Portalul european pentru tineret
Informaţii şi oportunităţi pentru tinerii din Europa.

Declarație specifică de confidențialitate - Portalul european pentru tineret

Această declarație se referă la Portalul european pentru tineret și la serviciile on-line asociate acestuia (site-uri web, aplicații mobile etc.). Întrucât acest sistem conține date cu caracter personal, publicarea și prelucrarea lor intră sub incidența dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000. Prezenta declarație de confidențialitate arată cum sunt utilizate datele cu caracter personal de sistem și cum se protejează confidențialitatea acestor date.

Care este obiectivul colectării datelor?

Există patru funcționalități principale ale Portalului european pentru tineret care presupun colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea sunt:

 • Furnizarea de informații - crearea și actualizarea articolelor, evenimentelor și știrilor legate de Strategia UE pentru tineret.
 • Corpul european de solidaritate - Portalul european pentru tineret prevede posibilitatea ca tinerii să se înscrie în Corpul de solidaritate, să își indice preferințele pentru proiecte și să beneficieze de formare înainte de a participa la o activitate. Ei vor putea, de asemenea, să posteze și să distribuie conținut generat de utilizatori despre experiențele acestora în cadrul Corpului de solidaritate (fotografii și text, comentarii la postările altor persoane), precum și să încarce un avatar pentru profilul lor și să își precizeze, manual, locația.  Portalul european pentru tineret le va permite, de asemenea, organizațiilor autorizate să acceseze baza de date a Corpului european de solidaritate pentru a identifica potențiali voluntari/lucrători pentru proiectele lor, pentru a contacta potențialii participanți (în cazul în care participantul este de acord să fie contactat de organizație) și, în cele din urmă, pentru a le face oferte participanților selectați, aceștia având posibilitatea de a accepta sau de a refuza. 
 • Baza de date privind oportunitățile de voluntariat - le permite organizațiilor acreditate să desfășoare proiecte în cadrul Serviciului European de Voluntariat (SEV), care face parte din programul Erasmus + și să-și prezinte noile proiecte voluntarilor potențiali. Conectându-se la sistem, organizațiile pot crea și actualiza scurte mesaje publicitare referitoare la proiectele lor. Baza de date cuprinde și o listă a tuturor organizațiilor acreditate să desfășoare proiecte SEV.
 • Setul de instrumente pentru consultarea on-line - pentru că unul dintre obiectivele Strategiei UE pentru tineret este să încurajeze o participare mai mare a tinerilor la viața democratică, Portalul european pentru tineret dispune și de o platformă care le permite tinerilor să își exprime punctul de vedere cu privire la diverse chestiuni.

Este posibil ca utilizatorii să trebuiască să se conecteze și să se autentifice înainte de a putea utiliza o parte din aceste funcționalități. În acest sens, Portalul european pentru tineret ar putea utiliza Sistemul de gestionare a identității al Comisiei Europene, prin intermediul sistemului EU Login. Acest sistem are propria Declarație de confidențialitate.

Obiectivele colectării datelor:

