Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov – Evropski mladinski portal

Ta izjava se nanaša na Evropski mladinski portal in z njim povezane spletne storitve, denimo spletišča in aplikacije za mobilni telefon. Sistem vsebuje osebne podatke posameznikov, zato se za njihovo objavo in obdelavo uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000. Ta izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, kako sistem uporablja osebne podatke in kako jih varuje.

Namen zbiranja podatkov

Evropski mladinski portal vključuje štiri funkcije, zaradi katerih sta potrebna zbiranje in obdelava osebnih podatkov, in sicer:

 • Obveščanje – objava in vzdrževanje člankov, dogodkov in novic v zvezi s strategijo EU za mlade.
 • Evropska solidarnostna enota – Evropski mladinski portal omogoča mladim, da se registrirajo za evropsko solidarnostno enoto, navedejo svoje želje glede projektov in so deležni usposabljanja za pripravo na napotitev. Imeli bodo možnost, da objavijo vsebine o svoji izkušnji v solidarnostni enoti in jih delijo z drugimi, denimo slike in besedilo, komentirajo objave drugih, naložijo avatarja v svoj profil in ročno vnesejo kraj, kjer se nahajajo. Evropski mladinski portal omogoča tudi pooblaščenim organizacijam, da v podatkovni zbirki udeležencev evropske solidarnostne enote poiščejo morebitne prostovoljce oziroma delavce za svoje projekte, se z njimi povežejo (če se udeleženec strinja, da organizacija stopi v stik z njim) in izbranim udeležencem ponudijo napotitev, ki jo lahko ti sprejmejo ali zavrnejo. 
 • Baza prostovoljskih projektov – organizacije, ki so akreditirane za vodenje projektov evropske prostovoljske službe v okviru programa Erasmus+, lahko svoje nove projekte predstavijo morebitnim prostovoljcem, tako da se prijavijo v bazo in objavijo/vzdržujejo male oglase o projektih. Baza vključuje tudi seznam vseh organizacij, akreditiranih za vodenje projektov v okviru evropske prostovoljske službe.
 • Platforma za spletno posvetovanje – del strategije EU za mlade je namenjen večjemu udejstvovanju mladih v demokratičnem življenju in evropski mladinski portal omogoča mladim, da na platformi povedo svoje mnenje o raznih temah.

Za uporabo nekaterih od teh funkcij se bo morda treba prijaviti v sistem in se avtentificirati.  Evropski mladinski portal za to uporablja sistem Evropske komisije za upravljanje identifikacije, in sicer s prijavo v sistem EU Login. Sistem EU Login ima svojo izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Namen zbiranja podatkov je:

