче познатите в световен мащаб експертни организации в тази област, различни от ICNIRP, все още се пренебрегват, например:

BioInitiative твърди, че няма видим ефект върху хората под 0.001mW/m²;

В Ръководството за EMF EUROPAEM границата е определена под 0.01mW/m²;

Institut FÜR Baubiologie твърди, че експозицията на 0.01 1mW/m² е твърде висока.

Считаме, че всички тези научни данни следва да бъдат взети предвид от ЕС.

Хората обикновено подценяват риска от нови открития, напр. много химични агенти, антибиотици, както и рентгеново лъчение. Техните гранични стойности на експозиция бяха преразгледани надолу с нарастващи научни доказателства. В случай на изкуствени нейонизиращи РЧ ЕМП се е случило точно обратното и може да се попитаме защо.

Безопасно ли е то?

Децата от това поколение са първите, които могат да бъдат изложени на безжична връзка през целия си живот. Как това може да компрометира тяхното здраве?

Ние, европейците по отношение на безопасните връзки, изтъкваме, че радиочестотните ЕМП имат биологични ефекти дори при много ниски интензитети, и тук отправяме искане за прилагане на принципа на предпазните мерки.

Все по-голям брой научни изследвания свързват това безжично лъчение със сериозни последици за здравето — като проблеми с паметта и съня, главоболие, рак и увреждане на развитието на мозъка. Резултатите от тези изследвания са публично достъпни за всички. По-долу са посочени няколко източника като примери за важни констатации.

Списанието по епидемиология и здраве на Общността е международно научно списание. През декември 2010 г. тя публикува проучване, озаглавено „Продуктови телефонни услуги и поведенчески проблеми при малки деца“. Учените са забелязали повече поведенчески проблеми при деца, които са имали както пренатална, така и постнатална експозиция на клетъчни телефони в сравнение с децата, които не са били изложени през нито един период от време.

International Journal of Environmental Research and Public Health ( Международен вестник за изследвания в областта на околната среда и общественото здраве) е интердисциплинарно, рецензирано научно списание със свободен достъп. През ноември 2015 г. тя публикува проучване, озаглавено „Association of Exposure to RF EMF with Glycated Haemoглобin and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus“. Екип от учени сравнява ученици от мъжки пол на възраст между 12 и 17 години от училище с по-ниска радиация (0.019 mW/m²) и училище с по-висока радиация (0.096 mW/m²). Те установиха значително по-високо съдържание на гликиран хемоглобин (маркер за висока кръвна захар) при учениците, изложени на по-високи стойности на радиочестотни ЕМП. Освен това учениците, изложени на по-високи РЧ ЕМП, са имали значително по-висок риск от диабет тип 2.

През декември 2018 г. американското списание „Здраве на мъжете“ публикува проучване, озаглавено „Mobile Phone Base Station Station Settings Setacent to School Buildings: Въздействие върху когнитивното здраве на учениците“, като се сравняват ученици от мъжки пол на възраст между 13 и 16 години от училище с по-ниска радиация (20 mW/m²) до училище с по-висока степен на радиация (100 mW/m²). Учените установиха, че младежите в училищна възраст, изложени на по-високи нива на експозиция на радиочестотни ЕМП, са забавили фините и брутни двигателни умения, работната памет и вниманието в сравнение с тези, изложени на по-ниски нива на РЧ ЕМП.

Sorted List of RF EMF exposure values mentioned in this article

Снимка: Сортиран списък на стойностите на експозицията на RF ЕМП, посочени в настоящия член
Кредит: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source: автор

Дори Националният доклад на Южна Африка за 2021 г., възложен от международния проект на СЗО за ЕМП, потвърждава (в точка 4), че РЧ ЕМП предизвиква оксидативен стрес в клетките, което може да доведе до митохондриално увреждане на ДНК в клетките и неблагоприятни ефекти върху други биологични процеси и органи. Окислителният стрес е общопризнат като причина за много заболявания.

Деца и безжични

Децата са изложени на различни видове нейонизиращи лъчения в ежедневието си. Те живеят в околностите на маршрутизатори, антени и всякакви видове безжични устройства. След като са родени, родителите поставят бебета в люлката си. По-късно те носят безжични интелигентни часовници, слушалки, използват мобилни телефони и таблети.

Тъй като хората все по-често са свикнали с мобилни телефони, интернет и безжична комуникация, използването на тези инструменти постепенно навлиза в училище. В края на 2019 г. беше почти невъзможно да се намерят училища, които не използват Wi-Fi. Училищата са уникална среда, тъй като децата прекарват няколко часа на ден в класни стаи със силна безжична експозиция.

Освен това през 2019—2021 г. поради Covid 19 много държави от ЕС затвориха училища и позволиха само дистанционно обучение. Това означава, че много деца прекарват часове у дома със своите таблети, ноутбук компютри или мобилни телефони на конферентни срещи с учител. Почти всички от тях са били Wi-Fi свързани.

