Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat – Európai Ifjúsági Portál

Ez a nyilatkozat az Európai Ifjúsági Portálra és a portálhoz kapcsolódó online szolgáltatásokra, pl. webhelyekre és mobiltelefon-alkalmazásokra vonatkozik. A rendszer személyes adatokat tartalmaz, melyek közzététele és kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendeletében megfogalmazott rendelkezések hatálya alá tartozik. A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogyan kezeli a rendszer a személyes adatokat, és hogyan gondoskodik védelmükről.

Milyen célt szolgál az adatgyűjtés?

Az Európai Ifjúsági Portálnak négy olyan fő funkciója van, amely szükségessé teszi a személyes adatok gyűjtését és kezelését. Ezek a következők:

 • Információszolgáltatás – az EU ifjúsági stratégiájával kapcsolatos cikkek, eseményismertetők és hírek létrehozása és aktualizálása.
 • Európai Szolidaritási Testület – az Európai Ifjúsági Portál lehetőséget nyújt a fiataloknak arra, hogy csatlakozzanak a testülethez, továbbá hogy feltüntessék, milyen projektekben szeretnének részt venni, és hogy a projektmunkára való felkészülés érdekében képzésben részesüljenek. Arra is módot kínál a számukra, hogy felhasználóként tartalmakat – pl. képeket és szövegeket – hozzanak létre, tegyenek közzé és osszanak meg másokkal a testület tagjaként szerzett tapasztalataikról, megjegyzéseket fűzzenek más felhasználók bejegyzéseihez, avatart töltsenek fel a profiljukhoz és megadják a tartózkodási helyüket. Az Európai Ifjúsági Portál azt is lehetővé teszi, hogy az engedéllyel rendelkező szervezetek keresést végezzenek a testület tagjainak adatait tartalmazó adatbázisban annak érdekében, hogy potenciális résztvevőket találjanak önkéntesmunka- és szakmai projektjeikhez, felvegyék velük a kapcsolatot (ha ők ehhez hozzájárulnak), és végül részvételi lehetőséget kínáljanak az általuk kiválasztott jelentkezőknek, amelyet az illetők elfogadhatnak, illetve visszautasíthatnak. 
 • Az önkéntesmunka-adatbázis – azok a szervezetek, amelyek akkreditációt szereztek ahhoz, hogy projekteket működtessenek az Erasmus+ programjának részét képező európai önkéntes szolgálat keretében, bejelentkezhetnek az adatbázisba, és minihirdetésekben reklámozhatják projektjeiket az önkéntes munka iránt érdeklődő potenciális jelentkezőknek. Az adatbázis azoknak az akkreditált szervezeteknek a teljes listáját is tartalmazza, amelyek projekteket működtethetnek az európai önkéntes szolgálat égisze alatt.
 • Online konzultációs eszköztár – összhangban azzal, hogy az EU ifjúsági stratégiájának egyik célja a fiatalok demokratikus életben való részvételének ösztönzése, a stratégia keretében létrehozott platform lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy különböző témákról véleményt mondjanak.

 Elképzelhető, hogy a fenti funkciók egy részének használatához a felhasználóknak be kell jelentkezniük és azonosítani kell magukat. Ha ez a helyzet, a rendszer felkéri őket az említett műveletek elvégzésére. Lehet, hogy ehhez az Európai Ifjúsági Portál az Európai Bizottság Azonosítókezelő Szolgálatát (Identity Management System, IMS) veszi igénybe az EU Login rendszeren keresztül. Az Azonosítókezelő Szolgálat saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezik.