 • Obveščanje
  • ponuditi javnosti kontaktne podatke (ime in/ali elektronski naslov oseb, povezanih s članki, dogodki in novicami)
  • omogočiti pooblaščenim uporabnikom, da se na Evropskem mladinskem portalu registrirajo kot avtorji/uredniki in po potrebi ponudijo tehnično pomoč
 • Evropska solidarnostna enota
  • Omogočiti mladim, da se registrirajo za solidarnostno enoto, tako da vpišejo osnovne osebne in kontaktne podatke; Omogočiti registriranim udeležencem enote, da prostovoljno vpišejo dodatne kontaktne podatke, želje glede vrste projektov, ki jih zanimajo, ter znanja in izkušnje, ki jih prinašajo projektom, podatke o svoji izobrazbi in zaposlitvi ter morebitni predhodni izkušnji s prostovoljskim delom.
  • Omogočiti udeležencem enote prejemanje e-pošte, biltenov in drugih obvestil v zvezi z evropsko solidarnostno enoto ter sodelovanje v anketah in drugih metodah zbiranja povratnih informacij – udeleženci sami opredelijo, katera obvestila želijo prejemati.
  • Omogočiti evropski solidarnostni enoti, da udeležencem ponudi usposabljanje.
  • Omogočiti udeležencem enote, da dajo povratne informacije o storitvah in postopkih.
  • Omogočiti udeležencem medsebojno komuniciranje v skupnosti udeležencev evropske solidarnostne enote, denimo z možnostjo, da objavijo svoje vsebine o izkušnji v solidarnostni enoti ter komentirajo objave drugih udeležencev. Objave z neprimerno vsebino bodo lahko prijavili skrbniku spletišča evropske solidarnostne enote – objave morajo biti v skladu s pogoji uporabe Evropskega mladinskega portala, ki so dostopni na spletu. Lahko bodo naložili avatarja v svoj profil in navedli kraj, kjer se trenutno nahajajo.
  • Omogočiti pooblaščenim zastopnikom organizacij, pooblaščenih za vodenje projektov evropske solidarnostne enote, da upravljajo profile svojih organizacij, skupaj z imeni in/ali e-naslovi oseb, povezanih z organizacijami in njihovimi projekti.
  • Omogočiti javnosti dostop do teh kontaktnih podatkov.
  • Omogočiti pooblaščenim zastopnikom organizacij, pooblaščenih za vodenje projektov evropske solidarnostne enote, da v podatkovni zbirki udeležencev enote poiščejo morebitne prostovoljce in delavce za svoje projekte na podlagi vpisanih osebnih podatkov in želja udeležencev.
  • Omogočiti tem pooblaščenim zastopnikom, da stopijo v stik z izbranimi udeleženci (če se udeleženec strinja, da organizacija stopi v stik z njim).
  • Omogočiti tem pooblaščenim zastopnikom, da udeležencem ponudijo določeno napotitev in urejajo ponujene napotitve.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča evropske solidarnostne enote, da upravljajo podatkovno zbirko udeležencev enote in ponudijo tehnično pomoč udeležencem enote.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča evropske solidarnostne enote, da upravljajo projekte evropske solidarnostne enote in postopke iskanja/povezovanja udeležencev/projektov ter da ponudijo tehnično pomoč pooblaščenim zastopnikom organizacij, pooblaščenih za vodenje projektov evropske solidarnostne enote.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča evropske solidarnostne enote in drugim zanesljivim osebam, da udeležencem enote in pooblaščenim zastopnikom organizacij pošiljajo informacije in obvestila o evropski solidarnostni enoti in drugih povezanih dejavnostih.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča evropske solidarnostne enote, da analizirajo podatke o registriranih udeležencih in povratne informacije udeležencev enote.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča evropske solidarnostne enote, da pregledajo objave in komentarje udeležencev enote ter objave, ki jih prijavijo udeleženci enote, in da ustrezno ukrepajo, če te objave ne izpolnjujejo pogojev uporabe Evropskega mladinskega portala.
 • Baza prostovoljskih projektov
  • ponuditi javnosti kontaktne podatke (ime in/ali elektronski naslov oseb, povezanih z organizacijami evropske prostovoljske službe in njihovimi projekti)
  • omogočiti akreditiranim organizacijam evropske prostovoljske službe, da upravljajo svoje objavljene kontaktne podatke
  • omogočiti akreditiranim organizacijam evropske prostovoljske službe, da predstavijo svoje projekte prostovoljcem, in prostovoljcem, da se povežejo s temi organizacijami
  • omogočiti skrbnikom Evropskega mladinskega portala, da po potrebi ponudijo tehnično pomoč organizacijam
 • Platforma za spletno posvetovanje
  • omogočiti uporabnikom, da prejemajo elektronska obvestila o posvetovanjih, v katerih so sodelovali.
  • omogočiti spremljanje in statistično analizo uporabnikov platforme za spletno posvetovanje
  • omogočiti skrbnikom Evropskega mladinskega portala, da po potrebi ponudijo tehnično pomoč organizacijam, ki vodijo posvetovanja

Evropska komisija in organizacije, pristojne za delovanje teh funkcij, bodo podatke obdelovale izključno za zgoraj navedene namene.