 • Furnizarea de informații
  • Să ofere publicului informații de contact (numele și/sau adresele de e-mail ale persoanelor asociate cu articolele, evenimentele sau știrile).
  • Să le permită utilizatorilor autorizați să fie înregistrați pe Portalul european pentru tineret ca autori/editori și să ofere asistență tehnică dacă este necesar.
 • Corpul european de solidaritate
  • Să le permită tinerilor să se înscrie în Corpul european de solidaritate, introducând datele de contact și informațiile esențiale despre ei. Să le permită participanților înregistrați să introducă în mod voluntar informații suplimentare de contact, să își exprime preferințele cu privire la tipurile de proiecte care i-ar interesa, să își prezinte competențele și experiența cu care ar putea contribui la bunul mers al proiectelor, să introducă un rezumat al parcursului lor educațional și profesional și să ofere detalii despre eventuale experiențe anterioare în domeniul voluntariatului.
  • Să le permită participanților să primească e-mailuri, buletine informative și alte notificări referitoare la Corpul de solidaritate sau să participe la sondaje și la alte proceduri de colectare a opiniilor și sugestiilor. Participanții pot selecta tipurile de comunicări pe care doresc să le primească.
  • Să îi permită Corpului european de solidaritate să le ofere participanților oportunități de formare.
  • Să le permită participanților din cadrul Corpului de solidaritate să își transmită opiniile cu privire la servicii și procese.
  • Să le permită participanților din cadrul Corpului european de solidaritate să comunice între ei prin crearea unei comunități cu caracteristici specifice. Aceasta presupune inclusiv posibilitatea de a posta conținut generat de utilizatori cu privire la experiența în cadrul Corpului de solidaritate și de a citi și comenta postările altor participanți. De asemenea, vor putea semnala postări problematice care îi privesc administratorilor Corpului de voluntariat. Aceste postări trebuie să respecte termenii și condițiile de utilizare a Portalului european pentru tineret, publicate pe site. Utilizatorii vor putea să încarce un avatar pentru profilul lor și să își precizeze locația actuală.
  • Să le permită reprezentanților autorizați ai organizațiilor care pot derula proiecte ale Corpului de solidaritate să creeze și să gestioneze profilul organizației lor, inclusiv numele și/sau adresele de e-mail ale persoanelor asociate cu organizațiile și proiectele derulate de acestea.
  • Să pună la dispoziția publicului aceste informații de contact.
  • Să le permită reprezentanților autorizați ai organizațiilor care pot derula proiecte ale Corpului de solidaritate să efectueze căutări în baza de date a participanților pentru a găsi potențiali voluntari/lucrători pentru proiectele lor, corelând cerințele proiectului propus cu datele personale și preferințele participanților.
  • Să le permită acestor reprezentanți autorizați să intre în contact cu participanții selectați, dacă aceștia sunt de acord să fie contactați de către organizație.
  • Să le permită acestor reprezentanți autorizați să le propună oferte participanților și să gestioneze ofertele propuse.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate să gestioneze baza de date a participanților și să le ofere acestora asistența necesară.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate să gestioneze proiectele și procesele de căutare/identificare a participanților potențiali și să le ofere asistență reprezentaților organizațiilor autorizate să desfășoare proiecte.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate și altor părți de încredere să transmită informații și notificări cu privire la Corpul de solidaritate și la alte activități conexe participanților și reprezentanților autorizați ai organizațiilor.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate să analizeze datele referitoare la participanții înregistrați și sugestiile primite din partea acestora.
  • Să le permită administratorilor Corpului să treacă în revistă postările și comentariile publicate sau semnalate de participanți și să ia măsuri dacă acestea nu respectă termenii și condițiile de utilizare a Portalului european de tineret.
 • Baza de date privind oportunitățile de voluntariat
  • Să ofere publicului informații de contact (numele și/sau adresele de e-mail ale persoanelor asociate cu organizațiile și cu proiectele SEV).
  • Să le permită organizațiilor SEV acreditate să-și gestioneze datele de contact.
  • Să le permită organizațiilor SEV acreditate să le prezinte potențialilor voluntari proiectele lor și să le ofere tinerilor posibilitatea de a intra în contact cu aceste organizații.
  • Să le permită administratorilor Portalului european pentru tineret să le ofere organizațiilor asistența necesară.
 • Setul de instrumente pentru consultarea on-line
  • Să le permită utilizatorilor să primească prin e-mail actualizări referitoare la consultările la care au participat.
  • Să permită monitorizarea și analiza statistică referitoare la utilizatorii platformei.
  • Să le permită administratorilor Portalului european pentru tineret să le ofere asistența tehnică necesară organizațiilor care gestionează consultările.

Comisia Europeană și organizațiile care răspund de punerea în aplicare a acestor funcționalități nu vor procesa datele colectate în alte scopuri decât cele descrise mai sus.