Az adatgyűjtés az alábbi célokat szolgálja:

 • Információszolgáltatás
  • Elérhetőségi adatok (a cikkekhez, eseményismertetőkhöz, illetve hírekhez köthető személyek nevének és/vagy e-mail-címének) nyilvánosságra hozatala
  • A jogosultsággal rendelkező felhasználók számára annak lehetővé tétele, hogy szerzőként/szerkesztőként regisztrálják magukat az Európai Ifjúsági Portálon, és szükség esetén technikai segítséget nyújtsanak
 • Európai Szolidaritási Testület
  • A fiatalok számára annak lehetővé tétele, hogy a tőlük bekért személyes és elérhetőségi adatokat megadva regisztrálják magukat a testületbe; ezen túlmenően a testület regisztrált tagjai számára annak lehetővé tétele, hogy fakultatív alapon további elérhetőségi adatokat adjanak meg, feltüntessék, milyen típusú projektek érdeklik őket a legjobban, és milyen készségekkel és tapasztalatokkal tudják a projektmunkát segíteni, továbbá összefoglalják, milyen tanulmányokat végeztek, milyen állásokat töltöttek be, illetve hogy milyen tapasztalatokkal rendelkeznek az önkéntes munka terén
  • A testület tagjai számára annak lehetővé tétele, hogy a testülettel kapcsolatban e-mail-üzeneteket, hírleveleket és értesítéseket kapjanak, illetve hogy felmérésekben vegyenek részt, vagy más módon visszajelzéssel szolgáljanak; a testület tagjai meghatározhatják, milyen jellegű küldeményekre tartanak igényt
  • A testület számára annak lehetővé tétele, hogy képzési lehetőségeket biztosítson a résztvevők számára
  • A testület tagjai számára annak lehetővé tétele, hogy visszajelzéssel éljenek a szolgáltatásokkal és eljárásokkal kapcsolatban
  • A testület tagjai számára annak lehetővé tétele, hogy a közösségépítő funkciók használata révén kommunikáljanak egymással; ez magában foglalja, hogy felhasználóként tartalmakat hozhatnak létre és tehetnek közzé a testület tagjaként szerzett tapasztalataikról, illetve hogy megtekinthetik más résztvevők bejegyzéseit, és azokhoz megjegyzéseket fűzhetnek. Ezenfelül bejelentést tehetnek a testület adminisztrátorainak azokkal a bejegyzésekkel kapcsolatban, amelyeket kifogásolhatónak tartanak. A bejegyzéseknek meg kell felelniük az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó – online elérhető – feltételeknek. A testület tagjai avatart is feltölthetnek a profiljukhoz, és tartózkodási helyüket is feltüntethetik
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület tagjainak részvételével projektek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek erre felhatalmazott képviselői gondozzák a szervezetük profilját, ideértve a szervezetekkel és azoknak a testület keretében megszervezett projektjeivel kapcsolatban álló személyek nevét és/vagy e-mail-címét
  • Ezen elérhetőségi adatok hozzáférhetővé tétele a nyilvánosság számára
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület tagjainak részvételével projektek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek erre felhatalmazott képviselői keresést végezzenek a testület részvevőinek adatait tartalmazó adatbázisban abból a célból, hogy a kérdéses projekt adatait a testületbe regisztrált fiatalok személyes adataival és preferenciáival összevetve megfelelő jelentkezőket találjanak önkéntesmunka- és szakmai projektjeikhez
  • Annak lehetővé tétele, hogy ezek a felhatalmazott képviselők felvegyék a kapcsolatot a kiválasztott jelentkezőkkel, ha a kérdéses jelentkezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetek kapcsolatba lépjenek velük
  • Annak lehetővé tétele, hogy ezek a felhatalmazott képviselők konkrét részvételi lehetőségeket kínáljanak a testület tagjainak, és ellássák a felajánlott lehetőségekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai segítséget nyújtsanak a testület tagjai számára, és kezeljék az adataikat tartalmazó adatbázist
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai projekteket menedzseljenek, műveleteket végezzenek a megfelelő résztvevők kiválogatása, valamint a projektek és a megfelelő résztvevők egymáshoz rendelése céljából, továbbá segítséget nyújtsanak a testület tagjainak részvételével projektek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek erre felhatalmazott képviselőinek
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai és más, erre felhatalmazott felek információkat és értesítéseket küldjenek a testületről és a testülettel kapcsolatos egyéb tevékenységekről a testület tagjainak és a szervezetek jogosultsággal rendelkező képviselőinek
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai elemezzék a regisztrált tagok adatait és a tagoktól beérkező visszajelzéseket
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai ellenőrizzék a résztvevők által benyújtott bejegyzéseket és megjegyzéseket, köztük azokat, amelyekkel kapcsolatban a résztvevők bejelentést tettek, és megtegyék a szükséges lépéseket, ha a kérdéses bejegyzések és megjegyzések nem felelnek meg az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó feltételeknek
 • Az önkéntesmunka-lehetőségek adatbázisa
  • Elérhetőségi adatok (az európai önkéntes szolgálat keretében projekteket működtető szervezetekhez és projektjeikhez köthető személyek nevének és/vagy e-mail-címének) nyilvánosságra hozatala
  • Az európai önkéntes szolgálat akkreditációjával rendelkező szervezetek számára annak lehetővé tétele, hogy a szervezetük által nyilvánosságra hozott elérhetőségi adatokat kezeljék
  • Az európai önkéntes szolgálat akkreditációjával rendelkező szervezetek számára annak lehetővé tétele, hogy projektjeiket reklámozzák az önkéntes munka iránt érdeklődő potenciális jelentkezőknek, a fiatalok számára pedig annak biztosítása, hogy felvehessék a kapcsolatot az említett szervezetekkel
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai szükség esetén technikai segítséget nyújtsanak a szervezeteknek
 • Online konzultációs eszköztár
  • A felhasználók számára annak lehetővé tétele, hogy e-mailben tájékoztatást kapjanak az aktuális fejleményekről azokkal a konzultációkkal kapcsolatban, amelyekben részt vettek
  • A felhasználók nyomon követése és a felhasználással kapcsolatos adatok statisztikai elemzése
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai szükség esetén technikai segítséget nyújtsanak a konzultációkat lebonyolító szervezeteknek

