Preskoči na glavno vsebino
Forum evropske državljanske pobude

Evropska državljanska pobuda od leta 2020: Prilagodljiv časovni razpored, poenostavljena registracija, zbiranje podpisov in nov, uporabniku prijazen forum

Updated on: 15/01/2020

Evropska državljanska pobuda od leta 2020: Prilagodljiv časovni razpored, poenostavljena registracija, zbiranje podpisov in nov, uporabniku prijazen forum

Izboljšave pravil evropske državljanske pobude poenostavljajo proces od začetka do konca ter zagotavljajo boljšo podporo organizatorjem in državljanom, ki jih zanima uporaba tega pomembnega orodja participativne demokracije v EU. Nova uredba, ki se je začela uporabljati leta 2020, prinaša številne strukturne in tehnične izboljšave, da bi evropska državljanska pobuda postala uporabniku prijaznejša in dostopnejša, kar bi olajšalo večjo udeležbo evropskih državljanov v demokratičnem procesu Unije. Med glavnimi spremembami so: 

Prilagodljiva časovnica postopka evropske državljanske pobude

Nova uredba povečuje prožnost časovnega okvira postopka. Organizatorji imajo zdaj možnost, da datum začetka zbiranja podpisov, potrebnih za podporo, izberejo v šestih mesecih od prijave svoje pobude, kar pomeni, da imajo več časa za pripravo svojih kampanj, namesto da bi se začeli takoj na dan prijave pobude, kot so to morali storiti v preteklosti. Prav tako lahko uporabijo obdobje treh mesecev po obdobju zbiranja, da se pripravijo na predložitev podpisov v preverjanje organom držav članic. Prav tako imajo na voljo tri mesece po koncu preverjanja, da Komisiji predložijo uspešno pobudo. Pregled, ki ga izvaja Evropska komisija, je prav tako podaljšan na šest mesecev. Namen teh izboljšav je, da evropska državljanska pobuda postane bolj prijazna in prilagodljiva kampanjam ter da se zagotovi boljša priprava skozi celoten proces.

Poenostavljeno zbiranje izjav o podpori

Največji izziv za organizatorje je, da imajo eno leto časa, da zberejo vsaj milijon podpisov v vsaj sedmih državah članicah v skladu s sistemom kvot za posamezno državo. Nova uredba bistveno poenostavlja ta postopek. Prvič, osebni podatki, ki jih je treba zbrati od podpisnikov, so bolj usklajeni: Države članice so zdaj omejene na izbiro med samo dvema različnima obrazcema namesto 13 različnih obrazcev, ki so se uporabljali prej. Drugič, cilj nove uredbe je spodbuditi udeležbo, tako da se državam članicam omogoči, da znižajo najnižjo starost za podporo pobudi na 16 let, vsem državljanom EU pa se omogoči podpis ne glede na njihovo prebivališče. Poleg tega je Evropska komisija uvedla nov, brezplačen in centraliziran sistem spletnega zbiranja. Ta novi sistem ima številne značilnosti, namenjene poenostavitvi zbiranja podpisov. Individualni sistemi spletnega zbiranja bodo še vedno lahko izbirali med posameznimi sistemi spletnega zbiranja, vendar le do konca leta 2022.

Odprava ovir za registracijo

Strogo izvajanje pravnih pravil o dopustnosti s strani Evropske komisije že dolgo otežuje prijavo evropskih državljanskih pobud organizatorjem, čeprav je Komisija v zadnjih letih sprejela prožnejši pristop, vključno z delno prijavo pobud. Nova uredba zdaj določa to možnost „delne registracije“ in organizatorjem omogoča, da spremenijo svoj predlog. Ti elementi potrjujejo pripravljenost EU, da odpravi pretirane ovire za uvedbo resničnih pobud svojih državljanov, tako da omogoči večjo prožnost pri registraciji upravičenih delov pobude, namesto da bi jo v celoti zavrnila.