Ce date cu caracter personal sunt colectate pe Portalul european pentru tineret?

 • Furnizarea de informații
  • Persoane fizice care au legătură cu un articol, un eveniment sau o știre: numele și adresa de e-mail.
  • Personalul Eurodesk Brussels Link sau al organizațiilor naționale din cadrul rețelei Eurodesk: numele, adresa de e-mail, țara în numele căreia persoana este autorizată să gestioneze conținutul.
 • Corpul european de solidaritate
  • Tinerii care doresc să se înscrie în Corpul de solidaritate trebuie să furnizeze următoarele informații de bază: numele și prenumele, data nașterii, sexul, țara de ședere legală, naționalitatea, adresa de e-mail, limba de contact preferată, tipurile de proiecte care îi interesează, cunoștințele și experiența anterioară. De asemenea, trebuie să precizeze că acceptă misiunea și principiile Corpului de solidaritate.
  • După procedura inițială de înregistrare, pot oferi voluntar următoarele informații: adresa poștală, numărul de telefon, o scurtă prezentare a parcursului educațional și profesional, detalii despre experiențele anterioare de voluntariat, competențele lingvistice, disponibilitatea pentru proiecte, motivele pentru care își doresc să ia parte la proiecte, țările în care doresc să facă voluntariat/să lucreze, ocupațiile care îi interesează, orice informații suplimentare pe care doresc să le furnizeze, dorința de a primi e-mailuri, buletine informative, notificări și alte comunicări din partea Corpului de solidaritate sau a EURES (Portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă).
  • De asemenea, își pot încărca CV-ul sub forma unui document, acceptând faptul că toate informațiile conținute în CV, inclusiv datele de contact și eventuale informații sensibile cu caracter personal, vor fi puse la dispoziția reprezentanților organizațiilor autorizate să desfășoare proiecte, care le pot utiliza în cadrul proceselor lor de selecție a participanților.
  • Altă posibilitate pe care o au este aceea de a posta conținut generat de utilizatori despre experiențele lor în cadrul Corpului și de a comenta postările altor participanți. Aceste postări trebuie să respecte termenii și condițiile de utilizare a Portalului european pentru tineret.
  • Utilizatorii își pot încărca un avatar pentru profilul lor și pot să își precizeze locația actuală.
  • Corpul european de solidaritate va servi drept punct de întâlnire între organizații și tineri. DG EAC nu va efectua nicio evaluare a aspectelor personale ale datelor furnizate.
  • Reprezentanții autorizați ai organizațiilor abilitate să desfășoare proiecte prin Corpul de solidaritate: numele și prenumele, numele de utilizator, adresa de e-mail, organizația (organizațiile) pe care persoana în cauză are dreptul de a o (le) gestiona, acceptarea misiunii și principiilor Corpului de solidaritate.
 • Baza de date privind oportunitățile de voluntariat
  • Persoane fizice care au legătură cu o organizație sau un proiect SEV: numele și adresa de e-mail.
  • Administratorii organizației de voluntariat: numele și prenumele, numele de utilizator, adresa de e-mail, organizația (organizațiile) pe care persoana în cauză are dreptul de a o (le) gestiona.
 • Setul de instrumente pentru consultarea on-line
  • Persoane fizice: numele și prenumele, adresa de e-mail, țara de reședință, data nașterii, sexul, organizația pe care o reprezintă (dacă este cazul).
  • Reprezentanții autorizați ai organizațiilor care au permisiunea de a utiliza setul de instrumente: numele și prenumele, adresa de e-mail, țara în care persoana în cauză are drepturi de gestionare.

Ce mijloace tehnice folosim pentru procesarea datelor dumneavoastră?

Colectarea și prelucrarea datelor se efectuează în baza normelor informatice ale Comisiei și cu ajutorul infrastructurii sale de telecomunicații. Datele se stochează într-o bază de date centralizată (gestionată de DG Educație și Cultură și aflată în centrul de date al Comisiei, la Luxemburg).