Katere osebne podatke zbiramo

 • Obveščanje
  • Pri posameznikih, povezanih s članki, dogodki in novicami: ime in e-naslov
  • Pri osebju upravljavca Eurodesk v Bruslju ali mreže nacionalnih organizacij Eurodesk: ime in priimek, e-naslov, država, za katero ima oseba dovoljenje za urejanje vsebine
 • Evropska solidarnostna enota
  • Posamezniki, ki se odločijo za udeležbo v evropski solidarnostni enoti, morajo navesti naslednje informacije: ime in priimek, datum rojstva, spol, država zakonitega prebivališča, državljanstvo, e-naslov, želeni jezik sporazumevanja, želene vrste projektov, predhodno znanje in izkušnje; navesti morajo tudi, da se strinjajo s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote.
  • Po uvodni registraciji lahko prostovoljno navedejo dodatne osebne podatke: poštni naslov, telefonske številke, podatke o svoji izobrazbi in zaposlitvi, podatke o predhodni izkušnji s prostovoljskim delom, znanje jezika, razpoložljivost za projekte enote, motivacijo za prostovoljsko dejavnost, motivacijo za poklicno dejavnost, želene države za prostovoljsko oz. poklicno dejavnost, po želji morebitne druge informacije, soglasje s prejemanjem e-pošte, biltenov, obvestil in drugih sporočil evropske solidarnostne enote ter soglasje s prejemanjem e-pošte, biltenov, obvestil in drugih sporočil portala EURES (evropskega zaposlitvenega portala).
  • Naložijo lahko dokument s svojim življenjepisom, pri čemer se zavedajo, da bodo vse informacije v življenjepisu, vključno s kontaktnimi in občutljivimi osebnimi podatki, na voljo zastopnikom organizacij, pooblaščenih za vodenje projektov solidarnostne enote, ki jih lahko uporabijo pri izbiranju udeležencev projekta.
  • Objavijo lahko svoje vsebine o izkušnji v solidarnostni enoti ter komentirajo objave drugih udeležencev enote. Te objave morajo biti v skladu s pogoji uporabe Evropskega mladinskega portala.
  • Naložijo lahko avatarja v svoj profil in navedejo kraj, kjer se trenutno nahajajo.
  • Spletišče evropske solidarnostne enote bo imelo vlogo platforme, ki bo povezovala organizacije in posameznike, ne da bi Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo (EAC) pri tem ocenjeval osebne vidike posameznikov.
  • Pri pooblaščenih zastopnikih organizacij, pooblaščenih za vodenje projektov evropske solidarnostne enote: ime in priimek, uporabniško ime, e-naslov, organizacijo(e), za katero ima oseba dovoljenje za urejanje vsebine, soglasje s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote.
 • Baza prostovoljskih projektov
  • Pri posameznikih, povezanih z organizacijo ali prostovoljskim projektom evropske prostovoljske službe: ime in e-naslov
  • Pri vodjih prostovoljskih organizacij: ime in priimek, uporabniško ime, e-naslov, organizacija(-e), za katero ima oseba dovoljenje za urejanje vsebine
 • Platforma za spletno posvetovanje
  • Pri posameznikih: ime in priimek, e-naslov, država prebivališča, datum rojstva, spol, organizacija, ki jo zastopajo (če relevantno)
  • Pri pooblaščenih zastopnikih organizacij, ki imajo dovoljenje za uporabo platforme za spletno posvetovanje: ime in priimek, e-naslov, država, za katero ima oseba dovoljenje za urejanje vsebine

Kakšna tehnična sredstva uporabljamo za obdelavo podatkov

Zbiranje in obdelava podatkov potekata po standardih Evropske komisije za informacijske tehnologije in z njeno telekomunikacijsko infrastrukturo. Podatki so shranjeni v osrednji podatkovni zbirki, ki jo v podatkovnem centru Evropske komisije v Luksemburgu upravlja Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo.

Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu se razkrijejo

 • Obveščanje
  • Javno dostopni so relevantni osebni kontaktni podatki vseh oseb, ki jih pooblaščeni uredniki Evropskega mladinskega portala dodajo posameznim člankom, novicam, dogodkom, na primer podatki javne kontaktne osebe za posamezni dogodek ali novico.
  • Dostop do teh podatkov ima tudi osebje upravljavca Eurodesk v Bruslju in mreža nacionalnih organizacij Eurodesk.
  • Ti podatki so dostopni tudi skrbnikom Evropskega mladinskega portala.
 • Evropska solidarnostna enota
  • Javno dostopni so osebni kontaktni podatki zastopnikov organizacij, pooblaščenih za vodenje projektov evropske solidarnostne enote, če organizacija sama doda te podatke svojemu profilu, ki ga objavi na spletišču evropske solidarnostne enote.
  • Udeleženci evropske solidarnostne enote lahko preverijo in upravljajo osebne podatke, tako da se prijavijo v svoj račun enote. Račun lahko kadarkoli izbrišejo. Udeleženec je odgovoren za pravilnost svojih podatkov.
  • Zastopniki organizacij, pooblaščenih za vodenje projektov evropske solidarnostne enote, imajo dostop do osebnih podatkov registriranih udeležencev enote.
  • Dostop do osebnih podatkov registriranih udeležencev imajo tudi skrbniki evropske solidarnostne enote in skrbniki različnih programov EU, prek katerih pooblaščene organizacije zagotovijo napotitve na projekte evropske solidarnostne enote.
 • Baza prostovoljskih projektov
  • Javno dostopni so osebni kontaktni podatki oseb, ki so povezane z organizacijami in projekti evropske prostovoljske službe.
  • Pooblaščeni zastopniki organizacije evropske prostovoljske službe imajo dostop do kontaktnih podatkov oseb, povezanih s to organizacijo in njenimi projekti.
 • Platforma za spletno posvetovanje
  • Pooblaščeni zastopniki organizacij, ki imajo dovoljenje za vodenje posvetovanj na platformi za spletno posvetovanje, usposobljeni za upravljanje posvetovanj, vidijo e-naslove in osnovne demografske podatke uporabnikov platforme in njihovo dejavnost v posvetovanjih.
  • Ti podatki so dostopni tudi skrbnikom Evropskega mladinskega portala.

