Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Antalya Güneşev ve Ekolojik Eğitim Merkezi

Antalya Güneşev ve Ekolojik Eğitim Merkezi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sağlıklı şehirler yaratmak ve geleceğe temiz enerji ile temiz bir çevre bırakmak adına yapılmış örnek bir projedir.

Antalya Güneşev ve Ekolojik Eğitim Merkezi, tüm dünya için önemli olan temiz enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması konusunda fark yaratan bir merkezdir. Özellikle güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kendi evlerinde kullanmaları için halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması amacıyla kurulmuştur.  Merkez, Antalya’nın yaşam kalitesini yükseltecek olan temiz enerji kaynaklarının kullanılmasının önündeki engellerin aşılabilmesi için halkla beraber yol alınması gerektiği anlayışı ile hizmet vermekte ve örnek projeler uygulamaktadır.

Güneşev; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir projesi olup, Temiz Dünya Ekoloji Platformu işbirliği ve 37 sponsorun desteği ile gerçekleştirilmiş ve 2011 yılınmda açılmıştır.

Konum:Antalya Güneşev, bulunduğu konum itibariyle şehir merkezinde yer almakta olup, hastane, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve ulaşım noktaları yakınında yer almaktadır. Bu sebeple de ulaşım kaynaklı kirlilik emisyonu değerlerini de minimize etmektedir.

Fonksiyon:
Güneşev, ekoloji ve enerji odaklı konferans, seminer ve söyleşilerin gerçekleştirileceği salonları ile tüm ilgililerin kullanımına açıktır. Bu salonlarda, okullardan gelen çocuk ve gençlerle birelikte bir çok eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılmaktadır. Özellikle bu ekolojik merkezin detaylarını incelemek, yapının tüm aktif sistemlerini ve pasif öğelerini incelemek isteyen ilgili birey ya da gruplar merkezi ziyaret etmektedir.

Aktivite- Rekreasyon Alanları: 10 dönüm bir arazi, bisiklet ve yürüyüş parkuru, araziyi çevreleyen ve doğal sit alanı olan kanyonların izlenebileceği seyir terasları ve kamelyası bulunmaktadır.


Güneşev Sera: Topraksız tarım yapılan 165 m2 alana sahip sera bulunmaktadır.


Fotovoltaik Çatı: Fotovoltaik çatı ise enerji ihtiyacının bir kısmını temiz enerji kaynaklarından sağlamaktadır.Yapıda çatıya entegre 3 kW kurulu gücünde fotovoltaik güneş paneli sistemi kurulmuştur.


Güneş Ağaçları: Güneş ağaçları, 1kW kurulu güce sahip, güneye konumlanmış fotovoltaik panellerden ve ayaktan oluşan sistemlerdir ve tam güneye bakmaktadır. Bina çevresi arazisinde 15kW kurulu güce sahip toplam 13 güneş ağacı kullanılmıştır.

Akü Odası Çatısı: Akü odasının çatısında 2,5 kW kurulu güce sahip fotovoltaik paneller bulunmaktadır.
Tracking Sistem:Tracking sistem olarak 1,6 kW ve 0,5 kW kurulu güç olmak üzere 2 adet güneşi takip eden sistem bulunmaktadır.
Totem:Güneşev totemi üzerinde 1,1 kW kurulu güce sahip fotovoltaik panel sistemi bulunmaktadır.

Güneşev’ de fotovoltaik çatı, akü odası, tracking sistem, totem, güneşev amblem, güneş panelli çevre aydınlatması olmak üzere toplam 24 kW kurulu güce sahip fotovoltaik panel sistemi bulunmaktadır. Monokristal, Polikristal ve Amorf paneller olmak üzere farklı güneş panelleri kullanılmıştır. Güneşev bilgilendirme amaçlı bir merkez olduğu için 5 Watt, 60 Watt, 80 Watt, 95 Watt, 120 Watt, 180 Watt, 185 Watt, 230 Watt ve 280 Watt olmak üzere farklı güçlerde güneş panellerinde sistemler kurulmuştur.

Isıtma – Serinletme – Havalandırma Sistemleri: Isı geri kazanım sistemleri, enerji tasarrufu sağlamakta ve daha az enerjiye ihtiyaç duyması ile daha az CO2 salınımına neden olmaktadır. %80 kapasite ile çalışabilen ısı geri kazanım sistemleri ile pasif ev konfor şartları sağlanabilmektedir.


Isı Pompası: Yer altı suyundan alınan enerji ısı pompası cihazları ile yerden, tavandan, duvardan ısıtma borularına verilerek mekanın ısıtılması ve soğutulması otomasyonlu olarak sağlanmaktadır. Su kaynaklı ısı pompası cihaz kondenserlerini, su içinde dolaşmakta olan su ile soğutmaktadır. Çevre dostu soğutucu akışkan kullanımı nedeni ile verimliliği yüksek ve çevreyi koruyan sistemlerdir. Düşük miktarda enerji tükettiklerinden, klasik ısıtma soğutma sistemlerine göre CO2 emisyonları daha düşüktür. Cihazın ısıtma-soğutma kapasitesi ortalama 35 kW’dır.

