Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Program výměny pro civilní servery: nová evropská občanská iniciativa usiluje o program typu Erasmus pro úředníky

Datum aktualizace: 14/10/2021

My, skupina evropských občanů, zahajujeme evropskou občanskou iniciativu Civil Servant Exchange Program.

Vyzýváme Evropskou komisi, aby vytvořila celounijní systém, který by úředníkům z členských států EU nabízel odborné zkušenosti v jiném členském státě. Tento program dobrovolné výměny a odborné přípravy bude probíhat v podobné službě po dobu 2 až 12 měsíců, aby účastníci mohli pozorovat a naučit se, jak je jejich práce vykonávána v jiné zemi Evropské unie.

Tato iniciativa by byla důležitým krokem k vytvoření Unie občanů v Evropě, ale k tomu, abychom ji uspěli, potřebujeme vaši pomoc.

sky

Myšlenka zahájit evropskou občanskou iniciativu se zrodila během našich studií. Poučili jsme se o možnosti občanů EU přímo se podílet na rozhodování na úrovni EU a rozhodli jsme se navrhnout tento program výměny mezi civilními službami. Jsme skupinou 9 osob pocházejících ze 7 různých členských států EU, což odráží rozmanitost Evropy od západu na východ. Většina z nás zažila výhody programu Erasmus+ a domníváme se, že tyto výměny by neměly být ukončeny, jakmile skončí studium, neboť celoživotní učení je klíčem k profesnímu i osobnímu rozvoji.

Tato iniciativa byla zahájena dne 4. října a potřebujeme Vaši pomoc, abychom do jednoho roku dosáhli požadovaného milionu podpisů. Můžete se podepsat zde.

Co je CESP?

Tento „Erasmus pro úředníky“ by úředníkům z celé Evropy nabídl odbornou praxi v jiném členském státě. Tato výměna bude probíhat v podobné službě po dobu 2 až 12 měsíců.Aby se zabránilo rozdílům mezi úředníky, pokud jde o odměny, měli by i nadále pobírat své platy ze své země původu. V případě, že plat účastníka je nižší než plat úředníka ve srovnatelném postavení v hostitelském členském státě, měl by být vytvořen evropský fond pro vyrovnání rozdílu.

Veřejná služba je jedním z největších odvětví zaměstnanosti v každém členském státě EU. Nabízí však jen velmi málo příležitostí k práci v mezinárodním prostředí. Cílem tohoto programu je kompenzovat v tomto ohledu rozdíly mezi zaměstnanci soukromého a veřejného sektoru. Úředníci by mohli této evropské zkušenosti využít, a mnoho mladých odborníků se proto může rozhodnout pro veřejnou službu namísto soukromého zaměstnání. Díky tomuto programu se bude moci v rámci EU pohybovat celá nová kategorie pracovníků, což pomůže zlepšit fungování vnitřního trhu a posílit volný pohyb pracovníků.

team

Odměňující program pro úředníky

Jsme hluboce přesvědčeni, že tento program umožní úředníkům z celé Evropy rozvíjet neustálou vzájemnou výměnu know-how: švédský hasič se mohl dozvědět, jak španělští hasiči řeší lesní požáry; Bulharští zdravotní sestry by mohly německým zdravotním sestrám vysvětlit, jak léčí pacienty a jaké lékařské postupy provádějí; dánský učitel se mohl naučit výukové metody českých profesorů; Francouzští protikorupční úředníci by mohli sdílet své pracovní metody s portugalským úředníkem; atd. Tato výměna umožní úředníkům setkat se s ostatními úředníky, kteří pracují ve své oblasti, a vytvořit kulturu vzájemné výměny, rozvoje a šíření osvědčených postupů. Bude to také vynikající příležitost k používání cizích jazyků, rozvoji dovedností v evropském prostředí a k učení se jiným formám veřejné správy.

Rozvoj a šíření osvědčených postupů mají zásadní význam, neboť úředníci budou moci využít know-how získané během výměny zpět ve svém členském státě původu. Tyto postupy mohou zahrnovat nové formy administrativních nebo zdravotnických postupů, zvláštní metodu výuky, nové způsoby léčby pacientů, péči o potřeby veřejnosti atd. Všechny tyto osvědčené postupy se budou postupně šířit, neboť výměny budou probíhat a budou přirozeně vybírány těmi, kteří mají v této oblasti největší kvalifikaci a jejichž cílem je zaměřit pozornost občanů na jejich práci: státní zaměstnanci.

Jsou jádrem členských států a skutečně věříme, že tyto výměny zlepší jak spolupráci mezi evropskými občany, tak spolupráci mezi členskými státy. Hlavním cílem tohoto programu je posílit volný pohyb pracovníků v EU, podpořit výměnu osvědčených postupů mezi státními službami a zlepšit vazby mezi členskými státy EU. Zvýší účinnost veřejného sektoru v duchu vlád občanů ze strany lidí pro občany.

Děkujeme Vám za čas přečíst si tento článek až do konce. Budete-li potřebovat další informace, neváhejte se na nás obrátit a vyjádřit svou podporu podpisem a sdílením naší iniciativy.

Při podpisu: https://eci.ec.europa.eu/016/public/#/screen/home

https://eci-csep.eu/

team

Přispěvatelé

Tým evropské občanské iniciativy pro program výměny civilních serverů

Tým stojící za evropskou občanskou iniciativou „Výměnný program pro státní zaměstnance“ se skládá z 9 mladých odborníků ze 7 různých členských států. V době předložení naší evropské občanské iniciativy jsme byli všichni studenti magisterského studia ve stejné instituci v Belgii, kde jsme přišli a rozvinuli myšlenku, kterou jsme Komisi představili. Tým tvoří Johan GONÇALVES (FR/PT), Adam MAZOYER (FR), Paulo Roquete VITORINO (PT), Kristina MUSIC (DE), Francesco BORDONE (IT), Amandine Deswert (BE), Angelica MASTRO (IT), Mădălina IONESCU (RO) a Petra POSPÍŠILOVÁ (CZ).

 

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?