Dostop do vseh osebnih podatkov ima poleg tega:

 • Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo – osebje enot, pristojnih za storitve na Evropskem mladinskem portalu.
 • Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo – osebje enote za informatiko.
 • Osebje drugih služb Evropske komisije, ki delijo pristojnosti za storitve na Evropskem mladinskem portalu.

Podatke po potrebi razkrijemo:

 • osebju notranje revizijske službe Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo
 • osebju Generalnega direktorata za notranjo revizijo
 • osebju urada OLAF

Kako dolgo hranimo vaše podatke

Kontaktni elektronski naslovi v zvezi s članki, novicami in dogodki bodo skupaj z izvirno vsebino izbrisani v dveh letih od datuma samodejnega izbrisa objave.

Osebni podatki v računih urednikov/avtorjev na Evropskem mladinskem portalu bodo izbrisani po dveh letih od datuma, ko je uporabnik zadnjič uporabil račun za prijavo na portal.

Osebni podatki v računih udeležencev evropske solidarnostne enote bodo izbrisani po enem letu od datuma, ko udeleženec doseže zgornjo starostno omejitev za sodelovanje v evropski solidarnostni enoti, razen če se udeleženec medtem pridruži morebitni tedanji shemi nekdanjih udeležencev.

Prispevki iz spletnih posvetovanj bodo anonimizirani (tj. odstranili bomo povezavo med uporabnikom in njegovim prispevkom oz. glasovanjem) v dveh letih od datuma zaključka posvetovanja in postopka poročanja/povratnih informacij.

Kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite

Pravico imate, da svoje shranjene osebne podatke vidite in po potrebi zaprosite za popravek upravljavca podatkov na Evropskem mladinskem portalu, tj:

vodja enote Mladinska politika, Rue Joseph II 70, B-1049, Bruselj, e-naslov: EAC-EYP@ec.europa.eu

Kako varujemo podatke pred morebitno zlorabo in nepooblaščenim dostopom

Podatke shranjuje Evropska komisija in so zaščiteni s številnimi varnostnimi ukrepi, s katerimi Komisija varuje celovitost in zaupnost digitalnih sredstev institucije.

Evropska solidarnostna enota

Organizacija, pooblaščena za vodenje projektov evropske solidarnostne enote, se s sprejetjem posebne izjave o varstvu osebnih podatkov strinja z uporabo informacijskih sistemov evropske solidarnostne enote izključno za iskanje udeležencev projektov ter za kontaktiranje in pošiljanje ponudb udeležencem. Ti projekti so lahko njeni lastni projekti ali projekti druge organizacija, ki jo pooblaščena organizacija uradno zastopa.

Pooblaščena organizacija se zaveže, da bo sprejela ustrezne tehnične in operativne varnostne ukrepe v zvezi s tveganji pri obdelavi osebnih podatkov udeležencev in tako:

 • prepreči, da bi katerakoli nepooblaščena oseba pridobila dostop do računalniških sistemov, ki obdelujejo osebne podatke, ter zlasti preprečila:
  • nepooblaščeno branje, kopiranje, predelavo ali odstranitev pomnilniških medijev;
  • nepooblaščene vnose podatkov in nepooblaščeno razkrivanje, spreminjanje ali izbris shranjenih osebnih podatkov;
  • da bi nepooblaščene osebe uporabile sisteme za obdelavo podatkov s pomočjo sredstev za prenos podatkov;
 • zagotovila, da imajo pooblaščeni uporabniki sistema za obdelavo podatkov dostop samo do osebnih podatkov, na katere se nanaša njihova pravica do dostopa;
 • evidentirala, kateri osebni podatki so bili sporočeni, kdaj in komu;
 • zagotovila, da je obdelava osebnih podatkov v skladu z nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov;
 • zagotovila, da med sporočanjem osebnih podatkov in prevozom pomnilniških medijev podatkov ni mogoče prebrati, kopirati ali izbrisati brez pooblastila;
 • oblikovala svojo organizacijsko strukturo tako, da bo izpolnjevala zahteve varstva podatkov.

Kontaktni podatki za poizvedbe in pritožbe glede varstva osebnih podatkov

Poizvedbe in pritožbe pošljite upravljavcu podatkov na Evropskem mladinskem portalu, tj: vodja enote Mladinska politika, Rue Joseph II 70, B-1049, Bruselj, e-naslov: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Vprašanja in pritožbe lahko naslovite tudi na:

Pravno sredstvo

V primeru spora lahko pritožbo naslovite na evropskega nadzornika za varstvo podatkov: http://www.edps.europa.eu

Več informacij

Uradna oseba za varstvo podatkov pri Evropski komisiji vodi register vseh postopkov obdelave osebnih podatkov. Dostop do registra: http://ec.europa.eu/dpo-register

Ta postopek obdelave podatkov se pri uradni osebi za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: 3693.