Siirry pääsisältöön
EU:n kansalaisaloitefoorumi

”ECI-malli”: Miten opiskelijat tutustuvat aktiivisiin eurooppalaisiin kansalaisiin käytännössä?

Päivitetty: 27/07/2022

”ECI: Erasmus±ohjelmasta rahoitettu hanke on haastanut opettajia, ohjaajia ja opiskelijoita neljästä eri eurooppalaisesta yliopistosta osallistumaan roolipelitoimintaan nimeltä ”ECI Model”. Ystävällisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä opiskelijat ovat kehittäneet omia kansalaisaloitteita koskevia ehdotuksiaan ja saaneet luovia ja kehittyneitä ratkaisuja vastatakseen eräisiin Euroopan unionille tällä hetkellä kohdistuviin merkittävimpiin haasteisiin. Tämä toiminta, joka perustuu oppimalla -lähestymistapaan, on osoittautunut erittäin lupaavaksi demokraattisen osallistumisen edistämisessä, taitojen ja osaamisen kehittämisessä ja aktiivisten Euroopan kansalaisten rakentamisessa.

Hanke ”ECI: Jo eräässä aiemmassa blogin julkaisussa esitelty A-Z’:n päätavoitteena on saada korkeakouluopiskelijat tutustumaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen mekanismiin ja antaa heille valmiudet kehittää omia kansalaisaloite-ehdotuksiaan ja siten tulla aktiivisiksi toimijoiksi EU:n poliittisissa ja päätöksentekoprosesseissa.

Useiden kuukausien ajan noin kuusi kymmenettä opiskelijaa neljästä yliopistosta on osallistunut eurooppalaista kansalaisaloitetta käsitteleviin esittelytilaisuuksiin, joita järjestettiin verkossa covid-19-pandemian aiheuttamien rajoitteiden vuoksi. Pian sen jälkeen oppilaat kutsuttiin osallistumaan eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevään verkkokurssiin, jonka hankkeen opettajista ja ohjaajista koostuva ryhmä suunnitteli erityisesti kaikentyyppisten korkea-asteen opiskelijoiden kapasitoimiseksi riippumatta heidän opintoalastaan tai erikoistumisalastaan.

Muutamaa kuukautta myöhemmin tiimi ja opiskelijat tapasivat Vigossa (Espanjassa) eurooppalaisen kansalaisaloitteen mallissa, joka oli vuoden aikana tehdyn työn huippu, ja kaikkien kokousten, vertaisoppimisen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkokurssin tuloksena. Opiskelijat toteuttivat viisi päivää peräkkäin ajatuksiaan Euroopan unioniin liittyvästä aiheesta (kaikilla on tiivis yhteys YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteisiin).  

Presentation of role-playing activity

Lainaus: Osallistujat kokoontuivat osallistumaan eurooppalaisen innovaatioaloitteen malliin.

Tämän toiminnon aikana opiskelijat työskentelivät ryhmissä kehittääkseen ja kiillottaakseen ehdotuksiaan ja täyttääkseen rekisteröintipyynnön. Rekisteröintiä varten jätettiin kahdeksan eri ehdotusta:

  • Aloite nro 1:Turvan varmistaminen pakolaisten liikkuvuudelle”: Tässä eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevassa ehdotuksessa pyydettiin hyväksymään useita toimenpiteitä, joilla varmistetaan pakolaisten turvallinen ja hyvin organisoitu kuljettaminen koko heidän matkansa ajan sekä heidän vastaanottonsa ja asettumisensa lopulliseen määränpäähän.
  • Aloite nro 2:Uusi painotus oikeudelle päästä eroon”: Tässä kansalaisaloitteessa pyydettiin toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaikilla on oikeus tietojen poistamiseen, ja sen tarkoituksena on antaa suoja verkossa tapahtuvan läsnäolon ja digitaalisen allekirjoituksen osalta.
  • Aloite nro 3:Oikeudenmukainen Frontex: Käännetään heidän hallitsemattomat pätevyytensä takaisin, eivät ihmiset!” Ehdotuksessa peräänkuulutettiin oikeudenmukaisempaa, turvallisempaa, avoimempaa ja vastuullisempaa Frontexia erityisesti uudistamalla viraston hallintokehystä, sitoutumalla ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja EU:n arvoihin, panemalla täytäntöön viraston perusoikeusstrategia ja parantamalla avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevia mekanismeja virastossa.
  • Aloite nro 4:Maapallon pakkaaminen”: Kansalaisaloitteessa pyydettiin toimenpiteitä, joilla edistetään biohajoavien materiaalien käyttöä muovin vaihtoehtona pakkauksissa muun muassa korottamalla muovipakkausten tuotantoveroja.
  • Aloite nro 5:Vihreämmät kannat – vihreämpi maapallo”: Tässä eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevassa ehdotuksessa pyydettiin, että kuluttajat ostavat vähemmän vaatteita samalla kun he ovat tietoisia toimistaan, kun he ostavat erityyppisiä tuotteita, mikä hyödyttää yleisesti maapalloa.
  • Aloite nro 6:Me Craft, EU Protect”: Ehdotuksessa kehotettiin luomaan avoin EU:n maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmä muille kuin maataloustuotteille ottaen huomioon tuotteiden väliset erot maantieteellisten merkintöjen yhteydessä.
  • Aloite nro 7:Humanitaarinen apu: Voit auttaa Unseenia.” Kansalaisaloitteessa pyydettiin määrittelemään uudelleen EU:n välineet ja toimet haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille annettavan avun ja avun alalla vakavan humanitaarisen kriisin yhteydessä.
  • Aloite nro 8:Elintarvikkeiden uudelleenjakelu: tie kohti vaurasta yhteiskuntaa”: Tässä eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevassa ehdotuksessa peräänkuulutettiin elintarvikejätettä koskevan eurooppalaisen sääntelykehyksen parantamista ja uudelleenjakoa kestävän kehityksen tavoitteen 12.3 saavuttamiseksi.

