Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Ella Jakubowska z organizace „Regre Your Face“: Rozhodli jsme se zahájit evropskou občanskou iniciativu, protože se jedná o skutečně mocný demokratický proces

Updated on: 09/03/2022

Ella Jakubowska je jednou z koordinátorů evropské občanské iniciativy „Regre Your Face“, která vede kampaň za zákaz hromadného biometrického sledování v Evropě. Pracuje jako referentka pro politiku a kampaně v oblasti evropských digitálních práv.

Kampaň „Regre Your Face“ získala obrovskou podporu dne 21. června 2021, kdy Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) a evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) vyzvali k zákazu používání umělé inteligence pro automatizované rozpoznávání lidských prvků.

ella 2

Q:  Jak jste přišli s myšlenkou zahájit evropskou občanskou iniciativu?

Ella:  Zkoumali jsme řadu různých možností, jak zapojit lidi ve všech členských státech EU. Je velmi obtížné nalézt způsoby, jak dosáhnout změny, která překročí hranice členského státu; když jsme se připojili k evropské občanské iniciativě, byla pro nás skutečně apelována, protože se jedná o formální proces, takže lidé vědí, že podpisem a zvýšením svého hlasu budou skutečně vyslyšeni na vnitrostátní úrovni i na úrovni celé EU, takže příležitost ovlivnit právo EU a dát naše hlasy na nejvyšší úrovni EU byla skutečně atraktivnější.

Skutečně jsme byli poučeni ze skutečnosti, že evropská občanská iniciativa nám umožňuje potenciálně ovlivňovat právní předpisy EU. To je obrovská věc a, jak víte, „někdy se EU může jevit jako vzdálená lidem a není vždy jasné, jak práce EU propojuje životy lidí“.

Evropská občanská iniciativa, která je procesem, který může každý zahájit a který vyžaduje podpis jednoho milionu lidí, znamená, že je skutečně široká, a je to skutečně skvělý způsob, jak zapojit lidi, kteří si nemusí uvědomit, že mají skutečně možnost ovlivňovat zákony, které EU vytváří. Rozhodli jsme se zahájit evropskou občanskou iniciativu, protože se jedná o skutečně mocnou formu demokratického procesu, která lidem, kteří by jinak mohli EU vnímat jako něco vzdáleného,umožňuje, aby si skutečně uvědomili, že mohou mít možnost vyjádřit svůj názor a ovlivňovat zákony, které mají dopad na celý náš život. Proto jsme se domnívali, že evropská občanská iniciativa je tak silná ve srovnání s jinými formami petic nebo jinými nástroji pro vedení kampaní, s nimiž bychom se mohli setkat.

Q:  Jaké byly vaše zkušenosti s registrací iniciativy, jaké byly nejnáročnější části iniciativy, co pro vás nejlépe fungovalo? Jaké je vaše poradenství potenciálním budoucím organizátorům, jakým způsobem by se měli snažit vyhnout nebo se z nich učit?

Ella: Blížíme-li se k registraci evropské občanské iniciativy, myslím si, že hlavní věc, kterou jsme na začátku cítili, byla poněkud přetížená. Existuje velké množství informací a ve skutečnosti se účastníte právně uznaného procesu, takže je to mnohem těžší než jiné nástroje kampaně, které jsme mohli využít v minulosti, a proto je nejrozsáhlejším přístupem, který jsem měl od počátku procesu, číst tak, jak dobře pochopíte celý proces předtím, než začnete začít, a skutečně využívat sítě, které jsou tam k dispozici a které vám mohou poskytnout poradenství, protože pouze prostřednictvím komunikace s lidmi, kteří prošli tímto procesem, a rozhovoru s poradenským týmem jsme byli schopni plně pochopit nejen složitost procesu, ale také co nejlépe jej využít.

Když jsme poprvé zahájili proces registrace naší evropské občanské iniciativy, myslím si, že jsme si plně neuvědomovali složitost tohoto procesu, protože se jedná o právně uznávaný proces, a musíte se postarato to, jak se napsáte svůj návrh a jak jej předkládáte, takže „mým největším cílem je získat co možná nejranější rady, jak je možná možné, prostřednictvím Fóra evropské občanské iniciativy“.

