Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Mládežnícka iniciatíva Us, Art and the Community

Čo sa stane, keď mladí ľudia zorganizujú výstavu umeleckých diel, ktoré vyjadrujú ich predstavy a názory na témy ako sociálne začlenenie, aktívna spoločenská účasť a identita?

[Embed video: http://youtu.be/8YxqHkLByaM]

 

Us, Art and the Community bola mládežnícka iniciatíva podporená z programu Mládež v akcii, ktorú riadila skupina 6 mladých ľudí z oblasti Mayfield mesta Cork v Írsku s kontaktmi v oblasti mládežníckych služieb.

 

Účastníci boli vo veku 15 až 17 rokov. Niektorí z nich už neštudovali. Dvaja členovia skupiny mali rómsky pôvod a zaujímali sa o svoju identitu, ktorú chceli preskúmať. Mladí ľudia sa venovali viacerým témam, ako napríklad zdravie, životné prostredie, aktívna účasť, identita a upevnenie tímového ducha (team-building).