Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Opportunities to work, learn, volunteer and travel in the European Union

Do you live in the Western Balkans - Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro or Serbia? Find out how to take advantage of the opportunities to work, learn, volunteer and travel in the European Union.

Information for young people in other parts of the region, such as Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia, can be accessed from our homepage via the "Choose a country" selector.

*In line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.