Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Zamestnanosť a podnikanie mladých ľudí

Nájsť si miesto v pracovnej sfére nie je jednoduché, nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku a v EÚ je vysoká. Napriek tomu takmer polovica ľudí, ktorí si nájdu prácu, je vo vekovej kategórii 19 až 29 rokov.

 

Kde začať? Hľadáš prácu vo svojom odbore, alebo chceš skúsiť iné zamestnanie?

Oboznám sa s podmienkami zamestnania na Slovenskuv Európe.

Byť úspešný pri hľadaní zamestnania znamená správnu voľbu povolania,  zvládnuť prípravu a uspieť.

Zvýš si svoje šance vypracovaním dobrého životopisu, kde zahrň dosiahnuté vzdelanie, kurzy, získané certifikáty, nadobudnutú prax a svoje zručnosti.  Do životopisu uvádzaj pravdivé údaje, nezabudni na kontaktnú adresu s telefonickým číslom s predvoľbou krajiny a oficiálnou emailovou adresou. Dôležitý je i motivačný list, ktorým sa tak povediac musíš predať. Po zaslaní životopisu a motivačného listu na uvedenú poštovú alebo emailovú adresu zverejnenú v pracovnej ponuke nečakaj dlho na odpoveď, po niekoľkých dňoch sa pripomeň sám. Mnohí zamestnávatelia sa zaoberajú so žiadosťami tých uchádzačov, ktorí opätovne prejavia záujem o pracovnú pozíciu. Veľmi dôležitá je i príprava na výberový pohovor na zamestnanie, ktorý môže prebiehať osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetového programu SKYPE. Doklady o vzdelaní a referenčné listy od bývalých zamestnávateľov sa predkladajú až na pohovore. Pred kontaktom s potenciálnym zamestnávateľom si zisti profil firmy, zoznám sa s jej produkciou, históriou a výsledkami. Nepodceňuj ani svoj vzhľad a vystupovanie. Slušné oblečenie, pekný vzhľad a kultúrne vystupovanie je prejavom dôveryhodnosti.

Pri hľadaní zamestnania môžeš využiť i služby kariérneho poradenstva, náborových agentúr, pracovných internetových portálov a sociálnych sietí.
Dobrá rada pre každého: skôr ako sa rozhodneš použiť služby spoločností, over si referencie firmy i potenciálneho zamestnávateľa prostredníctvom internetových vyhľadávačov.  

Alebo buď proaktívny a obráť sa na verejné služby zamestnanosti na Slovensku a využi aj Európsky portál pre pracovnú mobilitu, ktorý združuje vyše 5 000 miestnych úradov práce z celej Európy, zabezpečuje kontakt uchádzačov o prácu so zamestnávateľmi a ponúka aktívne služby podpory pri hľadaní práce.

Pri návšteve úradov práce, sociálnych vecí a rodiny získaš pracovné ponuky od slovenských zamestnávateľov a zoznámiš sa s trhom práce, alebo i ponuky v krajinách Európy. Sieť EURES Slovensko je súčasťou celoeurópskej siete zamestnanosti zastúpenej v členských krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru /krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko/ a vo Švajčiarsku s.cieľom uľahčiť mobilitu pracovnej sily. Okrem ponuky voľných pracovných miest, párovania životopisov s ponukami, umiestnením na trhu práce, EURES poradcovia a asistenti poskytujú i poradenskú činnosť, informácie o životných a pracovných podmienkach v krajinách Európy, a organizujú výberové pohovory pre zahraničných zamestnávateľov. Služby siete sú bezplatné.
Pri hľadaní zamestnania v zahraničíale i na domácom trhu práce je nutné ovládať cudzie jazyky na komunikatívnej úrovni. To záleží od typu pracovnej pozície a od zamestnávateľa. Vo väčšine prípadov je to znalosť anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka. Pri práci v škandinávskych krajinách zamestnávateľ očakáva, že sa prihlásiš na kurz úradného jazyka, ktorého používanie je nevyhrnutné najmä pri styku so zákazníkmi a pre získanie bezpečnostného pasu potrebného v doprave a pri prácach na mori.

Čo všetko súvisí s nástupom do zamestnania?
Pracovný pomer sa zakladá pracovnou zmluvou, ktorá zaväzuje tak zamestnávateľa ako i zamestnanca k plneniu zmluvných podmienok.  Okrem vykonávania práce je potrebné dodržať zákonné povinnosti voči sociálnejzdravotnej poisťovni. Zdravotné poistenie je v EÚ povinné a môže byť hradené len v štáte výkonu povolania alebo sídla spoločnosti.
Každú zmenu /nástup do pracovného pomeru, skončenie registrácie ako nezamestnaný, presťahovanie sa a pod./ je občan povinný neodkladne oznámiť relevantným inštitúciám.  

Ako si zvýšiť kvalifikáciu?
Ak si chceš zvýšiť svoju kvalifikáciu alebo sa rekvalifikovať na inú profesiu, môžeš využiť vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích spoločností, škôl alebo programy celoživotného vzdelávania formou denného, externého alebo on-line štúdia.

Chceš realizovať svoje nápady a začať podnikať?
Veľa mladých ľudí má podnikateľského ducha a po získaní kvalifikácie chcú pracovať v podnikateľskom prostredí. Je to i tvoj prípad? Chceš pracovať v rodinnom podniku, alebo už si nadobudol dostatočnú prax pre založenie živnosti? Možno chceš začať od začiatku sám alebo so spoločníkmi.
Nepodceňuj získanie dostatočných informácií. Podnikanie na Slovensku  upravuje živnostenský zákon. Podmienky podnikania v Európe zaručuje rovnaké podmienky pre domácich i zahraničných podnikavcov. Dôležité informácie sa dozvieš i na špecializovaných portáloch
Pre začatie podnikania sú dôležité financie. Je niekoľko zdrojov na získanie finančnej podpory. Získať môžeš i príspevok zo štátneho rozpočtu

Pri riešení problémov, ktoré môžu nastať v pracovnom i súkromnom živote, sa s dôverou obráť na SOLVIT pri nesprávneho uplatňovaní EÚ práva, alebo na kontaktných pracovníkov Your Europe Advice..

Už sa len rozhodnúť, kde a akou formou vstúpiš na pracovný trh.

Gepubliceerd: Di, 21/05/2013 - 16:20


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!