Siirry pääsisältöön
EU:n kansalaisaloitefoorumi

Korkea-asteen opiskelijoiden sitouttaminen eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen

Päivitetty: 12/11/2021

Neljän Euroopan unionin yliopistonopiskelijat työskentelevät yhdessä sellaisten mahdollisten eurooppalaisten kansalaisaloitteiden parissa, joissa keskitytään kestävään kehitykseen. Ne tekevät yhteistyötä Erasmus±hankkeen puitteissa. Hankkeella pyritään saamaan korkeakouluopiskelijat mukaan osallistaviin mekanismeihin, joiden avulla he voivat vaikuttaa Euroopan unionin politiikkaan ja tarjota heille tarvittavat taidot ja pätevyydet omien kansalaisaloitteidensa edistämiseksi.

Näistä yrityksistä on paljon hyötyä, jaFairosene-kansalaisaloite on erinomainen esimerkki siitä, miten intensiivinen ja kauaskantoinen aloite osallistuvien opiskelijoiden toteuttamasta aloitteesta voi olla. Toivomme, että eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta saadaan lisää: hanke A:sta Z:hen.

p

Coimbran yliopisto (Portugali), Göttingenin Georg-August-yliopisto (Saksa), Alexandru Ioan Cuza University, Iaãin yliopisto (Romania) ja Vigon yliopisto (Espanja) päättivät yhdistää ponnistelut ja antaa joillekin opiskelijoille ainutlaatuisen akateemisen kokemuksen, jossa heitä kannustetaan laatimaan omia eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevia ehdotuksia.

Professorit, ohjaajat ja vertaisryhmät paitsi hankkivat ja jakavat tietoa tästä innovatiivisesta osallistumismekanismista myös etsivät ja keskustelevat yhteistä etua koskevista aiheista, joita he haluaisivat kehittää Euroopan unionille.

Tähän mennessä opiskelijat ovat osallistuneet eurooppalaista kansalaisaloitetta käsitteleviin esittelytilaisuuksiin, joita on järjestetty verkossa covid-19-pandemian vuoksi, sekä eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkokurssiin, joka on erityisesti suunniteltu kaikkien alojen korkeakouluopiskelijoille.

pic3

Näiden toimien tulokset ovat olleet täysin vaikuttavia. Opiskelijoiden osallistuminen Eurooppa-asioihin ja heidän kiinnostuksensa EU-asioihin on tähän mennessä ollut valtavaa, sillä yli 60 osallistujaa on osallistunut eurooppalaista kansalaisaloitetta käsitteleviin johdantotilaisuuksiin ja 50 osallistujaa on suorittanut ensimmäisen eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkokurssin.

Lisäksi heidän suuret odotuksensa hanketta kohtaan ovat todella haastavia tiimille. Esimerkiksi opiskelijat haluavat ja toivovat (1) saavansa lisää tietoa Euroopan unionista ja sen politiikoista. 2) luoda muutoksia ja oppia, miten heistä tulee aktiivisia kansalaisia; 3) kyky työskennellä kansainvälisissä ryhmissä; 4) tavata ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja, kulttuureja ja arvoja; 5) liikkua covid-19-pandemian jälkeen ja matkustaa muihin Euroopan maihin.

Heidän innostuksensa ja yhteistyötaitonsa ovat osoittaneet, että he ovat vääjäämättä osa Euroopan unionin tilkkutäkkiä ja että eurooppalainen kansalaisaloite on todella arvokas väline yhä aktiivisemman kansalaisuuden edistämisessä.

pic 1

Kuva: Tärkeimmät ECI A-Z -hankkeen osallistujien havaitsemat huolenaiheet

Nyt kun joitakin keskeisiä tiimien muodostamista ja vertaisoppimistoimia on toteutettu onnistuneesti, kahdeksan kansainvälistä opiskelijatiimiä (joissa kussakin on kahdeksan opiskelijaa) valmistautuu Göttingenissä maaliskuussa 2021 järjestettävään lopulliseen toimintoon – mallikansalaisaloitteeseen. Ryhmät määrittelevät yhteistä etua koskevan aiheen, joka vastaa nykypäivän yhteiskunnallisia haasteita ja kestävän kehityksen tavoitteita ja joka voisi muodostaa perustan tuleville eurooppalaisille kansalaisaloitteille, ja esittelee sen julkisesti muille opiskelijoille, tutkijoille, sidosryhmille ja poliittisille päättäjille eurooppalaisen kansalaisaloitteen mallissa.