Když jsme začali těchto možností využívat, bylo to mnohem jednodušší. Uvědomili jsme si, že tímto procesem prošlo tolik dalších lidí, kteří byli ochotni s námi hovořit a dát nám prospěch ze svého učení, a také jsme měli skutečně pozitivní zkušenosti se získáním právního poradenství od týmu Fóra pro evropskou občanskou iniciativu, protože jsme museli zajistit, aby naše iniciativa byla v kompetenci Evropské komise, a jako skupina občanů, kteří mohou být poměrně náročnou záležitostí, abychom se ujistili, že toho dosáhneme. Možnost promluvit s tímto specializovaným týmem, který nám pomohl, který nám mohl poradit a říci, že „nezahrnujme tuto věc, neuvádějte to,“ byla skutečně užitečná a skutečně přispěla k tomu, že nám pomohla při registraci naší iniciativy.

rec

Q: Jaké byly nejdůležitější rady, které jste od fóra obdrželi?

Ella: Jednou z výzev, kterým jsme čelili, když se snažili zaregistrovat naši evropskou občanskou iniciativu, bylo, na jakém základě by Smlouva mohla být právním základem pro požadavek, který předkládáme Komisi a skupině organizátorů občanů, kteří nejsou pro nás 100 % pohodlní, aby se mohli obrátit na Fórum evropské občanské iniciativy a požádat o jeho radu, „jejich právní poradenství bylo skutečně, skutečně mocné a mělo vliv na věci, o nichž jsme si nebyli jisti“.

Mohli nám poskytnout určitá doporučení týkající se právního základu naší žádosti, která vedla k tomu, že naše iniciativa byla nakonec zaregistrována, takže poradenství bylo neocenitelné a pravděpodobně bychom nevěděli, co přesně požadovat, kdybychom tak neměli. Pro mě pravděpodobně nejlepší z fóra evropské občanské iniciativy byla funkce Seek Advice, kde existuje skupina superprospěšných, přátelských a specializovaných osob, které vám poskytují rady ohledně jakýchkoli otázek, které byste mohli mít.

Q: S jakými největšími problémy jste se setkali při kampaních v době pandemie COVID-19?

Ella: Kampaň je vždy náročnou záležitostí, snaží se mobilizovat lidi a „převést to, co je dosti těžké politické poselství, na něco, co lidem pomůže pochopit, proč toto téma skutečně ovlivňuje jejich každodenní život“.

Při podpisu evropské občanské iniciativy musí lidé poskytovat více osobních údajů, než by měli v případě řádné petice, takže některé z problémů, jimž čelíme, se pokoušejí zajistit, aby si lidé byli skutečně vědomi toho, proč požadujeme tolik údajů, a ujistit je, že budou bezpečně uchovávány, a zjistili jsme, že to lidem pomohlo skutečně pochopit, co je to, co děláme, a co od nich požadujeme. Kromě toho „zjistili jsme, že budování naší sítě a naší koalice nám skutečně pomohlo dozvědět se o naší evropské občanské iniciativě“.

Naše koalice má v současné době 50 organizací a každý den zavádíme nové organizace, protože provádění evropské občanské iniciativy není jen malý úkol. Zapojení dostatečného počtu lidí do tohoto tématu, aby se podepisovali, je výzvou a domníváme se, že čím více můžeme lidem pomoci pochopit tento problém v jejich vnitrostátním kontextu, tím lépe, protože to je pro lidi skutečně reálné, a nikoli jen něco vzdáleného nebo abstraktního.

Existence vnitrostátních partnerů, kteří jsou na místě, odvádí práci, je pro nás něco, co je pro nás skutečně pozitivní, a zejména na nalezení důvěryhodných organizací, které mají dobrou základnu fanoušků, na kterou se mohou obrátit. Jedním ze způsobů, jak jsme zjistili, je to nejúčinnější je to, zda je to prostřednictvím přímých e-mailů, bulletinů a sociálních médií, protože samozřejmě právě nyní v době pandemie COVID-19 je obtížnější se tam vymanit. Nemůžeme provádět akce tak, jak bychom mohli dělat normálně, nemůžeme oslovovat lidi na protestech, takže musíme být kreativní a využívat online prostředky, které máme k dispozici, abychom oslovili lidi. To je skutečně důležité.

