Mur għall-kontenut ewlieni
Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Għal Futur Aktar Tajjeb, Għal Ewropa Aktar Ekoloġika

Aġġornata fi: 08/07/2021

L-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tagħna, “Green Garden Roof Tops” issegwi l-viżjoni tagħna li nġibu lura ż-żoni ekoloġiċi naturali fil-bliet, nagħtu aktar spazju u ħabitat lill-annimali bħala għasafar u insetti billi nittrasformaw il-bjut mhux użati, griżi u sħan f’siti ekoloġiċi b’saħħithom biex inkessħu l-bliet tagħna, nipproduċu ossiġnu u ntejbu t-traspirazzjoni. Futur aħjar, Ewropa aktar ekoloġika u mod sostenibbli biex tiġi garantita koeżistenza tajba bejn il-ħtiġijiet tal-bniedem u l-kura tal-ambjent: dan huwa dak li nappoġġjaw għalih.

L-ismijiet tagħna huma Almog Yoana u Negev Raphael SADe, aħna t-tnejn li aħna mill-Ġermanja, u akkumulajna esperjenzi fl-Iżrael, fin-Netherlands u fi Spanja. L-inizjattiva tagħna “Green Garden Roof Tops” bdiet tiġbor il-firem fis-26 ta’ Mejju 2021. Biex l-idea tagħna ssir realtà, ġbarna seba’ individwi kbar madwarna, li huma membri tal-grupp tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tagħna u flimkien nedejna b’suċċess l-inizjattiva tagħna biex nibdlu l-futur tagħna għall-aħjar. 

Green

Il-qalba tal-pjan tagħna hija li nużaw spazju eżistenti u mhux użat li jinsab fuq uċuħ tas-saqaf ċatt ta’ bini ta’ uffiċċji fl-ibliet. L-idea hija li jinħolqu ġonna ekoloġiċi fuq dawk il-bjut bil-għan u l-viżjoni li tinkiseb Ewropa aktar ekoloġika. Dan se jkollu kontribut essenzjali għall-aktar problema urġenti li qed niffaċċjaw, jiġifieri t-tibdil fil-klima. L-installazzjoni ta’ uċuħ tas-soqfa tal-ġonna ħodor se tvarja skont il-klima tal-pajjiżi differenti u l-piż tal-bjut huwa kapaċi jsostni. Mhu se jkun hemm l-ebda lista eżawrjenti fir-rigward tat-tipi ta’ flora li n-naħa ta’ fuq tas-saqaf tal-ġonna ħadra se tikkonsisti minn korporazzjonijiet li se jiksbu għarfien espert biex jiddeċiedu liema elementi għandhom jimplimentaw fuq il-bjut, filwaqt li jirrikonoxxu u jirrispettaw il-linji gwida rilevanti.

Sabiex niksbu Ewropa aktar ekoloġika, l-għan tal-inizjattiva tagħna huwa li noħolqu liġi tal-UE. Il-proposta tagħna lill-Parlament Ewropew qed tinforza l-inizjattiva tagħna billi tistabbilixxi Regolament tal-UE li se japplika għall-Istati Membri kollha fl-Unjoni Ewropea. L-infurzar tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tagħna se jkollu effett pożittiv sinifikanti fuq l-ambjent tagħna, li jirriżulta fit-titjib tat-tibdil fil-klima permezz tat-tnaqqis tat-tisħin globali, tas-sustanzi niġġiesa tal-ilma u kwistjonijiet oħra li jirriżultaw mill-kriżi ambjentali attwali. 

Fil-każ fejn il-korporazzjonijiet jużaw l-ispazju vojt u mhux użat li jeżisti fuq il-ponot tas-saqaf tagħhom u jikkonvertuh f’żona ekoloġika, l-aspetti pożittivi fil-bliet urbani se jkunu effiċjenti u se jseħħu f’perjodu qasir ta’ żmien. B’mod aktar partikolari, l-arja se tiġi ppurifikata, l-ilma tax-xita se jiġi bbaferjat minn impjanti li jevitaw kwistjonijiet ta’ drenaġġ, tnaqqis fil-konsum tal-enerġija, l-inkoraġġiment tal-bijodiversità fil-bliet, it-temperatura ambjentali se titnaqqas, u t-temperaturi ta’ ġewwa se jkunu aktar kesħin.

