Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyvos forumas

10 metų nuo pirmojo EPI reglamento priėmimo: merginos priežastis ar rūpestis?

Atnaujinta: 29/03/2021

Europos piliečiai ir organizuota pilietinė visuomenė iki šiol atliko pagrindinį vaidmenį siekiant, kad Europos piliečių iniciatyva (EPI) atitiktų savo paskirtį; dabar Europos institucijos turi prie jų prisijungti ir suintensyvinti savo žaidimą.

kalypso2

Europos piliečių iniciatyvos reglamentui suėjus dešimčiai metų, atidžiau pažvelgiame į šią tarptautinę priemonę, kuri pažadėjo iškelti piliečiams rūpimus klausimus, tačiau Europos politinė klasė jų ignoravo. Manome, kad tai buvo gana tvirtas užmojis siekiant unikalaus demokratinio Sąjungos enfigūravimo. Kaip pradėti nuo to, ką turime, ir geriau įgyvendinti Europos piliečių iniciatyvos pažadą nuo prieš dešimtmetį?

Turėtų būti labai pasidžiaugta, kad prieš dešimt metų Europos Sąjunga sukūrė pirmąją tarptautinę dalyvaujamosios demokratijos pasaulyje priemonę. 2001–2003 m. konstituciniame konvente, kuris 2007 m. įtvirtintas Lisabonos sutartyje, Europos piliečių iniciatyvos teisinė sistema pradėta taikyti prieš dešimt metų, todėl pirmosios faktinės Europos piliečių iniciatyvos buvo pradėtos įgyvendinti po metų, t. y. 2012 m. Ar nuo šio reglamento 10-ojo gimtadienio turime minėjimo ar susirūpinimo?

Daug kas gali įvykti per dešimtmetį. Europos integracija – tai daugybė pavyzdžių, kai švenčiama įspūdinga senųjų metų sukaktis. 1960 m. Europos Bendrijos švęsė Šumano deklaracijos 10 metų sukaktį. Per pastaruosius dešimt metų buvo pasirašyta Europos anglių ir plieno bendrijos sutartis, Romos sutartis ir Euratomo sutartis. Pastarosios 10-osios metinės savo ruožtu buvo žymimos dideliais pokyčiais, įskaitant institucijų, įsteigtų pagal šias tris Sutartis, sujungimą į vieną ES institucijų, apie kurias šiandien žinome, rinkinį. Tačiau ką galime padaryti per pirmąjį Europos piliečių iniciatyvos dešimtmetį?

Iki šiol nuo 2011 m. buvo prašoma įregistruoti 101 EPI, vidutiniškai beveik vieną kartą per mėnesį. Tai įspūdingas visų paskyrų Europos pilietinės visuomenės vakuumas. Tačiau iš ten skaičiai mažėja: 76 buvo užregistruoti, 6 buvo sugebėta surinkti reikiamą milijoną parašų bent septyniose valstybėse narėse arba 7, jei taip, kaip tai darome, pagal STOP TTIP savarankiškai suorganizuotą EPI, kurią vėliau patvirtino ES Teisingumo Teismas.

Vis dėlto, svarbiausia, iš septynių iniciatyvų, dėl kurių ji tapo tikslinga, reikėtų tikėtis daugiau sėkmės teisėkūros srityje pavyzdžių. Viena iš nedaugelio Europos Komisijos tolesnių veiksmų buvo grindžiama iniciatyva „Right2Wate r“. Po to buvo peržiūrėta Geriamojo vandens direktyva, kuri įsigaliojo šių metų pradžioje, kaip atsakas į prasiskverbimą (nenumatytas) – praėjus 9 metams nuo pirmosios sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos pradžios. Atrodo, kad klajokliniam kupranugariui lengviau įsiskverbti į adatą, nei paskelbtą EPI paversti teisės aktais.

Kodėl nuo tokio daug žadančio gimimo tokia vaikystė sulaukia potvynio? Ir iš kur turėtume eiti iš čia?

Kas perteikiama produkto pavadinimu?

