Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Σε όλους τους πιθανούς διοργανωτές: Πηγαίνετε γι’ αυτό, γιατί είναι πραγματικά άξιο και μπορείτε να μάθετε πολλά!

Επικαιροποιήθηκε στις: 22/09/2022

Ο Francesco είναι ένας από τους διοργανωτές του προγράμματος ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Σε αυτή τη συνέντευξη για το Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, αναφέρεται στη δημιουργία της ιδέας, στα κίνητρα της ομάδας που την υποστηρίζει και στις προκλήσεις και τις ανταμοιβές της διεξαγωγής μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας για την προώθησή της.

Είμαστε μια ομάδα νέων, πρώην σπουδαστών, alumnae του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ. Δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα ανταλλαγών πολιτών με το εργαλείο της πρωτοβουλίας πολιτών, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους των δημόσιων διοικήσεων σε εθνικό επίπεδο να μεταβούν στο εξωτερικό και να βιώσουν κάτι σαν ένα Erasmus για αυτούς, ώστε να ανταλλάξουν μεταξύ πόλεων, μεταξύ χωρών, μεταξύ κρατών μελών.

Πρώτα απ’ όλα, είμαστε όλοι νέοι και όλοι έχουμε βιώσει μια εμπειρία όπως το Erasmus είτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ακόμη και εκτός αυτής, ώστε να γνωρίζουμε την αξία της ανταλλαγής ανθρώπων μεταξύ των χωρών.

Γνωρίζουμε ότι η εμπειρία του Erasmus άλλαξε πραγματικά τα δεδομένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλούς σπουδαστές, αλλά δεν θέλουμε να περιορίσουμε την εμπειρία αυτή μόνο στους σπουδαστές. Θέλουμε να την διευρύνουμε και σε άτομα που εργάζονται, άτομα που έχουν οικογένειες, άτομα που εργάζονται ήδη στις εθνικές κυβερνήσεις, στην δημοτική διοίκηση, στις επαρχίες, στις περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Civil Servant ECI Organiser

Τοποθετώ τον εαυτό μου στα υποδήματα ενός δημοσίου υπαλλήλου, ενός ατόμου που μπορεί να είναι 50 ετών — κάτι παλαιότερο, εργάζεται, ας πούμε στο ταχυδρομείο σε ένα πολύ μικρό χωριό της βόρειας Ιταλίας. Φανταστώ ότι ένα τέτοιο άτομο θα ενδιαφερόταν να μεταβεί στο εξωτερικό σε άλλη χώρα και να κάνει κάτι παρόμοιο, για παράδειγμα να εργάζεται στο ίδιο ταχυδρομικό γραφείο αλλά στη Γαλλία και να μαθαίνει στην ίδια θέση με τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία στη Γαλλία σε αυτή την άλλη διοίκηση. Αυτό θα επιτρέψει στον εργαζόμενο να μάθει μια άλλη γλώσσα, ίσως τα γαλλικά ή τα αγγλικά, να μάθει τις βέλτιστες πρακτικές αυτής της άλλης διοίκησης και να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά από μερικούς μήνες με εμπλουτισμένο υπόβαθρο, προσπαθώντας να εξηγήσει στους συναδέλφους του ποια ήταν η εμπειρία, καθώς και με την αυξημένη δυνατότητα για τη δική του σταδιοδρομία, ίσως τη δυνατότητα να επιτύχει μια προαγωγή και να αποκτήσει καλύτερη θέση στη δική του εργασία καταγωγής. Έτσι, και με λίγα λόγια, όλοι εμείς υποστηρίζουμε.

Είμαστε νέοι, αλλά όλοι έχουμε το όνειρο να εργαστούμε για τις δημόσιες διοικήσεις είτε εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είτε για τα κράτη μέλη μας, και γι’ αυτό είναι εύκολο για εμάς να θέσουμε στο προσκήνιο τους ανθρώπους που εργάζονται για τις δημόσιες διοικήσεις. Αυτό το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ήταν απαραίτητο για εμάς, διότι είμαστε όλοι Ευρωπαίοι και πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα εργαλεία που παρέχει η ευρωπαϊκή δημοκρατία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.

Και γιατί ειδικότερα μια πρωτοβουλία πολιτών; Ήταν ένα είδος σύμπτωσης που τότε μελετήσαμε στο Κολλέγιο της Ευρώπης ακριβώς πώς λειτουργεί η Πρωτοβουλία Πολιτών. Η ιδέα ήταν να δοκιμάσουμε αυτό το εργαλείο που η ευρωπαϊκή δημοκρατία μας δίνει πρώτα απ’ όλα αν πρόκειται πράγματι για πρωτοβουλία των πολιτών. Είμαστε απλώς πολίτες, είμαστε απλώς φοιτητές, είμαστε, δεν μπορούμε να πούμε κανείς. Θέλουμε να προσπαθήσουμε αν αυτό το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει και για εμάς και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να πάμε και να προσπαθήσουμε, απλώς να δοκιμάσουμε, τι θα ήταν.

Αυτός ήταν για εμάς ένας πρώτος τρόπος να μάθουμε κάτι, να μάθουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, πώς λειτουργεί η δημοκρατία, πώς μπορούν οι ιδέες να γίνουν πραγματικότητα εάν διοχετευθούν με τους κατάλληλους τρόπους.

Αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό, επειδή βέβαια βλέπετε τις προκλήσεις, αλλά βλέπετε και την ευκαιρία, και η ευκαιρία μάθησης είναι πραγματικά μεγάλη. Το σημαντικότερο είναι ότι η επίτευξη ενός εκατομμυρίου υπογραφών θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς, αλλά αυτό που είναι πιο πολύτιμο είναι η ευκαιρία να μοιραστούμε την ιδέα, η ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την ιδέα και βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα.

