Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Všem potenciálním organizátorům: Jděte za to, protože si to opravdu zasluhujeme a můžete se naučit hodně!

Datum aktualizace: 22/09/2022

Francesco je jedním z organizátorů evropské občanské iniciativy Výměnný program pro státní zaměstnance. V tomto rozhovoru pro Fórum evropské občanské iniciativy hovoří o vytvoření této myšlenky, motivaci týmu, který ji stojí, a o výzvách a odměnách spojených s vedením celoevropské kampaně na její podporu.

Jsme skupinou mladých lidí, bývalými studenty, absolventy College of Europe v Bruggách. Vytvořili jsme tento výměnný program pro státní zaměstnance s nástrojem občanské iniciativy, abychom měli možnost vidět zaměstnance veřejné správy na vnitrostátní úrovni, aby mohli vycestovat do zahraničí a zažít pro ně něco, co pro ně funguje jako Erasmus, a tedy výměna mezi městy, mezi členskými státy a mezi členskými státy.

V prvé řadě jsme všichni mladí a všichni máme zkušenosti, jako je Erasmus, ať už v rámci Evropské unie, nebo dokonce mimo ni, takže víme, jakou hodnotu má výměna lidí mezi zeměmi.

Víme, že zkušenost s programem Erasmus byla pro mnoho studentů skutečně hybnou silou v Evropské unii, ale nechceme tuto zkušenost omezovat pouze na studenty. Chceme ji rozšířit také na osoby, které pracují, osoby, které mají rodiny, osoby, které již pracují v národních vládách, ve městské správě, v provinciích, v regionech po celé Evropské unii.

Civil Servant ECI Organiser

Věřím se do obuvi úředníka, osoby, která je možná 50 let, pracujem, říkáme na pobočce ve velmi malé vesnici v severní Itálii. Představím si, že by taková osoba měla zájem vycestovat do zahraničí do jiné země, například pracovat na téže poště, ale ve Francii, a učit se ve stejném postavení, jak je práce vykonávána ve Francii v této jiné správě. To by zaměstnanci umožnilo naučit se jiný jazyk, například francouzštinu nebo angličtinu, naučit se osvědčené postupy této jiné správy a po několika měsících se vrátit domů s obohaceným prostředím, aby se svým kolegům pokusil vysvětlit, jaká byla jejich zkušenost, a také lepší možnost pro svou vlastní kariéru, možná možnost získat povýšení a získat lepší postavení ve svém vlastním původním zaměstnání. To je tedy také stručně řečeno, co všichni obhajujeme.

Jsme mladý, ale všichni máme sen o práci pro orgány veřejné správy, ať už v rámci evropských orgánů, nebo v našich členských státech, takže je pro nás snadné sestávat do obuvi lidí, kteří pracují pro orgány veřejné správy. Tento nástroj evropské občanské iniciativy měl pro nás zásadní význam, protože jsme všichni Evropané a jsme pevně přesvědčeni, že nástroje, které nám evropská demokracie poskytuje, lze účinně využít.

A proč se jedná zejména o občanskou iniciativu? V té době jsme na College of Europe studovali přesně to, jak občanská iniciativa funguje. Záměrem bylo vyzkoušet tento nástroj, který nám evropská demokracie umožňuje především zjistit, zda se skutečně jedná o iniciativu občanů. Jsme pouze občané, jsme pouze studenti, nemůžeme říci, že nikdo. Chceme se vyzkoušet, zda může tento nástroj fungovat i pro nás, a proto jsme se rozhodli pro něj. Proto jsme se rozhodli jít a pokusit se jen zkusit, co by to bylo.

Bylo to pro nás především způsob, jak se naučit něco, jak systém funguje, jak funguje demokracie, jak se mohou myšlenky stát realitou, budou-li směrovány správnými způsoby.

To bylo velmi motivující, protože samozřejmě vidíte výzvy, ale také vidíte příležitost a příležitost k učení je skutečně skvělá. Nejdůležitější je, že dosažení jednoho milionu podpisů by pro nás bylo skvělou příležitostí, ale nejcennější je příležitost sdílet tento nápad, příležitost hovořit o této myšlence a již vidíme výsledky.