Cine are acces la informațiile pe care ni le transmiteți și cui îi sunt divulgate?

 • Furnizarea de informații
  • Publicul general va vedea datele relevante de contact ale persoanelor adăugate de editorii Portalului european pentru tineret la articole, știri sau evenimente (de exemplu, persoana de contact pentru un eveniment sau o știre).
  • Aceste informații sunt, de asemenea, accesibile personalului din cadrul Eurodesk Brussels Link și al organizațiilor naționale din cadrul rețelei Eurodesk.
  • Administratorii Portalului european pentru tineret au, de asemenea, acces la aceste informații.
 • Corpul european de solidaritate
  • Publicul general va vedea datele de contact ale reprezentanților organizațiilor autorizate să deruleze proiecte prin Corpul de solidaritate, dacă organizațiile respective au adăugat aceste informații la propriile profiluri publicate pe paginile de internet ale Corpului european de solidaritate.
  • Publicul va avea acces, de asemenea, la conținutul generat de utilizatori și la comentariile postate și distribuite de participanți cu privire la experiența lor în cadrul Corpului de solidaritate, precum și la avatarul și locația acestora (dacă au fost publicate).
  • Participanții pot vizualiza și gestiona datele lor personale, conectându-se la contul lor pe site-ul Corpului european de solidaritate. Ei au dreptul de a-și șterge contul în orice moment. Participantul răspunde de calitatea propriilor date cu caracter personal.
  • Participanții își pot vizualiza, distribui, edita și șterge postările despre experiența lor în cadrul Corpului de solidaritate. De asemenea, pot vizualiza și comenta sau raporta administratorilor postările altor participanți, în cazul în care consideră că acestea nu respectă termenii și condițiile de utilizare.
  • Participanții la Corpul de solidaritate își pot încărca, modifica sau șterge avatarul și locația.
  • Datele personale ale participanților înscriși în Corpul de solidaritate pot fi accesate de reprezentanții autorizați ai organizațiilor abilitate să desfășoare proiecte.
  • Datele personale ale participanților înregistrați pot fi, de asemenea, accesate de administratorii Corpului de solidaritate și de administratorii diverselor programe ale UE, inclusiv de organismele care implementează aceste programe la nivel național (agențiile naționale), prin care organizațiile autorizate propun oferte de participare la proiecte derulate prin Corpul de solidaritate.
  • Administratorii au acces și la conținutul generat de utilizatori și la comentariile postate de participanți cu privire la experiența lor în cadrul Corpului de solidaritate.
 • Baza de date privind oportunitățile de voluntariat
  • Datele de contact ale persoanelor asociate cu organizațiile și cu proiectele SEV sunt vizibile pentru publicul larg.
  • Reprezentanții autorizați ai unei organizații SEV pot avea acces la datele de contact ale persoanelor care au legătură cu organizația respectivă și cu proiectele sale.
 • Setul de instrumente pentru consultarea on-line
  • Reprezentanții autorizați ai organizațiilor care au permisiunea de a desfășura consultări prin intermediul setului de instrumente pentru consultarea on-line, care sunt instruiți în vederea gestionării consultărilor, pot vedea adresele de e-mail și datele demografice de bază ale utilizatorilor, precum și activitatea lor pe platforma de participare on-line.
  • Administratorii Portalului european pentru tineret vor avea, de asemenea, acces la aceste date.

În plus, toate datele cu caracter personal pot fi accesate de:

 • personalul unității din cadrul DG EAC care răspunde de implementarea serviciilor prin intermediul Portalului european pentru tineret
 • personalul unității Informatică (IT) din cadrul DG EAC
 • personalul altor servicii ale Comisiei Europene coresponsabile de implementarea serviciilor prin intermediul Portalului european pentru tineret.