List of proposed ECIs from 2021 teams

Lainaus: Luettelo eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevista ehdotuksista vuoden 2021 tiimeiltä

Lomakkeen toimittamisen jälkeen ”Euroopan komissio” käsitteli kutakin kansalaisaloitetta koskevaa ehdotusta yksityisesti ja teki ehdotusten rekisteröintiä koskevat päätökset, jotka kaikki olivat myönteisiä. Pian sen jälkeen järjestettiin paljon odotettu Euroopan parlamentin kuuleminen. Kymmenen Euroopan parlamentin jäsentä kuuli huolellisesti kunkin ryhmän puhujia ja analysoi ehdotuksia ja esitti kysymyksiä, joita he pitivät merkityksellisinä kunkin esityksen lopussa.

Parliamentary Hearing

Lainaus: Euroopan parlamentin kuuleminen ehdotuksista

Tarkasteltuaan huolellisesti kaikkia ehdotuksia ja otettuaan huomioon esitykset sekä parlamentin päätöslauselmat ”Euroopan komissio” luki julkisesti tiedonantonsa, jotka sisälsivät kunkin ehdotuksen sisältöä koskevat poliittiset ja oikeudelliset päätelmät, ja antoi järjestäjille mahdollisuuden antaa palautetta.

Kun tätä kokemusta tarkastellaan, voimme todeta tyytyväisenä, että sen ansiosta opiskelijat ovat voineet kehittää taitojaan ja osaamistaan, osallistua tiiviimmin EU:n politiikkoihin ja olla henkilökohtaisesti yhteydessä eri maiden opiskelijoihin. Olemme erittäin kiitollisia kaikille opiskelijoille, jotka ovat osallistuneet tähän matkaan yhdessä hankkeen professorien, tutkijoiden ja ohjaajien kanssa.

Group Photo of Participants

Lainaus: Hankkeen osallistujat

Vaikka hankkeen ensimmäinen luku on päättynyt, hanke ”Eurooppalainen kansalaisaloite: A:lta Z:lle on vielä paljon tehtävää, sillä se varmistaa edelleen kansalaisten ja heidän tarpeidensa huomioon ottavan Euroopan unionin rakentamisen. Nyt uusi ryhmä opiskelijoita on halukas oppimaan uusia eurooppalaisia kansalaisaloitteita ja osallistumaan niihin. Emme voi odottaa, että seuraava ”Mallieurooppalainen kansalaisaloite” järjestetään Göttingenissä (Saksa), joten pysymme virinä!

 

 

Hanke ” Eurooppalainen kansalaisaloite: Aktivoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden väline”(lyhenne eurooppalainen kansalaisaloite: Ryhmästä A – Z) rahoitetaan Euroopan komission Erasmus±ohjelmasta (sopimuksen numero 2020-I-PT01-KA203–078546),

Lisätietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta: A-Z- hanke, tutustu meihin osoitteessa https://eci-az.eu/; seuraa meitä myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa (@eciatoz) käyttäen aihetunnisteita #ECIfromAtoZ ja #EUTakeTheInitiative.

 

 

Laatijat

Dulce Lopes

Dulce Lopes on professori Coimbran yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Työskenteli Portugalin ministerineuvoston puheenjohtajakaudella, Euroopan parlamentissa ja Lillen Catholiquen yliopistossa ja toimi kansainvälisen oikeuden Haagin akatemian englannin-opintopäällikkönä (2018). Hän on Erasmus±hankkeen koordinaattori: Ryhmästä A ryhmään Z.

Muita viittauksia osoitteessa:  https://www.cienciavitae.pt/E013-0BE9-8B08

Eduardo Figueiredo on tukija eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa: Luokasta A paikkaan Z ja kutsuttu avustaja Coimbran yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Muita viittauksia osoitteessa: https://www.cienciavitae.pt/portal/pt/0A17-3ED6-803B

Lisää kommentti

Jos haluat lisätä kommentteja, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.

Kommentit

jone arthur | 14/10/2022

Mitkä ovat vaihtoehdot kansalaiskasvatusta koskevien eurooppalaisten strategioiden kehittämiseksi?

Opiskelija, jolla on &a href=”>Italian nimi &/a>

Jos haluat lisätä kommentteja, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
Vastuuvapauslauseke: EU:n kansalaisaloitefoorumissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Ne eivät millään tapaa edusta Euroopan komission tai Euroopan unionin kantaa.
Onko kansalaisaloitteesi valmis rekisteröitäväksi? Haluatko allekirjoittaa kansalaisaloitteen? Haluatko lisätietoja muista kansalaisaloitteista?