Hawnhekk, il-benefiċċji ambjentali mhumiex l-uniċi fatturi li għandhom rwol importanti fl-inizjattiva tagħna. Bit-trasformazzjoni tal-uċuħ tas-soqfa vojta u griżi fil-bliet f’wiċċ aħdar, fatturi ewlenin oħra huma rikonoxxuti u koperti, b’mod aktar speċifiku, l-aspetti ekonomiċi, soċjali u ekoloġiċi. Meta wieħed jiffoka fuq il-perspettiva ekonomika dan għandu rwol sinifikanti li huwa element ewlieni fil-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, l-interess ekonomiku huwa fattur essenzjali għall-prestazzjoni u l-attwalizzazzjoni tal-inizjattiva tagħna.   

Biex nimplimentaw l-idea u l-viżjoni tagħna, aħna ħadna kont ta’ tliet elementi importanti, jiġifieri, il-korporazzjonijiet, iċ-ċittadini u l-gvernijiet. Mill-perspettiva tal-korporazzjonijiet, se jkun hemm benefiċċji notevoli, li jistgħu jiġu ddeterminati kif ġej:

  • Ir-reputazzjoni tal-kumpanija speċifika peress li se tikseb punti ta’ sostenibbiltà meta mqabbla ma’ kumpaniji oħra;
  • Il-motivazzjoni tal-impjegati, li jistgħu jieħdu sehem fil-Proġett Green Garden Rooftop se tiżdied, li min-naħa tagħha se jkollha effett pożittiv fuq il-produttività tal-kumpanija;
  • Għajnuna mill-Gvern, peress li l-gvernijiet se jappoġġaw lill-korporazzjonijiet speċifiċi billi jagħtu ċertu kreditu ta’ taxxa fi tmiem is-sena fiskali.

Rigward l-aspett soċjali, l-impjegati tal-korporazzjoni huma parti importanti u essenzjali fil-proġett. L-impjegati jistgħu jagħmlu volontarjat darba fix-xahar jew aktar skont ir-rekwiżiti tal-ġnien aħdar inkwistjoni. B’dan il-mod, mill-perspettiva tal-impjegat, l-individwu qed jipparteċipa u jappoġġa b’mod attiv il-kriżi ambjentali, l-istima personali tiegħu se tiżdied billi jkollu l-possibbiltà li jaġixxi u ma jħossu li m’għandux għajnuna.

Fir-rigward tal-pożizzjoni tal-gvern, dan tal-aħħar se jkun responsabbli biex jappoġġa din l-idea billi jħeġġeġ lill-kumpaniji jieħdu sehem attiv fil-proġett. Meta jitqies li l-kriżi ambjentali qed ikollha impatt enormi fuq is-soċjetà u l-ekonomija tagħna, illum u saħansitra aktar fid-deċennju li ġej, aħna nemmnu li dan l-appoġġ tal-gvern jista’ jiġi rifless fi krediti tat-taxxa f’kull sena fiskali.

green 2

Figura 1: Kontej fil-livell tal-Art O or Around fl-Unjoni Ewropea bejn l-2014 u l-2018 (Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, 2021 — Skedi informattivi tal-pajjiżi dwar it-tniġġis tal-arja)