 Az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Portál funkcióinak biztosításáért felelős szervezetek az összegyűjtött adatokat kizárólag a fenti célok érdekében dolgozzák fel.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk az Európai Ifjúsági Portálon?

 • Információszolgáltatás
  • Magánszemélyek esetében – cikkek, eseményismertetők, illetve hírek kapcsán: név, e-mail-cím
  • Az Eurodesk Brussels Link, illetve a nemzeti Eurodesk szervezetek hálózatának munkatársai esetében: vezetéknév, utónév, e-mail-cím, valamint az az ország, amelynek nevében a kérdéses személy tartalmat kezelhet a portálon
 • Európai Szolidaritási Testület
  • Azoknak a magánszemélyeknek, akik úgy döntenek, hogy belépnek a testületbe, a következő alapinformációkat kell megadniuk: vezetéknév, utónév, születési idő, nem, jogszerű tartózkodás helye szerinti ország, állampolgárság, e-mail-cím, kapcsolattartás preferált nyelve, érdeklődésnek megfelelő projekttípus(ok), valamint előzetes ismeretek és tapasztalatok. Azt is meg kell erősíteniük, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület küldetését és alapelveit.
  • A testületbe történő regisztráció után a jelentkezők fakultatív jelleggel további információkat adhatnak meg magukról, nevezetesen a következőket: postacím, telefonszám(ok), tanulmányok és munkatapasztalat összefoglalása, az önkéntes munka terén esetlegesen szerzett korábbi tapasztalatok részletes ismertetése, nyelvtudás, projektmunkában való részvétel időpontja, motiváció önkéntesmunka-, illetve szakmai projektben való részvételre, preferált célország(ok), preferált szakmák, a felhasználó által megadni kívánt bármilyen kiegészítő információ, hajlandóság a testület által küldött e-mail-üzenetek, hírlevelek, értesítések stb. fogadására, hajlandóság az EURES (az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja) által küldött e-mail-üzenetek, hírlevelek, értesítések stb. fogadására.
  • A jelentkezők külön dokumentum formájában önéletrajzukat is feltölthetik a rendszerbe. Tudniuk kell azonban, hogy a feltöltött önéletrajzban szereplő információk mindegyike – ideértve az elérhetőségi adataikat és az esetlegesen megadott különleges (szenzitív) személyes adatokat is – hozzáférhető lesz a testület tagjainak részvételével projektek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek képviselői számára, akik ezeket az információkat esetlegesen fel fogják használni, amikor jelentkezőket választanak ki a projektjeikhez.
  • A regisztrált felhasználók az említetteken túlmenően tartalmakat hozhatnak létre és tehetnek közzé a testület tagjaként szerzett tapasztalataikról, illetve megjegyzéseket fűzhetnek más résztvevők bejegyzéseihez. Bejegyzéseiknek meg kell felelniük az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó feltételeknek.
  • A testület tagjai avatart is feltölthetnek a profiljukhoz, és tartózkodási helyüket is feltüntethetik.
  • Az Európai Szolidaritási Testület platformként szolgál majd, hogy megkönnyítse a szervezetek és az egyének „egymásra találását”. Az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság nem fogja az érintett egyének személyes adatait kiértékelni.
  • A testület tagjainak részvételével projektek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek felhatalmazott képviselőinek a következő adatokat kell megadniuk: vezetéknév, utónév, felhasználónév, e-mail-cím, azok a szervezetek, amelyek adatainak kezelésére a kérdéses személy jogosult, valamint annak megerősítése, hogy az illető elfogadja az Európai Szolidaritási Testület küldetését és alapelveit.
  • Magánszemélyek esetében – az európai önkéntes szolgálat keretében projekteket működtető szervezetekkel és projektekkel kapcsolatban: név, e-mail-cím
  • Önkéntes szervezetek vezetői esetében: vezetéknév, utónév, felhasználónév, e-mail-cím, azok a szervezetek, amelyek adatainak kezelésére a kérdéses személy jogosult
 • Online konzultációs eszköztár
  • Magánszemélyek esetében: vezetéknév, utónév, e-mail-cím, lakhely szerinti ország, születési idő, nem, valamint a kérdéses személy által képviselt szervezet (ha van ilyen)
  • Az online konzultációs eszköztár használatára jogosult szervezetek felhatalmazott képviselői esetében: vezetéknév, utónév, e-mail-cím, valamint az az ország, amelynek adatait a kérdéses személy kezelni jogosult

