European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Program Marie Sklodowska-Curie: Školiace siete (ITN)

38152475 - © fotolia.com - vladgrin
Zosieťuj sa a získaj potrebné skúsenosti v oblasti výskumu
Začať s vedeckou kariérou nie je ľahké. Aj napriek tomu majú dnešní mladí vedci zásadný význam pre budúcnosť Európy. Program Marie Skłodowska-Curie sa snaží, aby bola kariéra výskumníka pre mladých ľudí atraktívnejšia. Zistite, ako na to!

Program školiace siete (The Initial Training Networks - ITN), súčasť Programu Marie Skłodowska-Curie, ponúka začínajúcim výskumným pracovníkom (Early-stage researchers - ESR) získať grant a možnosť zlepšiť svoje výskumnícke zručnosti, pridať sa ku skúseným výskumným tímom a rozširovať svoje kariérne vyhliadky.

 

Čo sa v Programe pre mladých výskumných pracovníkov nachádza?

 

Európske školiace siete (ETN):

Na to, aby si si zatancoval tango potrebuješ dvoch ľudí, na vytvorenie siete potrebuješ troch. Takže, aspoň traja účastníci z troch rôznych krajín (najlepšie z 10 rôznych) sa musia spojiť a navrhnúť ucelený program pre ETN. Účastníci môžu byť z verejných alebo súkromných ​​vysokých škôl, výskumných organizácií, ale môžu byť aj zo súkromných ​​spoločností, mimovládnych organizácií či medzinárodných organizácií. Každý príjemca grantu musí prijať a hostiť aspoň jeden ESR. Je dôležité, aby boli zapojené organizácie z rôznych sektorov.


Európske priemyselné doktoráty (EID) :

V prípade EID, sú potrební len dvaja účastníci z rôznych krajín: jeden akademický účastník a jeden účastník zo súkromného sektora. Avšak, jednou z podmienok je, že výskumník bude musieť byť zapísaní v doktorandskom študijnom programe. Výskumný pracovník musí stráviť aspoň 50 % jeho/jej času v súkromnom sektore.


Spoločné doktorandské programy (JDP):

Najmenej traja príjemcovia so sídlom v rôznych krajinách sa musia spojiť dohromady a vytvoriť spoločný doktorandský program.
 

Čo Program finančne pokrýva?

Všetky programy Marie Skłodowska-Curiee majú prístup zdola nahor (bottom-up approach), vrátane všetkých oblastí výskumu a technologického rozvoja. Žiadatelia by mali mať príslušné referencie a podať čo najkomplexnejšiu správu o svojom profesionálnom a zdravotnom stave.

Úspešní vedci sú zamestnávaní na dobu 3 až 36 mesiacov .


Kto môže žiadať grant?

Zúčastnené organizácie majú čas do 9. apríla 17:00 (bruselského času) na predloženie svojich návrhov prostredníctvom Účastníckeho portálu. Berte prosím na vedomie, že jednotliví výskumní pracovníci nie sú oprávnení predložiť návrh tejto výzvy. Musí to za nich urobiť organizácia alebo škola, ktorej sú súčasťou.


Program Marie Skłodowska-Curie je súčasťou programu Horizont 2020, najväčšieho výskumného a inovačného programu EÚ vôbec s takmer 80timi miliárdami € financovania na viac ako 7 rokov (2014 - 2020).