Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Evropská občanská iniciativa od roku 2020: Pružná časová osa, zjednodušená registrace, sbírka podpisu a nové fórum vstřícné k uživatelům

Updated on: 15/01/2020

Evropská občanská iniciativa od roku 2020: Pružná časová osa, zjednodušená registrace, sbírka podpisu a nové fórum vstřícné k uživatelům

Zlepšení pravidel evropské občanské iniciativy zjednodušuje proces od začátku do konce a poskytuje lepší podporu organizátorům a občanům, kteří mají zájem o využívání tohoto důležitého nástroje participativní demokracie v EU. Nové nařízení, které začalo platit v roce 2020, přináší řadu strukturálních a technických zlepšení s cílem učinit evropskou občanskou iniciativu uživatelsky přívětivější a přístupnější, a usnadnit tak větší účast evropských občanů na demokratickém procesu Unie. Mezi hlavní změny patří: 

Flexibilní harmonogram postupu evropské občanské iniciativy

Nové nařízení přidává k harmonogramu postupu větší flexibilitu. Organizátoři mají nyní možnost zvolit si počáteční datum období sběru potřebných podpisů na podporu do šesti měsíců od registrace své iniciativy – poskytnou jim více času na přípravu kampaní namísto toho, aby začaly okamžitě v den, kdy byla jejich iniciativa zaregistrována, jak tomu bylo v minulosti. Mohou rovněž využít období tří měsíců po uplynutí období sběru, aby se připravily na předložení podpisů k ověření orgánům členských států. Stejně tak mají tři měsíce po ukončení ověřování na předložení své úspěšné iniciativy Komisi. Přezkumná fáze, kterou provádí Evropská komise, je rovněž prodloužena na šest měsíců. Tato zlepšení jsou navržena tak, aby evropská občanská iniciativa byla vstřícnější k kampaním a flexibilnější a zajistila lepší přípravu v průběhu celého procesu.

Zjednodušený sběr prohlášení o podpoře

Největší výzvou pro organizátory je, že mají jeden rok na shromáždění nejméně jednoho milionu podpisů v nejméně sedmi členských státech na základě systému kvót pro jednotlivé země. Nové nařízení tento proces podstatně zjednodušuje. Za prvé, osobní údaje, které mají být shromažďovány od signatářů, jsou harmonizovanější: Členské státy se nyní omezují na výběr z pouhých dvou různých forem namísto dříve používaných 13 různých formulářů. Za druhé, cílem nového nařízení je podpořit účast tím, že členským státům umožní snížit minimální věk pro podporu iniciativy na 16 let a umožní všem občanům EU, aby se podepisovali bez ohledu na místo svého bydliště. V neposlední řadě zavedla Evropská komise nový, bezplatný a centralizovaný online systém sběru. Tento nový systém představuje řadu prvků, jejichž cílem je zjednodušit sběr podpisů. Individuální online systémy sběru budou mít i nadále možnost zvolit si organizátory od konce roku 2022, ale pouze do konce roku 2022.

Odstranění překážek registrace

Přísné uplatňování pravidel právní přípustnosti ze strany Evropské komise již dlouhou dobu ztěžuje organizátorům registraci evropských občanských iniciativ, ačkoli Komise v posledních letech přijala pružnější přístup, včetně částečné registrace iniciativ. Nové nařízení nyní zakotvuje tuto možnost „částečné registrace“ a umožňuje organizátorům revidovat svůj návrh. Tyto prvky potvrzují ochotu EU odstranit nadměrné překážky pro zahájení skutečných iniciativ ze strany jejích občanů tím, že umožní větší flexibilitu při registraci způsobilých částí iniciativy alespoň namísto jejího úplného vyřazení.

Větší podpora organizátorů – zahájení nového Fóra evropské občanské iniciativy

Nová pravidla také poskytují lepší podporu organizátorům evropských občanských iniciativ. Každý členský stát je nyní povinen zřídit alespoň jedno kontaktní místo, které bude skupinám organizátorů poskytovat bezplatné informace a pomoc. Evropská komise rovněž aktualizovala svou podpůrnou infrastrukturu pro organizátory tím, že spustila nové internetové stránky evropské občanské iniciativy, včetně přepracovaných účtů pro organizátory, kde mohou zaregistrovat a provozovat své iniciativy na jednom místě. Nejdůležitější je, že fórum evropské občanské iniciativy, online platforma pro spolupráci, která byla zahájena v roce 2018 jako pilotní projekt, se stala oficiální součástí nového nařízení. Fórum je základní podpůrnou infrastrukturou, neboť poskytuje občanům a organizátorům přístup ke vzdělávacím materiálům, příležitost diskutovat a sdílet své názory na konkrétní nápady týkající se iniciativ a témat souvisejících s evropskou občanskou iniciativou jakožto nástrojem, navázat kontakt s dalšími uživateli pro budoucí partnerství a získat právní poradenství přizpůsobené konkrétním potřebám, poradenství v oblasti kampaní a získávání finančních prostředků.

Nové fórum bylo zahájeno dne 7. ledna 2020 a je provozováno Evropskou službou pro občanskou akci (ECAS) jménem Evropské komise a na základě smlouvy s ní. ECAS má dobré výsledky v řízení on-line platforem pro spolupráci za účelem zapojení občanů a konkrétní dlouhodobé odborné znalosti, pokud jde o podporu občanů při využívání evropské občanské iniciativy jako nástroje nadnárodní participativní demokracie.

 

Elisa Lironi

Přispěvatelé

ELISA Lironi

ELISA Lironi je vedoucím pracovníkem pro evropskou demokracii, který od roku 2015 pracuje v Evropské službě pro občanskou akci (ECAS). Rozvíjí a řídí oblast, v níž se ECAS zaměřuje na evropskou demokracii, realizací projektů EU a výzkumných studií souvisejících s digitální demokracií, online dezinformacemi a populismem. Je „odborníkem na evropskou občanskou iniciativu“ v týmu, který od roku 2018 pracuje na vývoji a provádění Fóra evropské občanské iniciativy.

 

ELISA je rovněž aktivním uživatelem Fóra evropské občanské iniciativy. Připojte se k ní!

 

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.

Komentáře

Inactive user | 18/05/2020

Dobrý den!
Mají zájem představit evropskou občanskou iniciativu týkající se organizované trestné činnosti. Chtěl bych zejména vědět, zda bylo možné prokázat, že by se zločinné spolčení s různými evropskými zeměmi mohlo stát trestným činem.
Mám za to, že čl. 83 Smlouvy o fungování Evropské unie [Ex čl. 31 Smlouvy o Evropské unii] stanoví:
„1.Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem stanovit formou směrnic minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem z důvodu povahy nebo dopadu těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní potřebě potírat ji na společném základě.Těmito oblastmi trestné činnosti jsou: terorismus, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí, nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní peněz, korupce, padělání platebních prostředků, trestná činnost v oblasti výpočetní techniky a organizovaná trestná činnost.Na základě vývoje trestné činnosti může Rada přijmout rozhodnutí určující další oblasti trestné činnosti, které splňují kritéria uvedená v tomto odstavci. Rozhoduje jednomyslně po obdržení
souhlasu Evropského parlamentu.“

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?