V našich zkušenostech s evropskou občanskou iniciativou jsme zjistili, že je třeba hodně práce zvýšit povědomí o tom, že to děláme s cílem pomoci lidem pochopit, co znamená podepisování a proč je pro ně tak důležité, a jedním ze způsobů, které jsme zjistili, je při tom nejúspěšnější vytváření koalic skupin občanské společnosti a dalších organizací na vnitrostátní úrovni, které mohou pomoci vyzdvihnout poselství napříč různými tématya pomoci různým komunitám a různým skupinám pochopit, jak se s nimi daná problematika dotýká.

Například Německo je pro nás skutečně důležitou zemí, protože nejenže je toto téma velmi aktuální, vidíme, že v Německu dochází k rozsáhlému biometrickému hromadnému sledování, ale jsme zde skutečně silně zastoupeni občanskou společností a domníváme se, že si myslím, že přibližně polovina našich podpisů dosud pochází z Německa. To ukazuje, že naše investice do strategií v Německu skutečně fungují. Opravdu bych doporučil každému, kdo uvažuje o evropské občanské iniciativě nebo ji zahajuje, aby se pečlivě zamyslel nad tím, jak budujete svou koalici, jak budujete hnutí, které země jsou pro vás nejdůležitější nejen z hlediska přítomnosti, ale také z politického hlediska, což jsou země, které by vám mohly pomoci dosáhnout politické změny, když dosáhnete jednoho milionu podpisů, protože cílem evropské občanské iniciativy je skutečná demokratická změna, a jakmile shromáždíte milion podpisů, chcete, aby k tomu došlo. „Čím větší politická podpora získáte ve vlivných zemích tím lépe.“

Rozhodneme se nevyužívat žádnou placenou cílenou reklamu, a proto na Facebooku neinzerujeme, protože jsme organizací pro digitální práva a nechceme, aby se naše reklama zaměřila na lidi, což nám přináší další výzvy, protože to je často způsob, jak oslovit mnohem více lidí. Museli jsme se dosti kreativně zamyslet nad tím, jak můžeme získat některé z našich obsahů, a jít virálně na sociálních médiích a jednou z věcí, které „zjistili jsme, že je skutečně efektivní, abychom zapamatovali to, co je to, že jsme bojovali za věci, které se ve zprávách odehrávají, protože právě tam, kde se zdá, že se lidé nejvíce zajímají“.

Zůstali jsme otevřeni relevantním příběhům, zejména překvapivým příběhům, takže v našem kontextu jsme nedávno zaznamenali velký útok na biometrické a jiné bezpečnostní kamery ze startupu v oblasti technologií v USA. Díky tomu jsme byli schopni zapojit mnoho lidí, kteří se o tento útok skutečně zajímali, abychom je informovali o tom, že v budoucnu vedeme kampaň, která má zabránit tomu, aby se tento druh věcí odehrával. To je jeden ze způsobů, jak přispět ke zvýšení vlivu našich sociálních médií.  Další taktikou, která nám podle našich zjištění skutečně pomáhá získat povědomí o naší kampani, je podpora politických skupin. Zatímco jako kampaň jsme politicky neutrální a nejsme spojeni s žádnou politickou organizací ani skupinou, protože jsme zde zveřejnili své informace, je to, co nám umožňuje mít politické skupiny, „politické subjekty, politiky podporují naši kampaň nezávisle na nás a to je jeden ze způsobů, který lidé skutečně berou na vědomí“.

