Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Internet Explorer. Ο ιστότοπος αυτός λειτουργεί άριστα με Internet Explorer έκδοση 9 και μεταγενέστερη, γι’ αυτό θα πρέπει να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τον ιστότοπο. Τηλεφορτώστε μια νεότερη έκδοση του Internet Explorer από τον ιστότοπο http://www.microsoft.com της Microsoft.

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.


Twitter

"Flight" educational – cultural and consulting NGO


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΕΥ
Είδος διαπίστευσης ΕΕΥ
organisation_acctype: 
Receiving
Ημερομηνία λήξης της διαπίστευσης ΕΕΥ 25/01/2016
Τόπος Vanadzor, Armenia
Τομείς δραστηριότητας
organisation_theme: 
European awareness
Development cooperation
Θέματα

Αριθμός διαπίστευσης ΕΕΥ

2013-PL-33

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εθελοντισμό και την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, επισκεφθείτε την ενότητα Εθελοντικές Δραστηριότητες αυτού του ιστότοπου.

Οι πληροφορίες για τους οργανισμούς και τα προγράμματα είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά.
Project Environment

PROJECT ENVIRONMENT:
The EVS activities will be held in Vanadzor town. The office of Flight NGO is situated in the city center. The EVS volunteer will run the European Club and other activities mostly there for young people from the town. Normally the office is open during 11:00-19:00 every working day. The organisation activities are run by local young volunteers, and they are at the office depending on the activity (about 4 hours a day). There is 1 staff member staying at the office all the time. The organisation has around 50 active volunteers who are involved in different activities. The EVS volunteer will work at the office 5 days a week. The office has all the needed facilities and equipments for organizing the European and Cultural Clubs. Vanadzor is the third largest city in Armenia and the capital of Lori region in the northern part of the country. It is located around 130 km far from the capital Yerevan. There are about 90.000 inhabitants in Vanadzor. Socio-economic sustainability is lower than in Yerevan. There is a high rate of youth unemployment. The direct community of the EVS volunteer are the host organisation members and local active young volunteers who are friendly, social with great enthusiasm. Flight NGO has around 50 active members who are enthusiastic and energetic young people active in social and cultural life of Vanadzor town. The integration and adaptation process of EVS volunteer will be easier while interacting with these active young people. The host organisation Flight NGO will also contact with other EVS host organisation in Vanadzor town and get its EVS volunteer in touch with other EVS volunteers from the town. This will also support the integration process and intercultural learning. The volunteers work starts at 11.00 and ends at 19.00 (including 2 hours of lunch break). Working week consists of 5 days. The volunteer will live in a rented flat near to the office of the host organisation (if it is not near the office, transportation will be provided). A volunteer will have his/her own room. The rented flat is properly decorated and has sufficient furniture with cleaning, cooking, and washing facilities.


PROPOSED ACTIVITIES FOR EVS VOLUNTEERS:
The volunteer will have the following learning opportunities and services:
- developing project management skills while assisting in planning, implementation, and evaluation of youth clubs;
- developing team work and intercultural communication competences while working with active Armenian young people;
- getting knowledge and developing in the following sphere due to his/her preferences: journalism, ecology, literature, psychology, social work while being involved in the respective club activities s/he prefers;
- developing knowledge on European topics, values and presentation/animation competences while assisting in running European and Cultural clubs

The role of EVS volunteer will be assisting the host organisation in its activities. Most of the activities of Flight NGO have been implemented for many years, and the volunteer will give to these activities refreshment, Intercultural and European dimension, and creativity and new ideas. The host organisation will encourage the volunteer to give new ideas to its activities and/or suggest any new activities that they would like to initiate in our communities. The below mentioned planned activities are flexible and will be final-tuned according to the interests and learning needs of the volunteer.

