Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

Ред и условия

Моля, прочетете тези условия за ползване внимателно, защото те съдържат важна информация относно вашите юридически права и задължения. Условията за ползване могат да бъдат променяни от време на време, затова трябва да ги проверявате редовно.

Уебсайтът на Европейски младежки порталсе притежава и администрира от Генерална дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия.

Въведение

С цел поддържане на приятна и приятелска атмосфера на портала въведохме някои основни правила за поведение, които може да актуализираме от време на време без предизвестие. От всички посетители, които използват този уебсайт, се очаква да прочетат и да приемат тези правила и политики и да не ги нарушават. Моля, отделете няколко минути да се запознаете с условията за ползване на портала.

Моля, вижте подробната правна информация на Европейската комисия.

Неподходящо съдържание

Посоченото по-долу се смята за неподходящо съдържание. Публикуването на подобно съдържание може да доведе до временно или постоянно прекратяване на акаунта, както и до премахване на съответните публикации:

 • Публикации или изображения с клеветнически, обиден, вулгарен, подбуждащ към омраза, тормозещ, неприличен, oскверняващ или заплашителен характер. Това включва всички съобщения или материали с обиден или унизителен характер в етническо, расово, религиозно или сексуално отношение.
 • Публикации или изображения, с които се нарушават закони или наредби.
 • Рекламиране на продукти или услуги без нашето предварително съгласие или подходящ контекст.
 • Регистриране единствено с цел публикуване/подкрепа/популяризиране за ваша лична облага.
 • Обсъждане на незаконни дейности като пиратство на софтуер и филми, както и други нарушения на права върху интелектуална собственост.
 • Публикуване на вашите лични координати за връзка или на координатите за връзка на други лица (например телефонни номера, адреси и т.н.), в който и да е от публичните форуми
 • Всичко друго, което сметнем за неподходящо.
 • Връзки към всичко горепосочено.
 • Очаквано поведение от членовете и предложения за публикуване на по-добро съдържание:

 • Винаги се придържайте към подходящата област от интерес за общността.
 • Използвайте кратки и ясни заглавия.
 • Моля, постарайте се да се изразявате възможно най-ясно.
 • Въздържайте се от използване на неприличен или обиден език.
 • Всичко, публикувано от потребителите, изразява мнението на съответния автор и уебсайтът на Европейски младежки порталне носи отговорност за което и да е съобщение. Бъдете вежлив и се отнасяйте с уважение към всички други членове на уебсайта на Европейски младежки порталдори в случай на несъгласие. Въпреки че тези правила обхващат най-често срещаните ситуации, в тях не може да се предвиди всичко. Поради това си запазваме правото да предприемем всички действия, които сметнем за уместни, за да гарантираме, че не се нарушава функционирането на уебсайта на Европейски младежки порталили с него не се злоупотребява по какъвто и да е начин.

  Съобщаване за нарушение на правило

  Ако смятате, че друг член на уебсайта на Европейски младежки порталнарушава политиките и правилата за поведение, моля, съобщете за това на служителите, отговарящи за портала, чрез нашия формуляр за контакти.

  Дисциплинарни мерки

  Запазваме си правото да наблюдаваме публикациите на уебсайта и да изтриваме всички публикации, които не са в съответствие с тези правила и със стандартните условия за ползване на портала EUROPA. Това включва публикации, които нарушават или пречат на нашите технически операции.

  Запазваме си правото да блокираме временно или за постоянно публикации без предварително известие, както сметнем за необходимо.

  Ако смятате, че сме се отнесли несправедливо към вас, можете директно да ни се оплачете. Когато ни пишете, моля, посочвайте електронния адрес, който сте използвали при публикацията. Не обсъждаме забраните за публикации на членове на портала с широката общественост.

  Авторско право: авторското право върху илюстративните снимки, използвани на този уебсайт (с изключение на тези, изпратени от потребители), принадлежи на Европейската комисия.