Pokud máte vlivný politik, který říká „Toto je důležité“, pak si lidé pravděpodobně povšimnou a máme i jiné národní postavy, které nám skutečně pomohly zviditelnit naši kampaň tím, že se podělili o to, že ji podporují. V Srbsku jsme měli úředníka pro ochranu údajů nebo bývalého úředníka pro ochranu údajů, kteří kampaň podpořili, což nám pomohlo výrazně zvýšit naši viditelnost v Srbsku, které je jednou ze zemí, v nichž vedeme kampaň, přestože v současné době nejsou členskými státy EU, ale tyto vysoce postavené osoby o své kampani organicky slyšejí a podporují ji, což vedlo ke skutečnému nárůstu počtu podpisů, což pro nás bylo skutečně účinné. V současné době se o to snažíme ještě více, a to ještě šířeji než politikové na vnitrostátní úrovni, ale i myslejíme o to, že existují slavnosti, existují komediéři, existují vysoce postavení novináři, kteří nám mohou pomoci se svým poselstvím vyzdvihnout?

Opravdu se snažíme myslet různými způsoby, kdo jsou lidé, kteří jsou důvěryhodní, že lidé naslouchají, pokud to považují za důležité, a především jak je můžeme přesvědčit o tom, že naše příčina je důležitá pro to, aby o tom mohli informovat lidi, kteří je sledují. Miliónová dolarová otázka samozřejmě spočívá v tom, jak přesvědčujeme tyto lidi, že se jedná o důležité téma, a i když obvykle existuje organizace založená na právech, základní práva jsou jádrem naší činnosti, odvedli jsme hodně práce se zasíláním zpráv a testováním zpráv, abychom pochopili, co to je to, co se s každodenními lidmi a v jejich běžném životě odehrává a jak jsme zjistili, že hovoříme o věcech, jako je právo na soukromí a ochranu údajů, abstraktně to neuděláme pro lidi, protože je skutečně obtížné si představit, co to znamená pro váš život. Možná víte, že máte právo na soukromí, ale ve skutečnosti vás mobilizujete a přiměli vás k přijetí opatření? Bohužel jsme často zjistili, že tomu tak není, takže „to,co se pokoušíme udělat, je narativ a my jsme se dostali do tohoto příběhu napříč vizuálními prvky naší kampaně, komunikacemi na sociálních médiích a textem na našich internetových stránkách, kde se snažíme zaměřit na to, co se skutečně snažíme chránit“.

Pro nás se jedná o veřejné prostory, právo veřejně vyjádřit svůj názor, ať už se jedná o způsob, jakým oslovujete náboženské symboly, které nosíte, způsob, jakým uveřejňujete vlasy, nebo věci, jako je vaše svoboda veřejně protestovat, a tedy o vašem právu pouze se dostavit na veřejné prostranství a vyzdvihnout svůj názor a informovat své vedoucí představitele o záležitostech, které jsou pro vás důležité, a to je druh hmatatelných činností, které jsme schopni využít k tomu, abychom lidem pomohli pochopit, že pokud máme v našich ulicích biometrické masové sledování, jedná se o druh každodenního jednání, na které se bude mít dopad. „Překlad z jazyka založeného na právech a jazyka politiky do toho, co to znamená pro mě jako jednotlivce a jak by to mohlo poškodit mé děti, můj babičku nebo můj přátele, je něco, co jsme považovali za mnohem silnější a účinnější.“ Pomohlo nám to překonat naši tradiční základnu podporovatelů, kteří se zabývají ochranou soukromí a údajů, a skutečně oslovit mnohem širší publikum a pomoci jim pochopit význam soukromí a ochrany údajů.

V naší evropské občanské iniciativě vyzýváme Evropskou komisi, aby navrhla nový právní předpis, který vyřeší šedé zóny a odstraní stávající mezery, které vidíme, pokud jde o regulaci toho, co nazýváme hromadné biometrické sledování. Tím se rozumíme věci, jako je rozpoznávání obličeje ze strany policie, jiné způsoby rozpoznávání chůze, náš způsob chůze a způsob, jakým vypadáme, a způsob, jakým působíme na veřejných prostranstvích, v knihovnách, na místech konání koncertů, ve školách všude, že bychom měli mít možnost svobodně se pohybovat jako lidské bytosti, abychom se mohli zapojit do společnosti.

