Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Záruka proti nezamestnanosti mladých ľudí

© shutterstock.com - Crystal Eye Studio
© shutterstock.com - Crystal Eye Studio
Dokument "Záruky pre mladých ľudí" zaisťuje, že všetci mladí ľudia do 25 rokov získajú kvalitnú, konkrétnu pracovnú ponuku do 4 mesiacov od ukončenia školskej dochádzky, alebo od momentu ako sa stali nezamestnanými.

Aby sa bojovalo proti nezamestnanosti mladých ľudí, dokument "Záruky pre mladých ľudí" uvádza, že by mali byť vytvorené ponuky v oblasti zamestnania, učňovstva alebo stáží resp. by mal byť vytvorený priestor, aby mohli mladí ľudia pokračovať vo vzdelávaní. Toto nastavenie by malo byť prispôsobené potrebám a situácii každého človeka. 

 

Aby sa zabezpečil rozvoj a implementácia dokumentu "Záruky pre mladých ľudí", musí existovať úzka spolupráca medzi všetkými zúčastnenými strany (orgány verejnej správy, služby zamestnanosti, vzdelávanie a školenie inštitúcie, podnikanie, zamestnávatelia, odbory, atď). S podporou Európskej komisie, členské štáty EÚ vyvíjajú svoje vlastné plány implementácie dokumentu "Záruky pre mladých ľudí". Napríklad Fínsko už vyvinulo systém záruk pre mládež a v roku 2011, 83,5% mladých uchádzačov o zamestnanie získalo úspešnú ponuku do 3 mesiacov od registrácie sa ako nezamestnaní.

Gepubliceerd: Ma, 20/01/2014 - 09:39


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!

Gerelateerde links