Turime grįžti prie pačios EPI, kuri prieš dešimt metų buvo beveik visuotinai vertinama, nes dauguma tikėjosi, kad tai yra precedento neturinti priemonė, galinti daryti didelį poveikį demokratiniam Sąjungos gyvenimui. Vis dėlto šis akivaizdus konsensusas nuo pat pradžių turėjo trūkumų, atspindinčių labai skirtingas nuomones apie pageidaujamą demokratijos pobūdį ir piliečių dalyvavimą ES. Nuo to laiko EPI turėjo tarnauti ES demokratiniam Rorschach testui – tarpvalstybinėms demokratinėms inovacijoms, kurių struktūra yra pakankamai dviprasmiška, kad įvairūs suinteresuotieji subjektai galėtų atlikti skirtingus svarstymus. Trumpai tariant, plačiausio užmojo skaitymui naudojamas tiesioginės demokratijos aspektas, kuris paprastai apima konsultacinius arba privalomus „iš apačios į viršų“ mechanizmus, kuriais tiesiogiai išreiškiami piliečių pageidavimai, pavyzdžiui, teisėkūros iniciatyvos ir referendumai. Dalyvaujamoji demokratija yra platesnė sąvoka, kurią populiarina respublikos teorija, apimanti įvairius aktyvaus pilietiškumo idealo įgyvendinimo būdus, siekiant, kad pavieniai asmenys ar grupės dalyvautų ne tik visoje visuomenėje. Galiausiai, svarstymų demokratija yra ta, ką ji sako apie tai, kad demokratija suvokiama kaip politinių diskusijų forumas, kuris, kaip tikimasi, gali padėti pasiekti tam tikrą sutarimą, suteikiant piliečiams galimybę keisti savo pageidavimus remiantis kolektyviniu viešu mąstymu.

Kiekvienas iš šių demokratijos suvokimų lemia skirtingą EPI tikslo, taikymo srities ir potencialo suvokimą. Pagal analogiją su panašiai pavadintomis nacionalinio lygmens populiariomis iniciatyvomis EPI iš pradžių buvo laikoma „pirma tarpvalstybine tiesioginės demokratijos priemone“. Kita vertus, Europos Komisija labai džiaugėsi tuo, kad EPI yra dviprasmiškos ir pabrėžia vien tarpvalstybinį svarstymą, o ne piliečių sprendimų priėmimą. Pastaruoju požiūriu Europos piliečių iniciatyvos galėtų būti sidabrinė brošiūra, skirta piliečių apatijai ar bent jau abejingumui Europos reikalams spręsti. Pavyzdžiui, kai 2010 m. žiniasklaida darė spaudimą dėl pavojaus, kad Europos piliečių iniciatyva gali nepavykti panaikinti demokratinio atotrūkio tarp Briuselio ir piliečių, tuo metu Komisijos pirmininko pavaduotojas Maros’as S-efc-ovic’as nesutiko „ne tik dėl to, kad ji suteikia piliečiams galimybę tiesiogiai reikšti savo nuomonę Briuselyje, bet ir dėl to, kad ji paskatins realias tarpvalstybines diskusijas ES klausimais“.

Atotrūkis tarp pilietinės visuomenės atstovų, kurie tikisi labiau tiesioginės demokratijos, ir Komisijos, kuri būgštavo, kad jos izoliuota sprendimų priėmimo kultūra bus perdėta, buvo tik iš dalies pašalintas po to, kai buvo ilgai lauktas naujo ir daug patogesnio naudoti EPI reglamento 2.0, kuris pradėtas taikyti 2020 m., priėmimas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad pasiekėme bendrą sutarimą, jog dabartinė EPI yra tik tarpvalstybinė darbotvarkės nustatymo priemonė. Todėl Europos piliečių iniciatyva gali paskatinti tarpvalstybines diskusijas ir kelti piliečiams rūpimus naujus klausimus, kuriuos politinė klasė ignoravo. Tai gana tvirtas užmojis siekiant unikalaus Sąjungos enfatyvumo. Kaip pradėti nuo to, ką turime ir kaip geriau įgyvendinti Europos piliečių iniciatyvos pažadą?

Kaip neišmesti kūdikio su vonios vandeniu?

Gausėjančioje literatūroje šia tema pasiūlyta daug galimybių, tačiau svarbiausia, ką galima padaryti nekeičiant Sutarties? Viena vertus, reikia reaguoti į tai, kad, kalbant apie Europos piliečių iniciatyvas, Komisija yra ir teisėja, ir vertinimo komisija, turinti kompetenciją priimti sprendimus dėl jų priimtinumo, tolesnių veiksmų ir jų galutinio likimo. Manome, kad šis vertinimo procesas, nors ir lieka Komisijos rankose, turi būti atviras kitiems dviem instituciniams subjektams, t. y. Tarybai ir Parlamentui. Tačiau, be institucinės reformos, kyla pavojus ne tik šių institucijų demokratiniams principams. Mūsų kasdienės prabangos yra ne tik oficialios taisyklės, bet ir bendros demokratinės etikos ar mąstysenos.

