Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

An bhfuil sé i gceist agat tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a sheoladh, nó an bhfuil ceann á chur chun cinn agat faoi láthair?  Nó b’fhéidir go bhfuil spéis agat tionscnaimh ionchasacha ó shaoránaigh a phlé?

Is spás é an fóram seo duit faisnéis agus comhairle phraiticiúil a fháil faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, agus ábhar ar bith lena mbaineann a phlé. Ní féidir rochtain a fháil ar roinnt gnéithe go dtí go gcláraíonn tú. Is í Seirbhís Gnímh na Saoránach Eorpach (ECAS) a fheidhmíonn an t-ardán seo thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh agus faoi chonradh leis.

Chun féachaint ar liosta na dtionscnamh Eorpach ó na saoránaigh nó chun tionscnamh nua a chlárú, téigh chuig suíomh gréasáin an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh.

Infographic (2022) | European Citizens' Initiative: Data & Figures
European Citizens' Initiative: Data & Figures
Béarla
(816.19 KB - PDF)
Íoslódáil
Físeán - Fóram an Tionscnamh Eorpach á na saoránaigh

Na hábhair foghlama is déanaí

Faigh tuilleadh ábhar ar an leathanach LEARN 

Cúrsaí ar líne: Scileanna Riachtanacha d’Eagraithe thionscnamh Eorpach ó na saoránaigh

An bhfuil spéis agat níos mó a fhoghlaim faoin bpróiseas agus faoin gcleachtas a bhaineann le tionscnamh Eorpach rathúil ó na saoránaigh a fhorbairt? Tabhair cuairt ar ár gcúrsa ar líne: cúrsa ar líne

Díríonn an cúrsa ar líne ar ghnéithe praiticiúla an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, cuir i gcás: - Réimse inniúlachtaí an Choimisiúin a thuiscint agus an próiseas clárúcháin a bhainistiú - Feachtasaíocht rathúil ar líne agus as líne in aimsir COVID - Sínithe a bhailiú - Ceanglais cosanta sonraí – Líonraí tacaíochta uile-Eorpacha a fhorbairt - Tiomsú airgid - Abhcóideacht - Gníomhaíochtaí leantacha. 

NUA! Nóta Treorach maidir leis an Lárchóras Bailithe Ar Líne

Nóta Treorach maidir leis an Lárchóras Bailithe Ar Líne
Nóta Treorach maidir leis an Lárchóras Bailithe Ar Líne
Gaeilge
(505.6 KB - PDF)
Íoslódáil

Lean ECI ar na meáin shóisialta

The discussion continues on Twitter, LinkedIn and Facebook. We are active on these platforms, using the #EUTakeTheInitiative hashtag.

Lean muid ansin!

Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.
Réidh le do thionscnamh a chlárú? Ag iarraidh tacú le tionscnamh? Tuilleadh eolais ag teastáil uait faoi thionscnaimh reatha nó faoi thionscnaimh a bhí ann cheana?