Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Η ΕΠΠ ως έφηβος — τι είναι το μέλλον;

Επικαιροποιήθηκε στις: 11/10/2022

Πριν από δέκα χρόνια, εγκαινιάστηκε μια νέα εποχή στην ιστορία της συμμετοχής των πολιτών με την εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), ενός μοναδικού διασυνοριακού μέσου, το οποίο σήμερα χρησιμεύει ως εμπνευσμένο παράδειγμα συμμετοχικής δημοκρατίας. Κατά την εν λόγω δεκαετία, δρομολογήθηκαν 90 ΕΠΠ από περισσότερους από 800 πολίτες, οι οποίοι συγκέντρωσαν πάνω από 16 εκατομμύριο υπογραφές από ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, πολύ λίγες από αυτές τις ΕΠΠ κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ένα εκατομμύριο υπογραφές, ενώ ακόμη λιγότερες έχουν λάβει θετική απάντηση από την Επιτροπή.

Η Ημέρα ΕΠΠτου 2022, που διοργανώθηκε, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις 2 Ιουνίου, συγκέντρωσε περίπου 200 συμμετέχοντες στις εγκαταστάσεις της ΕΟΚΕ και περίπου 100 συμμετέχοντες διαδικτυακά, γιορτάζοντας μια δεκαετία Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις, ενώ παράλληλα προσβλέπουμε στο μέλλον. Ομιλητές και ακτιβιστές έγραψαν μια ανάμικτη εικόνα, με ορισμένες αξιοσημείωτες επιτυχίες να συμβαδίζουν με ελλείψεις και αδυναμίες (αντίκτυπος, προσβασιμότητα και προβολή), επισημαίνοντας ότι μια πιο αποτελεσματική ΕΠΠ θα ήταν επίσης πιο δημοφιλής.

Εξετάζοντας τα τελευταία δέκα χρόνια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, οι συμμετέχοντες έμαθαν για τις επιτυχίες της, τις προκλήσεις της και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καταστεί η ΕΠΠ κατάλληλη για την επόμενη δεκαετία και μετά. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των νέων στην ΕΠΠ, με σκοπό να διατυπωθούν προτάσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να ενθαρρυνθούν να ενστερνιστούν την ευκαιρία αυτή και να ακουστεί η φωνή τους στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ έχει διοργανώσει ετήσια διάσκεψη για την Ημέρα ΕΠΠ από την έναρξη λειτουργίας του εργαλείου ΕΠΠ το 2012. Αυτή η εκδήλωση μεγάλης προβολής, η οποία αναγνωρίζεται σε διοργανικό επίπεδο και εκτιμάται από τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΠΠ, αποτελεί ευκαιρία για την παρουσίαση και ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων που σχετίζονται με την ΕΠΠ, καθώς και για τη δικτύωση των διοργανωτών ΕΠΠ και των ενδιαφερόμενων μερών.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία, αρκετοί ομιλητές υψηλού επιπέδου μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, με την Πρόεδρο της ΕΟΚΕ Christa Schweng, υπογραμμίζοντας ότι, ενώ είχαμε σίγουρα αποκτήσει κάποια εμπειρία σε αυτά τα 10 χρόνια ύπαρξης της ΕΠΠ, πρέπει ακόμη να μάθουμε, να βελτιώσουμε και να διασφαλίσουμε ότι η ΕΠΠ θα αποκτήσει τη θέση που της αξίζει στη θεσμική διαδικασία της ΕΕ. Ανακοινώνει επίσης την απόφαση της ΕΟΚΕ να λάβει θέση σχετικά με σχετικές επιτυχείς πρωτοβουλίες προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντήσει σε αυτές.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Dubravka Šuica τόνισε τη σχέση με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, τονίζοντας την ΕΠΠ ως «παράδειγμα της ικανότητας των θεσμικών οργάνων να προσαρμόζονται, να αλλάζουν και να βελτιώνουν τη συνεργασία μας με τους πολίτες». Ο βουλευτής του ΕΚ Helmut Scholz επισήμανε ότι «οι πολίτες δεν είναι το αντικείμενο, αλλά το θέμα της δημοκρατίας στις κοινωνίες μας, και τα θέματα της δημοκρατίας πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν και να επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής».

Λαμβάνοντας υπόψη τον μάλλον χαμηλό αριθμό επιτυχημένων πρωτοβουλιών και θετικών απαντήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα εργαστήρια της εκδήλωσης επικεντρώθηκε στην επιτυχία αρκετών πρόσφατων ΕΠΠ. Οι εισηγητές τους συμφώνησαν ότι, ελλείψει σημαντικών οικονομικών πόρων για τις εκστρατείες, το κόστος των οποίων εκτιμάται σε περίπου 300 000 EUR, η στήριξη των ΜΚΟ ή των δικτύων ΜΚΟ ήταν καίριας σημασίας για την επιτυχία της πρωτοβουλίας. Οι πολίτες τους εμπιστεύονται, τόνισαν και, επειδή τους εμπιστεύονται, είναι πιο πρόθυμοι να υπογράψουν και να παράσχουν τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους υπογράφοντες από τις αρχές των κρατών μελών.

Συγκεκριμένα, ένας ομιλητής της Ημέρας ΕΠΠ, Bruno Kaufmann, δήλωσε κάτι που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας: «Η ΕΠΠ αποτελεί μέρος αυτής της δυναμικής, ενδυναμώνοντας την πραγματικότητα. Αποτελεί επίσης πηγή έμπνευσης για τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή κατά την οποία η δημοκρατία υφίσταται παντού πίεση, δημιουργήσαμε ιστορία — και φοβούμαι, αλλά και ελπίζω, ότι θα κληθούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη ιστορία τα επόμενα χρόνια, στο όνομα της Ευρώπης και στο όνομα της δημοκρατίας.»

 

Όλα τα καλύτερα για τα εφηβικά σας χρόνια, ΕΠΠ!

 

 

Kinga Joó, President of the EESC´s ECI ad hoc Group

Συντελεστές

Kinga Joó

Πρόεδρος της ειδικής ομάδας ΕΠΠ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Αφήστε ένα σχόλιο

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα σχόλια που διατυπώνονται στο φόρουμ της ΕΠΠ αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας; Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;