Przejdź do treści głównej
Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Na rzecz lepszej przyszłości, na rzecz bardziej ekologicznej Europy

Data aktualizacji: 08/07/2021

Nasza europejska inicjatywa obywatelska „Green Garden Roof Tops” jest zgodna z naszą wizją przywrócenia naturalnych terenów zielonych do miast, zapewnienia większej przestrzeni i siedlisk zwierzętom jako ptaków i owadów poprzez przekształcenie nieużywanych, szarych i gorących dachów w zielone, zdrowe miejsca, aby schłodzić nasze miasta, wytwarzać tlen i zwiększać transpirację. Lepsza przyszłość, bardziej ekologiczna Europa i zrównoważony sposób zagwarantowania dobrego współistnienia ludzkich potrzeb i dbania o środowisko: to właśnie za nami stoimy.

Imiona i nazwiska: Almog Yoana i Negev Raphael SADe, obaj pochodzą z Niemiec i zgromadziliśmy doświadczenia w Izraelu, Holandii i Hiszpanii. Nasza inicjatywa „Zielony Roof Tops” rozpoczęła zbieranie podpisów 26 maja 2021 r. Aby urzeczywistnić naszą ideę, zgromadziliśmy wokół nas siedem wspaniałych osób, które są członkami naszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej, i wspólnie z powodzeniem zapoczątkowaliśmy naszą inicjatywę, aby zmienić naszą przyszłość na lepszą. 

Green

Głównym celem naszego planu jest wykorzystanie istniejącej i niewykorzystanej przestrzeni znajdującej się na płaskim dachu budynków biurowych w miastach. Chodzi o stworzenie zielonych ogrodów na tych dachach, których celem i wizją jest osiągnięcie bardziej ekologicznej Europy. Będzie to miało istotny wkład w najpilniejszy problem, przed którym stoimy, a mianowicie zmianę klimatu. Montaż wierzchołków dachu ogrodowego zieleni będzie się różnił w zależności od klimatu poszczególnych krajów i wagi dachów, które są w stanie utrzymać. Nie będzie wyczerpującej listy w odniesieniu do rodzajów flory, na której wierzchołek ogrodu będzie składał się przedsiębiorstwa, które zdobą wiedzę fachową w celu podjęcia decyzji o tym, które elementy należy wdrożyć na dachach, przy jednoczesnym uznaniu i poszanowaniu odpowiednich wytycznych.

Aby osiągnąć bardziej ekologiczną Europę, celem naszej inicjatywy jest stworzenie prawa UE. Nasza propozycja skierowana do Parlamentu Europejskiego polega na egzekwowaniu naszej inicjatywy poprzez ustanowienie rozporządzenia UE, które będzie miało zastosowanie do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Wdrożenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej będzie miało znaczący pozytywny wpływ na nasze środowisko, prowadząc do poprawy zmiany klimatu poprzez ograniczenie globalnego ocieplenia, zanieczyszczenia wody i innych kwestii wynikających z obecnego kryzysu środowiskowego. 

W przypadku gdy przedsiębiorstwa wykorzystują pustą i niewykorzystaną przestrzeń istniejącą na wierzchniej dachu i przekształcają ją w obszar zielony, pozytywne aspekty w miastach będą skuteczne i pojawią się w krótkim czasie. W szczególności powietrze zostanie oczyszczone, woda deszczowa będzie buforowana przez rośliny, unikając problemów związanych z odwadnianiem, oszczędzając energię, wspierając różnorodność biologiczną w miastach, obniżając temperaturę otoczenia i chłodniejszym.

W związku z tym korzyści dla środowiska nie są jedynymi czynnikami, które odgrywają ważną rolę w naszej inicjatywie. Przekształcając puste i szare wierzchołki dachu w miastach w zieloną powierzchnię, uznaje się i uwzględnia inne kluczowe czynniki, w szczególności aspekty gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Koncentrowanie się na perspektywie gospodarczej odgrywa istotną rolę, która jest kluczowym elementem funkcjonowania Unii Europejskiej. W związku z tym interes gospodarczy jest istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki i aktualizowanie naszej inicjatywy.   

Aby zrealizować naszą ideę i wizję, wzięto pod uwagę trzy ważne elementy: korporacje, obywateli i rządy. Z punktu widzenia przedsiębiorstw istnieją zauważalne korzyści, które można określić w następujący sposób:

  • Reputacja konkretnego przedsiębiorstwa, ponieważ zyska ono punkty pod względem zrównoważonego rozwoju w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami;
  • Wzrośnie motywacja pracowników, którzy mogą uczestniczyć w projekcie Green Garden Rooftop, co w zamian będzie miało pozytywny wpływ na wydajność przedsiębiorstwa;
  • Pomoc rządowa, ponieważ rządy będą wspierać określone przedsiębiorstwa poprzez przyznanie pewnej ulgi podatkowej na koniec roku podatkowego.