The activities and tasks of volunteer are:
A. Thematic discussions of European Club (20%)
Our organisation (Flight NGO) has planned to open a European Club. The Activity duration will be broken into several different thematic months (lets say Month of European Cooperation, Month of Intercultural Communication, Month of Cultural Tolerance, Month of European Projects etc.). During these months sets of different thematic activities (exhibitions, action days, movie screenings, campaigns, and round tables) are organized for and by young people. The volunteer will work together with the coordinator of the project and other staff members to identify the most topics that are of a high interest and concern for young people. The concrete tasks of the volunteer here will be:
- identification of an interesting discussion topic for young people of Vanadzor;
- together with the volunteers and the staff of Flight NGO preparing discussion materials/presentations for the club meetings;
- preparing and disseminating announcements of these activities for young people;
- together with local volunteers animating club meetings for young people and preparing short reports of these activities;
- to disseminate the printed and other promotional and information materials on European Youth programs and structures (in particular on Youth in Action Programme of EC);
Opening of European Club was suggested by the supporting organisation ICIRLD. Another European Club has been already functioning at another hosting placement in Goris town (Tteni Cooperation – 2011-PL-29) and the effect and impact on local community, in particular youth is huge. Therefore, ICIRLD suggested opening a similar club here in Vanadzor coordinated by FLIGHT NGO. The volunteers/members who will coordinate this club have been already trained by ICIRLD and have proper knowledge on relevant topics and competence in running such a club.

B. Language and Culture Clubs (20%)
It is planned to be organized language and culture clubs where young people will gather to socialize and improve their speaking skills and learn about the cultures of the EVS volunteer. The organisation runs already an English speaking club where organisation members and local young people gather together to improve their English. The volunteers will also assist in running this club. The topic of the speaking club will be chosen by the EVS volunteers and local volunteers/members of Flight NGO. The volunteer tasks will be:
- helping facilitate these clubs and bringing into discussion their intercultural dimension;
- in case the volunteer speaks good English and feels comfortable with teaching, s/he could also provide some language animations;
- teaching the basics of his/her own language (alphabet, basic expressions, etc.) to the local young people of the communities;
- presenting the cultures of the EVS volunteer using various methods of their interest (ppt presentation, theatre, singing and dancing activities, cuisine, etc.);

C. General involvement in the work of the organization (50%)
The host organisation runs youth clubs and publishes a youth social newspaper Flight. The youth clubs are run by its active members for local young people. There are the following thematic clubs: journalism, ecology, literature, psychology, social work. The EVS volunteer can be involved in any youth clubs s/he prefers. Concrete tasks of the EVS volunteer will be:
- assisting and running the youth clubs s/he prefers (preparing discussion topics and materials, making announcements and spreading information about the club/s, assisting in facilitating the process, organizing campaigns, assisting in organizing educational seminars on ecology and other themes of the respective club, etc);
- assisting in developing English version or English part in the youth social newspaper Flight (writing an article about his/her EVS experience, concrete activities, travel and cultural discoveries, writing in English the ongoing activities of the organisation, etc.);
- helping in updating the English part of the host organisation website (writing an article about his/her EVS experience, concrete activities, travel and cultural discoveries, uploading photos, possibly also keeping a separate blog on his/her EVS project, etc.);
- scheduled meetings with the mentor and project coordinator/support staff (the meetings will be once per week);
- having Armenian language course twice per week;

D. The volunteer will also have time and space for initiating activities of their liking (10%)
- s/he will get support for his/her personal project from the hosting organisation (materials, logistic arrangement, methodological support, etc.), as well as ICIRLD (in case of need) will provide constant supervision and support in particular to learning process during the volunteer personal project.
- the supporting organisation ICIRLD will constantly provide support and consultancy to the hosting organisation throughout the EVS service. There will be regular visits and evaluation meetings. Volunteer--Hosting Organisation--Supporting Organisation contact will be strongly kept.