За да се създаде впечатление за експозицията на децата: Според изчисленията разстояние от 20 cm от таблет с Wi-Fi означава експозиция от 40.0 mW/m² и 100 cm разстояние от безжичен маршрутизатор означава експозиция от 8.0 mW/m² [4]

Wireless in Classroom

Снимка: Безжична в класната стая. За повече графики посетете:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
кредит: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source:
Автор е създаден

Децата не са малобройни възрастни

Директива 2014/53/ЕС гарантира, че безжичните устройства се изпитват. Стандартите EN 50566: 2017 и EN 50360: 2017 обаче препращат към американския стандарт IEC/IEEE 62209—1528, който не взема предвид децата, но се основават само на пропорциите на „главата на възрастния мъж, както е представена от армията на САЩ“.

Дебелината на черепа действа като бариера за поглъщане на йонизиращо лъчение. Черепът на детето е много по-тънък от този на възрастен, така че абсорбцията е по-висока.

В списанието„Електромагнитна биология и медицина“ се публикуват рецензирани научни статии относно биологичните последици от нейонизиращите електромагнитни полета (от най-ниски честоти до радиочестотни честоти). През октомври 2011 г. публикувано там проучване относно граничните стойности на експозиция: подценяването на абсорбираната клетъчна радиация, особено при децата, установи, че „абсорбцията на главата на детето може да бъде над два пъти по-голяма, а абсорбцията на костен мозък на черепа може да бъде десет пъти по-голяма от тази при възрастните“.

Изследванията в областта на околната среда са мултидисциплинарно списание, което публикува висококачествена информация. През ноември 2018 г. там беше публикувано проучване, съсредоточено върху абсорбцията на безжично лъчение в детето спрямо мозъка и окото в зряла възраст от разговор с клетъчен телефон или виртуална реалност. Това проучване „показва, че млади очи и мозъци абсорбират значително по-високи дози местно облъчване от възрастните“.

Заедно с всички горепосочени факти и по отношение на бързия темп на растеж и развитие, децата трябва да се разглеждат като изключително податливи на въздействието на радиацията.

Operator systems on a residential block in Slovak republic

Снимка: Оператори в жилищен блок в Словашката република.Текуща експозиция 5 mW/m².
Кредит: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source: автор

Как предлагаме защита на нашите деца?

Тъй като децата са задължени по закон да посещават училище, е важно да се създаде безопасна среда за тях. Има няколко начина, по които можем да предприемем действия, да споменем някои варианти на нашата ЕГИ:

 • Кабелите следва винаги да бъдат първият избор (вместо безжичен).
 • Всички безжични предаватели следва да бъдат дезактивирани на всички устройства с безжичен интернет, а училището следва да осигури кабелни мрежови връзки за настолни компютри, лаптопи, преносими компютри, таблети, бели таблети и принтери. Режимът на самолета следва да се използва на мобилни телефони.
 • По принцип следва да бъде осигурена кабелна локална мрежа (LAN) за достъп до интернет в цялото училище.
 • Когато не са възможни решения с увреждания, безжичната връзка следва да бъде ограничена във времето и мощността следва да бъде настроена на най-ниското използваемо ниво. След приключване на работата не трябва да се забравя да се изключат всички безжични функции.
 • Децата следва да се научат как да използват устройствата си по безопасен начин. Следователно по примера на пълнолетното лице те също биха били непряко образовани.
 • Училището следва също така да забрани използването на мобилни телефони и други лични електронни устройства в областите на обучение/класните стаи.

Допълнителни предимства на липсата на радиочестотна радиация на разтворите с увреждания са: Те са много по-устойчиви на повреди, по-ефективни в потреблението на енергия и по-безопасни за дългосрочна употреба. Те позволяват по-сигурно предаване на данни и не зависят от метеорологичните условия (влажност) или препятствия по пътя (дървета, стени).

Wired in Classroom

Снимка: Жичен в класна стая. За повече графики посетете:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
кредит: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source:
Автор е създаден

Други начини за закрила на децата

Не само вътре в училищата, но и в допълнение към училищните сгради и в близост до тях има източници на радиочестотни лъчения: предаватели на училищния покрив и на намиращите се в близост сгради или стълбове в квартала. Всички те са мощни източници на радиация.

Много учени са писали до училищните администратори, че клетъчните кули не следва да се намират в училищата или в близост до тях.

Общините следва да приемат свои собствени разпоредби и да забранят клетъчните кули в близост до училищата и детските градини.

Родителите следва да проявяват интерес и да изискват по-добра закрила на децата си.

Operator Systems at primary school and a residential block in Slovak republic

Снимка: Системи от оператори в началното училище и в жилищен блок в Словашката република. Средната експозиция на улицата е 12 mW/m²
Източник:
https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Заключение

Съществуват много причини да се предприемат защитни мерки за нашите деца, тъй като те са по-дълги и по-изложени на риск през живота си, дори в периода, когато са физически по-уязвими от възрастните.

Гражданите на ЕС не са попитани дали приемат повсеместните последици за здравето от безжичния интернет в името на технологичния напредък и цифровизацията.

Ето защо в нашата ЕГИ „Да спрем (((5G)) — Да престанем свързани, но защитени призоваваме за по-строго регулиране, за да се защити целият живот от радиовълни и микровълнови лъчения.

