Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Zajištění spolehlivého a účinného online systému sběru pro evropskou občanskou iniciativu

Datum aktualizace: 28/06/2022

Jak jasně ukázala pandemie COVID-19, shromažďování podpisů pro evropskou občanskou iniciativu on-line má stále rostoucí význam. Shromažďování prohlášení o podpoře oficiálního nástroje participativní demokracie EU však vyžaduje spolehlivý, důvěryhodný, účinný a bezpečný online systém sběru. U iniciativ registrovaných do konce roku 2022 si organizátoři mohou zvolit, zda použijí svůj vlastní systém sběru, který musí splňovat přísné technické požadavky a požadavky na ochranu údajů a musí být potvrzen příslušným vnitrostátním orgánem; nebo používat centrální online systém Komise pro sběr podpisů (COCS). To by se však mělo změnit.

Od roku 2023 bude systém COCS jediným online systémem pro sběr digitálních podpisů. S cílem zlepšit účinnost systému, který již používá mnoho organizátorů iniciativ, bylo do systému COCS zavedeno několik nových prvků a nedávných aktualizací. Během Dne evropské občanské iniciativy dne 2. června 2022 byl uspořádán zvláštní seminář s cílem představit nové prvky a vyslechnout a projednat zpětnou vazbu od organizátorů a odborníků.

Všichni tři řečníci semináře, Jérôme Stefanini, Nils Kluger a Andreea Belu, poskytli přehled o přínosech a možných oblastech zlepšení systému COCS a o tom, jak by mohl být systém v nadcházejících letech úspěšně zaveden.

Jérôme Stefanini, který vedl IT tým pro evropskou občanskou iniciativu v Evropské komisi, zavedl systém tím, že poskytl návod k jeho používání, a to jak na frontách, tak v backendu, a tím, že zdůraznil jeho nové prvky. Pan Stefanini zdůraznil inovativní a zdokonalený bezpečnostní systém, který by v každé fázi procesu zašifroval údaje a zajistil větší ochranu citlivých informací, které jsou občané EU povinni předložit při podpisu evropské občanské iniciativy. Jakýkoli únik těchto údajů by byl obrovským narušením bezpečnosti, což by občany značně zdráhalo podepisovat evropskou občanskou iniciativu, což by v krátkodobém a dlouhodobém horizontu poškodilo všechny kampaně. Centralizovaný systém by toto riziko výrazně snížil díky své silné bezpečnosti s dodatečnými výhodami v podobě požadavku méně osobních údajů od podepsaných osob s možností elektronického průkazu totožnosti. K dispozici jsou také nové nástroje pro organizátory na backendu on-line systému, jako je možnost exportovat údaje jedním kliknutím, automatický překlad, monitorovací nástroje a nové metrické/statistické nástroje.

Speakers at the ECI Day discuss the Commission's Central Online Collection System

Popisek: Řečník Jérôme Stefanini představil centrální online systém sběru podpisů

Zdroj: Demokracie na mezinárodní úrovni

Nils Kluger nabídl své vlastní hrdosti, pokud jde o přínosy systému COCS při kampaních za evropskou občanskou iniciativu „Stop Finning“. Domnívá se, že jedním z největších přínosů systému COCS je skutečnost, že zvyšuje tlak organizátorů, aby navrhli svůj vlastní systém sběru podpisů. Každý členský stát EU vyžaduje různé pokyny a předpisy, které je třeba dodržovat při podpisu evropské občanské iniciativy. Skutečnost, že byl dokonce zřízen centrální systém, jako je například systém COCS, byla obrovským logistickým úsilím. Systém COCS je v souladu se všemi pokyny, a tudíž osvobozuje organizátory, kteří by jinak museli výrazně investovat do vytváření vlastního systému z hlediska času i kapitálu, a zároveň nesou riziko spojené s vlastnictvím velkého množství osobních údajů. Návrh pana Klugera týkající se dalšího zlepšení evropské občanské iniciativy a systému COCS se týkal především shromažďování údajů a komunikace se signatáři. Evropská občanská iniciativa účastníkům nedává důvod, proč by měli zveřejnit určité citlivé informace, jako jsou čísla cestovních pasů, což by mohlo vést k tomu, že by občané váhali s podpisem. Vzhledem k rostoucí popularitě evropské občanské iniciativy a rostoucímu počtu podpisů má COCS potenciál zlepšit své schopnosti, pokud jde o nakládání s velkým počtem simultánních podpisů.

Andreea Beluová, organizátorka evropské občanské iniciativy Reclaim Your Face, nabídla další potraviny k zamyšlení nad výborem COCS a zdůraznila, že neumožňuje úplné přizpůsobení organizátorům, jako je vytvoření atraktivního a profesionálního designu nebo včetně darovacích vložek. Míra centralizace způsobená COCS rovněž depersonalizovala proces pro organizátory, neboť se mohou cítit, že se již nejedná o „jejich“ projekt. Paní Belu nicméně souhlasí s tím, že přidaná ochrana, kterou systém COCS poskytuje svým uživatelům, je mimořádně cenným nástrojem pro zvyšování důvěry v tento orgán, což snad povede k většímu počtu příznivců směrem dolů.

Speakers at the ECI Day discuss the Commission's Central Online Collection System

Popisek: Moderátorka Silvia Kersemakersová a řečníci Jérôme Stefanini, Nils Kluger a Andreea Belu diskutovali o centrálním online systému Komise pro sběr podpisů

Zdroj: Demokracie na mezinárodní úrovni

V reakci na tyto návrhy Jérôme Stefanini poznamenal, že mnohé z návrhů zmíněných na semináři již byly provedeny a že existují dlouhodobé plány s cílem provést další návrhy předložené řečníky. Prvky, jako je například možnost kontaktovat fanoušky evropské občanské iniciativy ohledně výsledku kampaně, již existují a budou v nadcházejících letech dále rozšiřovány.

Všechny strany doufá, že díky spolupráci a úzké komunikaci budou mít z programu COCS značný prospěch jak organizátoři, tak účastníci, přičemž se očekává, že podpora a povědomí o evropské občanské iniciativě v nadcházejících letech poroste. Je důležité poznamenat, že stránka kampaně a stránka se sběrem podpisů jsou dvě samostatné internetové stránky a dvě samostatné platformy, na nichž jsou organizátoři vybízeni k tomu, aby přizpůsobili a profesionalizovali svou stránku kampaně tak, aby odpovídala jejich vizi a obrazu kampaně. Stránka s sběrem podpisů je naproti tomu oficiální platformou pro podpisy, jejímž úkolem je poskytovat spolehlivou a bezpečnou službu držení podpisů. Úspěch evropské občanské iniciativy nakonec určuje nikoli on-line systém, ale spíše kvalita profesionality a organizace, které utvářejí úspěch evropské občanské iniciativy. Výbor COCS je stejně jako fórum evropské občanské iniciativy jedním z podpůrných nástrojů infrastruktury, které mají organizátoři k dispozici, aby jim pomohli dosáhnout svého cíle. 

 

 

Kim Sophie Evers

Přispěvatelé

Kim Sophie Evers

Kim Sophie Evers je student v oblasti mezinárodních vztahů, který v současné době pracuje na organizaci Democracy International jako stážista. Je nadšením nad širokou škálou sociálních a politických otázek, včetně demokratických práv občanů, kulturní a politické rovnosti a životního prostředí.

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?