Weekly schedule example
Monday (11:00 – 14:00 Preparation of European Club [identifying discussion/presentation topics and methods and preparing for that, designing the schedule, preparing and disseminating announcements]; 14:00 – 16:00 lunch Break; 16:00 – 18:00 Implementation of European Club [animating club meetings and activities]; 18:00 – 19:00 meeting with language teacher)
Tuesday (11:00 – 14:00 Preparation for the Language and Culture Clubs [identifying discussion/presentation topics and methods, preparing materials and schedule]; 14:00 – 16:00 lunch Break; 16:00 – 18:00 Language and Culture Clubs [animation of language club, interaction of cultural club]; 19:00 – 19:00 meeting with the mentor [getting personal support])
Wednesday (11:00 – 14:00 preparation for the youth clubs s/he prefers [preparing discussion topics and materials, making announcements and spreading information about the club/s]; 14:00 – 16:00 lunch Break; 16:00 – 18:00 Assisting and running the youth clubs s/he prefers [assisting in facilitating the process, organizing campaigns, assisting in organizing educational seminars on ecology and other themes of the respective club, etc]; 18:00 – 19:00 meeting with the coordinator [getting task related support])
Thursday (11:00 – 14:00 Time for personal project initiation; 14:00 – 16:00 lunch Break; 16:00 – 18:00 Helping in updating the English part of the host organisation website [writing an article about his/her EVS experience, concrete activities, travel and cultural discoveries, uploading photos, possibly also keeping a separate blog on his/her EVS project, etc.]; 18:00 – 19:00 meeting with language teacher)
Friday (11:00 – 13:00 taking part in the journalist youth club which will help him/her in working with English part in the youth social newspaper Flight; 13:00 – 15:00 lunch Break; 15:00 – 18:00 developing English version or English part in the youth social newspaper Flight [writing an article about his/her EVS experience, concrete activities, travel and cultural discoveries, writing in English the ongoing activities of the organisation, etc.]; 18:00 – 19:00 time for personal reflection and evaluation of the week)
There are youth clubs are run by its active members of Flight NGO for local young people. The thematic clubs are the following: journalism, ecology, literature, psychology, social work. The EVS volunteer can be involved in any youth clubs s/he prefers.


VOLUNTEER PROFILES AND RECRUITMENT PROCESS:
There is no requirements of special competences. What is really important is the motivation of the volunteer to work with active young people and assist in running the youth clubs while cooperating together as a team. The volunteer should be interested in:
- spreading European values in our city;
- intercultural dialogue and presenting their cultures;
- one or more our youth clubs topics (journalism, environment, etc);
- being initiative and suggesting ideas and activities;
We are also looking for open-minded volunteer who are ready to experience the real taste of a new and a quite different culture in a town which is not a capital city, and are equally ready to share and present the culture they come from. Russian language is a plus but is not a must. People in our communities speak more Russian then English. So, it would be easier for the volunteer in integration in the local communities and carrying out his/her activities. The supporting organisation ICIRLD will disseminate the project call through its international partner networks and www.youthnetworks.eu network to make the project placement more accessible. Then the application packages of the candidates will be sent to the our organisation where the selection of volunteer will be carried out by our staff according to candidates motivation and interests.