Jeśli chodzi o aspekt społeczny, pracownicy przedsiębiorstwa stanowią ważną i istotną część projektu. Pracownicy mogą wolontariusze raz w miesiącu lub dłużej, w zależności od potrzeb danego zielonego ogrodu. W ten sposób, z punktu widzenia pracownika, dana osoba aktywnie uczestniczy i wspiera kryzys środowiskowy, jej poczucie własnej wartości wzrośnie dzięki możliwości działania, a nie czucia się bezradnością.

Jeśli chodzi o stanowisko rządu, będzie on odpowiedzialny za wspieranie tego pomysłu poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do aktywnego udziału w projekcie. Biorąc pod uwagę, że kryzys środowiskowy ma ogromny wpływ na nasze społeczeństwo i gospodarkę, obecnie i jeszcze bardziej w nadchodzącym dziesięcioleciu, uważamy, że to wsparcie rządowe może znaleźć odzwierciedlenie w ulgach podatkowych w każdym roku budżetowym.

green 2

Rysunek 1: Naziemne okręgi w Unii Europejskiej w latach 2014–2018 (Europejska Agencja Środowiska, 2021 r. – krajowe arkusze informacyjne dotyczące zanieczyszczenia powietrza)

Na wykresie 1 przedstawiono w ujęciu procentowym zanieczyszczenia powietrza, a mianowicie Oύ w latach 2014–2018. Nacisk na zanieczyszczenie powietrza wynika z faktu, że zanieczyszczenie powietrza jest kluczowym problemem, z którym w dzisiejszych czasach mamy do czynienia w miastach na całym świecie. Spośród wszystkich różnych substancji zanieczyszczających najbardziej problematyczne są następujące pojęcia: Cząstki stałe (PM) (PM) – Otlenki azotu (NOИ) i Ozon (OИ). Należy zauważyć, że zanieczyszczenie powietrza jest kwestią lokalną, regionalną i transgraniczną, która prowadzi do szeregu negatywnych skutków i skutków przedstawionych poniżej.

pic3

Podsumowując, koncentrujemy się na kryzysie środowiskowym i zmianie klimatu. Wiadomo, że nasze środowisko nie jest w dobrym stanie. Na przestrzeni lat pojawiło się kilka problemów, takich jak antropogeniczna zmiana klimatu, wyczerpywanie się ozonu stratosferycznego, zakwaszanie wód powierzchniowych, niszczenie lasów tropikalnych, wyczerpywanie się i wymieranie gatunków oraz gwałtowny spadek różnorodności biologicznej. Musimy przemyśleć i znaleźć sposoby zwiększenia świadomości na temat problemów związanych ze środowiskiem i przywrócenia zdrowej równowagi między naszym społeczeństwem, gospodarką i ochroną planety. To do nas, młodego pokolenia, należy stawienie się i wprowadzanie zmian.

Na koniec z przyjemnością zapoznamy się z Waszymi pomysłami, Państwa zaleceniami, jak wszyscy możemy współpracować i sprawić, by nasz świat stał się lepszym miejscem. Ponadto bylibyśmy wdzięczni za Państwa poparcie i włączenie się do tej wspaniałej inicjatywy poprzez podpisanie naszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Prosimy o następujący link:

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home 

#Bettertogether

Nasza europejska inicjatywa obywatelska (EIO), „Green Garden Roof Tops” – https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home

Strona internetowahttps://www.greengardenrooftops.com/ 

Media społecznościowe – Instagram: Ggrt_euinitiative Twitter: @garden_tops.

Almog

Autorzy

ALMOG Yoana SADe

Z perspektywy edukacyjnej tytuł magistra ekonomii fiskalnej na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Podwójny stopień licencjata w zakresie administracji i rachunkowości przedsiębiorstw. Z zawodowego punktu widzenia student Intercompany i Cash Accountant w dziale rachunkowości w Intelu. Staż w charakterze studenta w Departamencie Kontroli Budżetowej w projekcie parlamentu Izraela, „Kneset”. Jeśli chodzi o wolontariat, wolontariat pracuje w ramach SPCA, a także uczestniczył w „klubie gospodarki realnej” i „Liberalnym Klubie” na uniwersytecie. Obecnie przedstawiciel i założyciel europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Green Garden Roof Tops” („Green Garden Roof Tops”).

Napisz komentarz

Aby dodać uwagi, należy się uwierzytelnić lub zarejestrować.
Zastrzeżenie prawne: Opinie wyrażone na forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia ich autorów i w żaden sposób nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem Komisji Europejskiej ani Unii Europejskiej.
Chcesz przystąpić do rejestracji inicjatywy? Zamierzasz poprzeć inicjatywę? Szukasz informacji o trwających lub zakończonych inicjatywach?