Jakmile jsme začali, okamžitě jsme určili klíčové aktéry, s nimiž bychom chtěli být v kontaktu, a samozřejmě mezi ně patří vnitrostátní správní orgány, národní svazy zaměstnanců a mnoho různých dalších organizací se sídlem v Bruselu a v členských státech. První cíl samozřejmě spočíval ve snaze je kontaktovat a přesvědčit je, aby se připojili k naší kampani, ale brzy jsme se dozvěděli, že tento proces je poněkud obtížný, protože nám nevěděli, že jsme ve skutečnosti neměli název, ale nebyli jsme nastolíni. Nejprve jsme se rozhodli zahájit kampaň v sociálních médiích, která se snaží mobilizovat lidi na internetu, počínaje našimi přáteli, samozřejmě počínaje našimi rodinami a pokusit se propojit alespoň kritické množství lidí, aby se poté rozšířili a řekli: „Shromažďujeme podpisy, máme již několik stovek osob, které chceme dosáhnout 1 milionu, a proto nám to může být účinné.“

V praxi je jedním z problémů také to, že nyní již nepracujeme studenty a každý z nás je samozřejmě velmi rušný s vlastní prací, takže je také obtížné věnovat této iniciativě čas, úsilí a energii. Naše iniciativa nedostává žádné finanční prostředky. Jedná se pouze o nás, devět mladých lidí a nyní pracujeme. Chápeme, že máme omezení, chápeme, že můžeme sdílet náš volný čas na tuto iniciativu, ale také chápeme, že je velmi obtížné rozšířit činnost a skutečně získat naše jméno všude.

Naše myšlenka se již uplatňuje mnoha různými způsoby a je to skvělé! Vidíme, že členské státy Evropské unie již diskutují o tomto programu Erasmus pro úředníky – to je již něco, co se děje. Někteří ministři, někteří zaměstnanci v rámci vnitrostátních správních orgánů ji již zvažují. To znamená, že koule se otáčí a rozpíná, což znamená, že by tato myšlenka mohla být sdílena i jinými veřejnými orgány.

Pro nás je nejdůležitější sdílet tuto myšlenku a pokračovat v diskusi.

Doporučil bych všem organizátorům nebo potenciálním organizátorům, aby se tam dostali na tento nástroj, vyzkoušeli si tento nástroj, vytvořili tým a vyšli se na to, že je to obtížné, je to náročné, lze to považovat za velmi obtížné, ale nakonec se učíte tolik a můžete tolik objevovat, a pokud uspějete, můžete také vidět, že se váš nápad stane realitou. Doporučil bych to všem mladým lidem, zkušeným lidem, všem, a nikoli pouze lidem se sídlem v Bruselu. Je nezbytné, aby se všichni v celé Evropské unii podělili o nápady a pokusili se to udělat, protože i když to nečiníte, i když se vám to nedaří, ale stále se můžete naučit hodně, můžete svůj nápad sdílet a váš nápad by se mohl stát realitou jiným způsobem, který neočekáváte. Přispíváte pouze k veřejné debatě, která je také skvělá, takže jde o to, protože to stojí za to!

 

Podívejte se na video rozhovor s Francescoem: zde 

 

 

 

Další články o mladých lidech a evropské občanské iniciativě:

Zraňte to, učiňte to Fun, prokažte je dopad!

Studentská iniciativa, která ji učinila součástí Zelené dohody pro Evropu: „Krádeže, za něž stojíme za boj, téměř nikdy nevyhrály peníze“

„Model ECI“: Jak se studenti učí, aby se stali aktivními evropskými občany v praxi

Mladí Italové testují evropskou občanskou iniciativu jako nástroj pro mobilizaci v oblasti klimatu

Sinead O’Keeffe, Voters bez hranic: Nástroj evropské občanské iniciativy je pro mladé lidi nejlepším nástrojem, jak se přímo zapojit do tvorby politik EU

Zapojení vysokoškolských studentů do evropské občanské iniciativy

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?