Šiuo metu grįšime prie nuomonės, kad kiekviena peticija, kuria siekiama paskelbti Europos piliečių iniciatyvą, grindžiama priežastimi, kuri, daugelio piliečių nuomone, yra pakankamai svarbi, kad galėtų įsitraukti į sunkią tarpvalstybinės politikos užduotį ir organizuoti (nesvarbu, ar tai būtų kova už mūsų klimatą, besąlyginės bazinės pajamos Europoje, visapusiškos politinės ES piliečių teisės ar sąžininga visuotinė prieiga prie vakcinų), EPI kampanijos ne tik diskutuoja dėl tarpvalstybinių klubų. Sunkiu organizatorių ir rėmėjų darbu kiekviena EPI sukuria neįkainojamą naują tarptautinį tinklą, nevienalytę tam skirtų europiečių koalicijas, kurios nusprendžia didinti savo balsą tiek horizontaliai, europizuojant atitinkamas nacionalines viešąsias sritis, tiek vertikaliai, darant spaudimą ES institucijoms. Tačiau moksliniai tyrimai parodė, kad be sąmoningos institucinės paramos didžioji tokių kampanijų energijos dalis nusipelno oficialios išvados. Po stiprios srovės tipinė Europos piliečių iniciatyvos kampanija palieka sausą upės vagas. Tik keletas jų įsitvirtino kaip nuolatinis „iš apačios į viršų“ ir tarpvalstybinio politinio dalyvavimo šaltinis.

Atsižvelgdami į tokias „demokratines atliekas“, manome, kad Komisija galėtų įgyvendinti novatoriškus būdus, kaip išsaugoti turtingą Europos piliečių iniciatyvų sukurtą žmogiškąjį kapitalą. Ar tai nebūtų tinkama institucijai, kuri turėtų būti Sutarčių sergėtoja? Tai nebūtų tokia didelė tvarka – Europos piliečių iniciatyvos organizatoriai jau bus paleidę savo tinklą, todėl EK mandarinams reikės tik pagalbos surenkant laimikį. Jei ES nori įgyvendinti tikrą požiūrį į tvarią integraciją, ji turės geriau atsižvelgti į procesus, kurie yra tvarūs, atsparūs ir politiškai remiami visoms kartoms. Toks požiūris padėtų ne tik išsaugoti vertingus dalyvavimo tinklus ir demokratines jėgas, bet ir remti ES teises ir teisinę valstybę užtikrinant nuolatinį dalyvavimą ir vis daugiau Europos piliečių (ir, tikiuosi, už jos ribų) atsakomybės jausmą, kad Sąjunga taip pat priklauso jiems.

Vaikas – ne daugiau

Iki šiol, ko gero, nenuostabu, kad Europos piliečiai ir organizuota pilietinė visuomenė atliko pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad EPI atitiktų savo paskirtį. Kad ir kur jie būtų kilę, jie turi ir toliau reikšti tiesą valdžioje. Tačiau šiame etape Europos institucijos turi prie jų prisijungti šiuo dideliu demokratiniu nuotykiu ir suintensyvinti savo žaidimą. Kadencijos pradžioje EK Pirmininkė Ursula von der Leyen įsipareigojo „priimti teisėkūros procedūra priimamą aktą“, kai tik Europos Parlamentas „priims rezoliucijas, kuriose prašoma, kad Komisija pateiktų pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų“ (Sąjunga, kuri siekia daugiau). Žinodamas apie šį naują įsipareigojimą, Europos Parlamentas galėtų jį išbandyti naudodamasis savo teise priimti ne tik neprivalomas rezoliucijas, kuriomis patvirtinamos sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos, kaip tai neseniai padarė „Minority SafePack“ atveju, bet ir pasinaudodamas savo iniciatyvos teise ir teikdamas rezoliucijas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225 straipsnį. Tokiu būdu institucijos dėtų pastangas, kad ES piliečiai aktyviau dalyvautų formuojant Europos politiką. Įsivaizduokime: grandininė reakcija, kurią piliečiai per EP ir Komisiją veda prie naujo ES teisės akto. Tarptautinė demokratija prasideda nuo to, kad valdžioje esantys asmenys iš tikrųjų susipažįsta su savo žodžiais.

 

Atsakomybės ribojimo pareiškimas: EPI forume pareikštos nuomonės atspindi tik jų autorių požiūrį irjokiu būdu negali atspindėti Europos Komisijos arba Europos Sąjungos pozicijos.