Enerji Tasarruflu Ürünler: Projede seçilen tüm elektrikli cihazların, beyaz eşyaların, elektronik cihazların, aydınlatma birimlerinin A hatta A+ enerji sınıfında olmasına dikkat edilmiştir.
ü

Pasif Havalandırma: Pasif havalandırma, konutlarda bina içersindeki kirli ve nemli havanın bina cephesinde yer alan açıklıklardan, hakim rüzgar yönü, hava akımları veya mevcut ısı farkları vasıtasıyla dışarıdaki taze hava ile yer değiştirmesinin sağlanabildiği sistemlerdir.


Yalıtım: 240 metrekarelik alan üzerinde modern ahşap karkas sistemi ve taş kaplama olan yapı depreme karşı sağlıklı ve güvenli bir model oluşturmaktadır. Güneşev’in dış duvarlarında izolasyon sıvası ve dıştan mantolama yapılarak ısı kayıpları en aza indirilmiştir.Yapıda tercih edilen yalıtım elemanları ile ısı, su, ses, yangın, nem geçirgenliği en aza indirgenmiştir. Bu sayede gerekli konfor koşulları sağlanmıştır.


Geri Dönüşümlü Malzeme, Gömülü Enerji: Binanın ana yapı elementlerinde mümkün olduğunca geri dönüşümlü malzeme kullanımı tercih edilmiştir. Bu sayede malzemelerin üretimi esnasında ortaya çıkan gömülü enerji değerleri azaltılmıştır.


Su Tasarruflu Ürünler: Yapıda su tasarruflu klozet, pisuvar, lavabo, batarya, armatürler tercih edilmiş, bu sayede su kullanımı en aza indirilmiştir. Su tasarruflu ürünler ile %60 civarlarında su tasarrufu hedeflenmiştir.
Aydınlatma ve Otomasyon sistemi: Güneşev’in, iç ve dış aydınlatmalarında, beyaz ve muhtelif renkli, enerji açısından tasarruflu LED armatürler kullanılmıştır. Uygulanan akıllı ev teknolojisi ile uzaktan kontrolü sağlanabilmekte, sistem verimi izlenebilmektedir.

Su Sistemi: Gri su; duş, küvet, lavabo gibi alanlardan gelen, foseptik suları ile karışmayan kulanım sularının oluşturduğu evsel atık su niteliğindeki sulardır. Güneşev’de arıtılan gri su yağmur suyu tankında depolandıktan sonra tuvalet rezervuarlarında tekrardan kullanılmaktadır. Bu sayede su tüketimi azaltılmaktadır.


Yağmur Suyu Sistemi: Güneşev’de çatılarından toplanan yağmur suyu iletim rögarları ile toplanarak ön filtrelemeden geçirilerek, yağmur suyu tankına aktarılmaktadır. Toplanan yağmur suyu tuvalet rezervuarlarında kullanılmaktadır.


Yeşil Çatı: Yapıda kullanılan yeşil çatı sistemi ile çatı yüzeyinde su ve ısı yalıtımı sağlanmakta, gece-gündüz ve mevsimsel ısı farkları minimize edilebilmektedir. Yağmur suyunun büyük kısmı bitkiler tarafından tutulabilmektedir. Böylece sulama kaynaklı su tüketimi en aza indirilebilmektedir. Yeşil çatıda tercih edilen bölge bitkileri vasıtasıyla da az su tüketen bitkiler tercih edilmektedir. Yeşil çatı öğesi ile bir mikro-ekoloji oluşturulabilmektedir.
Kış Bahçesi: Herhangi aktif ısıtıcıya gerek duymadan, güneye yönlendirilmiş cam cepheler yardımıyla oluşturulan iki adet kış bahçesi sıcak hava toplayıcılarıdır.

Türkiye’nin ilk “karbon-negatif” binası olan bu projede tüketim değerlerinden daha yüksek oranda temiz enerji üretimi sağlanmaktadır. Bu sayede bina, karbon salınımını engellemektedir.

Şebeke elektriğine bağlı olmayan, gündüz ihtiyacı olan elektrik enerjisinin tamamını güneşten karşılayan Güneşev, gece kullandığı enerji ihtiyacının bir kısmını da gündüz güneş enerjisinden almış olduğu enerji ile şarj olan akülerden karşılamaktadır. 

 

Eurodesk Türkiye Temas Noktası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

Gepubliceerd: Do, 20/02/2014 - 10:43


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!