On mielenkiintoista mainita, että eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevissä verkkopohjaisissa johdantokokouksissa opiskelijat ovat määrittäneet ”ihmiset” tärkeimmäksi huolenaiheeksi (muita vaihtoehtoja olivat ”maapallo”, ”hyvinvointi”, ”rauhan” ja ”kumppanuus”), mikä on linjassa sen kanssa, että on tarpeen syventää kansalaislähtöistä eurooppalaista (ja maailmanlaajuista) politiikkaa ja hyödyntää (ja kehittää edelleen) nykyisiä osallistavia välineitä Euroopan unionissa.

pic 4

Ottamalla järjestelmään merkittäviä osatekijöitä yleisön osallistumisesta järjestelmään varmistetaan, että järjestelmä avautuu yhteiskunnan (sekä kansalaisten että kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden) ulottuville ja että julkinen toiminta on merkityksellisempää, demokraattisempaa ja luotettavampaa.

Totuus on kuitenkin, että vaikka Euroopan unioni ymmärtää, että kansalaisten osallistuminen on kipeästi kaivattu todellisuus ja arvo, josta ei voida neuvotella, ja ottaa käyttöön laajan valikoiman osallistumisvälineitä (vetoomukset, julkiset kuulemiset, kansalaiskeskustelut ja eurooppalainen kansalaisaloite), tämän lähestymistavan seuraukset ovat edelleen heikot.

Aivan äskettäin julkaistussa Euroopan tulevaisuutta koskevassa Eurobarometri- tutkimuksessa valtaosa eurooppalaisista (92 %) kaikissa jäsenvaltioissa vaatii, että kansalaisten ääni otetaan paremmin huomioon Euroopan tulevaisuutta koskevissa päätöksissä.

Tämä yleinen tunne on liittynyt Euroopan unioniin sen perustamisesta lähtien. Vaikka Euroopan unioni tarjoaa useita mahdollisuuksia vaikuttaa unionin politiikkoihin, sillä ei näytä olleen täyttä käytännön vaikutusta. Sen vuoksi on tärkeää, että sekä julkisyhteisöt että kansalaiset eivät pidä osallistumista esteenä vaan lupauksena: lupaus tehokkaasta yhteistyöstä ja yhteisistä tuloksista. Jos näin ei ole, kansalaisia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ei houkutella tai ne eivät edes halua saada äänensä kuuluviin.

Näin ollen nuorten osallistuminen on olennaisen tärkeää asian tilan kumoamiseksi, sillä eurooppalainen kansalaisaloite: A-Z-hanke ja muut (esim. https://participationpool.eu/resource/youth-citizenship-and-the-europea…) yrittävät näyttää.

 

Hanke ” Eurooppalainen kansalaisaloite: Aktivoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden väline” (lyhenne eurooppalainen kansalaisaloite: Ryhmästä A – Z) rahoitetaan Euroopan komission Erasmus±ohjelmasta (sopimuksen numero 2020-I-PT01-KA203–078546),

Lisätietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta: A-Z- hanke, tutustu meihin osoitteessa https://eci-az.eu; seuraa meitä myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa (@eciatoz) käyttäen aihetunnisteita #ECIfromAtoZ ja #EUTakeTheInitiative.

 

Laatijat

Dulce Lopes

Dulce Lopes on professori Coimbran yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Työskenteli Portugalin ministerineuvoston puheenjohtajakaudella, Euroopan parlamentissa ja Lillen Catholiquen yliopistossa ja toimi kansainvälisen oikeuden Haagin akatemian englannin-opintopäällikkönä (2018). Hän on Erasmus±hankkeen koordinaattori: Ryhmästä A ryhmään Z.

Muita viittauksia osoitteessa:  https://www.cienciavitae.pt/E013-0BE9-8B08

Lisää kommentti

Jos haluat lisätä kommentteja, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
Vastuuvapauslauseke: EU:n kansalaisaloitefoorumissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Ne eivät millään tapaa edusta Euroopan komission tai Euroopan unionin kantaa.
Onko kansalaisaloitteesi valmis rekisteröitäväksi? Haluatko allekirjoittaa kansalaisaloitteen? Haluatko lisätietoja muista kansalaisaloitteista?