Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Projekty Nadácie pre deti Slovenska - Srdce plné zdravia

Projekt Srdce plné zdravia informuje deti a mladých ľudí o dôležitosti zdravého životného štýlu.
Projekt Srdce plné zdravia informuje deti a mladých ľudí o dôležitosti zdravého životného štýlu.
Nezdravý životný štýl je problémom, ktorý je rozhodne treba riešiť aj na Slovensku a začať treba od detí. Práve preto Nadácia pre deti Slovenska vytvorila projekt Srdce plné zdravia, ktorý vzdeláva žiakov druhého stupňa základných škôl.

Projekt je realizovaný formou roadshow v 25 mestách na Slovensku. V každom z nich sa vyberie základná škola, v ktorej bude podujatie organizované. Deti sa tu dokonca môžu pozrieť do vnútra ľudského srdca vďaka veľkému nafukovaciemu modelu.

 

Program sa začína prezentáciou lekára na tému rizík kardiovaskulárnych ochorení u detí a mládeže, spôsobených napríklad fajčením, požívaním alkoholu či iných látok alebo obezitou. Následne sa žiaci zúčasnia prehliadky ľudského srdca v nafukovacom modeli, ktorá pokračuje diskusiou. Prítomní si môžu nechať zmerať rôzne hladiny látok v tele, EKG či so súhlasom rodičou (v prípade, ak nedovŕšili 18 rokov) aj množstvo cholesterolu v krvy. K dispozícii je aj FIT kútik, v ktorom ich odborníci informujú o zdravej životospráve, prevencii detskej obezity, ale aj prakticky ukážu, ako si pripraviť chutné, zdravé raňajky.

 

Ciele projektu

  • poukázať na potrebu zdravého životného štýlu a správnu životosprávu v každom veku
  • informovať a učiť deti a mládež, upozorniť ich na potrebu starostlivosti o vlastné srdce od raného veku, a zároveň ich vzdelávať o príznakoch kardiovaskulárnych ochorení, možnosti ich rýchleho rozpoznania a prvej pomoci
  • podporiť prevenciu kardiovaskulárnych ochorení
  • informovať o možnostiach monitoringu rizikových faktorov KVO
  • vytvoriť a etablovať nové spôsoby práce s mládežou

 

 

Dátum uverejnenia: ned., 30/11/2014 - 13:35


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!