 Milyen technikai eszközök segítségével dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az adatgyűjtés és az adatok feldolgozása a Bizottság informatikai szabványainak és távközlési infrastruktúrájának felhasználásával valósul meg. Az adatokat a központi adatbázis tárolja. (Az adatbázist az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság működteti a Bizottság luxembourgi adatközpontjában.)

Ki fér hozzá az Ön által megadott információkhoz, és ki kapja meg azokat?

 • Információszolgáltatás
  • Nyilvánosan hozzáférhetőek lesznek azoknak az embereknek a releváns személyes elérhetőségi adatai, akiket az Európai Ifjúsági Portál erre felhatalmazott szerkesztői adtak hozzá a portálon megjelentetett cikkekhez, hírekhez, illetve eseményekhez, például azért, mert a kérdéses személy az illetékes kapcsolattartó az adott hír vagy rendezvény esetében.
  • Ezekhez az információkhoz az Eurodesk Brussels Link, illetve a nemzeti Eurodesk szervezetek hálózatának munkatársai is hozzáférnek.
  • Az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai számára ugyancsak láthatók ezek az információk.
 • Európai Szolidaritási Testület
  • Nyilvánosan hozzáférhetőek lesznek a testület tagjainak részvételével projektek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek képviselőinek személyes elérhetőségi adatai, ha ezeket az adatokat maga a szervezet adja hozzá saját, az Európai Szolidaritási Testület portálján közzétett profiljához.
  • Mindenki betekintést nyerhet azokba a tartalmakba és bejegyzésekbe, amelyeket a felhasználók hoztak létre, tettek közzé, illetve osztottak meg másokkal a testület tagjaként szerzett tapasztalataik témájában. Ha profiljukhoz feltöltenek avatart, illetve ha megadják tartózkodási helyüket, ezek is nyilvánosan hozzáférhetővé válnak.
  • A testület tagjai megtekinthetik és kezelhetik személyes adataikat. Ehhez be kell jelentkezniük az Európai Szolidaritási Testület portálján létrehozott felhasználói fiókjukba. Ahhoz is joguk van, hogy fiókjukat bármikor megszüntessék. A testület tagjai maguk tartoznak felelősséggel saját személyes adataik minőségéért.
  • A testület tagjai arra is jogosultak, hogy megtekintsék, másokkal megosszák, szerkesszék, illetve töröljék a testületben szerzett tapasztalataikról és az ennek során átélt élményekről szóló saját bejegyzéseiket. Más résztvevők bejegyzéseit is megtekinthetik, és azokhoz megjegyzéseket fűzhetnek, ezenfelül pedig bejelentést tehetnek, ha megítélésük szerint valamelyik bejegyzés nem felel meg az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó feltételeknek.
  • A testületben részt vevő tagok avatart tölthetnek fel profiljukhoz, és megadhatják tartózkodási helyüket. Ezeket a későbbiekben módosíthatják és törölhetik is.
  • A testület tagjainak részvételével projektek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek által felhatalmazott képviselők hozzáférnek a testület regisztrált tagjainak személyes adataihoz.