kalypso
Petar

Autoriai

Kalypso Nicolaidis

Kalypso Nicolaidis yra tarptautinio valdymo profesorius Florencijoje esančioje EUI tarptautinio valdymo mokykloje. Šiuo metu ji yra išėjusi atostogų iš Oksfordo universiteto, kur nuo 1999 m. yra tarptautinių santykių profesorė ir Europos studijų centro Sentonijos koledžo valdymo organo narė. Anksčiau Harvardo universiteto Kennedžio vyriausybės mokyklos ir ENA profesorė dirbo su daugeliu ES institucijų, įskaitant Europos Vadovų Tarybos svarstymų grupės dėl Europos ateities, kuriai pirmininkavo Felipe Gonzįlez (2008–2010 m.), narė ir yra ECFR tarybos narė. Jos mokslinių tyrimų interesai yra susiję su Europos integracijos vidaus ir išorės aspektais, taip pat pasauliniais reikalais, pripažinimo, demokratijos teorijos, solidarumo ir empatijos, pasaulinio valdymo ir tarptautinės prekybos, tvarios integracijos, pokolonializmo, mito ir politikos bei naujų technologijų importo į tarptautinius santykius vykdytojais.  Naujausios jos knygos yra „Išvykimas, rekoningas, aukojimas: Trys „Brexit’o“ priemonės“ (įsipareigojimų neprisiimta, 2019 m.), „The Greco-German Affair in the Euro crisis: Tarpusavio pripažinimas Nuostolis?“ (kartu su Sternbergu ir Gartzou-Katsouyanni, Palgrave, 2018 m.) ir „Echoes of Empire: Atmintis, tapatybė ir kolonijinės teisės“ (redited by Sebe, I.B. Taurus, 2015). Daugiau informacijos galima rasti jos interneto svetainėje: http://kalypsonicolaidis.com/

Šiuo metu Petar Markovic yra Europos universitetinio instituto Florencijoje (Italija) tarptautinio valdymo mokyklos politikos vadovas. Prieš laimėdamas šią stipendiją, jis buvo Europos piliečių veiksmų tarnybos (ECAS) Piliečių teisių mokymo koordinatorius. Iki 2020 m. jis buvo ECIT fondo direktorius. Abiejose šiose Briuselyje įsikūrusiose pilietinės visuomenės organizacijose jis buvo skirtas Europos pilietiškumo tyrimams, propagavimui ir propagavimui. Petar turi dvigubą politikos teorijos ir politikos mokslų daktaro laipsnį, Belgijos Université Libre de Bruxelles (ULB) ir LUISS Romoje, o moksliniai tyrimai vyksta Oksfordo universitete. Dabar jis praktiškai įgyvendina savo žinias apie tarptautines demokratines inovacijas, pavyzdžiui, Europos piliečių iniciatyvą, skatindamas piliečių vadovaujamą politiką už tautinės valstybės ribų. 2019 m. jis buvo atsakingas už tarptautinio projekto „Transeuropa Caravans“ mokymo ir politinio poveikio veiklą, pagal kurią 15 ES šalių 25 jauni aktyvistai ieškojo partnerysčių ir geriausios patirties novatoriško tarptautinio politinio dalyvavimo srityje. Petar taip pat bendradarbiauja ULB Institut d’études européennes ir moko ES politikos ir tarptautinių santykių istoriją Vesalijaus koledže. Už ES ribų jo mokslinių tyrimų interesai apima Vakarų Balkanų demokratizaciją. 

Prisijunkite prie jų forume!

Pateikite komentarą

Norėdami parašyti komentarą turite prisijungti arba prisiregistruoti.

Pastabos

Adriana-Nicoleta MUNGIU PATRASCU | 26/03/2021

Štai dar viena šventės priežastis:

2021 m. kovo 27 d. pradedamas taikyti Reglamentas dėl ES rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo. Komisijos pasiūlymas buvo pateiktas 2018 m. balandžio 11 d., Europos Komisijai pateikus atsakymą į Europos piliečių iniciatyvą:„Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ ir užbaigti Bendrųjų maistui skirtų teisės aktų reglamento tinkamumo patikrą pagal geresnio reglamentavimo darbotvarkę. 2019 m. birželio mėn. dvi teisėkūros institucijos – Taryba ir Europos Parlamentas – jį priėmė per trumpesnį nei 15 mėnesių laikotarpį.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Komisijos narė Stella Kyriakides sakė:„Didesnis ES mokslinės veiklos maisto srityje skaidrumas sustiprins vartotojų pasitikėjimą. Šios naujos skaidrumo taisyklės tiesiogiai atsiliepia į mūsų piliečių raginimus. Juos įgyvendiname tuo metu, kai Komisija, įgyvendindama strategiją "Nuo ūkio iki stalo", tvirtai įsipareigojo užtikrinti didesnį tvarumą, kad mūsų maisto gamybos ir vartojimo būdas būtų sveikas ne tik mums, bet ir mūsų planetai.“

Daugiau apie tai: Pasitikėjimo maisto produktų moksliniais tyrimais didinimas (europa.eu)

Norėdami parašyti komentarą turite prisijungti arba prisiregistruoti.
Atsakomybės ribojimo pareiškimas. EPI forume pareikštos nuomonės atspindi tik jų autorių požiūrį ir jokiu būdu negali atspindėti Europos Komisijos arba Europos Sąjungos pozicijos.
Esate pasirengę užregistruoti savo iniciatyvą? Norite paremti iniciatyvą? Norite gauti daugiau informacijos apie dabartines arba ankstesnes iniciatyvas?