Όταν ξεκινήσαμε, εντοπίσαμε αμέσως τους βασικούς παράγοντες με τους οποίους θα θέλαμε να είμαστε σε επαφή, και φυσικά είναι οι εθνικές διοικήσεις, οι εθνικές ενώσεις εργαζομένων και πολλοί διαφορετικοί οργανισμοί που εδρεύουν στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη. Φυσικά, ο πρώτος στόχος ήταν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να τους πείσουν να συμμετάσχουν στην εκστρατεία μας, αλλά σύντομα μάθαμε ότι η διαδικασία αυτή ήταν κάπως δύσκολο να πούμε, γιατί δεν ξέραμε, δεν είχαμε ακόμη ένα όνομα, δεν είχαμε ακόμη εδραιωθεί. Αυτό που αποφασίσαμε αρχικά ήταν να δρομολογήσουμε μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους στο διαδίκτυο, ξεκινώντας από τους φίλους μας, ξεκινώντας φυσικά από τις οικογένειές μας, και προσπαθώντας να συνδέσουμε τουλάχιστον μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων για να διευρύνουμε και να πούμε στη συνέχεια: «Κοιτάζουμε, συλλέγουμε υπογραφές, έχουμε ήδη αρκετές εκατοντάδες που θέλουμε να φτάσουμε στα 1 εκατομμύρια, σας παρακαλούμε να μας προσυπογράψετε γιατί αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό».

Στην πράξη, το πρόβλημα, επίσης μία από τις δυσκολίες, ήταν ότι δεν είμαστε πλέον μαθητές που εργαζόμαστε και, φυσικά, καθένας από εμάς είναι πολύ πλούσιος με το δικό του έργο, με αποτέλεσμα να καθίσταται επίσης δύσκολο να αφιερώσουμε χρόνο και προσπάθειες και ενέργειες στην πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία μας δεν λαμβάνει καμία χρηματοδότηση. Τα μόνα άτομα που συμμετέχουν είναι μόνο εμείς, εννέα νέοι, και τώρα εργαζόμαστε. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε όρια, κατανοούμε ότι μπορούμε να μοιραστούμε τον ελεύθερο χρόνο μας για την πρωτοβουλία, αλλά κατανοούμε επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να επεκταθούμε και να αποκτήσουμε πραγματικά το όνομά μας παντού.

Η ιδέα μας εφαρμόζεται ήδη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και αυτό είναι μεγάλο! Βλέπουμε ήδη τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συζητήσουν την ύπαρξη ενός Erasmus για δημόσιους υπαλλήλους — αυτό συμβαίνει ήδη. Ορισμένοι υπουργοί, ορισμένοι υπάλληλοι εντός των εθνικών διοικήσεων το εξετάζουν ήδη. Αυτό σημαίνει ότι η μπάλα είναι στραμμένη, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως η ιδέα αυτή θα μπορούσε να γίνει δεκτή ακόμη και από άλλες δημόσιες αρχές.

Το σημαντικότερο για εμάς είναι να μοιραστούμε την ιδέα και να συνεχίσουμε να προωθούμε τη συζήτηση.

Θα συνιστούσα σε όλους τους διοργανωτές ή τους δυνητικούς διοργανωτές να προχωρήσουν απλώς σε αυτό, να δοκιμάσουν αυτό το εργαλείο, να συγκεντρώσουν μια ομάδα και να προχωρήσουν σ’ αυτό. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, να γίνει αντιληπτό ότι είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί, αλλά στο τέλος μαθαίνετε τόσο πολλά και μπορείτε να ανακαλύψετε τόσα πολλά και μπορείτε επίσης, εάν επιτύχετε, να δείτε την ιδέα σας να γίνει πραγματικότητα. Θα το συνιστούσα σε όλους τους νέους, τους έμπειρους, όλους και όχι μόνο τα άτομα που έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες. Αυτό που έχει καθοριστική σημασία είναι για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μοιραστούν ιδέες και να προσπαθήσουν να το πράξουν, διότι, ακόμη και αν δεν την κάνετε, ακόμη και αν δυσκολεύεστε να την κάνετε, αλλά ακόμη και αν μπορείτε να μάθετε πολλά, μπορείτε να μοιραστείτε την ιδέα σας και η ιδέα σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα με άλλον τρόπο που δεν περιμένετε. Απλώς συνεισφέρετε στον δημόσιο διάλογο, ο οποίος είναι και μεγάλος, γιατί αξίζει!

 

Παρακολουθήστε τη βιντεοσκοπημένη συνέντευξη με τον Francesco: εδώ 

 

 

 

Βρείτε περισσότερα άρθρα σχετικά με τους νέους και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών:

Ας το γνωρίσετε, να κάνετε το φούσκωμα, να σας γνωρίσετε τον αντίκτυπο!

Η πρωτοβουλία των σπουδαστών που την προσέφερε στην Πράσινη Συμφωνία: «Οι μάχες που αξίζει να αγωνιστούν δεν κερδίζουν σχεδόν ποτέ με χρήματα»

«Μοντέλο ΕΠΠ»: Πώς οι μαθητές κερδίζουν στην πράξη τους ενεργούς ευρωπαίους πολίτες

Οι νέοι Ιταλοί δοκιμάζουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ως εργαλείο κινητοποίησης για το κλίμα

Sinead O’Keeffe, «Ψηφοφόροι Χωρίς Σύνορα»: Το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι το καλύτερο εργαλείο για την άμεση συμμετοχή των νέων στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ

Συμμετοχή των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Αφήστε ένα σχόλιο

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα σχόλια που διατυπώνονται στο φόρουμ της ΕΠΠ αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας; Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;