  • A testület regisztrált tagjainak személyes adatai a testület adminisztrátorai, valamint azoknak a különböző uniós programoknak az adminisztrátorai – köztük a programokat az egyes tagállamokban megvalósító szervek (nemzeti ügynökségek) – számára is hozzáférhetőek, amelyek révén az engedéllyel rendelkező szervezetek részvételi lehetőségeket biztosítanak az Európai Szolidaritási Testület keretében megvalósuló projektjeikben.
  • A felhasználók által a testület tagjaként szerzett tapasztalataikról és élményeikről létrehozott és közzétett tartalmak és megjegyzések ugyancsak hozzáférhetők a testület adminisztrátorai számára.
  • .
 • Az önkéntesmunka-lehetőségek adatbázisa
  • Az európai önkéntes szolgálat keretében projekteket működtető szervezetekhez és projektjeikhez köthető személyek elérhetőségi adatai mindenki számára megtekinthetőek.
  • Az európai önkéntes szolgálat keretében projekteket működtető szervezetek erre felhatalmazott képviselői hozzáférhetnek az adott szervezethez és annak projektjeihez köthető személyek elérhetőségi adataihoz.
 • Online konzultációs eszköztár
  • Az online konzultációs eszköztár felhasználóinak e-mail-címei, demográfiai alapadatai és eszköztárbeli műveletei láthatóak az eszköztár segítségével konzultációk lefolytatására jogosult szervezetek erre felhatalmazott és kiképzett képviselői számára.
  • Az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai ugyancsak hozzáférnek ezekhez az információkhoz.

Ezen túlmenően a személyes adatok mindegyikéhez hozzáférhetnek a következő személyek:

 • az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság azon szervezeti egységeinek munkatársai, amelyek az Európai Ifjúsági Portálon elérhető szolgáltatások biztosításáért felelősek
 • az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság informatikai szervezeti egységének munkatársai
 • az Európai Bizottság egyéb olyan szervezeti egységeinek munkatársai, amelyek megosztott felelősséggel tartoznak az Európai Ifjúsági Portálon elérhető szolgáltatások biztosításáért

Szükség esetén a következő személyek is hozzáférést kaphatnak a személyes adatokhoz:

 • az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság belső ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti egységének munkatársai
 • a Belső Ellenőrzési Szolgálat munkatársai
 • az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) munkatársai

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?

A cikkekben, hírekben és eseményismertetőkben megadott kapcsolattartási e-mail-címeket a rendszer az eredeti tartalommal együtt a közzététel visszavonását követő két éven belül törli.

Az Európai Ifjúsági Portál felhasználóinak (szerkesztőknek/szerzőknek) fiókjához tartozó személyes adatokat a rendszer két évvel azt követően törli, hogy a felhasználó utoljára bejelentkezik a portálra a felhasználói fiókját használva.

Az Európai Szolidaritási Testület tagjainak felhasználói fiókjában található személyes adatokat a rendszer egy évvel azt követően törli, hogy a kérdéses személy életkora eléri a testületre vonatkozóan meghatározott részvételi jogosultság felső korhatárát. Ezalól kivételt jelenthet az az eset, ha a jövőben létrejön valamilyen hivatalos közösség, mely a felső korhatárt meghaladó életkorú, korábban a testület tagjaként tevékenykedő személyeket fogja össze.