Il-figura 1 tippreżenta s-sustanzi li jniġġsu l-arja, jiġifieri O to bejn l-2014 u l-2018 f’termini ta’ perċentwal. L-enfasi fuq it-tniġġis tal-arja tirriżulta mill-fatt li t-tniġġis tal-arja huwa problema kritika li qed niffaċċjaw madwar il-bliet madwar id-dinja fiż-żmien attwali tagħna. Mis-sustanzi niġġiesa differenti kollha t-termini li ġejjin huma dawk l-aktar problematiċi li l-Ewropa qed tittratta: Materja partikulata (PM — ‘PM’’), l-Ossidi tan-Nitroġenu (NO’) u l-Ożonu (O’). Huwa importanti li jiġi rrimarkat li t-tniġġis tal-arja huwa kwistjoni lokali, reġjonali u transkonfinali li twassal għal diversi konsegwenzi u impatti negattivi deskritti hawn taħt.

pic3

Biex nikkonkludu, l-enfasi tagħna hija fuq il-kriżi ambjentali u fuq it-tibdil fil-klima. Huwa fatt magħruf li l-ambjent tagħna mhuwiex f’kundizzjoni tajba. Hemm diversi problemi li tfaċċaw matul is-snin, bħat-tibdil antropoġeniku fil-klima, it-tnaqqis tal-ożonu stratosferiku, l-aċidifikazzjoni tal-ilmijiet tal-wiċċ, il-qerda tal-foresti tropikali, it-tnaqqis u l-estinzjoni tal-ispeċijiet, u t-tnaqqis preċipitat tal-bijodiversità. Jeħtieġ li naħsbu mill-ġdid u nsibu modi kif inżidu l-għarfien tal-problemi ambjentali u kif inġibu s-soċjetà tagħna, l-ekonomija u l-protezzjoni tal-pjaneta tagħna f’bilanċ tajjeb. Hija r-responsabbiltà tagħna, il-ġenerazzjoni żagħżugħa li tiddefendi u tagħmel differenza.

Fl-aħħar nett, se nkunu kuntenti nisimgħu mingħandek, l-ideat tagħkom, ir-rakkomandazzjonijiet tagħkom, kif nistgħu naħdmu lkoll flimkien u nagħmlu d-dinja tagħna post aħjar. Barra minn hekk, napprezzaw l-appoġġ tiegħek u nsiru parti minn din l-inizjattiva kbira billi niffirmaw l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tagħna, jekk jogħġbok sib il-link hawn taħt:

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home 

#Bettertogether

L-inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) tagħna, “Green Garden Roof Tops” - https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home

Sit web - https://www.greengardenrooftops.com/ 

Midja Soċjali — Instagram: inizjattiva ggrt_euinitiative at Twitter: @garden_tops.

Almog

Kontributuri

ALMOG Yoana SADe

Mill-perspettiva edukattiva, Master’ s fl-Ekonomija Fiskali fl-Università ta’ Maastricht, il-Pajjiżi l-Baxxi. Lawrja Doppja ta’ Baċellerat fl-Amministrazzjoni tan-Negozju u l-Kontabilità. Mil-lat professjonali, student Interkumpanija u Kontabilist tal-Flus Kontanti fid-dipartiment tal-kontabbiltà f’Intel. Internship bħala student fid-Dipartiment għall-Kontroll tal-Baġit fil-Proġett tal-Parlament Iżraeljan, il- “Knesset”. Fir-rigward tal-volontarjat, ix-xogħol ta’ volontarjat fl-SPCA, ipparteċipa wkoll fil- “Klabb tal-Proprjetà Immobbli” u l- “Klabb Liberali” tal-università. Attwalment, ir-rappreżentant u l-fundatur ta’ inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, “Green Garden Roof Tops”.

Ħalli kummment

Biex tkun tista’ żżid il-kummenti, għandek bżonn tawtentika jew tirreġistra.
Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà: L-opinjonijiet espressi dwar il-Forum tal-ECI jirriflettu biss il-fehma tal-awturi tagħhom u bl-ebda mod ma jistgħu jitqiesu li jirriflettu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-Unjoni Ewropea.
Lest biex tirreġistra l-inizjattiva tiegħek? Trid tappoġġja inizjattiva? Għandek bżonn tkun taf aktar dwar inizjattivi attwali jew passati?