Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Cestujete po EÚ? Nezabudnite svoj európsky preukaz zdravotného poisten

Správne sa zbaliť na cestu do zahraničia je dôležité. Snáď najdôležitejšou vecou je európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám zabezpečuje prístup k zdravotnej starostlivosti v celej Európe.

Pri cestách do zahraničia musíte pamätať na množstvo vecí, nehovoriac o cestovnom pase či občianskom preukaze. Ale je potrebné myslieť aj na to, čo sa vám môže stať po príchode do vašej destinácie. Ak ochoriete v zahraničí, cestovný pas vám stačiť nebude. Budete potrebovať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

 

Ako to funguje?

Na základe preukazu máte počas dovolenky, štúdia alebo dobrovoľníckej práce kdekoľvek v EÚ (a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku) nárok na nevyhnutnú pomoc poskytovanú v rámci verejného zdravotného systému.

EPZP nenahrádza cestovné poistenie, ale počas pobytu v zahraničí vám zaručuje lekársku starostlivosť za rovnakých podmienok a rovnakú cenu ako občanom poisteným v danej krajine. Ak je lekárske ošetrenie pre obyvateľov danej krajiny bezplatné, nebudete musieť platiť ani vy. Ak sa v danej krajine za návštevu lekára platí, môžete si uplatniť úhradu vzniknutých výdavkov priamo tam, alebo požiadať o ich preplatenie vo svojej poisťovni po návrate domov. Vždy majte na pamäti, že výdavky sa uhrádzajú podľa pravidiel platných v krajine, v ktorej sa liečite a  systémy zdravotnej starostlivosti sa v jednotlivých krajinách líšia. To znamená, že služby, za ktoré doma neplatíte, nemusia byť nevyhnutne bezplatné aj v inom štáte.

Odporúča sa však priplatiť si dodatočné zdravotné poistenie najmä pre situácie, ktoré EPZP nekryje. Ide napríklad o prípady, keď potrebujete záchranku, súkromnú zdravotnú starostlivosť alebo sa musíte vrátiť domov.

 

Kde môžete preukaz získať?

Táto služba je dostupná komukoľvek, kto je poistený v rámci štátneho systému sociálneho zabezpečenia v 27 členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku. Preukaz môžete ľahko získať vo svojej zdravotnej poisťovni v krajine vášho trvalého pobytu – stačí si pozrieť vnútroštátne služby online.

K dispozícii je aj smartfónová aplikácia Európsky preukaz zdravotného poistenia o EPZP, ktorá obsahuje všetky informácie potrebné na cestu do cudziny. Táto aplikácia slúži ako príručka pre používateľov EPZP, ktorá poskytuje praktické rady pri  neočakávaných situáciách v zahraničí – vrátane európskej tiesňovej linky na čísle 112 a odhadu možných nákladov na liečbu. Je kompatibilná s operačnými systémami iOS, Android a Windows 7 mobile a existuje v 24 jazykoch. Dokonca umožňuje prepínanie jazykových verzií, čím veľmi uľahčuje komunikáciu najmä vtedy, ak neovládate cudzie jazyky.

 

Príbeh Anny

Anna je poistená v rámci systému povinného zdravotného poistenia v členskom štáte A a momentálne žije v členskom štáte B, kde dokončuje svoje štúdium. So sebou má európsky preukaz zdravotného poistenia vydaný v krajine A. Anna je tehotná a rodiť bude ešte počas svojho pobytu v krajine B. Tehotenstvo a pôrod sa chápu ako naliehavá lekárska starostlivosť, takže Anna dostane po predložení svojho preukazu zdravotného poistenia a dokladu totožnosti potrebnú zdravotnú starostlivosť v krajine B.

Anna má nárok na rovnakú starostlivosť v krajine B, ako keby v nej bola poistená.

To znamená, že ak je ošetrenie pre osoby poistené v krajine B bezplatné, bude bezplatné aj pre Annu.

 Ak sa v systéme krajiny B za zdravotnú starostlivosť platí a následne sa žiada o preplatenie nákladov, Anna zaplatí rovnaké poplatky ako poistenci v danej krajine a potom požiada o preplatenie svojich nákladov. Mala by požiadať o preplatenie nákladov v krajine B, kde jej výdavky na zdravotnú starostlivosť preplatia v rovnakej výške ako domácim poistencom (krajina B potom požiada o preplatenie svojich nákladov poisťovňu v krajine A, kde je Anna poistená).

 

Dátum uverejnenia: pon., 24/06/2013 - 11:48


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!

Súvisiace odkazy