В този член беше обърнато внимание на предложения 6и 7 на нашата ЕГИ.

„предложение 6: Замяна на безжичните връзки с кабели. Незабавно го правят на места като болници, детски градини, училища, домове за възрастни хора, всички обществени сгради“

„предложение 7: Информиране на обществеността относно опасностите, свързани с безжичните връзки, и начините за свеждане до минимум на експозицията (например чрез използване на кабели)“

 

И ние не сме сами:

 • Франция забрани Wi-Fi в детските градини през 2015 г. и ограничава безжичния интернет в училищата от 2018 г. насам, като използва безжичен интернет като настройка по подразбиране и учителите използват кабели за достъп до интернет. Франция също така започна да образова обществеността преди години с инициативи в областта на общественото здраве относно начините за намаляване на експозицията.
 • Кипър е премахнал Wi-Fi от началните класни стаи и разполага със силна кампания за повишаване на обществената осведоменост, в която се обучават родителите, тийнейджърите и бременните жени.
 • През 2011 г. Европейската парламентарна асамблея прие Резолюция 1815, в която се препоръчва намаляване на експозицията на ЕМП на обществеността и в точка 8.3.2 се препоръчва: „за децата като цяло, и по-специално в училищата и класните стаи, да се отдава предпочитание на кабелните интернет връзки и строго да се регулира използването на мобилни телефони от учениците в училищните помещения“.
  В точка 8.1.1 се препоръчва: „всички разумни мерки за намаляване... излагането на деца и млади хора, които изглеждат изложени на най-голям риск от тумори на главата“.
 • В няколко писма, изпратени до училищните райони по света, лекарите настоятелно препоръчват кабелни връзки за технологии в класните стаи, за да се премахнат ненужните облъчвания с безжични лъчения.

 

 

Препратки:

[1] Meahl, H. R.: Микровълнов радиационен монитор, Електроника 32, 1959 г., стр. 138—140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagtické pole a životní prostředí, 1968

[3] напр. в Чехословакия с Постановление № 408/1990

[4] Необходимата плътност S зависи от много фактори, това е приблизително изчисление:
Мощност на източниците4 = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² най-малко 40 000 µW/m²
100/(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² 8 000 µW/m²

 

Picture of contributor Petra Bertová

Автори

Петра Бертова

Петра Бертова е член на екипа, който стои зад Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Да спрем (((5G)) — Запази, свързана, но защитена

Петра от Словакия преди това е работила за ИТ дружество, както и в сектора на образованието.

 

Оставете коментар

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.

Коментари

Gestivert LOCATION DE PLANTES | 28/05/2022

Hello

Английският ми език е много лош, но разбирам най-важното.

Всъщност трябва да защитим децата си.

Препращам Ви към тази статия, която се намира на уебсайта на правителството: https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/

Красив ден за всички

Samir

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.
Vasiliki Mustakis | 30/05/2022

Уважаеми г-н Samir, 

Благодарим Ви за коментара!

Бихме искали да Ви информираме, че уебсайтът на Форума, включително този блог, е достъпен на френски език и на другите официални езици на ЕС. 

С уважение, 

Екипът на Форума на Европейската гражданска инициатива

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.
Gestivert LOCATION DE PLANTES | 31/05/2022

OK

Благодарим Ви Василики:)

SAM

Gesti-Green

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.
Petra Bertova | 14/06/2022

Препратки:

[1] Meahl, H. R.: Микровълнов радиационен монитор, Електроника 32, 1959 г., стр. 138—140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagtické pole a životní prostředí, 1968

[3] напр. в Чехословакия с Постановление № 408/1990

[4] Необходимата плътност S зависи от много фактори, това е приблизително изчисление:
Мощност на източниците4 = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² най-малко 40 000 µW/m²
100/(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² 8 000 µW/m²

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.
James Lech | 04/09/2022

Добър следобед Петра

Благодарим Ви, че препратихте към нашата публикация на СЗО от 2021 г. Публикацията на СЗО от 2022 г. е достъпна на следния адрес: [Https://bit.ly/3HkQ4vh]. Включени са някои фантастични демонстрационни програми, които прилагаме в проекти по целия свят. Те показват огромен успех. 

Имаме и университетски курс за преподаване на тези материали, озаглавени: „въведение в субмолекулярните медицински и селскостопански науки“.

Можете да намерите видеоматериали, които подготвяме за курса [ тук].

 

Ключова разлика и полза от тези курсове, видеоклипове и новата публикация от 2022 г. е демонстрацията на решения и стратегии за биологична адаптация към множеството политики и литература, които сте посочили. 

Решенията са прагматични, икономически ефективни и лесни за прилагане и инсталиране. От нашия модел станахме свидетели на много бързо въвеждане и улесняване на модернизацията и растежа на съоръженията.

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.
Отказ от отговорност: мненията, споделени във Форума на ЕГИ, изразяват единствено гледната точка на техните автори и по никакъв начин не може да се смята, че изразяват позицията на Европейската комисия или Европейския съюз.
Готови сте да регистрирате вашата инициатива? Искате да подкрепите инициатива? Искате да научите повече за текущи и минали инициативи?