Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Тук са изброени организациите, акредитирани да управляват проекти по линия на Европейската доброволческа служба — част от програмата на ЕС „Еразъм+“.

Препоръчваме ви първо да използвате базата данни с доброволчески проекти, за да откриете проекти, които може да ви интересуват. Ако обаче не можете да откриете подходящи проекти и искате да се свържете с акредитирана от ЕДС организация, използвайте филтрите по-горе за намиране на организации, които може би разполагат с проекти, представляващи интерес за вас. След това щракнете върху организацията, за да видите повече информация за нея.

Можете да се свържете с отделни организации, за да изразите интереса си да работите като доброволец за тях, но имайте предвид, че не всички изброени организации имат нужда от доброволци за текущ проект. Данните за контакти на някои организации може да не са показани — това се прави, ако те нямат текущи проекти по линия на Европейската доброволческа служба.

За да научите повече, отидете на Европейска доброволческа служба.

EVS accredited organisations search results: 5232

"Academy for Peace and Development" Union

Теми: Достъп за лица в неравностойно положение; Младежи (участие, работа с младите хора, политика за младите хора); Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

Tbilisi, Georgia

Приемане, Изпращане

www.apd.ge

ПИН номер 948417016

Прочетете повече

"Center for Community Mobilisation and Support" Community Based NGO

Теми: Творчество и култура; Развитие на селските райони и урбанизация; Околна среда и изменение на климата

Alaverdi, Armenia

Приемане, Изпращане

www.armccms.org

ПИН номер 943785751

Прочетете повече

"Center for the Support of Democratic Youth Initiatives (Youth "Memorial")"

Теми: Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning; Младежи (участие, работа с младите хора, политика за младите хора); Post-conflict/post-disaster rehabilitation

Perm, Russian Federation

Приемане, Изпращане

http://www.volonter59.ru

ПИН номер 944986611

Прочетете повече

"Common Sense" Youth Organization PU

Теми: Околна среда и изменение на климата; Здравословен начин на живот, активен живот на възрастните хора; Младежи (участие, работа с младите хора, политика за младите хора)

Sumgait, Azerbaijan

Приемане, Изпращане

www.csyo-az.org

ПИН номер 947847141

Прочетете повече

"Ecomission 21st Century" assosiation

Теми: Околна среда и изменение на климата; Здравословен начин на живот, активен живот на възрастните хора; Младежи (участие, работа с младите хора, политика за младите хора)

Lovech, Bulgaria

Приемане, Изпращане, Координация

www.ecomission21.com

ПИН номер 949416310

Прочетете повече

"Grüne Schule grenzenlos" e.V.

Теми: Околна среда и изменение на климата; ИКТ — нови технологии — цифрови компетенции; Младежи (участие, работа с младите хора, политика за младите хора)

Zethau/ERZ, Germany

Приемане, Координация

wwww.gruene-schule-grenzenlos.de

ПИН номер 933366981

Прочетете повече

"H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas

Теми: Преждевременно напускане на училище / борба с неуспехите в образованието; Увреждания — специални нужди; Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

ARROUQUELAS, Portugal

Приемане, Изпращане, Координация

www.h2o.pt

ПИН номер 948226896

Прочетете повече

"International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue" NGO

Теми: Творчество и култура; Международно сътрудничество, международни отношения, сътрудничество за развитие; Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

Yerevan, Armenia

Приемане, Изпращане

www.intercultural.center

ПИН номер 947711244

Прочетете повече

"Nagyító"- Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány

Теми: Младежи (участие, работа с младите хора, политика за младите хора); Основни компетенции (включително математика и грамотност) — основни умения; Нови новаторски учебни програми/ учебни методи/разработване на образователни курсове

Szeged, Hungary

Приемане, Изпращане

www.nagyito.hu

ПИН номер 939080669

Прочетете повече

"NaturFreunde Deutschlands" Verband für Umweltschutz, sanfter Tourismus, Sport und Kultur, Landesverband Thüringen e.V.

Теми: Гражданство на ЕС, осведоменост за ЕС и демокрацията; Енергетика и ресурси; Признаване (неформално и самостоятелно учене/кредити)

Erfurt, Germany

Приемане, Изпращане, Координация

www.naturfreundejugend-thueringen.de

ПИН номер 948486274

Прочетете повече

"Petrklic help, o.s."

Теми: Творчество и култура; Околна среда и изменение на климата; Младежи (участие, работа с младите хора, политика за младите хора)

Český Těšín, Czech Republic

Приемане, Изпращане, Координация

www.petrklichelp.cz

ПИН номер 947999140

Прочетете повече

"Radoso personibu klubs LIGZDA"

Теми: Младежи (участие, работа с младите хора, политика за младите хора); Творчество и култура

Tukums, Latvia

Приемане

www.manaligzda.com

ПИН номер 926178214

Прочетете повече

"Tautskola 99 Baltie zirgi"

Теми: Околна среда и изменение на климата; Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, Latvia

Приемане, Координация

www.brivaskola.lv

ПИН номер 947278527

Прочетете повече

"UniGrowth Development Center" Youth NGO

Yerevan, Armenia

Изпращане

ПИН номер 919572320

Прочетете повече

"Universala Esperanto Asocio" (Wereld Esperanto Vereniging)

Теми: Inclusion - equity; Международно сътрудничество, международни отношения, сътрудничество за развитие; Творчество и култура

Rotterdam, Netherlands

Приемане, Изпращане, Координация

www.uea.org

ПИН номер 924695957

Прочетете повече

"Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley" NGO

Теми: Здравословен начин на живот, активен живот на възрастните хора; Достъп за лица в неравностойно положение; Преподаване и изучаване на чужди езици

Karlovo, Bulgaria

Приемане, Изпращане, Координация

https://www.facebook.com/1704406666503499/

ПИН номер 949316303

Прочетете повече

"Youth Breath" Youth Support NGO

Теми: Засилване на социалното приобщаване, равните възможности и участието в спортни дейности; Творчество и култура; Младежи (участие, работа с младите хора, политика за младите хора)

Yerevan, Armenia

Изпращане

www.youthbreath.com

ПИН номер 948994069

Прочетете повече

1. FC Viktorie Prerov o.s.

Теми: Здравословен начин на живот, активен живот на възрастните хора; Масов спорт

Přerov, Czech Republic

Приемане, Изпращане, Координация

www.fcprerov.cz

ПИН номер 917801003

Прочетете повече

14 kilometers - the shortest distance between North Africa and Europe e.V.

Теми: Изучаване на предприемачество — образование по предприемачество; Младежи (участие, работа с младите хора, политика за младите хора); Етика, религия и философия (включително диалог между религиите)

Berlin, Germany

Изпращане, Координация

www.14km.org

ПИН номер 941310117

Прочетете повече