Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Súťaž: Európska cena Karola Veľkého

2013 Víťazi ceny Karola Veľkého s prezidentom Európskeho parlamentu
2013 Víťazi ceny Karola Veľkého s prezidentom Európskeho parlamentu
Cena bude udelená mládežníckym projektom, ktoré podporujú porozumenie a spoločný zmysel pre vytváranie európskej identity a ponúkajú praktické príklady Európanov žijúcich spolu ako jedna komunita. Víťaz súťaže získa 5000€.

Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. 


Cena sa udeľuje projektom mladých ľudí, ktoré podporujú vzájomné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a ponúkajú praktické príklady spolužitia Európanov ako jednotného spoločenstva. Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež udeľuje každoročne Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen.

 

Najlepší projekt získa 5 000 EUR, druhý v poradí 3 000 EUR a tretí 2 000 EUR. Okrem finančnej odmeny dostanú traja víťazi pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo Štrasburgu). Zástupcovia každého z 28 vybraných národných projektov budú pozvaní na 4-dňový výlet do mesta Aachen v Nemecku.

 

Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupca Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen.

Dátum uverejnenia: pon., 27/01/2014 - 14:44


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!

Súvisiace odkazy