De asemenea, dacă este necesar, datele pot fi vizualizate de:

 • personalul responsabil de audit intern din cadrul DG EAC
 • personalul DG IAS
 • personalul OLAF.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Adresele de e-mail incluse în articole, știri și evenimente vor fi eliminate, împreună cu conținutul inițial, în termen de doi ani de la data la care conținutul a încetat să mai fie publicat.

Datele cu caracter personal care figurează în conturile de utilizator create pentru editori/autori pe Portalul european pentru tineret vor fi șterse în termen de doi ani de la ultima conectare a utilizatorilor cărora le aparțin aceste conturi.

Datele cu caracter personal care figurează în conturile de utilizator asociate Corpului european de solidaritate vor fi șterse după un an de la împlinirea vârstei limită de eligibilitate pentru participarea la inițiativă, cu excepția cazului în care utilizatorul a acceptat să se alăture unui sistem dedicat foștilor participanți, care ar putea fi în vigoare la momentul respectiv.

Contribuțiile la consultările on-line vor deveni anonime (adică legătura dintre utilizator și contribuții/voturi va fi eliminată) în termen de doi ani de la finalizarea fiecărui proces complet de consultare și de raportare/feedback.

Cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dumneavoastră cu caracter personal?

Aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal stocate și, dacă este necesar, puteți solicita corectarea acestora. Pentru aceasta, trebuie să contactați operatorul de date al Portalului european pentru tineret:

șeful unității „Politica pentru tineret”, rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, e-mail: EAC-EYP@@ec.europa.eu

Ce măsuri de securitate s-au luat pentru a proteja informațiile împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat?

Datele sunt păstrate în cadrul Comisiei și intră sub incidența a numeroase măsuri de protecție aplicate de aceasta pentru a proteja integritatea și confidențialitatea datelor sale electronice.

Corpul european de solidaritate

Acceptând această declarație specifică de confidențialitate, organizațiile autorizate să desfășoare proiecte sunt de acord să utilizeze sistemele informatice ale Corpului european de solidaritate exclusiv pentru a căuta participanți, pentru a-i contacta și pentru a le trimite oferte de participare la proiecte. Proiectele pot fi derulate de organizațiile autorizate sau de alte entități pe care acestea le reprezintă oficial.

În mod specific, organizațiile autorizate se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice și operaționale relevante pentru a gestiona riscurile inerente procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal ale participanților, cu scopul de a:

 • împiedica accesul oricărei persoane neautorizate la sistemele computerizate de prelucrare a datelor cu caracter personal, în special:
  • citirea, copierea, modificarea sau îndepărtarea neautorizată a suporturilor de stocare;
  • introducerea neautorizată de date sau divulgarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate;
  • împiedicarea persoanelor neautorizate să utilizeze sistemele de prelucrare a datelor prin intermediul mijloacelor de transmitere a datelor;
 • garanta faptul că utilizatorii autorizați ai sistemelor de prelucrare a datelor pot să acceseze numai datele cu caracter personal pentru care au drept de acces;
 • înregistra datele cu caracter personal care au fost comunicate, momentul în care au fost comunicate și destinatarul acestora;
 • garanta că datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor prevăzute în legislația națională;
 • garanta faptul că, în timpul comunicării datelor cu caracter personal și al transportului suporturilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau șterse fără autorizare;
 • concepe o structură organizatorică menită să îndeplinească cerințele de protecție a datelor.

Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la protecția datelor persoanelor fizice?

Trebuie să contactați operatorul de date al Portalului european pentru tineret: șeful unității „Politica pentru tineret”, rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Dacă aveți întrebări sau nemulțumiri, mai puteți contacta:

Recurs

În caz de litigiu, plângerile pot fi adresate Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) http://www.edps.europa.eu

Unde pot găsi mai multe informații?

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Puteți consulta registrul accesând linkul: http://ec.europa.eu/dpo-register

Această operațiune specifică de procesare a fost notificată responsabilului cu protecția datelor, cu următorul număr de referință: 3693.