„Domníváme se, že jsme ohroženi rostoucím využíváním těchto biometrických technologií rozpoznávání obličeje v našich veřejných prostorech, a domníváme se, že pokud budeme chránit naši demokracii a chránit lidská práva, je skutečně nezbytné, abychom měli zákaz v právních předpisech“ a Evropská komise a další orgány EU berou tuto otázku skutečně vážně a naslouchají názorům občanské společnosti a hlasu lidí, kteří v EU žijí, spíše než názorům průmyslu, které v současné době hlasujeme.

Q: Jaké je podle vašich zkušeností nejdůležitější poradenství, které můžete poskytnout ostatním současným a budoucím organizátorům iniciativ?

Ella:   Nezapomeňte, že je důležité plánovat a být skutečně organizováno a nepodceňovat, kolik práce je do evropské občanské iniciativy zapojeno! Několik lidí mi na začátku sdělilo, že se jedná o hodně práce, a domnívám se, že je pro mě poměrně obtížné pochopit, co to znamená, ale v praxi se domnívám, že si jen uvědomuji, že je opravdu nutné, abyste se svou evropskou občanskou iniciativou docílili dobrých výsledků, abych se nejprve ujistil, že jste pochopili všechny povinnosti, které jsou vám uloženy, a udělám mnoho času a úsilí, aby se ujistil, že Váš návrh spadá do právní působnosti Evropské komise, a hledáte radu, která vám pomůže zajistit, že o něm budete uvažovat nejen z pohledu Evropské komise, ale také z pohledu lidí, kteří ho pak podepisují.

„Dostali jste si sluchový název? Pochopí lidé vašim cílům?“

V těchto raných fázích je třeba přemýšlet o tom, jak chcete shromáždit své podpisy, a poté je mnoho rozhodnutí o tom, jak chcete shromáždit své podpisy, a poté samozřejmě své strategie týkající se toho, jak nastartujete dynamiku, jak se zapojíte do své koalice, jak o tom budete informovat v různých členských státech a jak se může zpráva v jednotlivých souvislostech skutečně lišit. To vše je to, že čím více času budete moci investovat do počátečního plánování toho, jak to uděláte, a kde je pro vás smysluplné vynaložit úsilí, vyplatíte z dlouhodobého hlediska dividendy, protože je to mnohem jednodušší, jakmile zahájíte svou evropskou občanskou iniciativu, pokud již víte, že se na ně spolehnete spoustu organizací a že máte k dispozici kvalitní materiály pro kampaně a atraktivní internetové stránky a že jste si ověřili, že je pro každodenní osobu a všechno málo věcí srozumitelná. Je třeba si jen uvědomovat, že to má smysl, ale je to hodně a musíte být připraveni skutečně vyvinout úsilí. V nedávné době experimentujeme s tím, aby se do naší evropské občanské iniciativy zapojovalo více lidí nebo se do nich zapojovalo prostřednictvím našich nových „Bootcamps“, které měly ohromnou reakci ze strany lidí z celé Evropy, kteří chtěli tuto věc podpořit! Více informací o „Bootcamps“ je k dispozici zde: https://reclaimyourface.eu/bootcamp/

Q: Jak jste se do této iniciativy osobně zapojili?

Ella: Pocházím z poměrně rozmanitého prostředí. Absolvoval jsem anglickou literaturu a poté jsem téměř pět let pracoval pro inženýrskou a technologickou společnost, kde jsem se angažoval v týmu zabývajícím se umělou inteligencí a vědou o datech, který mě skutečně zajímal o technologie, ale také jsem se rozhodl, že jsem chtěla být zapojena z hlediska lidských práv, takže jsem se z právního a sociologického hlediska rekvalifikovala v oblasti lidských práv, což mě před rokem a půl přivedlo k evropským digitálním právům. Je to skvělé, protože se budu angažovat v otázkách vznikajících technologií a dopadu dat a technologií na naši společnost z hlediska lidských práv.

Podívejte se na „organizátory iniciativy Meet-And-Greet“ s Ellou Jakubowskou

 

Přispěvatelé

Ella Jakubowska je jednou z koordinátorů evropské občanské iniciativy „Regre Your Face“, která vede kampaň za zákaz hromadného biometrického sledování v Evropě. Pracuje jako referentka pro politiku a kampaně v oblasti evropských digitálních práv.

 

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?