Okrepljena podpora organizatorjem – začetek novega foruma evropske državljanske pobude

Nova pravila zagotavljajo boljšo podporo organizatorjem evropskih državljanskih pobud. Vsaka država članica mora zdaj vzpostaviti vsaj eno kontaktno točko, ki bo skupinam organizatorjev brezplačno zagotavljala informacije in pomoč. Evropska komisija je posodobila tudi svojo podporno infrastrukturo za organizatorje, tako da je vzpostavila novo spletišče evropske državljanske pobude, vključno s prenovljenimi računi za organizatorje, kjer se lahko prijavijo in vodijo pobude na enem mestu. Najpomembneje je, da je forum evropske državljanske pobude, spletna sodelovalna platforma, ki je bila vzpostavljena leta 2018 kot pilotni projekt, postal uradni del nove uredbe. Forum je bistvena podporna infrastruktura, saj državljanom in organizatorjem zagotavlja dostop do učnega gradiva, priložnosti za razpravo in izmenjavo mnenj o posebnih zamislih za pobude in teme, povezane z evropsko državljansko pobudo kot orodjem, za povezovanje z drugimi uporabniki za prihodnja partnerstva ter za prejemanje prilagojenih pravnih nasvetov, nasvetov o kampanjah in zbiranju sredstev.

Novi forum je bil vzpostavljen 7. januarja 2020, upravlja pa ga Evropska akcijska služba za državljane ( European Citizen Action Service – ECAS) v imenu Evropske komisije in po pogodbi z njo. ECAS ima dobre rezultate pri upravljanju spletnih platform za sodelovanje državljanov in posebno dolgoletno strokovno znanje pri podpiranju državljanov pri uporabi evropske državljanske pobude kot orodja za nadnacionalno participativno demokracijo.

 

Elisa Lironi

Avtorji člankov

ELISA Lironi

ELISA Lironi je višja vodja evropske demokracije, ki od leta 2015 dela v Evropski službi za ukrepanje z državljani (ECAS). Razvija in vodi osrednje področje evropske demokracije ECAS z izvajanjem projektov in raziskovalnih študij EU v zvezi z digitalno demokracijo, spletnimi dezinformacijami in populizmom. Je „strokovnjak evropske državljanske pobude“ v skupini, ki od leta 2018 razvija in izvaja forum evropske državljanske pobude.

 

ELISA je tudi dejaven uporabnik foruma evropske državljanske pobude. Povežite se z njo!

 

Komentiraj

Za dodajanje komentarjev se morate avtenticirati ali registrirati.

Komentarji

Inactive user | 18/05/2020

Pozdravljeni!
Ti se zanimajo za predložitev evropske državljanske pobude v zvezi z organiziranim kriminalom. Zlasti bi želel vedeti, ali je bilo mogoče dokazati, da bi lahko kriminalno združbo različnih evropskih držav postalo kaznivo dejanje.
Menim, da člen 83 Pogodbe o delovanju Evropske unije [Ex: člen 31 Pogodbe o Evropski uniji] določa:
„11. Evropski parlament in Svet lahko z direktivami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, določita minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na področju posebno hudih oblik kriminala s čezmejnimi posledicami zaradi narave ali učinkov teh dejanj ali zaradi posebne potrebe po skupnem boju proti njim.Ta področja kriminala so: terorizem, trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok, nedovoljen promet s prepovedanimi drogami in orožjem, pranje denarja, korupcija, ponarejanje plačilnih sredstev, računalniški kriminal in organizirani kriminal.Glede na razvoj kriminala lahko Svet sprejme sklep, s katerim opredeli druga področja kriminala, ki ustrezajo merilom iz tega odstavka. Odloča soglasno po
odobritvi Evropskega parlamenta.“

Za dodajanje komentarjev se morate avtenticirati ali registrirati.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, izražena na forumu o evropski državljanski pobudi, odražajo izključno mnenja avtorjev in nikakor ne odražajo stališč Evropske komisije ali Evropske unije.
Želite prijaviti pobudo? Želite podpreti pobudo? Želite vedeti več o trenutnih in preteklih pobudah?