RISK PREVENTION, PROTECTION AND SAFETY:
Most of the issues related to the cultural differences between the volunteer country and Armenia (and especially Vanadzor as the subculture there is different from the one in Yerevan) will be addressed by the host and supporting organisations. This will give a possibility to avoid cultural shock and different kinds of cultural misunderstandings that might appear during the integration and work with the local community. For integration of local community skilful mentors will be enclosed with the volunteer. The mentors are well trained by the supporting organisation ICIRLD and are able to support the volunteer during cultural shock and crises. All the necessary work conditions will be provided by organization. The organisation has proper equipments, materials, and a working hall for youth clubs. The Host organisation has all the needed safety conditions (first-aid kit, extinguisher, etc.). The task related support people are also trained by ICIRLD staff and are ready to provide proper support and create an upmost learning environment for the EVS volunteer. Another possible risk is the different life rhythm in Vanadzor (there are not so many activities in the city in evening times comparing to the capital, Yerevan). Anyways, young people are quite active here and initiative. Thus, the volunteer will always have a friendly and nice atmosphere. Flight NGO has around 50 active members who are enthusiastic and energetic young people active in social and cultural life of Vanadzor town. The integration and adaptation process of EVS volunteer will be easier while interacting with these active young people. The EVS volunteer will also get in touch with other EVS volunteers in Vanadzor, which will also in its turn assist the integration process. The organization will provide all necessary communication equipment in order the volunteer can freely connect with their relatives and/or EVS sending organizations. AXA insurance will be made for the EVS volunteer. In case of any accident, the volunteer will be taken to proper doctors. The supporting organisation ICIRLD will organize an on-arrival introduction for the coming volunteers in Yerevan for 2-3 days before the volunteer arrival to their hosting placement in Vanadzor. They will be trained on concrete cultural behaviours in Vanadzor, their future EVS activities, Youthpass and learning advantages, etc. ICIRLD will constantly visit the hosting placement and provide all the necessary support to the hosting organisation and volunteer. The activities of the volunteer will be constantly reflected upon and evaluated during regular meetings organized by ICIRLD. As ICIRLD also supports other EVS hosting organisations in other towns, there will be also organized meetings with other volunteers and visits to other EVS hosting organisations where the volunteers, mentors, and support staff will exchange their experiences and address their main challenges. This whole process will help to assess the effectiveness of the volunteer activities, their learning process, organizing logistics and ensure quality support/supervision and mentorship for the EVS volunteers while constantly developing the competences of EVS support people. Flight NGO will not be able to host volunteers who are under 18 years old.The Flight NGO is able to host 1 EVS volunteer at the same time. The organisation does not intend to work with volunteers with less opportunities nor to organise short-term EVS group projects.

Motivation and EVS experience

Our Organisation wishes to host European volunteers because we are interested in European integration: cultural integration; exchange of experience in our working spheres; youth project exchange; building civil society while promoting European values. We have many local young volunteers in our organisation who run our youth clubs (journalist, ecological, book-lovers). The EVS volunteer will form a team with our local volunteers and develop the activities of the various youth clubs with more innovative approaches. The EVS volunteer will give new ideas to the clubs activities and create intercultural atmosphere. We are sure that EVS volunteer and our young people will mutually develop various competences, including in non-formal education, will develop their intercultural sensitivity which will lead to tolerance and mutual understanding between young people. The European and cultural clubs, which we intend to implement together with EVS volunteers, will greatly raise the European and intercultural awareness in our town. The presence of EVS volunteers will raise sense of tolerance and mutual understanding in our target group. This will immensely support to the development of the young people of our region with European values. Our youth will also get acquainted in practice with EVS project and will be motivated to do EVS in future.

Description of the organisation

Our Organisation wishes to host European volunteers because we are interested in European integration: cultural integration; exchange of experience in our working spheres; youth project exchange; building civil society while promoting European values. We have many local young volunteers in our organisation who run our youth clubs (journalist, ecological, book-lovers). The EVS volunteer will form a team with our local volunteers and develop the activities of the various youth clubs with more innovative approaches. The EVS volunteer will give new ideas to the clubs activities and create intercultural atmosphere. We are sure that EVS volunteer and our young people will mutually develop various competences, including in non-formal education, will develop their intercultural sensitivity which will lead to tolerance and mutual understanding between young people. The European and cultural clubs, which we intend to implement together with EVS volunteers, will greatly raise the European and intercultural awareness in our town. The presence of EVS volunteers will raise sense of tolerance and mutual understanding in our target group. This will immensely support to the development of the young people of our region with European values. Our youth will also get acquainted in practice with EVS project and will be motivated to do EVS in future.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επισημαίνεται ότι ο οργανισμός που επιλέξατε συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς της ΕΕΥ
Ονομασία οργανισμού International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue
Οδός 52/20 Andranik Str.
Ταχυδρομικός κωδικός 0064
Πόλη / κοινότητα Yerevan
Χώρα Armenia
Ηλεκτρονική διεύθυνση evs@icirld.net
Ιστότοπος www.trichqngo.do.am
Αριθμός τηλεφώνου +37 46 05 21 212
Fax number +374 10 36 68 53

Last update: 07/02/2013