Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Platené stáže a školenia v Európskom parlamente

© shutterstock.com - Andresr
Snívaš o tom, že sa staneš poslancom Európskeho parlamentu za svoju krajinu? Urob prvý krok a požiadaj o platenú stáž alebo školenie pre absolventov univerzít a zisti, ako funguje Európsky parlament.

Stáže pre absolventov univerzít

 

Platené stáže Roberta Schumana (všeobecné alebo zamerané na žurnalistiku) sú otvorené len pre absolventov univerzít; ich cieľom je umožniť ti doplniť si vedomosti nadobudnuté počas štúdia a bližšie sa zoznámiť s Európskym parlamentom.

 

Všetci žiadatelia o štipendium pre absolventov univerzít musia mať ukončené aspoň trojročné štúdium (titul bakalár) ešte pred termínom predkladania žiadostí. Pre stáže zamerané na žurnalistiku musia žiadatelia preukázať odborné skúsenosti alebo kvalifikáciu v odbore žurnalistiky.

 

Ak spĺňaš tieto podmienky, môžeš vyplniť online žiadosť; môžeš však podať len jednu žiadosť o jednu z možných stáží.
 

Platené stáže trvajú 5 mesiacov a začínajú každý rok 1. marca a 1. októbra. Žiadosť môžeš podať:

  • od 15. augusta do 15. októbra (do polnoci) na marcové zasadnutie nasledujúceho roka;
  • od 15. marca do 15. mája (do polnoci) na októbrové zasadnutie bežného roka.

 

Školenia

 

Európsky parlament taktiež ponúka školenia pre mladých ľudí nad 18 rokov, ktorí:

  • majú osvedčenie o maturitnej skúške, ktorá zodpovedá úrovni požadovanej na prijatie na univerzitu, alebo
  • majú skončený vyšší alebo technický kurz na zodpovedajúcej úrovni.

 

Prednosť majú mladí ľudia, ktorí musia absolvovať školenie ako súčasť štúdia.

 

Školenia bežne trvajú od 1 do 4 mesiacov. Žiadosť môžeš podať:

  • 1. októbra (školenie začínajúce v období od 1. januára do 30. apríla);
  • 1. februára (školenie začínajúce v období od 1. mája do 31. augusta);
  • 1. júna (školenie začínajúce v období od 1. septembra do 31. decembra); 

Upozorňujeme, že na predkladanie žiadosti treba použiť online žiadosť.

 

Dátum uverejnenia: pia., 09/05/2014 - 16:37


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!

Súvisiace odkazy