Az online konzultációkban részt vevő személyek válaszait, észrevételeit, szavazatait a rendszer két évvel a teljes konzultációs/jelentéstételi/visszajelzési időszak lezárultát követően anonimizálja (gondoskodva arról, hogy a felhasználókat és a válaszokat, észrevételeket, illetve szavazatokat ne lehessen egymáshoz rendelni).

Hogyan tudok személyes adataimhoz hozzáférni, hogyan tudom azok pontosságát ellenőrizni, illetve az esetleges pontatlanságokat helyesbíteni?

Önnek jogában áll, hogy a portálon tárolt személyes adataihoz hozzáférjen, és szükség esetén azok helyesbítését kérje. Ehhez az Európai Ifjúsági Portál adatkezelőjével kell felvennie a kapcsolatot:

az „Ifjúságpolitika” egységvezetője – Rue Joseph II 70, B-1049, Brüsszel, e-mail-cím: EAC-EYP@@ec.europa.eu

Milyen biztonsági intézkedések szolgálják a visszaélések és az engedély nélküli hozzáférés elleni védelmet?

Az adatvédelemről a Bizottság gondoskodik számos védelmi intézkedés végrehajtása révén annak érdekében, hogy az intézmény biztonsági eszközeinek integritását és titkosságát biztosítsa.

Európai Szolidaritási Testület

A testület tagjainak részvételével projektek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek ennek az egyedi adatvédelmi nyilatkozatnak az elfogadásával beleegyeznek abba, hogy az Európai Szolidaritási Testület informatikai rendszereit kizárólag abból a célból veszik igénybe, hogy projektjeikhez résztvevőket keressenek a testület tagjai közül, felvegyék velük a kapcsolatot, és részvételi lehetőséget kínáljanak az általuk kiválasztott jelentkezőknek. Ezek a projektek lehetnek az engedéllyel rendelkező szervezetek saját projektjei, de lehetnek olyan, más szervezetek által útnak indított projektek is, amelyeket az engedéllyel rendelkező szervezetek hivatalosan képviselnek.

Konkrétan megfogalmazva az engedéllyel rendelkező szervezetek vállalják, hogy olyan technikai és operatív biztonsági intézkedéseket léptetnek életbe, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a résztvevők személyes adatainak általuk történő kezelésében rejlő kockázatokkal szemben, annak érdekében, hogy:

 • jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá a személyes adatokat kezelő számítógépes rendszerekhez, különös tekintettel arra, hogy ne kerüljön sor
  • adathordozók jogosulatlan leolvasására, másolására, módosítására vagy eltávolítására,
  • jogosulatlan adatbevitelre, valamint a tárolt személyes adatok jogosulatlan felfedésére, megváltoztatására vagy törlésére,
  • adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek által történő használatára adatátviteli eszközök segítségével;
 • az adatfeldolgozó rendszerek jogosult felhasználói csak azokhoz a személyes adatokhoz férjenek hozzá, amelyekre hozzáférési joguk kiterjed;
 • rögzítésre kerüljön, hogy melyik személyes adatot kivel és mikor közölték;
 • a személyes adatok kezelése a nemzeti jogszabályokban rögzített adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően menjen végbe;
 • a személyes adatok közlése és az adathordozók szállítása során az adatok ne legyenek engedély nélkül olvashatók, másolhatók és törölhetők;
 • a szervezeti struktúra kialakítására az adatvédelmi követelményeknek megfelelően kerüljön sor.

 Kihez fordulhat, ha kérdése vagy panasza van a személyes adatok védelmével kapcsolatban?

Ilyen esetben az Európai Ifjúsági Portál adatkezelőjével veheti fel a kapcsolatot: az „Ifjúságpolitika” egységvezetője – Rue Joseph II 70, B-1049, Brüsszel, e-mail-cím: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Kérdéseivel és panaszaival a következő személyhez is fordulhat:

Jogorvoslat

Probléma esetén az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat panaszával: http://www.edps.europa.eu.

Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi felelőse nyilvántartást tesz közzé a személyes adatok kezelésével járó összes műveletről A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register

Ez az adatkezelés a következő hivatkozási számmal került bejelentésre az adatvédelmi felelősnek: 3693.